Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv     Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Fæstegård under godset Pederstrup

Matrikel nr. 4a - Areal 34 tønderland + 5 tønderland skov

Rosningevej 56, Store Lindet, 4953 Vesterborg

Nedlagt

 

1763 - Peder Jonasen, ungkarl fra Nøbbet fæster den gård i St. Lindet, som Peder Iversen hidtil havde i fæste og godvillig afstår - dog på condition af at han ægter datteren (Fæsteprotokollen den 30.4 1763). Peder Jonasen var  også gift med Karen Christensdatter.

 

1768 - Michel Nielsen fæster Bønnekegård, Lindet efter afdøde Peder Jonasen. Michel (Mikkel) Nielsen bliver født 1743 i Vedby. Faderen var Niels Michelsen, men man kender ikke navnet på moderen. Michel Nielsen er døbt den 11. august 1743 i Birket Kirke.

Michel Nielsens første kone kendes ikke, men der er to børn i ægteskabet: Maren Michelsdatter, 1772-2.4 1850 og Karen Michelsdatter, født 1775. Maren Michelsdatter bliver gift med Rasmus Olesen fra Solgården i Torrig.

 

1782 - Michel Nielsens første kone dør og bliver begravet den 7.5 1782.  Michel  bliver derefter gift med Kirsten Kristoffersdatter (født i 1762) den 27.7 1782.  De får fem børn: Kristen Michelsen, født 1782 (død 2 måneder gammel), Kristen Michelsen, født 1783, Ane Michelsen, født 1785 (død 4 måneder gammel), Jens Michelsen, født 1790 - 15.3 1840 og Niels Michelsen, født 26.9 1793. Jens Michelsen bliver gift den 8.10 1825 med Ane Christophersdatter  og de får 4 børn. Hun er datter af Christopher Stampe fra Stampegård i Torrig.  Deres tredje barn  Karen Marie Jensdatter bliver senere gift med Rasmus Andersen Stryhn, Ladegård i Ravnsby, som er Grethe Jørgensens (gift med Jørgen Jørgensen) fra Vennerslund i Torrig (f. Stryhn) oldeforældre. 

 

1798 - Dør anden kone Kirsten Kristoffersdatter og Michel Nielsen bliver gift tredje gang den 26.1 med Karen Rasmusdatter, født 1778. De får tre børn: Peder Michelsen, født 1799, Kirsten Michelsdatter, født 1802 og Rasmus Michelsen, 21.2 1808-22.11 1885. Kirsten Michelsen bliver i 1823 gift med mølleren på Birket Mølle Peder Jørgensen (f. 1796)

 

1830 - Michel Nielsen og Karen Rasmusdatters yngste søn Rasmus Michelsen (f. 21.2 1808) fæster gården og Michel Nielsen og hans kone går på aftægt. Rasmus Michelsen bliver gift den 18.3 1837 i Birket Kirke med Karen Marie Pedersen (f. 7.1 1816 - datter af Peder Jensen Borre, 1771-1.8 1853 og Maren Lisbeth Jochumsdatter, 19.1 1794-20.4 1852, Birket - gift 29.5 1813 i Birket Kirke ).

De får flg. børn: Jens Rasmussen, f. 11.10 1842, Hans Peder Rasmussen, f. 15.8 1844 (Gårdejer af Frisenlund) og Christian Rasmussen Mikkelsen, født 20. januar 1855 (Får navneændring og smider Rasmussen væk i 1906) -

 

1835 - Michel Nielsen dør 92 år gammel. Hans enke Karen Rasmusdatter (57 år) bliver gift med enkemanden Frederik Frederiksen (67 år) fra Svinsbjerg.

 

1870 - Rasmus Michelsen frikøber gården i 1870 fra Pederstrup. Folketælling 1870: Rasmus Mikkelsen, 61 år, Karen Marie Pedersen, 54 år, Christian Rasmussen, 15 år + tjennestefolk.

 

1880 - Folketælling: Rasmus Mikkelsen, 71 år og Karen Marie Pedersen, 64 år + tjennestefolk.

 

1885 - Rasmus Mikkelsen dør den 22. november 1885 og bliver begravet i Birket Kirke den 30. november. Gården bliver forpagtet ud til Jørgen Christian Funder, f. 18.1 1856 i Resen Sogn, Viborg. (søn af Christian Henrik Funder, f. 1819 i Randers –8.9 1893 og Charlotte Bayer, f. 1823 i Rudkøbing - 21.11 1907)  Han var ugift på dette tidspunkt og havde en husbestyrerinde Maren Sofie Rasmussen, 50 år. Jørgen Christian Funder blev gift med Laura Christine Henriette Thorning, f. 24.12 1863 i Næstved - 19.6 1953. De fik 7 børn.  Jørgen Christian Funder var bestyrer af Hesselagergård  på Fyn 1892 - 98. Bestyrer og forpagter af Fredsholm og Bogøgård ved Nakskov 1898 - 1908. Ejer af Følholm. Forpagter på Trørødgård ved Vedbæk. Jørgen Christian Funder døde den 5.11 1931.

 

1888 - Christian Rasmussen Mikkelsen køber gården af sin mor Karen Marie Pedersen. Christian Mikkelsen blev gift den 31.10 1879 med Mine Marie Rasmussen (11.1 1857-25.11 1928  -  datter af gårdmand på Vester Kongstedgård Rasmus Hansen, f. 22.5 1810 og Dorthea Hansdatter, f. 10.4 1820 i Birket). Ved folketællingen i 1880 er han gårdejer i Stokkemarke og kommer til Horslunde Sogn i 1881 og da han sælger gården i 1899 er han gårdejer i Nørre Tvede. Bønnekegård forbliver med at være forpagtet ud. Christian og Mine Mikkelsen får tre børn: Johanne Mikkelsen, Ellen Marie Mikkelsen og Arthur Edvardt Mikkelsen. Mine Marie døde af mavekraft og begravet i Birket Kirke. Christian blev cigarmager i Nykøbing, hvor de boede på Sundvej 1. Christian Mikkelsen er død mellem den 8. og 9. august 1937, hvor han blev fundet død på sit værelse. Han var sidst set i live dagen før hen under aften. Christian blev 82 år gammel og benævnt i kirkebogen som værende cigarmager.

 

1892 - Forpagtede Ole Laurids Vilhelm Nielsen, født 15.4 1864 i Halsted Sogn Bønnekegård. Vilhelm var søn af gårdejer i Hellinge Niels Mads Larsen og Sophie Smith. Gift med Hansigne Knudsen, f. 23.4 1868 - Datter af Knud Langesøe, 1.12 1836 i Vesterborg -25.2 1908, Halsted og Ane Marie Hansen. De boede i Ane Huggemands Hus ved Halsted Kloster og som i dag kan ses på Frilandsmusset i Maribo. Vilhelm og Hansigne fik flg. børn:

 

1) Oskar Johannes Nielsen, f. 16.1 1891 i Halsted,

2) Gerhard Emanuel Nielsen, f. 7.8 1893,

3) Walter Viggo Nielsen, f. 4.10 1895,

4) Ellen Marie Nielsen, f. 19.9 1897,

5) Poul Henrik Nielsen, f. 20.5 1904,

6) Knud Sofus Nielsen, f. 15.10 1907,

7) Vilhelm Sigvardt Nielsen, f. 29.10 1899

8) Nina Nielsen, f. 18.1 1909.

 

Den ældste Johannes er født i Halsted og resten i Birket, så det passer godt i overens med at familien kom til Bønnekegård i 1892.

 

1899 - Vilhelm Nielsen køber og bygger gården om. Først udbygningerne  og senere stuehuset og pengene tjente  han for det meste med om vinteren at køre stavtræ fra skovene til savværkerne i Ryde og Kragenæs. Vilhelm Nielsen var, efter sigende, en meget flittig mand. Efter salget af Bønnekegård købte Vilhelm Nielsen Ringsebygård matrikel nr. 12a i Herredskirke Sogn. Ved folketællingen i 1916 for dette sogn, så bor der tre børn hjemme og der er 3 tjenestepiger og 3 tjenestekarle.  Hansigne og Vilhelm ligger begravet i Vordingborg.

 

1911 - Gården sælges til ejeren af Slettemark Morten Laurits Skafte, (født den 23. marts 1873 - død 28.9 1933 - søn af gårdejer på Jystedgård Peder Jensen Skafte, f. 1850 i Vesterborg og Anne Vilheline Theodine Larsen, f. 16.6 1849 i Vesterborg– d. 28.3 1929 på Slettemark)  og hustru Sigrid Pedersen Kistrup, f. 10.12 1878 (Søster til Holger Kistrup, Ludvigslund). De fik flg. børn: Ingrid Skafte, f. 22.9 1905, Henry Skafte, f. 3.2 1907, Svend Ove Skafte, f. 5.8 1908,  Poul Skafte, f. 2.3 1910, Dorthea Skafte og tvillingerne Maria og Anna Skafte, der døde som henholdsvis 8 uger og 4 måneder gammel, samt et plejebarn Fanny Marie Kristine Hansen Edvardsen, f. 13.7 1898. De kom til sognet i 1904 fra Vesterborg. Laurits Skafte købte samtidig også  nabogården Hestehavegård.

 

1911 - Samme år bliver Bønnekegård videresolgt til købmand & urmager Hans Christian Andreas Andersen, født 23.5 1859 i Nørreballe (søn af Anders Henriksen og Nielsine Jørgensen, f. 1825), gift med Karen Stine Rasmussen, f. 9.7 1855 i Maglemer, Hunseby (datter af skrædder Rasmus Larsen og Karen Trine Jensdatter, Maglemer). De har to børn:

 

1) Sine Kamilla Andersen, f. 4.4 1884 i Stokkemarke

2) Arnold Richard Andersen, f. 24.1 1889 ligeledes i Stokkemarke.

 

Kristian Andersen var Urmager i Stokkemarke, da hans børn blev døbt.   Familien kom til Hejringe i 1900.

 

1912 - Bønnekegård er beskrevet således i Danske Gårde 1912 II: Matrikel nr. 4a med flere Store Lindet: Hartkorn 7 tønder. 5 skæpper 3 fjerdingkar &  1 album. Ejendomsskyld 46.000 kr. Brandassurance for   hovedbygningen kr. 7.822, for avlsbygningerne kr. 17.838, Lejehus kr. 720. Gårdens samlede areal er 50 tønderland, deraf ager 48 tønderland, have og gårdsplads 2 tønderland. Agermarken drives i en 6 marks drift med grønjordshavre, sukkerroer, byg sukkerroer, byg og kløver. Jordens bonitet er god muld på lerunderlag. Der holdes 18 malkekøer, 7 slagtekreatur af ungkvæg og kalve, 2 tyre af rød dansk race 5 heste, samt 2 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 50 fedesvin. Bønnekegård er arvefæste under Pederstrup. Den ældst kendte ejer er Michel Nielsen, der formentlig har købt gården til arvefæste fra 1793-97. Han skødede den til  sin søn Rasmus Mikkelsen, efter sin død i 1885. Enken overtog den og i 1888 overdrog hun den sin sønnesøn Christian Mikkelsen. Han solgte den i 1899 til Vilhelm Nielsen, der i 1911 solgte den til Laurits Skafte, af hvem købmand Christian Andersen købte samme år. Den nuværende ejer har købt den af Christian Andersen. Gården ligger på sin oprindelige plads i Store Linde By, omgiven af den store smukke have. Den anselige hovedbygning, der ligger i nordsiden af gårdspladsen, er bygget i grundmur med stråtag. Avlsbygninger er opførte i bindingsværk og bærer en væsentlig stråtage. På ejendommen er indlagt lys og kraft fra Birket Værk. Markerne ligger samlede syd og nord om gården.

 

1913 - Jens Ludvig Wilhelm Paaske, f. 8. maj 1881 (søn af Anders Jensen Paaske, f. 20.9 1851 og Anna Marie Sofie Thomsen, 1846 - 14.2 1897, Sakstoftegård i Magletving) køber nu gården. Hustru var Anna Jensine Johansen, født 28.9 1885 - datter af gårdejer i Raarup, Vestenskov Sogn Frederik Christian Johansen, (f. 31.3 1856 i Stokkemarke, d. 2. januar 1931) og Laura Birthine Marie Frederiksen (f. 23.5 1862 i Arninge, d. 21.4 1945). Anna døde 1919 og Ludvig  blev gift anden gang med Cathrine Olivia Pedersen, f. 1898 på Askø (Datter af gårdejer i Abed  Hans Marius Petersen, f. 30.12 1865 og Thyra Marie Hillebertha Geertsen, f. 7.4 1874 på Askø). Ludvig Paaske og Cathrine fik en datter

 

Ane Marie Paaske, f. i Nordrup, Ringsted den 26.5 1921

 

Ved dåben benævnes han som proprietær. Ludvig Paaske købte  Nordrupgård i Nordrup, men solgte den sandsynligvis og flyttede ned til svigerforældrene i Abed, Stokkemarke inden Ludvig Paaske udvandrede til Ellis Island i USA med Frederik VIII den 14. maj 1923 og ender vistnok i Los Angeles i julen 1923. Om han havde både kone og datter med er usikkert.

 

1915 - Allerede efter et par år sælges gården igen. Denne gang er det Peder Christen Pedersen Smed, f. 9. april 1891, som køber gården og han ejede gården i 33 år indtil sin død den 25. april 1948 af et hjerteslag 57 år gammel. Peder Christen Pedersen er søn af gårdejer på Hestehavegård Jens Pedersen Smed, 5.11 1839-7.5 1995 og Maren Stine Rasmussen Kuld, f. 19.3 1864-18.11 1933. Peder havde to søskende Marie Margrethe Pedersen, f. 4.3 1892 og Jenny Kristine Pedersen, f. 28.3 1895. Peder Christen Pedersen forblev ugift og havde en husbestyrerinde Inge Kristine Skafte (f. 5.12 1910)  fra Utterslev. Efter at Peder Christen Pedersen havde købt Bønnekegård nedlagdes hans barndomshjem, således at 8 tønder land kom ind under gården og resten købte Morten Laurits Skafte og lagde det ind under Slettemark. Rosningevej 54 er et dobbelthus, som forhen hørte under Bønnekegård,  er opført  af materialer fra den dengang nedrevne Hestehavegård.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Bønnekegård:  55 tønderland, 6 1/4 tønder hartkorn, 79.000 kr. Ejendomsskyld og 56.000 hr. jordværdi.

 

1948 - Sælges gården til Thorvald Poul Enok, (f. 8.12 1906 i Grimstrup, Hunseby Sogn - søn af Lars Peder Enok, 26.2 1873-17.1 1951 og Johanne Poulsen Søe, født i Solbjerg på Morsø den 24.10 1879 - død 10.1 1962). Thorvald blev gift borgerligt i Nakskov den 19.6 1937 med Else Margrethe Enoch, født den 14.10 1916 i Radsted - død 8.11 1994 - Datter af Carl Theodor Enoch, 11.10 1875-8.5 1954, Våbensted og Ida Emilie Nielsen, 23.5 1879-22.5 1952. Thorvald Poul Enok havde været gårdejer på en mindre gård i Øster Nordlunde fra 1937, hvor datteren Karen Birthe Enok blev født den 20.8 1937. Derefter købte han en gård i Kappel, som han ikke var glad for og derfor købte han et mindre sted i Keldernæs, inden de købte Bønnekegård. Thorvald var farbror til Børge Alfred Enoch i Torrig (UnoX)

 

1973 - Thorvald Poul Enok dør efter en tragisk traktorulykke den 25. marts 1973 og gården bliver overtaget af sønnen Hans Viggo Enok, f. 11.5 1947 i Kappel. Gift den 6.5 1972 med Grethe Kristoffersen, f. 18.5 1949. De har sønnen Jan, født 11. august 1976. Hans Viggo Enok har været på Vejby Landbrugskole.

 

1969 - Gården overgår primært fra agerbrug til avl af malkekvæg. 

 

1992 - Bønnekegård blev beskrevet således i 1992 i ”Danske gårde, Storstrøms Amt”:

Areal 40 ha. Stuehuset opført i 1905. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1905 tilbygget i 1986, lade fra 1905, maskinhus fra 1986, gylletang samt inden og udendørs kornsiloer. Gården drives med kvægbesætning på 40 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, sukkerroer og foderafgrøder. Der er 3 traktorer, 1 mejertærsker og staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Hans Viggo Enok ejer også Bønnekevej 14, 4953 Vesterborg.

 

2003 - Hans Viggo Enok sælger jorden til Bønnekegård til Henrik Christensen, Bøgehavegård, men ejede stadig bygningerne med ca. 2 hektar jord og fortsatte med at have malkekøer. Det store areal der hørte til  blev brugt til opdyrkning af tulipaner.

 

2010 - Malkekøerne blev solgt og bygningerne  bliver solgt Svend Åge Christensen, f. 11.3 1944, Slettemarke, men ejede stadig bygningerne indtil 2010, og ganske få år efter rives gården ned. Hans Viggo og hans hustru flyttede til Nørreballe.

 

2016 - Svend Åge Christensen sælger alle gårdene der hører ind under Slettemarke  til sønnen Henrik Christensen, f. 8.3 1967 overtog Slettemark ifølge skøde af 29. april 2016 til en købspris på  kr. 8.925.000,-. 58 hektar inklusiv  Glirevang og  Bønnekegård.

 

Henrik Christensen blev gift i maj 2000 med Eva Christensen, f. 26. maj 1969,   De har to døtre:

 

1) Katja f. 27.10 2000

2) ?

 

Eva er uddannet pædagog og arbejder som tilsynsførende i dagplejen og underviser i relations kompetence. Henrik er foruden landbruget også underdirektør i DLG øst, Maribo. Henrik Christensen ejer i dag disse gårde i Birket Sogn:

 

1) Slettemark (pr. 29.4 2016 - 58 hektar inklusiv  Glirevang og Bønnekegård)

2) Ludvigslund (pr. 7.2 2012 - 31 hektar)

3) Kallehavegård (pr. 18.6 2010 - 60 hektar) 

4) Toftegård (pr. 4.3 2013 - 23 hektar)

 

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk 

NæsteBønnekegård

Bønnekegård i 70`erne

Peter Christen Petersen (9.4 1891-25.4 1948) var ugift og havde Bønnekegård i 33 år.

Sigrid og Laurids Skafte med et af deres børn

Maren Stine Rasmussen Kuld med sine tre børn: Peter Christen Petersen, Jenny Petersen (gift med Dykker Nielsen, Vedbæk men stammede fra Fejø) og Marie Petersen (gift med fuldmægtig Henrik Hartzner, Hafnia Kbh.) Ejede Hestehavegård efter hendes mand Jens Petersen Smeds død i 1895 og som hun drev med bestyrere indtil Peter Petersen kunne overtage en del af Hestehavegård. Indsat Jens Petersen Smed.

Thorvald Poul Enok (8.12 1906-1974) og Else Margrethe Enoch, også født Enoch 14.10 1916-8.11 1994 ejede gården fra 1948 til sønnen overtog gården i 1974. 

Henrik Christensen, f. 1967 - Søn af Svend Aage Christensen overtager Slettemarke i 2016 og de gårde der hørte til….

Hans Viggo Enok overtog Bønnekegård i 1973. Han er gift med Grethe Kristoffersen og har en søn Jan Enok.

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Hans Enok i stalden i 1997

Bønnekegård

 

Hestehavegård som blev delt mellem Slettegård og Bønnekegård i starten af 1900 tallet.

Michel Nielsen (1743-1835) stammede fra Vedby og her ses hans dåb fra kirkebogen, hvor man tydelig kan se faderens navn Niels Clemmensen. Lige herover fra hans begravelse den 22. juni 1835, og til venstre kan man se hans underskrift.

Michel Nielsen er døbt i Birket kirke den 11. august 1743

Henrik Christensen blev gift i maj 2000 med Eva Christensen, f. 26. maj 1969,   De har to døtre Katja f. 27.10 2000 og ?. Eva er uddannet pædagog og arbejder som tilsynsførende i dagplejen og underviser i relations kompe-tence.

Ellen og Nina Nielsen

Gårde i Store Lindet

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt