Tekstboks:

Tidligere fæstegård under Grevskabet Christianssæde

Matrikel nr. 12a med flere St. Lindet

Kapellanvej 38, 4943 Torrig - 29 hektar

 

Tidligere var der to nabogårde Vester og Øster Kongstedgård, men i dag er der kun Vester Kongstedgård og som i dag hedder Kongstedgård. Øster Kongstedgård afgav 18 tønderland til Kapellangården, da den blev nedlagt som præstegård og den nye var blevet bygget. Længere nede på denne side er beskrevet det vi ved om Øster Kongstedgård.

 

1805 - Hans Sigvardsen fæster Vester Kongstedgård i St. Lindet som arvefæster (Fæsteprotokollen den 31. december 1805) Hartkorn: 4 - 2 - 1 - 2 2/11. Han er søn af gårdmand på Slettemark Sivert Hansen, (1755-1828) og Zidsel Cathrine Christensdatter (1855-1880).  Han blev den 27. marts 1802 gift med Anna Dorthe Hansdatter (1774– 17.1 1841) fæster Øster Kongstedgård i St. Lindet som arvefæster (Fæsteprotokollen den 31. december 1805) Hartkorn: 4 - 2 - 1 - 2 2/11. Nøjagtig det samme som Øster Kongstedgård som også fik arvefæste i 31.12 1805.

 

1) Sidsel Cathrine Hansdatter, f. 4.4 1804

2) Margrethe Hansdatter, f. 16.2 1806 - 16.11 1885

3) Rasmus Hansen, f. 20.5 1810 - 1883

4) Inger Hansdatter, f. 19.6 1812 - Gift med sogneforstander Hans Jensen, Øster Kongstedgård

5) Malene Kirstine Hansdatter, f. 17.3 1817

 

1836 - Rasmus Hansen overtager fæstningen af V. Kongstedgård og faderen Hans Sigvardsen går på aftægt.

 

1839 - Rasmus Hansen bliver gift den 13. juli med Dorthe Hansdatter, f. 1821. Hun er datter af smed Hans Jensen i Magletving  De får 5 børn:

 

1) Hans Rasmussen Sigvardt, f. 22.10 1841

 

2) Grethe Kirstine Rasmusdatter, f. 1844

 

3) Christine Poulline Rasmusdatter, f. f. 28.4 1848 - Gift med Anders Jochumsen, Ravnshøjgård i Ravnsby

 

4) Niels Peder Rasmussen Sigvardt, f. 17.10 1853 - Gift med Karen Sofie Marie Andersen (1.2 1857 i Sandbjerg - 6 børn, Møller i Sandbjerg

 

5) Mine Marie Rasmusdatter, 11.12 1857-25.11 1928 - Gift med gårdejer af Bønnekegård og senere cigarmager Christian Michelsen i Nykøbing F.

 

1841 - Anna Dorthe Hansdatter dør den 17. januar og begravet den 26.1, 66 år gammel.

 

1847 - Tidligere gårdfæster Hans Sigvardtsen dør den 7. december og begravet 8 dage efter, 69 år gammel.

 

1883 - Gårdejer Rasmus Hansen Sigvardt dør den 12. juni og begravet i Birket Kirke den 18.6, 73 år gammel.

 

1889 - Hans Rasmussen Sigvardt bliver gift den 12. april i Birket Kirke med Laura Rasmine Kristine Hansen, f. 1. december 1861 i Løjtofte. De får to børn:

 

1) Rasmus Sigvardt Rasmussen, f. 7.1 1890

 

2) Dorthea Sigvardt Rasmussen (1893-1.7 1894)

 

2) Niels Peder Sigvardt Rasmussen, f. 31.5 1896

 

1893 - Dorthea Hansdatter dør den 15. juni og begravet den 21. juni af brystbetændelse, 73 år gammel.

 

1898 - Hans Rasmussen Sigvardt dør den 29. august og begravet i Birket Kirke den 6. september, 57 år af tarmkræft.

 

1901 - Den 5. september dør Laura Rasmine Kristine af nyrebetændelse, og begravet i Birket Kirke den 11. september, 39 år gammel.

Ved Folketællingen i 1901 bliver V. Kongstedgård bestyret af Peder Nielsen, 38 år, ugift fra Halsted Sogn. Derudover er der 1 tjenestekarl Jens Hansen, 19 år, fra Utterslev og to tjenestepiger: Sofie Kristensen, 18 år, fra Birket og Marie Vinter, 15 år fra Vesterborg. Rasmus Sigvardt og broderen vokser op hos sin faster Christine og Anders Jochumsen, Ravnshøjgård

 

1913 - Rasmus Sigvardt bliver gift i Birket Kirke den 3. oktober med Agnes Hansen, f. 13. juli 1891. Hun er datter af købmand i Lindet Peder Hansen og Birthe Marie Kristine Larsen. Forlover var Anders Jochumsen, Ravnshøjgård og hendes far Peder Hansen. De får en datter:

 

Edith Laura Sigvardt Rasmussen, 5.8 1914-15.7 1971bliver gift den 30. januar 1938  med vognmand Frederik Engel Frederiksen, f. 31.1 1910 i Skovlænge, d. 8.12 1991, søn af gårdejer i Skovlænge Rasmus Peter Frederiksen og Laura Margrethe Nielsen.

 

1914 - Rasmus Sigvardt, som er uddannet snedker, overtager gården ifølge skifteudlægningsskøde af 28. april 1914 på matrikel nr. 12a og 32e:

(kr. 37.238,-)

 

1920 - Beskrivelse i Danske Gårde af la Cour: ”Matrikel nr. 12a med flere. Hartkorn: 5 tønder, 2 skæpper, 3 fjerdingkar og 2 album. Ejendomsskyld kr. 37.000,-, brandassurance for hovedbygningen kr. 5.000 og for avlsbygningerne 14.000,-. Gårdens samlede areal er 54 tønderland, deraf ager 50½, eng 1 1½, skov ½, have og gårdsplads 1½. Agermarken drives i en 7 marks drift med benyttet brak, byg, sukkerroer, byg, sukkerroer, havre og kløver. Jordens bonitet er god muld på lerunderlag, undtagen ca 5 tønderland lettere muld på grus underlag. Der holdes 12 malkekøer, 6 slagtekreatur af ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, samt 2 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 30 fedesvin. Gården ligger på sin oprindelige plads som den nordligste af gårdene i Store Lindet By. Bygningerne er opført i bindingsværk med stråtage. Engen som ligger i syd er natureng, skoven ligger ca. 1 km sydøst for gården. Markerne ligger samlede omkring gården”.

 

1921 - Rasmus Sigvardt betaler arvefæstet på Vester Kongstedgård fri af Pederstrup for kr. 42.884,-

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Vester Kongstedgård 12a: 52 tønderland, 5 1/4 tønder hartkorn. 60.000 kr. Ejendomsskyld og 46,600 kr. jordværdi.

 

1967 - Agnes Sigvardt dør 76 år gammel den 14. september

 

1977 - Claus Nielsen overtager Kongstedgård ifølge skøde af 12.5 1977. Købesum: 900.000,-

 

1992 - Claus Nielsen sælger bygninger fra ifølge skøde af 17.9 til Jette og Bent Jørgensen. Købesum: 250.000,-

 

1986 - Claus Nielsen køber Solgården i Torrig

 

1987 - Rasmus Sigvardt dør den 15. marts 1987, 97 år gammel.

 

Øster Kongstedgård blev brugt til brænd øvelse således at gården ikke eksisterer mere. 

 

2016 - Claus Nielsen ejer stadig Kongstedgård. Der er ca. 29 hektar jord til gården.

 

Har du oplysninger/rettelse til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813.  

Rasmus Sigvardt

 

Vester Kongstedgård

Anne & Claus Nielsen. Claus har ejet Kongstedgård siden 1977 og Solgården siden 1986.

Rasmus Sigvardt havde gården fra 1914-1977, altså 63 år = rekord i Birket

”Midt på en hverdag...... Når man har to karle, en pige og en kone, til det grove og hedder Sigvard så er det ingen sag. Arvetanten er på besøg, hvad nød er der så?”

Dette stod bag på billedet til højre. Rasmus Sigvard var ejer af Vester Kongsted-gård i Store Lindet. Han var meget musikalsk, spillede på violin. De sidste år af hans liv var han på Birket Plejehjem. Her inviterede han en gang om året beboerne samt personale på en udflugt.

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Øster Kongstedgård

 

Tidligere fæstegård under Grevskabet Christianssæde

Matrikel nr. 11a med flere St. Lindet

Kapellanvej 38, 4943 Torrig - 29 hektar

 

 

1787 - Hans Olsen, f. 1736 er fæster og gift med Maren Rasmusdatter, f. 1738. Det er deres første ægteskab og de har to børn:

 

Maren Hansdatter, (1771-17.1 1816)

Kirsten Hansdatter, f 1780

 

1801 - Folketælling: Hans Olsen, 65 år, gårdmand, gift, Maren Rasmusdatter, 63 år, hans kone, Kirsten Hansdatter, 21 år, deres datter, Kristen Jensen, 32 år, ugift, tjenestekarl, Poul Petersen, 16 år, tjenestekarl.

 

Datteren Maren Hansdatter bliver gift med husmand Jens Larsen i St. Lindet. De fik 2 sønner:

 

Laus Jensen, f. 1795

Hans Jensen, f. 29.1 1809

Johanne Jensdatter, f. 30.5 1814

 

1805 - Hans Olsen fæster Øster Kongstedgård i St. Lindet som arvefæster (Fæsteprotokollen den 31. december 1805) Hartkorn: 4 - 2 - 1 - 2 2/11. Nøjagtig det samme som Vester Kongstedgård, der også fik arvefæste den 31.12 1805.

Hans Olsen dør og begraves i Birket Kirke den 13. juli 1805 og hans enke Maren Rasmusdatter fortsætter fæstningen af Øster Kongstedgård.

 

1809 - Maren Hansdatter og Jens Larsen overtager Øster Kongstedgård og Maren Rasmusdatter går på aftægt.

 

1814 - Jens Larsen dør 21. februar og begravet den 28. februar, 44 år gammel. Han når ikke at opleve at hans kone føder ham en datter Johanne Jensen den 30. maj 1814. Efter hans død fortsætter Maren Hansdatter fæstningen af Øster Kongstedgård.

 

1825 - Gårdmandsenke Maren Rasmusdatter dør den 4. juli og begravet i Birket Kirke den 9. juli, 88 år gammel.

 

1834 - Ved folketællingen har sønnen Hans Jensen overtaget fæstningen af gården og hans moder Maren Hansdatter er gået på aftægt. Hans Jensen bliver den 13. september 1834 gift i Birket Kirke med Inger Hansdatter, f. 19. juni 1812. Hun er datter af gårdmand Hans Sigvardtsen og Anna Dorthe Hansdatter på Vester Kongstedgård. De får 8 børn:

 

1) Maren Kirstine Hansen, f. 20.7 1835

2) Karen Marie Hansen, 23.7 1837

3) Kirsten Hansen, f. 29.11 1839

4) Ane Dorthe Hansen, f. 17.8 1845

5) Jens Hansen, f. 22.12 1841

6) Rasmus Knuth Hansen, f. 8.4 1850

7) Rasmine Hansen, f. 14.8 1852

8) Niels Peter Hansen, f. 21.5 1855

 

1860 - Ved folketællingen det år bor samtlige børn hjemme på gården. Den ældste Maren Kirstine er 25 år og sypige og den yngste Niels Peter er 5 år gammel.

 

1870 - Folketælling: Hans Jensen, 61 år, gårdmand, Inger Hansen, 57 år, hans kone, Maren Stine Hansen, 34 år, deres datter, Rasmine Hansen, 17 år, deres søn, Rasmus Knuth Hansen, 19 år, deres søn. Den yngste søn er fraflyttet sognet som 15-årig til Halsted. Familien ses ikke i folketællingen i 1880 og vi har ikke fundet dem som døde i kirkebøgerne.

 

1880 - Niels Anton(sen) er gårdejer af Øster Kongstedgård. Ved folketællingen i 1870 var han husmand i Store Lindet.  Han er født 1817 i Vindeby. Søn af gårdejer Anthoni Andersen, f. 1769 og Sidsel Poulsen, f. 1773 i Skredtorpe i Vindeby. Niels Anton blev gift i Ryde Kirke med Marie Kathrine Johansen, f. 1836. De fik 3 sønner:

 

Peder Nielsen, f. 1862 i Vesterborg

Adolf Johannes Nielsen, f. 30.5 1863 i Vesterborg

Anders Alfred Nielsen, f. 9.9 1865 i Birket

 

 

1896 - Aftægtsmand Niels Anton dør den 14. maj og begravet i Birket Kirke den 20. maj, 77 år gammel.

 

1897 - Adolf Johannes Nielsen, f. 30.5 1863 i Vesterborg gift anden gang den 9. april 1897 i Kappel Kirke med Frederikke Caroline Benedikte Johansen, f. 18.11 1871 i Mageltving. Hun er datter af husmand Poul Pedersen og Ane Marie Hansen, Mageltving. De får 5 børn:

 

1) Niels Alfred Nielsen, f. 25.10 1994 i Kappel

2) Aage Georg Nielsen, f. 3.3 1898 i Birket

3) Oskar Emanuel Nielsen, f. 22.1 1900 i Birket

4) Astrid Kathrine Nielsen, 29.11 1902-25.4 1903

5) Dødfødt, f. 29.11 1902

 

1916 - Folketælling: Adolf Nielsen, 53 år, gårdejer, gift, Frederikke Johansen, 45 år, hustru, Aage Nielsen, 18 år, søn, Oskar Nielsen, 16 år, søn

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Øster Kongstedgård 11a: 33 tønderland, 3  tønder hartkorn, 43.000 Kr. Ejendomsskyld og 35.000 Kr. jordværdi.

 

1924 - Adolf Johannes Nielsen dør den 20. maj og begravet i Birket Kirke den 26. maj af cancer, 60 år gammel. Hans enke Frederikke driver gården videre med sin søn Aage Georg Nielsen som bestyrer.

 

1940 - Folketælling: Frederikke Johansen, 69 år, gårdejer, Aage Georg Nielsen, 42 år, bestyrer, søn, Oskar Nielsen, 40, medhjælper, søn.

 

1954 - Gården blev solgt til Frans Jørgen Elbæk, f. 11.4 1928 i Mau Sogn i Ålborg Amt. Han var søn af gårdejer i Mau Kaj Peter Pedersen Elbæk og Alma Johansen. Han  blev gift den 19.9 1953 i  Birket Kirke med Inge Kristensen, f. 24. marts 1935. Inge var datter af gårdejer af Damgård i Torrig Christian John Kristensen, f. 18.4 1895 og Else Jørgensen, f. 10.4 1908,

 

 

1955  -  Frans Jørgen Elbæk var gårdejer,  da deres søn Karsten blev født.

 

De fik fire børn:

 

1) Karsten Elbæk, f. 16.1 1955, i Birket

2) Morten Elbæk, f. 16.12 1956, i Birket

3) Kirsten Elbæk, f. ——- i Halsted

4) Mette Elbæk, f. 1.12 1965 i Halsted

 

1962 - Frans Jørgen Elbæk solgte gården til Børge Pedersen på Mageltvinggården og i foråret 62 flyttede de til Halsted, hvor de købte købmandsforretningen i Halsted.

 

1975 - Inge Christensen døde den 19. april 1975, kun 40 år gammel og hendes mand Frans Jørgen Elbæk døde den 12. august 1981.

 

1999 - Viggo Laursen købte  Mageltvinggården af Børge Pedersen.

 

2017 - Mageltvinggården er sat til salg og dermed også Øster Kongstedgård, som på nuværende tidspunkt er på 13,7 hektar. Samlede ejendomsvurdering i 2015 er på kr. 27.500.000,00.

 

 

Har du oplysninger/rettelse til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813. 

Øster Kongstedgård

Vester Kongstedgård

Rasmus Sigvardt med cigar

Vester Kongstedgård

 

Rasmus Sigvardts datter Edith døde som blot  57-årig i 1971

Øster Kongstedgård 11a nederst på denne side

Forside:          Om Arkivet:        Nyhedsarkiv    Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Gårde i Store Lindet

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Gårde i Store Lindet

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Fæstegårde under godset Pederstrup i Store Lindet

Matrikel

nr.

Gårdnavn

1805

1840

1890

1920

1960

1990

2016

2a

Ludvigslund

Thomas Rasmussen

Degn

(1787-1820)

Morten

Thomsen

(1820-1863)

Hans

Pedersen

(? - 1917)

Holger Pedersen

Kistrup

(1917-1950)

Svend

Nielsen

(1950-1989)

Steen

Nielsen

(1989-2012)

Henrik

Christensen

(2012 - ?)

3a

Slettemark

Sivert

Hansen

(1777-1829)

Jørgen

Jensen

(1838-1881)

Jens

Skafte

(1883-1904)

Morten Laurids

Skafte

(1904-1938)

Margot

Frederiksen

(1958-1970)

Svend Åge

Christensen

(1970-2016)

Henrik

Christensen

(2016 - ?)

4a

Bønnekegård

Michel

Nielsen

(1768-1830)

Rasmus

Mikkelsen

(1830-1885)

Christian Rasmussen

Mikkelsen

(1888-1899)

Peder Pedersen

Smed

(1915-1948)

Thorvald Poul

Enok

(1948-1976)

Hans

Enok

(1976-2010)

Henrik

 Christensen

(2016 - ?)

6a

Ernstminde

Zier Rasmussen

Lund

(1776– 1817)

Hans Nielsen

Clausen

(Ifølge Matriklen 1844)

Niels

Rasmussen

(1887-1911)

Carl

Pedersen

(1911-1930)

Axel

Boye

(1930-1972)

Steen

Nielsen

(1972 - ?

Steen

Nielsen

(1972 - ?

7a

Hestehavegård

Christen Hansen

Smed

(1786 - 1835)

Peder

Christensen Smed

1835-1875

Jens Pedersen

Smed

1885- 1895)

Maren Stine

 Rasmussen

(1895-1915)

 

Hestehavegård delt mellem Bønnekegård og Slettemark

8a

Toftegård

Niels

Nielsen

(1805 - ?)

Hans

Larsen

(1830-1875)

Jens Christensen

Stub

(1875 – 1932)

Jens Christensen

Stub

(1875 - 1932)

Torben

Ebbe -Pedersen

(1952 - 1981)

Jørgen

Trolle

(1981-2013)

Henrik

Christensen

(2013 - ?)

9a

Kallehavegård

Rasmus  Hansen

Tækkemand

(før 1787 - ?)

Peder Rasmussen Tækkemand

(? - 1851)

Peder Jacobsen

Skytte

(1875 - 1912)

Valdemar

Skytte

(1912-1956)

Robert

Skytte

(1956-1993)

Robert

Skytte

(1956 - 1993)

Henrik

Christensen

(2010 - ?)

10a

Glirevang

Hans

Pallesen

(1776-1811)

Christen Jensen

Stub

(1838-1868)

Mette Kirstine

Hansdatter

(1868-1899)

Hans Jørgen

Stub

(1899-1938)

Jeppe

Madsen

(1948-1988)

Susanne Grue

Madsen

(1988-2004)

Henrik

Christensen

(2016 - ?)

12a

V. Kongstedgård

Hans

Sigvardtsen

(1805-1836)

Rasmus Hansen

Sigvardtsen

1836-

Dorthea

Hansen

(1883-1893)

Rasmus Sigvardt Rasmussen

(1914 - 1977)

Rasmus Sigvardt

Ramussen

(1914 -  1977)

Claus

Nielsen

(1977 - ?)

Claus

Nielsen

(1977 - ?)

11a

Ø. Kongstedgård

Hans

Olsen

(1787 - 1816)

Hans

Jensen

(1834-1880)

Niels

Anton

(1880-1896)

Adolf

Nielsen

(1896-1924)

Frans Jørgen

Elbæk

(1954-1962)

Øster Kongstedgård  blev delt, da man byggede den nye præstegård. Man lagde 18 tønderland ind under Kapellangården. I 1962 blev gården opkøbt af Børge Pedersen fra Magletvinggården og lagt ind under denne.

14a

Kapellangård

Jørgen

Christensen

I 1887

Hans Hansen Borre

Bestyrer

(FT 1840)

Kapellan Søren Keiser

Nielsen

(1882-1891)

Christian

Buk

(1910-1948)

Erling

Kistrup

(1948 - ?)

Erling

Kistrup

1948 - ?)

Lise

Theil

(1998 - ?)

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt