Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under grevskabet Christianssæde

Matrikel nr. 7a med flere, St. Lindet

Nedlagt - lå på Rosningevej

 

1758 - Rasmus Nielsen, ungkarl fra Vedby fæster Hestehavegård i St. Lindet, som Thomas Mortensen hidtil havde i fæste og fradøde, dog skal han ægte enken (30. december 1758) Hartkorn: 4 - 1 - 3 - 7/9. Rasmus Nielsen var gift med Birthe Mortensdatter og de havde tre børn:

 

1) Karen Rasmusdatter, f. 1777

2) Niels Rasmussen, f. 1781

3) Rasmus Rasmussen, f. 1784

 

1786 - Rasmus Nielsen fradøde gården som Christen Hansen Smed herefter fæster (fæsteprotokollen den 23.3 1786) Hartkorn: 4 - 2 - 1 - 2 2/11.

 

Christen Hansen Smed, f. 1784 blev gift  med  Rasmus Nielsens enke Birthe Mortensdatter, f. 1757. De fik 5 børn:

 

1) Ane Christensdatter, f. 1788

2) Maren Christensdatter, f. 1791

3) Hans Christensen, f. 1793 - Senere gårdmand på matrikel nr. 11a i Birket. Gift med 1. gang med Ann. To sønner: Christen, f. 13.10 1828 og Jeppe Hansen, f. 9.12 1832. Gift anden gang med Karen Rasmusdatter - 4 børn

4) Birthe Christensdatter, f. 1796

5) Karen Christensdatter, 1799

 

1820 - Christen Hansen Smed bliver gift den 6. oktober  med Margrethe Sivertsdatter, Kringelborg. Der er ingen børn i dette ægteskab.

 

1834 - Ved folketællingen i 1834 ses Margrethe og Christen Hansen Smed i Store Lindet. Christen Hansen, 70 år, gift, gårdmand, Margrethe Sivertsdatter, 59 år. Hustru, Peder Christensen, 26 år, ugift, hans søn, Peder Pedersen, 14 år, hans dattersøn. Christen var gift med Lisbeth Jacobsdatter.

 

1835 - Peder Christensen Smed, f. 1784 blev gift med den 13. februar med enken Margrethe Hansdatter, f. 16.2 1806. Hun var datter af Hans Sigvardtsen og Anna Dorthe Hansdatter, Vester Kongstedgård.  De fik 7 børn:

 

1) Johanne Kathrine Pedersen, f. 29.3 1837

2) Jens Pedersen Smed, f. 17.3 1838

3) Kirstine Pedersen, f. 13.7 1841

4) Dorthe Pedersen, f. 16.2 1843

5) Christen Pedersen, f. 5.2 1845

6) Anna Pedersen, f. 1.9 1847

7) Hans Pedersen (28.7 1851-13.12 1917)  Senere fæster på Ludvigslund

 

Ved folketællingen i 1845 var Christen Hansen Smed og Margrethe Sigvardtsdatter gået på aftægt. Hestehavegård har fire tjenestefolk: Peder Poulsen, 38 år, tjenestekarl, Peder Mortensen, 16 år, tjenestekarl fra Vesterborg, Boline Madsdatter, 21 år, tjenestepige fra Nakskov, Karen Marie Hansdatter, 16 år, tjenestepige.

 

1850 - Folketælling i Store Lindet: Peder Christensen, 42 år, gift, gårdmand, Margrethe Hansdatter, 40 år hans kone, Birthe, 15 år, Johanne Kirstine, 14 år, Jens, 11 år, Kirstine, 9 år, Dorthe, 7 år,  Anna, 3 år, Christen Hansen, 86 år, aftægtsmand (fader til Peder Christensen), Margrethe Sivertsdatter, 76 år, hans kone + Søren Jensen, 16 år, tjenestekarl, Ellen Kathrine Nielsen, 16 år, tjenestepige

 

1854 - aftægtsmand Christen Hansen Smed, gårdfæster fra 1786-1830 dør 89 år gammel den 5. marts 1854 begravet den  11.3.

 

1856 - Margrethe Sivertsdatter dør den 18.7 1856, 82 år gammel. På sine ældre dage boede hun hos sin datter på Kringelborg.

 

1875 - Peder Christensen Smed dør den 28. juli og begravet den 3. august, 67 år gammel. Hustruen driver gården videre, som hendes mand tidligere har frikøbt fra Pederstrup Gods.

 

1880 - Margrethe Hansen, gårdmandsenke, Jens Pedersen Smed er bestyrer.

 

1885 - Margrethe Hansdatter dør den 16. november og begravet i Birket Kirke den 23. november, 79 år gammel. Jens Pedersen Smed overtager gården

 

1890 - Jens Pedersen Smed bliver den 26. april gift i Birket Kirke med Maren Kirstine Rasmussen Kuld, f. 19. marts 1864. Hun er datter af Rasmus Hansen Kuld og Birthe Olesdatter, Klintehøjgård i Ravnsby og bror til Carl Kuld. Jens og Maren Stine, som hun blev kaldt fik 3 børn:

 

1) Peter Christen Pedersen Smed, 9.4 1891-25.4 1949, ugift og senere gårdejer på Bønnekegård.

 

3) Marie Margrethe Pedersen, f. 3.4 1892 - Gift med fuldmægtig Henrik Hartzner, Hafnia, København.

 

2) Jenny Kristine Pedersen, f. 28.3 1895 - Gift med Dykker Nielsen, Vedbæk, men stammede fra Fejø.

 

1895 - Jens Pedersen dør den 7. maj og begravet i Birket Kirke den 14. maj, 55 år gammel af et slagtilfælde.  Maren Stine Rasmussen driver gården videre med hjælp af en bestyrer og i 1901 var det Hans H. Jensen, f. 24.4 1874 i Jyderup på Sjælland.

 

1910 - Beskrivelse i Danske Gårde af la Cour: ”Matrikel nr. 7a med flere. Hartkorn: 5 tønder, 6 skæpper, 3 fjerdingkar. Ejendomsskyld: Kr. 33.000,-, Brandassurance for bygningerne ca. 15.000 kr. Areal 60 tønderland, deraf ager 54½, mose 4, skov ½, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 6 marksdrift: Havre, roer, byg, roer, byg og 1 års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 15 køer, 10 slagtekreatur af ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 5 heste, 3 plage, og føl. Sidste år solgtes ca. 20 fedesvin. Jorderne er flade og bekvemme og ligger samlede ved gården mod nord. De stråtækkede bindingsværks bygninger er alle ældre, men gode og velholdte. Hovedbygningen ligger mod syd. Der er installeret lys og kraft”.

 

1910-1915 - Efter at Peder Christen Pedersen havde købt Bønnekegård nedlagdes Hestehavegård, således at 8 tønder land kom ind under Bønnekegård og resten købte Morten Laurits Skafte og lagde det ind under Slettemark. Rosningevej 54 er et dobbelthus, som førhen hørte under Bønnekegård,  er opført  af materialer fra den dengang nedrevne Hestehavegård. Maren Stine Rasmussen Kuld dør den 18.11 1933 og bliver begravet i Birket Kirke,  69 år gammel.

 

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813

Hestehavegård

Peter Christen Petersen (9.4 1891-25.4 1948) var ugift og havde Bønnekegård i 33 år.

Marie Margrethe Pedersen

Jenny Kristine Pedersen, f. 28.3 1895 - Gift med Dykker Nielsen, Vedbæk.

Lauridts Skafte med sin kone Sigrid Kistrup og 1 af deres 7 børn. Han købte hovedparten af Hestehavegård, ca. 52 tønderland

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Fæstere & gårdejere på

Hestehavegård

fra 1758 til nu:

Fæster

? -

1758

Thomas 

Mortensen  (?  år)

f. ? - d. 1758

Fæster

1758-1786

Rasmus

Nielsen  (28 år)

f. ? - d. 1786

Gift med enken

Fæster

1786-1835

Christen Hansen

Smed (49 år)

f. 1764 - d. 1854

Gift med enken

Fæster

1835-

1875

Peder  Christensen

Smed (40 år)

f . 1808   - d. 1875

Søn

Gårdejer

1875-1885

Margrethe

Hansdatter (10 år)

f. 1806 - d. 1885

Enken

Gårdejer

1885-1895

Jens Pedersen

Smed (10 år)

f. 1808 – d. 1895

Søn

Gårdejer

1895-

1915

Maren Kirstine

  Rasmussen  (20 år)

 f. 1864  - d.

Enken

Gårde i Store Lindet

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Gårde i Store Lindet

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt