Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matrikel nr. 9a Torrig, Bandholmvej 39, 4943 Torrig

Tidligere fæstegård under Baroniet Juelling

 

 

1787 - Ved folketællingen i 1787 er Frederich Rasmussen, f. 1741 fæster af et hus i Torrig og han er gift med Lisbeth Hansdatter, f. 1739. De fik to døtre:

 

1) Margrethe Frederichsdatter, f. 1775

2) Maren Frederichsdatter, f. 1776

3) Birthe Frederichsdatter, f. 1778

 

1795 - Frederich Rasmussen Sjællænder afstår gården til  Peder Hansen Skrald (Fæsteprotokollen den 30.12 1795)

 

1801 - Peder Hansen Skrald blev gift med Birthe Frederichsdatter, yngste datter af Frederich Rasmussen Sjællænder. De får en søn:

 

1) Rasmus Pedersen Skrald, f. 1800 - Han blev gift den 18. oktober 1833 med Birthe Rasmusdatter  (3.6 1803-4.1 1880) fra Birkevang

 

1808 - Ole Rasmussen Krog fra Magletving fæster den gård som Peder Skrald hidtil havde i fæste og godvilligt afstår (Fæsteprotokollen den 11.6 1809)

 

1834 - Ole Rasmussen Krog, f. 1777. Han blev gift med Maren Jensdatter, f. 1767. De får fire børn

 

1) Inger Olsdatter, f. 11.4 1813 - senere gift med Jørgen Jeppesen, Vennerslund

2) Peder Olsen, f. 1819

3) Jørgen Olsen, f. 1826

4) Grethe Olsdatter, f. 6.4 1820 -  senere gift med træskomand Hans Christian Jørgensen Bjørn, 29½ år fra Torrig den 30. oktober 1847 i Birket Kirke. De fik tre børn: Niels Peder, f. 1847, Jørgen, f. 1850 og Ane, f 1852.

 

1848 - Peder Olsen blev gift i Vesterborg Kirke den 3. juni 1848 med Grethe Olsdatter, f. 14.12 1821 og datter af gårdmand Ole Hansen og Ane Hansdatter i Vedby, Vesterborg. 

 

1850 - Ved folketællingen er Ole Rasmussen Krogh gået på aftægt og forsørges af den ældste søn Peder Olsen. I perioden 1845 & 1848 har Peder Olsen overtaget fæstningen af gården

 

De får flg. børn:

 

1) Karen Kirstine Pedersen, f. 12. august 1852 - Senere gift med Jens Christensen Stub fra Glirevang

2) Jørgen Pedersen Krogh, f. 21. april 1855

3) Marie Olivia Pedersen, f. 30. maj 1859 - senere gift med Hans Christian Skude på Bakkegård i Birket

 

1859 - Tidligere fæster Ole Rasmussen Krogh dør den 27. maj og begravet i Birket Kirke den 3. juni, 81 år gammel.

 

1873 - Peder Olsen Krogh dør den 7. september og begravet den 13. september, 54 år gammel.

 

1880 - Folketælling: Grethe Olsen, 55 år, gårdfæster, enke, Jørgen Pedersen, 24 år, hendes søn, Olivia Pedersen, 20 år, hendes datter, Hans Christian Corup, 22 år, tjenestekarl. 

 

1890 - Jørgen Pedersen Krogh bestyrer nu gården for sin mor Grethe Olsen. De havde kun en tjenestepige, 14-årige Karen Johanne Olsen fra Landet.

 

1901 - Jørgen Pedersen Krogh har købt gården fri af Halsted Kloster. Hans moder Grethe Olsen er gået på aftægt. De har en tjenestekarl Kristian P. Klinke, 26 år og en husholdningselev Sigrid Mortensen (datter af Jørgen Kroghs søster Marie Olivia, der blev gift med Hans Christian Skude på Bakkegård i Birket)

 

Jørgen Krogh, f. 21.4 1855 forblev ugift men havde i mange år en husbestyrerinde  Bertha Jensen, f. 28.2 1882 i Ønslev som kom i 1909.

 

1913 - Grethe Olsen dør den 19. december og begravet den 27. december 1913, 89 år gammel.

 

1921 - Folketælling: Jørgen Krogh, 66 år, gårdejer, ugift, Bertha Jensen, 39 år, husbestyrerinde, Birthe Jensen, f. 1.12 1843 i Hjelm, enke, slægtning, Thea Lund, 29.4 1903 i Lindet, tjenestepige og Valdemar Klausen, f. 15.2 1904, fra Kragenæs, Tjenestekarl.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Kroghsminde 9a: med flere 37 tønderland, 6 ½ tønder hartkorn, 58,000 Kr. Ejendomsskyld, 39,10o Kr. Jordværdi.

 

1942 - Jørgen Krogh dør den 24.2 1942 og begravet den 2, marts 86 år gammel. Jørgen Kroghs husbestyrerinde Bertha Jensen dør den 25. november 1961 og bliver begravet i Birket Kirke på samme gravsted som Jørgen Krogh. Der blev en del arvestrid efter hans død, og efter at Bertha havde arvet gården.

 

Bertha havde som husbestyrerinde ikke fået meget i løn, så det var rimeligt, at hun arvede gården. Jørgen Krogh havde været forlovet en gang , men pigen blev syg og døde. Hun havde på dødslejet krævet det løfte af ham, at han ikke giftede sig med en anden.

 

1945 - Gården fik tinglyst navnet Kroghsminde 22. juni 1945 af Bertha Jensen til minde om Jørgen Krogh. Gården sælges til Søren Sørensen, der havde den i meget kort tid, inden han videresolgte.

 

1949 - Gården sælges den 7. juli 1949 for kr. 100.000,00 til Carl Vilhelm Dideriksen, f. 23. december 1906 i Dejbjerg Sogn. Vilhelm Dideriksen var søn af gårdejer Laurids Dideriksen og Jensine Kathrine Jensen. 

Vilhelm Dideriksen og hans broder passede gården i Dejbjerg for deres gamle mor og på et tidspunkt fik de en ny husbestyrerinde, som hed Sine, og hende blev Vilhelm gift med den 14. april 1946 i Købelev Kirke. Anna Hansine Petrine Stryger Jensen, født 28. marts 1921 i Grumløse,  Udby Sogn var datter af gårdejer i Rolykke Thomas Peter Jensen (1882-1954) og Sofie Frederikke Stryger Pedersen. 

 

Vilhelm Dideriksen  ejede gården Lundgård i Sandby,  som han mageskiftede til Kroghsminde,  inden familien kom til Torrig. Kroghsminde bar præg at Jørgen Krogh var en gammel mand og det havde været Bertha, der har passet jorden, så bygningerne var der ikke gjort noget ved i mange år. Krogsminde var nedslidt, men Vilhelm og Sine var meget arbejdsomme og de fik hurtigt sat skik på alt både ude og inde.  

 

Sine og Vilhelm Dideriksen fik flg. børn:

 

1) Betty Sofie Dideriksen, født 9.2 1947 i Sandby - Tidligere skolelærer. Har i mange år arbejdet som organist i flere forskellige kirker. Hun er gift med Jørgen Nielsen og  bor i Maribo. De har to sønner.

2) Hanne Jensine Dideriksen, født 14.2 1950 i Birket

3) Inger Grethe Dideriksen, født 18.7 1954 i Birket

 

1954 - Sines far Thomas Peter Jensen bor på Kroghsminde, hvor han dør 81 år gammel den 3. januar.

 

Vilhelm Dideriksen var en tid hestetaksator, med i børneværnet i Birket og medlem af menighedsrådet i Birket, samt kirkesanger i Birket

 

1972 - Carl Vilhelm Dideriksen solgte Kroghsminde på grund af sygdom ifølge skøde af 8. maj 1972 til Per Stryhn til en købspris på kr. 525.000,-. Ved samme lejlighed udstykkede han en del af jorden til nogle huse på Poppel Alle`.

Per Stryhn, f. 21.10 1945 var søn af gårdejer af Skaftegård i Skovhuse Rasmus Richard Rasmussen Stryhn, f. 5.10 1901 og Karen Marie Kristensen (29.8 1906 - 1.6 1994) og lillebror til Grethe Stryhn på Vennerslund.

 

1974 - Carl Vilhelm Dideriksen dør den 17. september 1974, 67 år gammel. Hans hustru Sine Jensen døde den 8. februar 1997, 76 år gammel.

 

1982 - Landbrugspligten ophæves.

 

1983 - Dan Erik Sørensen solgte Kroghsminde til Anette Frydendal og Malthe Friis, og  jorden bliver lagt ind under Brunshøj. Skøde af 17.2 1983. Pris: Kr. 1.525.000,-. Krogsminde er på dette tidspunkt ca. 24½  hektar.   

 

1984 - Kroghsmindes bygninger bliver solgt til Else Marie Hansen, f. 31.8 1949 og der er der knapt 3900 m2 til gården. Pris: 175.000,- ifølge skøde af 16. marts 1984. Ægtemanden Erik Ambus Hansen startede murer og kloakmester virksomhed på Krogsminde. De ejer stadig Kroghsminde i 2017.

 

1987 - Brunshøj,  og dermed også  jorden (som i dag har matrikel 9p) som hørte til  Krogsminde, blev solgt til Poul Theil, f. 10.3 1962. Pris ifølge skøde af den 10. april kr. 3.726.714. (Matrikel nummer 2a, 24a og 32b i Birket, samt Kroghsminde matrikel 9p Torrig)

 

2017 - Poul Theil ejer stadig Brunshøj som siden købte  Agerspris (1997)  og Vennerslund (2016). I 2015 var Brunshøj/Agerspris/Kroghsminde vurderet til kr. 16.400.000 og der er ca. 108 hektar jord.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder, som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk  

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Kroghsminde

Jørgen Kroghs gravsted i Birket

Vilhelm Dideriksen mage-skiftede sin gård i Sandby med Kroghsminde i 1949. Herunder hans hustru Sine Jensen (1921-1994) som han blev gift med i 1949. De var meget arbejdsomme og fik hurtigt sat skik på den nedslidte gård…..

Per Stryhn købte Kroghsminde i 1972

1988

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

Lagt ind underLynbækgården

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Nedlagt

Lysholmvej

Hører under Fuglsang

Matrikel nr. 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Lagt ind under Magletvinggården

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Lagt ind under Magletvinggården

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig

Kort beskrivelse over

gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Lysholmvej

4943 Torrig

Gammels Gård 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig