Bjørnseje, Ravnsby

Forside:          Om Arkivet:          Nyhedsarkiv        Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

NæsteKringelborg, Lindet

Af Per Hovmand Knudsen, 2017

Solgården, Torrig

Solgården: I familien Knudsens eje i 190 år. Maren Michelsen & Knud Rasmussen Hovmands gård -  Fæster fra 1804 - 1843. Beliggende i Torrig. I 1917 overtog deres oldebarn Sofus Knudsen gården. Areal: 45,5 tønderland, 6 td. hartkorn og 1 skp. Tidligere fæstegård under Halsted Kloster. Frikøbt i 1873 af Bodil Olesdatter. Gården ejes i dag af Claus Nielsen.

Ladegård, Ravnsby er ved udskiftningen på 35 tønder land agerjord + 16 tønder land eng ved stranden + slotsbanken, desuden 3 tønder land skov og ligeledes 5 tønderland mose.  Ved udskiftningen i 1787 forbliver alle bygningerne i landsbyen.  Gården ejes i dag af Jørgen Hovmand.

Ladegård, RavnsbyAgerspris, Torrig

Agerspris: I familien "Knudsens" eje i 201 år. Lars Erichsens fæstede gården fra 1797 - 1831. Beliggende i Torrig. Arial: 49,5 tønderland, hartkorn 2 sk. - 1/2 alp. Tidligere fæstegård under Halsted Kloster. Frikøbt i 1888. Solgt til Poul Theil  i 1998.  Stuehuset brændte i 2006.

Bønnekegård, Lindet

Bønnekegård: Michel Nielsens gård. Fæster fra 1768 - 1830. Beliggende i Lindet. Tidligere fæstegård under Pederstrup Gods. Areal: 34 tønderland og 5 tønderland skov. Gården var i familien Nielsen eje i 1768 - 1899.

Sildebjerggård: Oluf Nielsen Hovmands gård - 1. generation. Fæster fra 1753 - 1773. Beliggende i Lindet. Oluf er farfar til Knud Rasmussen Hovmand, der er fæster på Solgården fra 1804 - 1836. Hovmand slægten var på gården indtil Peder Olsen Hovmand i 1850 overdrager fæstningen til Hans Rasmussen fra Horslunde. Fra 1938 og frem til 2012 var det Skude Kristensen som var på gården. I dag ejer Arne Ejgil Sørensen gården.

Sildebjerggård, Lindet

Lynbækgården, Torrig. Lynbækgården har sit navn efter et lynnedslag i 1894, hvor gården fungerede som fattighjem for sognets beboere, hvilket den var fra 1865 og frem til 1935, hvor Birket Alderdomshjem blev bygget. Første kendte fæster var Christoffer Nielsen Bager og efter ham sønnen Jens Christoffersen. Gården blev frikøbt af Jens Jacobsen omkring 1860. Bestyreren af Fattiggården købte så Lynbækgården og havde den indtil 1961. I 60`erne var der 3 ejere indtil Palle Skude købte den i 1971…...

Lynbækgården, Torrig

Glentegård, Ravnsby. Første kendte fæster var Christoffer Rasmussen, så kom Hans Friis og hans hustru Karen Josiasdatter giftede sig med Rasmus Mortensen Skude. Denne slægt var på gården i tre generationer 142 år. Gården blev solgt ud af familien i 2009 til Johs. Nielsen, Pederstrup Avlsgård.

Glentegård, Ravnsby

Kringelborg, Lille Lindet: Ældst kendte fæster var  Mads Hansen som var på gården i 1740, som blev efterfulgt af Knud Rasmussen Klinke i 1771. Han døde og så blev enken gift med Rasmus Olsen Hovmand. Der har været 13 fæstere/gårdejere af Kringelborg. Bygningerne er blevet solgt fra og jorden ejes af Arne Ejgil Olsen, der også ejer nabogården Sildebjerggård.

Brunmosegård i Birket, er en af de gårde som ikke eksistere mere. Den blev revet ned i 1989. Første kendte fæster var Peder Holgersen som kom til gården i begyndelsen af 1800-tallet. Derefter fulgte sønnen Rasmus Holger Pedersen, hans enke som giftede sig igen og denne overtog gården til sin død, hvorefter Morten Christopher Hansen (Skude) købte den i 1874…...

Bakkemosegård, Ravnsby

Bakkemosegård, Ravnsby. Takket være Peter Hovmand store arbejde med Bakkemosegård er  det den gård, der er bedst beskrevet og hvor vi er længst tilbage. Peter Hovmands slægt har været på gården siden 1831 og 4 generationer. Men vi skal helt tilbage til 1572 hvor fæsteren hed Oluf RAVN. Se også Ravnsbys Historie

Klintehøjgård, Ravnsby. Ligesom nabogården Ellevehøjgård har der været en ”Kuld Slægt” på gården. Den første fæster fra 1796 Anders Jørgensen Kuld forblev barnløs, men en plejesøn Hans Hansen fortsatte fæstningen og han tog Kuld til sit kaldenavn. Det var først 100 år efter at slægten i 1905 fik navnændring til Kuld. Gården er på 62 tønderland + mose. Se også Grete Verdichs fortælling om:

 

Slægten fra Klintehøjgård

Ellevehøjgård, Ravnsby. Den første fæster der kendes er Niels Jørgensen Kuld fra 1796 og gården var i slægten 177 år og 5 generationer. Gården er på 52 tønderland og 5 tønderland mose. Den oprindelige gård nedbrændte tragisk i 1914, hvor en datter brændte inde.

Ravnshøjgård, Ravnsby. Slægtsgården har været i mere eller mindre samme slægt siden udskiftningen i 1796. Jens Carstensen var dem første kendte fæster på gården og han blev efterfulgt af sin svigersøn Rasmus Rasmussen og da han dør bliver enken Bodil Jensdatter gift med Jochum Andersen, som bliver efterfulgt af sin søn. Det er bemærkelsesværdigt at fra 1938-2001 var det mor og datter der havde ejerskabet.

 

 

Slothgård, Ravnsby. Den første kendte fæster var Rasmus Hansen, og det er hans hustru Karen Marie Vilhelmsdatter, der med 4 skiftende ægtemænd er på gården. Det er hendes 4. ægtemand Christen Larsen Slot der har givet navn til gården. Gården er, i modsætning til mange af de andre gårde i Ravnsby, ikke en slægtsgård, da den har haft mange skiftende familier.   

 

 

Stampegård, Torrig. Stampegård har været i samme slægt i mere end 200 år. Gården er opkaldt efter den første kendte fæster Christoffer Rasmussen Stampe, der stammede fra Hejringe. Datteren giftede sig med skoleholder Brix i Magletving, hvis søn Hans Brix overtog gården efter sin morfar. Hans datter Emmy blev gift med Jens Jacobsen Skytte. De fik ingen børn og så overtog først en nevø og anden gang endnu en nevø Knud Jacob Frederik Skytte Stampegård. I dag er det Knud Skyttes barnebarn Kurt Skytte der de sidste 20 år har ejet gården.

 

Søgård, Kragenæs. Gården har været i samme slægt siden slutningen af 1700-tallet, da Jacob Pedersen med til-/kaldenavnet Skytte blev gift med enken efter Søren Borre. Siden har 6 generationer af Skytte slægten været fæster eller gårdejer af Søgård. I dag ejes gården af Knud Jørgen Skytte, der overtog gården i 1975.

 

Vennerslund, Torrig. Siden midten af 1700-tallet og frem til 1907 var gårdens fæstere fra Jeppesen slægten. I alt har der været 13 fæstere og gårdejere og den som har været længst på gården var Jeppe Larsen Ploug fra 1766-1810 og Harald Jensen i 29 år fra 1925-1964. Gårdens areal var i 1915 på 52 tønderland, men der er opkøbt flere småstykker til gården.

Torrig-Gården, Torrig. I 1700-tallet var fæsterne fra Stub slægten, men vi kender først navnet omkring 1801, nemlig Jens Jørgensen Stub, der var farfar til Signe Stub, men det var hans yngste datter Inger Jensdatter, hvis ægtemand Peder Christoffersen fortsatte fæstningen af gården. Slægten var der indtil 1926 da Sofus Jensen og Agnes Olin Ingersen købte gården. I dag er jorden lagt ind under Magletvinggården.

Bjørnseje/Ravnsbygård, Ravnsby. Gårdens første navn Bjørnseje har navn efter Hans Nielsen Bjørn, der var på gården i 1787. Bjørn slægten var der indtil 1922. Gården havde op til 60`erne flere forskellige ejere, inde den blev solgt til  Otto Frederik Aage greve  Danneskiold-Samsøe og bygninger blev solgt fra. I dag er det Ravnsbygård A/S der ejer gården der var på 63 tønderland.

Bakkegård, Birket.  Gårdens historie kan skrives helt tilbage til 1796 ved udflytningen af gårde. Bakkegård blev på den oprindelige plads i Birket By. Henrik Poulsen var fæster i 1796. Omkring 1880 frikøbte Christian Mortensen Skude Bakkegård og hans efterkommere ejer stadig jorden, men bygningerne er solgt fra. Det er hans oldebarn Palle Leth Skude der har jorden. Gården er på ca. 40 tønderland.

Bakkegård, BirketKringelborg, LindetKlintehøjgård, RavnsbyEllevehøjgård, RavnsbySøgård, KragenæsStampegård, TorrigTorriggården, TorrigVennerslund, Torrig

Antallet af gårde har varieret meget siden reformationen i 1500-tallet og gør det stadigvæk. Før var det fæstegårde under Baroniet Juellinge (Halsted Kloster), Baadesgård Gods eller Pederstrup Gods. Så frikøbte fæstebønderne i 1800-tallet deres gårde, de sidste først i 1920erne og de var selvstændige i mindre end 100 år, før de igen i dag er påbegyndt at  opkøbe fra andre gårde og arealet steg betydeligt for disse gårde. I dag er mange af gårdenes bygninger blevet revet ned og tendensen fortsætter. Dette skal også ses i lyset af at gårdene var blevet for små til, at familierne kunne leve af det. Mange har igennem mere end 30 år måtte have arbejde andre steder og derfor blev de til fritidslandbrug.

 I 1930 var der kun 3 proprietærgårde: Egelund, Dalbygård og Slettemark og ens for de gårde er at de først opnåede proprietærstatus omkring dette tidspunkt hvor de kom over de 100 tønderland. Andre større gårde var Savskærergården (94 tønderland) i Hejringe,  Strandgården (76 tønderland), Hejringe, Fuglsang (83 tønderland) i Hjemholdt, Slothgård (73 tønderland i Ravnsby). Den største i Torrig var Stryhnseje på 64 tønderland og Birkets største gård efter Egelund  var Brunshøj  med 64 tønderland. De fleste gårde var på omkring de 50 tønderland.

 

Sognets samlede areal i 1920 var 4578 tønderland, hvoraf 544 er skov og 92 mose. Det areal fordeler sig i 66 gårde, 12 parcelliststeder (mellem 10 & 20 tønderland) 88 husmandssteder (1-10 tønderland) og 141 huse (0-1 tønderland)

 

Herunder 67 gårde (inklusiv parcellistgårde - Grønne Links) efter matrikel nummer og efter hvor mange gårde der var i landsbyen: Derudover er der også en beskrivelse af Pederstrup Gods.

 

 

Torrig - 16 gårde:  Skovlyst  1aP. Carstensens Gård 2a  Valdemar Stryhns Gård 3a  Damgård 4a  Solgården 5a, Agerspris 6a, Vennerslund 7a, Stampegård 8a, Kroghsminde 9aBirkevang 10a, Lynbækgården 11a, Lysholmgård 12a, Gammels Gård 13a, Torriggården 14a, Stryhnseje 15a, Sofiesminde 15b,

 

Birket - 12 gårde:  Brunshøj 2a, Egelund 3a, Borresminde 4a, Lyngmosegård 5a, Bavnehøjgård 6a, Boesgård/Henningshåb 7a, Bakkegård 8a, Slotsgård 9a, Gadetoftegård 10a, Anker Christensens Gård 11a, Brunmosegård 12a, Tvebakken 17b

 

Store Lindet - 11 gårde:  Ludvigslund 2a, Slettemark  3a, Bønnekegård 4a,   Ernstminde 6a, Hestehavegård 7a, Toftegård 8a, Kallehavegård 9a, Glirevang 10a, Øster Kongstedgård 11a, Vester Kongstedgård 12a, Kapellangård  14a

 

Hejringe: 11 gårde:  Thagegård 1a, Johan Clausens Gård 2a, Ejegod Gård 2g, Jeppesens Gård/Savskærergården 3a, Strandgården 4a, Savskærergården 5a, Nymands Gård 6a, Hejringegård 7d, Skovly 9a, Mejerigården 10a, Højdigegård 11a

 

Ravnsby - 8 gårde: Glentehøjgård 1a, Ellevehøjgård 2a, Klintehøjgård 3a, Ravnshøjgård 4a, Bjørnseje/Ravnsbygård 5a, Slothgård 6a, Ladegård 7a, Bakkemosegård 8a

 

Magletving - 5 gårde:   Magletving-gården 2a,   Askelund 12a, Kraghsminde 13a, Kraghs Gård 13b,    Saxtofte 14a (4 gårde i Mageltving hører til Vesterborg Sogn)

 

Lille Lindet - 4 gårde:  Dalbygård 1a (Dalbygård), Nygård 1aKringelborg 2aSildebjerggård 3a

 

Kragenæs - 3 gårde:  Borregård1a, Klinkeskovgård 2a, Søgård 3a, Skovsted 4

 

 

Hjemholdt - 3 gårde:  Fuglsang 1a, Skovgård 3aKollinggård 4a

 

Har du oplysninger eller rettelser er du meget velkommen til at ringe til Per H. Knudsen på tlf. 20575813 eller pr. mail phk@agerspris.dk.

 

Herunder en kort beskrivelse af de gårde som er færdigredigeret og links til disse gårde. Rækkefølgen er efter hvornår gårdene er blevet beskrevet/redigeret.

 

Se også C.C. Haugners historiske beretning om Birket Sogn fra 1922, hvor han beskriver hvilket gårde der var og hvor mange tønderland der var til og Pederstrup Avlsgård

Bjørnseje, Ravnsby

Egelund, Birket. Sammen med Brunshøj de to eneste gårde i Birket Sogn der var fæstegård under Baadesgård Gods. Egelund er den ene af 3 gårde i Birket som er en proprietærgård, hvis status er opnået i begyndelsen af 1900 tallet. Ældst kendte fæster var Jørgen Hansen Krog, og han kom til før 1787 og der indtil sin død i 1821. Hans søn Hans Jørgensen Krog overtog og fik arvefæste i 1824 og senere dennes svigersøn Karl Oluf Frederiksen var på Egelund indtil 1890. I begyndelsen af 1900 tallet kom familien Kofod Thomsen og i dag er det fjerde generation, nemlig Jørgen Thomsen der har haft gården siden 1997.

Brunshøj, Birket.  Gården hørte i fæstetiden til Baadesgård Gods og var næstefter Egelund den største i Birket. Den første fæster vi har kendskab er Poul Hansen Smed, som har været der før folketællingen i 1787. Poul Hansen Smed fik arvefæste i 1826 og da han dør i 1830 og så efterfølger hans søn Hans Poulsen. Hans Poulsen overlod fæstningen til en svigersøn Christen Pedersen. Han omkommer ved en hestekørselsulykke i 1908, hvorefter hans søn Niels Kok Pedersen, som igen solgte i 1948 til Anders Frydendal. I dag ejer Poul Theil gården og han har opkøbt flere gårde i området, bl.a. Vennerslund, Agerspris og Kroghsminde.

Slettemark, Lindet.  Fæstegård under grevskabet Christianssæde og var Store Lindet største gård, som i begyndelsen af 1900 tallet opnåede proprietærstatus. Første kendte fæster  var Christen Jeppesen  i 1758 og hans enke blev gift med Sigvart Hansen, som fik arvefæste i 1804  og Egelund  i hans slægt indtil 1881, hvor Hans Peter Skude havde den en kort periode fra 1881-83. Så kom Skafterne til, da først Jens Skafte og siden hans bror Laurids Skafte købte Slettemark. I dag ejes gården af Henrik Christensen, hvis far Svend Åge Christensen købte gården i 1970. Slettemark er i dag på 58 hektar.

Gadetoftegård, Birket.  Gadetoftegård var i slægten Kok fra 1787 og frem til 1896, hvor Rasmus Kristian Stub køber gården. Han var gift med Anna Sofie Stryhn, en datter af Stryhn på Fuglsang. De fik 2 døtre Rasmine og Sigrid og førstnævnte blev gift med en initiativrig entreprenør H.K. Rasmussen og han omdannede gården til grusgraven som Birket senere er blevet så berømt på. I dag ejes gården af et aktieselskab SMUS A/S. Der graves stadig efter grus og sten og flere af naboejendommene er siden blevet opkøbt.

Nygård, Lindet. Gården var i samme slægt fra 1787 til 1939. Den første kendte fæster var Rasmus Pedersen Skafte og hans datter Birthe Sofie Rasmusdatter blev gift med Hans Pedersen Klinke fra Nordlunde i 1824 og da Rasmus Skafte dør i 1830 overtager han fæstningen af Nygård og som han senere frikøber. Derefter kom hans søn i 1876 sognerådsformand fra 1880-1912 Rasmus Hansen Klinke. Rasmus Klinke dør og så bliver han efterfulgt af sin søn, som var en meget driftig mand der nåede både at eje Sildebjerggård og Brunshøj, dog ikke på samme tidspunkt. I dag ejes gården af Lise Theil, der købte den i 1998.

Egelund, BirketBrunshøj, BirketSlettemark, LindetGadetoftegård, BirketSkovlyst, TorrigNygård, Lindet

Skovlyst, Torrig.  Også kaldet Bonkes Gård og grunden er nok at det var Carl Ferdinand Bonke der frikøbte gården tilbage i 1890 af enkefru B. Krag-Vind-Frijs for kr. 26.116,-. Gården har været i samme slægt siden da. Arne Skude købte gården af sin svigerfar og siden har hans søn, sønnesøn og oldebarn haft gården til eje. Den første kendte fæster var Morten Thomasen (Thomsen) der blev gift med enken efter Hans NN og da han døde fortsatte enkens nye ægtemand Ole Jensen Ladegård fæstningen af Skovlyst. Efter hans død i 1798 overtog enken Kiersten Rasmusdatter selv fæstningen indtil hendes død, hvor hendes søn Hans Mortensen overtog fæstet af gården.

Slothgård, Ravnsby

Dalbygård, Lindet. Gården var indtil 1687 præstegård i Birket og derefter fik Peder Brandt, Pederstrup ophøjet gården til en hovedgård, dvs. ”fri jord”. I slutningen af 1700-tallet kom Rasmus Pedersen Busk, som var en Stryhn, men han tog sin forgængers navn Busk. Han var en yderst flittig mand og som opnåede at give gården et rigtigt godt ry. Da han døde efterlod han sig en betydelig formue og oprettede et legat i hans navn til fordel for fattige i Vesterborg og Birket sogne. Han var på gården i 53 år og er den som har været der længst. I 1900 tallet opnåede gården proprietær status som en af de tre største gårde i Birket Sogn. I tre generationer var gården i familie Larsens eje. Henning Valdemar Larsen solgte gården i 2009 til Øllingesøe.

Ludvigslund, Lindet. Gårdens historie kan skrives tilbage til 1757,  da Rasmus Ziersen var fæster. Hans enke blev gift med Thomas Rasmussen Degn og hans slægt var på Ludvigslund indtil 1863. I 1892 blev gården forpagtet ud, det var stadig Pederstrup der ejede gården. I 1917 kom Holger Kistrup og som den sidste gård i sognet frikøbte den i 1940. Holger Kistrup solgte Ludvigslund gården til Svend Nielsen og efter ham kom sønnen Steen Nielsen. I 2012 købte sønnen fra Slettemark Henrik Christensen gården.

Borregård/Skovsted, Kragenæs. Gården er opkaldt efter den første fæster vi har kendskab til, nemlig Niels Pedersen Borre, der fradøde den gård som Carl Nielsen fra Halsted herefter fæster, mod at han gifter sig med enken. Enken Maren Rasmusdatter var gift tre gange og da hendes ægtemænd døde fortsatte hun selv fæstningen af gården og efter hendes død i 1767 overtog hendes søn med Niels Pedersen Borre, Jens Nielsen Borre fæstningen. Han var på gården i 46 år. Hans søn Peder Jensen Borre var i næsten lige så lang tid: 40 år. En søstersøn Jens Hansen Bonde havde været tjenestekarl på gården i over 20 år overtager Borregård og han frikøbte gården fra Baroniet Juellinge den 12. december 1871. Hans søn Hans Peder Bonde forblev ugift og efter hans død overtog hans niece Rasmine Knudsen gården, som også var ugift. I 1978 overtog Knud Jørgen Skytte gården og han solgte bygningerne fra i 1992….

Jeppesens Gård, Hejringe. Gården er også kendt som Ny Savskærergården eller Bjarne Møllers Gård. I 1700-tallet var det slægten Jeppesen der var fæstere på gården og de kan dateres tilbage til før 1778, da Jens Jeppesen fradøde den gård som hans søn Jeppe Jensen herefter fæster. I 1872 efter mindst fire generationer kom der en ny fester også med fornavnet Jeppe   Jørgensen Jeppesen. De var ikke fra samme slægt. Da han døde i 1909 overtog sønnen Ulrich gården, men han var gårdejer i Vesterborg og så solgte han den til Jens Christian Klinke og i 1911 købte Klinke så også Savskærergården og samlede dem til en gård. Men i begyndelsen af 30`erne blev de skilt igen. I dag ejer Ulla og Bjarne Møller mange af matriklerne i området.  Ulla er tredje generation på Jeppesens Gård. 

Ludvigslund, LindetDalbygård, LindetJeppesens Gård, HejringeBorregård, KragenæsBrunmosegård, Birket

Savskærergården, Hejringe. En af de største gårde i Birket Sogn. Omkring 1915 var der 95 tønderland og tæt på proprietær status. Vi har kendskab til fæstere helt tilbage til 1726. Fra 1873 og frem til 1911 var gården i samme slægt. Rasmus Carstensen blev fæster, da Christoffer Musse godvilligt gav afkald på gården. Rasmus Carstensen var fæster indtil 1809, hvor hans datter Maren og svigersøn Carsten Peitersen overtog fæstet. I 1911 købte Jens Christian Klinke nabogården Jeppesens Gård og lagde dem sammen, men i 1928 blev de igen delt og har været det siden. Matriklerne har fordelt sig i tidens løb, således at Savskærergården har matrikel 5, men  mange mindre stykker er kommet til. I dag er gårdens bygninger solgt fra og jorden ejes af Henrik Trolle.

Strandgården, Hejringe.  Den første fæster vi har kendskab er Rasmus Boesen der kom til gården via Torrig og Birket i slutningen af 1700-tallet. Han døde i 1803 og så kan sønnen fra nabogården Jeppesen Gård Hans Jeppesen og overtog både gården og enken. Hans søn Jeppe Hansen Jeppesen overtog efter faderen og det var ham som frikøbte gården fra Juellinge. Han og hustruen Marianne Pedersdatter fik ingen børn og derfor var det en tjenestekarl  igennem 20 år Søndermann Hvid der købte gården. . Han var ugift og igennem mange år havde han bestyrer på. Han døde som 93 år og bestyreren Ejegod Knudsen købte gården. I dag er det hans søn Leif Erik Knudsen der ejer Strandgården…..

Mejerigården, Hejringe. Mejerigården har sit navn fra slutningen af 1800 tallet da den var slået sammen med Ernstminde og der blev drevet et mejeri på stedet.  Mejerigården blev købt fordi leverandørerne ikke kunne tage al den  skummemælk og valle som blev produceret. Så startede man en svineproduktion på 80 svin. Men faktisk var det kun en kort tid som Mejeriet kom til at eksistere. Fra midten af 1880`erne til 1911, hvor gårdene igen blev delt. Men på Ernstminde fortsatte den nye ejer Carl Pedersen indtil 1930. Vi har kendskab til fæstere helt tilbage til 1719. Der har til dato været 7 fæstere og 6 gårdejere og det var den 7 der frikøbte gården i perioden 1870—1880. Siden 1938 har gården været i slægten Jørgensens eje og i dag er Kurt Clæsøe Jørgensen anden generation. Der er i dag 47 hektar til gården…..

Thagegård, Hejringe. Gården er ligesom mange andre gårde opkaldt efter en på gården, i dette tilfælde den første fæster vi har kendskab til. Niels Thage døde i 1770 og så overtog hans søn Mads Nielsen Thage gården. Efter ham fulgte sønnen Niels Madsen Tage, men efter ham er der et hul indtil 1923, hvor Thorvald Goldbek købte gården. Thagegård havde i 1844 matrikel nr. 8a, men har i dag matrikel nr. 1a. Dengang var det hovedgården Ørbygården der havde forpagtningen af matrikel nr. 1a. Gunnar Sørensen købte en hel masse matrikel numre fra 1942 og frem til 1970 og da han købte gården af Golbek blev det hele slået sammen. I dag ejes gården af sønnen Skjold Sørensen som har ejet den siden 1988….

Hejringegård, Hejringe. Gården var i mange år i slægten Kulds fæste, da landsoldat Jørgen Andersen Kuld i 1758 fæster Hejringegård. Har er fader til de første Kuld brødre i Ravnsby. Hans barnebarn Hans Mortensen Kuld døde barnløs efter en tysk hollænder på Juellinge købte gård og da han døde efter kun 8 år forpagtede hans arvinger gården, indtil Hans Mortensen Skude købte den i 1907. I dag ejes gården af Skjold Sørensen, som også har gården ved siden af Thagegård…..

Højdigegård, Hejringe. Gården har sit navn efter et gammelt fæstningsværk fra svenskekrigen. Gården er på 54 tønderland og var i sin tid fæstegård under Halsted Kloster og vi har kendskab til fæster fra slutningen af 1700-tallet, Den første var fæster Hans Pedersen døde 1784 og som det var på den tid måtte den nye fæster gifte sig med enken. Han hed Peder Hansen og var ungkarl og rytter fra Torrig. Da Peder Hansen dør fortsætter enken fæstningen af gården indtil hun på grund af svaghed og alderdom overlader gården til sin svigersøn. I dag ejes gården af Henrik Trolle, der i 1996 købte gården af sin fader Kaj Trolle…..

Skovly, Hejringe. Fæstegård under Halsted Kloster (Baroniet Juellinge dengang) Længst på gården har været Carsten Jensen, en søn fra Ravnshøjgård i Ravnsby, nemlig 51 år fra 1809-1860. Vi har et hul på 20 år fra 1918-1938, hvor vi endnu ikke har fundet ud hvem der havde gård. Siden da var far og søn Harry og Willy Molin på gården i 42 år. Siden har det også været far og søn, Gunnar og Skjold Sørensen, hvor sønnen Skjold har været gårdejer i 29 år.

Klinkeskovgård, Kragenæs. Gårdens navn er vel meget naturligt, når man ved, at den har været i slægten Klinke fra 1767 og frem til 1972 (205 år). Den første kendte fæster Christen Laursen måtte fraflytte på grund af den slette tilstand og husholdning. Så kom Jens Pedersen Borre og da han døde blev enken gift med Hans Rasmussen Klinke fra Højfjelde, Halsted (Bror til Knud Rasmussen Klinke fra Kringelborg). Hans Rasmussen Klinke var fæster i 55 år. Hans oldebarn Knud Martin Klinke døde barnløs og så købte Hans W. Nielsen, Pederstrup Avlsgård,  gården af hans enke i 1972. I dag ejes gården af hans søn godsejer på Pederstrup Johs. Nielsen, som også ejer nabogården Glentegård i Ravnsby.

Strandgården, HejringeSavskærergården, HejringeThagegård, HejringeMejerigården, HejringeHøjdigegård, HejringeHejringegård, HejringeKlinkeskovgård, KragenæsSkovly, Hejringe

Glirevang, Lindet. Hans Pallesen er den første fæster vi har kendskab til og han har været på Glirevang da gårdene blev flyttet ud af St. Lindet by og til sin nuværende placering. Hans søn  Christen Hansen Pallesen efterfulgte ham. Da han døde i 1829 kom der en ”Stub” til. Han var broder til den Stub som er forfader til Signe Stub. ”Stub`erne” var på gården til engang i 50`erne, da forpagteren på Glirevang Jeppe Madsen købte gården. I dag er jorden lagt ind under Slettemark og ejes i dag af Henrik Christensen.

Vester & Øster Kongstedgård, Lindet. Begge gårde er beskrevet her, da Øster Kongstedgård allerede i begyndelsen af 1900 tallet blev reduceret væsentligt, da der blev lagt 18 tønderland ind under Kapellangården efter at man havde bygget den nye præstegård. Jorden blev solgt til Mageltvinggården i 1958. Vester Kongstedgård, i dag kun benævnt som Kongstedgård,  har været i Sigvardt slægten siden omkring år 1800 og der har faktisk kun været 6 fæstere/gårdejere. De 2 sidste har haft gården i sammenlagt 104 år. Rasmus Sigvardt havde gården fra 1914-1977 og den nuværende ejer Claus Nielsen har haft den i 40 år…..

Hestehavegård, Lindet. Gårdens historie gård tilbage til 1758, hvor fæsteren Thomas Mortensen døde. Ny fæster var Rasmus Nielsen fra Vedby, mod at han gifter sig med enken. Gården var fra 1786 og frem til 1915 i familien Smeds fæste. Derefter blev gården nedlagt og delt mellem Bønnekegård og Slettemark. Gården er opkaldt efter Hestehaveskov som grænsede op til gårdens jord.

Ernstminde, Lindet - Tidligere fæstegård under godset Pederstrup og var fra 1887 og frem til 1932 Lindet Mejeri. Ernstminde var i begyndelsen af 1800 tallet på størrelse med de øvrige gårde i Lindet og i 1832 blev den lagt sammen med Nyejord. Siden blev den opkøbt af bl.a. Nygård og da Niels Rasmussen købte Ernstminde i 1887, var den kun på 18 tønderland. Efter Niels Rasmussens død i 1911, købte den nye ejer Carl Vilhelm Pedersen i 1914 ca. 45 tønderland af Nygård. I dag ejes gården af Steen Nielsen der har haft den i knapt 44 år.

Vester Kongstedgård, LindetGlirevang, LindetHestehavegårdErnstminde, Lindet

Birkevang, Torrig. For denne gårds vedkommende kan vi komme tilbage til  1792 og slægten Clausen. Rasmus Clausen fæstede gården og hans slægt var på gården indtil Povel Hansen Møller overtog den i 1882. Povel Hansens søn Andre Martin Møller tog over efter faderen i 1914. I 1932 købte Peder Doll fra Østofte gården i 1932. I dag er gården nedlagt og lagt ind under Skovlyst, som også er revet ned. I dag hører begge gårde til Lynbækgården, det gammel fattighjem på Spurvevej.

Birkevang, Torrig

Kroghsminde, Torrig. I 1787 var fæsteren Friderich Sjællænder  og efter ham i 1792 kom Peder Skrald, der blev gift med hans yngste datter Birthe Friderichsen Sjællænder. I 1808 afstod Peder Skrald godvilligt Birkevang til Ole Rasmussen Krog, der blev efterfulgt af sønnen Peder Olsen Krogh.  Gården fik sit navn tinglyst i 1945 til minde om Jørgen Krogh, der var tredje og sidste generation og som var ugift. Gården blev solgt til Søren Sørensen, der havde den en kort tid, inden Vilhelm Dideriksen købte gården i 1972. I dag er jorden lagt ind under Brunshøj og bygningerne er solgt fra og har siden 1987 været hjemsted for et murer og kloakmester firma ved Ambus Hansen. Ejer af jorden er Poul Theil.

Langetoftegård, Torrig. Gården kendes også som P. Carstensens Gård, som den er benævnt i la Cours Danske Gårde. Gårdens historie kan skrives tilbage til 1773, hvor landsoldat og ungkarl fra Torrig Johan Jacobsen fæster gården. I slutningen af 1700 tallet kom Carsten Rasmussen, søn fra Savskærergården i Hejringe, til og hans slægt var på gården indtil 1946, da Rasmus Carstensen døde. Han var fjerde generation på gården. I dag er gården lagt inde under Lynbækgården.

Langetoftegård, Torrig

Damgård, Torrig. I 1765 var fæsteren skovfoged Jacob Michelsen fra Steensgård, men han måtte i 1793 afstå gården på grund af uformuenhed til hans svigersøn Rasmus Jensen. Denne var i kort tid og så kom Poul Rasmussen Stampe der fradøde gården i 1810. Ny fæster var var Johan Poulsen, hvis slægt inklusiv en plejedatter, havde gården frem til 2007, hvor gården blev solgt til Mette Hansen.

Stryhnseje, Torrig.  Peder Pedersen Stryhn kom til gården i 1776 via Nygård, som han før havde i fæste. Dette så meget sagt, for egentlig boede han ikke på Stryhnseje, men på Strandagergård i Bønnet. Da hans søn overtog i 1810 blev gården delt, hvor den anden del var Sofiesminde. Disse gårde var i små 100 år nært beslægtet, hvor Stryhns Slægten herskede. Den sidste Stryhn,  Rasmus døde i 1949 og efter han kom en jyde Jacob Rasmussen, som blev gift med en datter fra Stryhnseje Anna Hilda Jørgensen. I dag er det sønnen Svend Øvli Rasmussen der ejer gården. De gamle bygninger blev for få år siden revet ned og en ny lade opført, samt stuehuset nyrenoveret….

Sofiesminde, Torrig. Gården var i tidernes morgen en del af Stryhnseje, men den blev delt i begyndelse af 1800-tallet. Stryhn satte deres præg på gården og der var Stryhn i tæt på 100 år frem til 1904, hvor Frederik Jørgensen fra Horslunde købte gården. Sønnen Poul Jørgensen købte Sofiesminde i 1946 og havde den i 58 år.  I dag er det hans barnebarn Hans Frederik Jørgensen der er ejer af gården (siden 2004). Hans Frederiks mor Inger Margrethe Sørensen bor stadig på gården.

Damgård, TorrigSofiesminde, TorrigStryhnseje, TorrigMageltvinggårdKraghs Gård, MageltvingKroghsminde, TorrigSaxtoftegård, MageltvingKollinggård, HjelmholtValdemar Stryhns GårdSkovgård, Hjelmholt

Mageltvinggården, Mageltving. Hører egentlig under Vesterborg, men da den har jord i Birket har vi valgt den med. Tidligere fæstegård under Pederstrup med navnet Bondegård. Første kendte fæster var Frederich Andersen, hvis datter blev gift med Anders Jørgensen og da han døde blev hun gift med Jørgen Musse, som efter hendes død giftede sig med husbestyrerinden Johanne Clausdatter. Derefter kom der nye ejer i 1897, da Peter Anton Thomsen købte gården. Mageltving gården har i 1900 tallet haft både Askelund, Torriggården og Øster Kongstedgård, men førstnævnte blev solgt igen. I dag er ejeren Viggo V. Laursen der overtog gården i 1999 af Børge Pedersen

Kraghs Gård, Mageltving. Gården er udstykket af Kraghsminde, da sønnen Oluf Bernard Kragh fra Kraghsminde fik matrikel nr. 13b på Kraghs Gård. Gården brændte i 30`erne, netop som sønnen Hans Peter Kragh skulle til at overtage den. Da Hans Peter Kragh døde i 1969 kom der ny ejer Arne Jensen og med ham blev gården udvidet kraftigt med et stort hold malke og kvægdrift. Han solgte gården i 1988 til Mogens Peter Andersen fra Nøbbet. Der er kommet mere jord til, således at der i dag er omkring 32 hektar.

Kraghsminde, Mageltving

Kraghsminde, Mageltving. Gården hed tidligere Trættehavegård og den første på gården vi kender er Ole Ladefoged i 1787. Hans slægt kom til at være på gården indtil barnebarnet giftede sig med Peder Andersen Krag, der har lagt navn til gården. Da fjerde generation på gården i 1940 Alfred Kragh som var ugift døde kom der ny ejer til Knud Emil Jørgensen havde gården i 8-9 år inden Sigurd Jensen købte den i slutningen af 50`erne. Den nuværende ejer Bent Sørensen købte den i 1989 for 975.000,00 kroner.

Kollinggård, Hjelmholt

Skovgård, Hjelmholt

Saxtoftegård, Mageltving

Fuglsang, Hjelmholt

Fuglsang, HjelmholtAskelund, Mageltving

Askelund, Mageltving

Lysholmgård, Torrig

Lysholmgård, Torrig

Ejegod Gård, Hejringe

Kapellangården, Lindet

Toftegård, Lindet

Kallehavegård, Lindet

Lyngmosegård,  Birket

Borresminde,   Birket

Toftegård, LindetKapellangård, LindetKallehavegård, LindetSlotsgård, BirketBavnehøjgård, BirketBorresminde, BirketLyngmosegård, BirketAnker Christensen, BirketKort beskrivels af gårde i Birket Sogn

 

Overblik og

links til alle gårdene

 

 

Gårde i Birket By:

 

 

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Tvebakken 17b

Bandholmvej 60

4943 Torrig

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Lysholmvej

4943 Torrig

Gammels Gård 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig

Gårde i Ravnsby

Glentehøjgård 1a

Møllelungvej  6

4943 Torrig

Ellevehøjgård 2a

Glentehøjvej 12

4943 Torrig

Nedlagt (Dodekaliterne)

Klintehøjgård 3a

Glentehøjvej 6

4943 Torrig

Ravnshøjgård 4a

Ravnsborgvej 23

4943 Torrig

Bjørnseje/Ravnsbygård 5a

Ravnsborgvej 14

4943 Torrig

Slothgård 6a

Ravnsborgvej 22

4943 Torrig

Ladegård 7a

Ravnsborgvej 26

4943 Torrig

Bakkemosegård 8a

Ravnsborgvej 31

4943 Torrig

Gårde i Store Lindet

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Vester Kongstedgård 12a

Kapellanvej 38

4943 Torrig

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Gårde i Lille Lindet

Dalbygården 1a (Dalbygård)

Dalbyvej 7

4943 Torrig

Nygård 1a (L. Lindet)

Nygårdsvej 4

4953 Vesterborg

Kringelborg 2a

Kringelborgvej 11

4943 Torrig

Sildebjerggård 3a

Sildebjergvej 6

4943 Torrig

 Gårde i Hejringe

Thagegård 1a

Hejringehuse 1

4953 Vesterborg

Johan Clausens Gård 2a

Bandholmvej

4953 Vesterborg

Ejegod Gård 2g

Bandholmvej 165

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157b

4953 Vesterborg

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Nymands Gård 6a

Nedlagt

4943 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Mageltving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boesgård - Lyngmosegård - Slotsgård - Tvebakken

Hejringe

Ejegod Gård - Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aJohan Clausens Gård - Nymands GårdSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård - Skovsted

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

AgersprisBirkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Tvebakken 17b

Bandholmvej 60

4943 Torrig

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Lysholmvej

4943 Torrig

Gammels Gård 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig

Gårde i Ravnsby

Glentehøjgård 1a

Møllelungvej  6

4943 Torrig

Ellevehøjgård 2a

Glentehøjvej 12

4943 Torrig

Nedlagt (Dodekaliterne)

Klintehøjgård 3a

Glentehøjvej 6

4943 Torrig

Ravnshøjgård 4a

Ravnsborgvej 23

4943 Torrig

Bjørnseje/Ravnsbygård 5a

Ravnsborgvej 14

4943 Torrig

Slothgård 6a

Ravnsborgvej 22

4943 Torrig

Ladegård 7a

Ravnsborgvej 26

4943 Torrig

Bakkemosegård 8a

Ravnsborgvej 31

4943 Torrig

Gårde i Store Lindet

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Vester Kongstedgård 12a

Kapellanvej 38

4943 Torrig

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Gårde i Lille Lindet

Dalbygården 1a (Dalbygård)

Dalbyvej 7

4943 Torrig

Nygård 1a (L. Lindet)

Nygårdsvej 4

4953 Vesterborg

Kringelborg 2a

Kringelborgvej 11

4943 Torrig

Sildebjerggård 3a

Sildebjergvej 6

4943 Torrig

 Gårde i Hejringe

Thagegård 1a

Hejringehuse 1

4953 Vesterborg

Johan Clausens Gård 2a

Bandholmvej

4953 Vesterborg

Ejegod Gård 2g

Bandholmvej 165

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157b

4953 Vesterborg

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Nymands Gård 6a

Nedlagt

4943 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Mageltving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Tvebakken 17b

Bandholmvej 60

4943 Torrig

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Lysholmvej

4943 Torrig

Gammels Gård 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig

Gårde i Ravnsby

Glentehøjgård 1a

Møllelungvej  6

4943 Torrig

Ellevehøjgård 2a

Glentehøjvej 12

4943 Torrig

Nedlagt (Dodekaliterne)

Klintehøjgård 3a

Glentehøjvej 6

4943 Torrig

Ravnshøjgård 4a

Ravnsborgvej 23

4943 Torrig

Bjørnseje/Ravnsbygård 5a

Ravnsborgvej 14

4943 Torrig

Slothgård 6a

Ravnsborgvej 22

4943 Torrig

Ladegård 7a

Ravnsborgvej 26

4943 Torrig

Bakkemosegård 8a

Ravnsborgvej 31

4943 Torrig

Gårde i Store Lindet

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Vester Kongstedgård 12a

Kapellanvej 38

4943 Torrig