Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matrikel nr. 1a Hjelmholt, Egholmvej 75, 4943 Torrig

Tidligere fæstegård under Godset Pederstrup

Hartkorn: 5 tønder

 

1751 - Jørgen Hansen fradøde Fuglsang i Hjelmholt som landsoldat Niels Olesen herefter fæster og hvis enke han ægter (Fæsteprotokollen den 28. maj 1751)

 

Niels Olesen, f. 1720 blev gift med Ane Rasmusdatter, f. 1727,  og de fik mindst to børn:

 

1) Rasmus Nielsen, f, 1763

2) Ole Nielsen, 1771-1842 - Senere gårdmand i Nordlunde og gift med Birthe Hansdatter, 1779-1836,  De fik en datter Mette Cathrine Olsdatter 1814-1874

 

1787 - Niels Olesen dør og sønnen ungkarl og landsoldat  Rasmus Nielsen fæster herefter Fuglsang (Fæsteprotokollen den 27. oktober 1787)

 

1801 - Rasmus Nielsen fæster Fuglsang som arvefæster (Fæsteprotokollen den 2.11 1801) Rasmus Nielsen blev gift med Maren Kristensdatter, f. 1767. De fik følgende børn:

 

1) Maren Rasmusdatter, f. 28.7 1794 - Senere gift den 31.1 1823 med gårdmand på Skalø  Peder Nielsen Væver (1779-3.9 1836), gift anden gang med gårdejer Jacob Pedersen, f. 1800. Hun fik ingen børn med sine ægtemænd med havde to plejesønner: Niels Michel Christensen, f. 1816 og Rasmus Nielsen Knudsen, f. 1826.

 

2) Ellen Marie Rasmusdatter, f. 19.10 1796

 

3) Christian Rasmussen, f. 7.12 1798

 

4) Ane Cathrine Rasmusdatter, f. 1801

 

1801 - Folketælling: Rasmus Nielsen, f. 1763, gårdmand, Maren Kristensdatter, f. 1767, hans kone, Maren Rasmusdatter, f. 1795, deres datter, Ellen Marie Rasmusdatter, f. 1797, deres datter, Kristian Rasmussen, f. 1799, deres søn, Ane Rasmusdatter, f. 1727,  enke, hans moder der er på aftægt. Kirstine Mathiasdatter, f. 1736, husmoderens moder, Lars Kristensen, f. 1774, tjenestekarl, Kristine Klausdatter, f. 1774, tjenestepige, Lars Kristensen, f. 1886, tjenestedreng.

 

1834 - Ved folketællingen er der kun sønnen Christian Rasmussen, 34 år tilbage af børnene og så har Rasmus og Maren en plejedatter Mette Cathrine Olsdatter, 13.4 1814-10.10 1873, (Datter af Ole Nielsen og Birthe Hansdatter og niece til Rasmus Nielsen, Nordlunde. Hun blev senere blev gift med gårdmand på matrikel nr. 13a i Torrig Anders Rasmussen Gammels søn Rasmus Andersen, 28.11 1810-6.4 1875)

 

1834 - Christian Rasmussen, 36 år blev gift den 15.11 1834 i Birket Kirke med Ane Cathrine Povelsdatter, f. 1.12 1805. Hun er datter af husmand og væver  Povel Meyer Hansen og Ane Mortensdatter, matrikel nr. 5 i Hjelmholt. Ved folketællingen i 1834 var hun tjenestepige hos Niels Pedersen Kok på Kringelborg. Christian Rasmussen og Ane Cathrine Povelsdatter fik 4  børn:

 

1) Christiane Rasmine Christiansdatter, f. 5.4 1837

 

2) Rasmus Nielsen Christiansen,  f. 8.8 1839

 

3) Peder Nielsen Christiansen, f. 8.5 1842

 

4) Niels Christiansen, f. 5.10 1847

 

1837 - Rasmus Nielsen dør den 28. april og begravet i Birket Kirke den 3. maj 1837, 75½ år gammel. Sønnen Christian Rasmussen overtager fæstet af Fuglsang.

 

1860 - Christian Rasmussen, 62 år, gårdmand, Ane Cathrine Poulsen, 54 år, hans kone, Christiane Rasmine Christiansen, 23 år, deres datter, Rasmus Nielsen Christiansen, 21 år, deres søn, Peder Nielsen Christiansen, 18 år, deres søn, Niels Christiansen, 13 år, deres søn + 3 tjenestefolk: Rasmus Frederiksen, født 1837 i Horslunde, Sophie Frederiksen, født 1826 i Vesterborg og Ane Johanne Jørgensen, født 1843 i Birket.

 

1864 - Anne Cathrine Povelsdatter dør den 26. april og begravet i Birket Kirke den 2. maj 1864, 58½ år gammel. Knapt to måneder efter dør også hendes mand Christian Rasmussen den 24. juni og begravet i Birket Kirke den 1. juli 1864, 65½ år gammel. 

 

Den ældste datter Christiane Rasmine Christiansdatter (5. april 1837, Birket - 27. marts 1877) blev i Birket Kirke den 6. august 1864 med Peder Hansen Stryhn og han overtager fæstet af Fuglsang.

 

Peder Hansen Stryhn er født den 8. februar 1832 og  døbt i Birket Kirke den 8. april 1832. Faddernes navn, stand og opholdsted var: Inger Rasmusdatter, Ravnsbye, Hans Mortensen, Torrig, Hans Plow af Bønnet, Rasmus Nielsen af Hjelmholt, Karen Johanne Knudsdatter af Bønnet.  Peder Hansen Stryhn var søn af Hans Sørensen Stryhn (8.4 1784-5.6 1845) og Birthe Sofie Rasmusdatter (22.1 1811-7.6 1892). Peder var storebror til Rasmus Hansen Stryhn, Sofiesminde og Søren Hansen Stryhn, Stryhnseje.

Peder Hansen gik i Birket Skole og den 14. april 1846 blev han konfirmeret i Birket Kirke: Konfirmations kundskab og opførsel: G - fortrinlig god. 

 

Christiane og Peder Hansen Stryhn fik flg. 5 børn: 

 

1) Maren Katrine Christiane Stryhn (f. 10.6 1865 - 10. marts 1927) - Senere gift med Carl Ferdinand Bonke, Skovlyst

 

2) Hans Christian Stryhn (11. 12 1866 - 30.6 1937)

 

3) Rasmus Pedersen Stryhn (27.1 1869 - 8.2 1930) - senere gift med Kathrine og gårdejer af Fuglsang 1901-1939.

 

4) Anna Sofie Margrethe Stryhn (f. 24.3 1871)

 

5) Poul Harald Peder Stryhn (9.7 1872 - 10.11 1906).

 

Herunder Rasmus Pedersen Stryhns søskende fra Fuglsang:

 

 

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

1868 - Peder Hansen Stryhn blev valgt til sognerådsformand som den første efter afløsningen af forstander skabet. En post han havde indtil 1880.

 

1877 - Christiane døde den 26. marts 1877, som blot 39-årige og efterlod 5 børn,  der endnu ikke var konfirmeret, og om det var det,  der gjorde,  at han trak sig tilbage fra posten ved valget i 1880 skal være usagt. Peder Hansen Stryhn  var kun 48 år i 1880, hvilket ikke var nogen alder for en sognerådsformand. Christiane Rasmine Rasmussen blev begravet i Birket Kirke den 3. april 1877.   Peder giftede sig aldrig igen og i 1898 skrev han Stryhn Sagaen, som ligger til grund for næsten alt hvad vi ved om Stryhn Slægten….

 

1901 - Sønnen Rasmus Pedersen Stryhn var gårdejer ved folketællingen og var ugift. Han far Peder Hansen Stryhn var gået på aftægt. Marie Blak, f. 19.2 1869 var ansat som husbestyrerinde. Derudover er der to tjenestepiger og to tjenestekarle.

 

1902 - Gårdejer Rasmus Pedersen Stryhn blev gift med Karen Trine Christensen Hvid, f. 28. februar 1879, datter af Peder Christensen Hvid og Ane Christine Andersen, Stokkemarke. Hun blev kaldt for ”Kathrine”

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Fuglsang 1a: med 83 tønderland, ca. 11 tønder hartkorn, 115.000 kr. Ejendomsskyld og 84.510 kr. jordværdi.

 

1930 - Folketælling: Rasmus Stryhn, f. 1869, gårdejer, gift, Kathrine Christiansen Hvid, f. 1879, hans hustru, Peder Stryhn, f. 1912, deres søn, Jens Hvid, f. 1891 i Stokkemarke, tjenestekarl, Jens Nielsen, f. 1901 i Haderslev, tjenestekarl, Ellen Frederiksen, f. 1898 i Nakskov, tjenestepige og Helga Petersen, f. 1903 i Birket, tjenestepige

 

1930 - Gårdejer Rasmus Pedersen Stryhn dør den 8. februar 1930 og begravet den 13.2, 61 år gammel af mavekræft. Gift med Karen Trine Christiansen Hvid, f. 29.2 1879 i Stokkemarke. Hun var datter af husmand Peder Christensen Hvid, f. 13.10 1843 og Ane Kristine Andersen, f. 31.12 1848, Stokkemarke.

 

De fik ingen børn, men adopterede en søn den 11. august 1918

 

1) Peder Valdemar Stryhn, født Hvid den 14.3 1912. Han er søn af husmand Anders Rasmus Christiansen Hvid, f. 23.6 1975 (og bror til Karen Trine Christiansen Hvid) og Hanne Annestine Madsen, f. 1882 i Stokkemarke.  Senere gårdejer af Valdemar Stryhns Gård og gift med Bothilde.

 

 

Billeder fra Kirkebogen: Peder Valdemar Stryhns dåb i 1912  og Rasmus Pedersen Stryhns død i 1930

Fuglsang Gård

Peder Hansen Stryhn,  Fulgsang, som var  sogneråds-formand fra 1868-1880.  Herunder et soldaterbillede af Peder Stryhn

Rasmus Pedersen Stryhn (f. 27.1 1869) overtog sin faders gård. Han blev gift   den 4. november 1902 med Karen Trine  Christiansen Hvid, f. 28. februar 1879. De fik ikke nogen børn, så de adopterede  deres søn Peder Valdemar Stryhn (født Hvid). Rasmus døde i 1930  som  62-årige.

Karen Trine Hvid, kaldet Kathrine (1779-1949), hvilket kan ses på hendes gravsten.

Rasmus Pedersen Stryhn (1867-1930)

Rasmus Pedersen Stryhn, Kathrine Hvid og Peder Valdemar Stryhn

Peder Valdemar Stryhn

Edith Poulsen, gift med Peder Valdemar Stryhn. Hun stammede fra Haraldsminde i Nøbbølle (Billedet herunder

Edith Poulsen og Peder Valdemar Stryhn fik tre børn og her er de to ældste Leila og Allan

Birgit og Lars Bertram Hansen overtog Fuglsang i 1982

1940 - Peder Valdemar Stryhn forpagtede  Fuglsang. Hans  biologiske farbror Jens Julius Hvid, (15.1 1891-13.5 1957 og ugift)  var ansat som medhjælper ved folketællingen i 1940. Han blev senere  bestyrer af gården.

 

1947 - Forpagter Peter Valdemar Stryhn blev gift den 25. marts 1947 med husassistent i Nøbbølle Edith Poulsen, f. 22.8 1921. Hun er datter af gårdejer og proprietær på Haraldsminde i Nøbølle  Poul Aksel Claudius Poulsen, (f. 25.3 1881 i Vesternæs, Kappel Sogn, død 7.5 1966)  og Karen Margrethe Clausen, (f. 7.2 1891 i Utterslev, død 3.2 1980).  De fik tre børn:

 

1) Karen Leila Stryhn, f. 20.4 1949

2) Per Allan Stryhn, f. 16.6 1951

3) Axel Vitus Stryhn, f. 5.4 1954

 

1949 - Gårdejerske  Karen Trine ”Kathrine” Christiansen Hvid dør den 17. november på Nakskov Sygehus og begravet i Birket Kirke den 23. november 1949, 70 år gammel.

 

 

Peder Valdemar Stryhn overtager gården efter sin moders død i 1949.

 

1982 - Skøde fra Christian Olsen på matrikel nr. 1a, 2a, 2f, 5h, 4b og 8a til Birgit Skaaning og Lars Bertram Hansen pr. 13.4 1982: Købspris: 2.251.753

 

1986 - Birgit og Lars Bertram Hansen købte af Carl ? Nielsen matrikel nr. 6c Hjelmholt ifølge skøde af 1.12 1986. Købspris: Kr. 250.000,00.

 

1987 - Matrikel nr. 12a Torrig og 8b Hjelmholt blev købt på tvangsaktion til kr. 1.150.000,00.

 

Fortsættes

1988

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn