Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge (Halsted Kloster

Matrikel nr. 1a, 63 tønderland, deraf 6 tønderland skov

Hartkorn: 6 tønder, 3 skæpper og 2 album

 

1743 -  Borregård er opkaldt efter den første kendte fæster Niels Pedersen Borre. Han var gift med Maren Rasmusdatter. De Maren & Niels Pedersen Borre fik 4 børn:

 

1) Niels Nielsen Borre (1736-1737)

2) Claus Nielsen Borre (1735-1740)

3) Rasmus Nielsen Borre, f. 1742

4) Jens Nielsen Borre, f. 15.4 1743 - Fæster af Borregård fra 1767 - 1807

 

1745 - Carl Nielsen fra Halsted fæster gården efter afdøde Niels Pedersen Borre, hvis enke Maren Rasmusdatter han ægter i Birket Kirke den 21.6 1745,  ifølge fæsteprotokollen den 4. maj 1745. De fik to døtre:

 

1) Else Carlsdatter, (16.2 1746-1812) Gift med Rasmus Nielsen Ploug på Agerspris i Torrig og

2) Inger Carlsdatter, f. 10. maj 1748.

 

1749 - Carl Nielsen dør og Maren Rasmusdatter bliver gift med Anders Hansen og han overtager fæstningen den 18. januar 1749. De fik et barn:

 

1) Karen Andersdatter, f. 1750.

 

1767 - Maren Rasmusdatter er enke da hun dør i 1767 og hendes søn Jens Nielsen Borre overtager fæstningen af gården den 14. januar. Jens Nielsen Borre bliver gift med Ingeborg Pedersdatter, født i Hellinge, Halsted Sogn i 1747. Hun er søster til Jacob Pedersen Skytte fra Søgård og Jørgen Pedersen Skytte fra Solgården.

 

Ingeborg og Jens Nielsen Borre fik 6 børn:

 

1) Niels Jensen Borre (1766-19.2 1834)

 

2) Peder Jensen Borre (1771-1.8 1853)  - Fæster af Borregård fra 1813-1853

 

3) Karen Jensdatter, (1776-22.6 1827)

 

4) Hans Jensen Borre, (f. 1781) Gift med Maren Johanne Jeppesdatter, datter af Jeppe Rasmussen Kok og Maren Pedersdatter, Gadetoftegård)

 

5) Margrethe Jensdatter (1784-9.12 1821)

 

6) Maren Jensdatter, (1770-6.6 1841) Gift med Jeppe Larsen Ploug, Vennerslund)

 

1787 - Folketælling: Jens Nielsen Borre, 44 år, gårdmand, gift, Ingeborg Pedersdatter, 40 år, hans kone, Niels Jensen, 19 år, deres søn, Peder Jensen, 15 år, deres søn, Hans Jensen, 6 år, deres søn, Maren Jensdatter, 17 år, deres datter, Karen Jensdatter, 10 år, deres datter og Margrethe Jensdatter, 3 år, deres datter.

 

1801 - Folketælling: Jens Nielsen,  58 år, gårdmand, gift, Ingeborg Pedersdatter, 54 år, hans kone, Niels Jensen, 35 år, deres søn, Peder Jensen, 30 år, deres søn, Hans Jensen, 20 år, deres søn, (Mar)Grethe Jensdatter, 16 år, deres datter og Peder Jørgensen, 6 år, plejebarn.

 

1807 - Jens Nielsen Borre dør og begravet den 23. marts, 63 år gammel. Hans enke Ingeborg Pedersdatter fortsætter fæstningen af Borregård.

 

1813 - Peder Jensen Borre bliver gift den 21. marts med Maren Lisbeth Jochumsdatter (19.1 1794-27.11 1852), datter af Jochum Hansen (1736-1794) og Ane Cathrine Christensdatter (1764-1828), Stampegård i Torrig.

 

Maren Lisbeth & Peder Jensen Borre fik 4 børn:

 

1) Ingeborg Pedersdatter, f. 4.4 1804

 

2) Karen Marie Pedersdatter, f. 7.1 1816 - Gift 4 gange (nr. 2 var Hans Jørgensen Bonde, som hun får sønnen Jens Hansen Bonde, 1811- med og som i 1853 overtager Borregård)

 

3) Dorthea Pedersdatter, f. 30.6 1820

 

4) Margrethe Pedersdatter Borre (20.5 1822-11.4 1897) Gift med Hans Christian Svendsen, gården Rosenbjerg i  Tillitze)

 

1813 - Ingeborg Pedersdatter dør og bliver begravet fredagen den 26. februar, 66 år gammel,  og Peder Jensen Borre overtager fæstningen efter sin mor ifølge fæsteprotokollen 31. oktober 1814.

 

1834 - Folketælling: Peder Jensen, 64 år, gårdmand, gift, Maren Lisbeth Jochumsdatter, 40 år, hans kone, Ingeborg Pedersdatter, 20 år, deres datter, Karen Marie Pedersdatter, 18 år, deres datter, Dorthe Pedersdatter, 14 år, deres datter, Margrethe Pedersdatter, 12 år, deres datter, Jens Hansen, 24 år, tjenestekarl og Frederik Nielsen, 16 år, tjenestekarl.

 

1852 - Peder Jensen Borres hustru Maren Lisbeth Jochumsdatter døde den 20. november 1852 og begravet i Birket Kirke den 27.11, 59 år gammel.

 

1853 - Peder Jensen Borre dør den 1. august og begravet i Birket Kirke den 6. august, 81 ½ år gammel. Hans søster Karen Jensdatters søn Jens Hansen Bonde (1811-1897)  har været på Borregård siden før 1834 som tjenestekarl og han overtager fæstningen. Jens Hansen Bondes mor Karen Jensdatter var gift 4 gange og hendes anden ægtemand var Hans Jørgensen Bonde, gårdmand i Birket (1784-17.5 1821 - gift den 13. oktober 1814).

 

1854 - Jens Hansen Bonde bliver gift den 31. marts med Anne Kirstine Marie Rasmusdatter, f. 20.11 1830. Hun var datter af gårdmand i Hejringe Rasmus Pedersen Smed, f. 1809 og Maren Espersen, f. 1790, Jeppesens Gård.

 

Anne og Jens Hansen Bonde fik 3 børn:

 

1) Margrethe Jensen, (28.2 1855 - 11.8 1938)  Gift med Niels Peter Rasmussen Knudsen, f. 30.8 1851 - han er søn af Rasmus Hovmand Knudsen og Bodil Olesdatter, Solgården i Torrig. De får en datter Rasmine Mathilde Knudsen (14.10 1879-27.12 1957) som senere arver Borregård efter Hans Peder Jensen Bonde i 1924.

 

2) Karen Marie Jensen, f. 27.5 1857 - Ugift

 

3) Hans Peder Jensen Bonde (21.11 1858 - 16.11 1924) Ugift og Gårdejer af Borregård fra 1904-1924)

 

1871 - Jens Hansen Bonde køber Borregård fri af Baroniet Juellinge den 12. december 1871.

 

1880 -  Folketælling: Jens Hansen, 69 år, gårdejer, gift, Anne Kirstine Marie Rasmussen, 49 år, hans kone, Hans Peder Jensen, 21 år, Karen Marie Jensen, 22 år,  Niels Peder Rasmussen, 28 år, svigersøn, Margrethe Jensen, 24 år, datter, gift, Rasmine Mathilde Rasmussen, 0 år, sidstnævntes datter, Hans Peder Hansen, 21 år, tjenestekarl, Marie Carlsen, 18 år, tjenestepige, fra Sverige. Ved folketællingen i 1901 er Margrethe Jensen og hendes mand Niels Peder Rasmussen Knudsen flyttet i hus i Kragenæs med deres børn.

 

1882 - Jens Hansen sælger matrikel nr. 1d (Anker Christensens gård) til svigersønnen Niels Peder Rasmussen Knudsen (1851-12.1 1933) således at han bliver parcellist (mellem 10 og 20 tønderland). Margrethe Jensen dør den 11. august 1938 og sønnen Jens Reinholdt Knudsen overtager matriklen.

 

1897 - Gårdejer Jens Hansen ”Bonde” dør den 29. oktober og bliver begravet i Birket Kirke den 5. november, 87 år gammel.

 

1901 -  Folketælling: Anne Kirstine Marie Rasmussen, 70 år, gårdejerske, enke, Hans Peder Jensen, 42 år, gårdbestyrer, ugift, hendes søn, Karen Marie Jensen, 43 år, hendes datter, Rasmine Knudsen, 21 år ugift, hendes søster Margrethes datter, Jens Knudsen, 20 år, hendes søster Margrethes søn.

 

1904 - Den 13. september dør Ane Kirstine Marie Rasmussen og begravet den 20.9, 73 år gammel. Hendes søn Hans Peder Jensen Bonde arver gården. Hans Peder forbliver ugift.

 

1906 - Folketælling: Hans Peder Bonde, f. 21.11 1858,  gårdejer, ugift, Jens Reinholdt Knudsen, f. 10.8 1881,  søstersøn, tjenestekarl, Rasmine Mathilde Knudsen, f. 14.10 1879, husholderske, Harald Kristensen, tjenestekarl, Helga Jochumsen, f. 1886, tjenestepige.

 

1915 - Beskrivelse af Borregård i ”Danske Gårde” af la Cour:  Matrikel nr. 1a med flere af Kragenæs. Hartkorn: 5 tønder, 3 skæpper. Ejendomsskyld kr. 38.000,-, brandassurance for hovedbygningerne  ca. 4.000.-, for avlsbygningerne 7.500,-. Gårdens samlede areal er på 54 tønderland, deraf ager 50½, eng 2 og have og gårdsplads 1½. Agermarken drives i en 6 marksdrift med halvbrak efter græs, hvede, sukkerroer, byg, kløver og havre. Jordens bonitet er lettere lermuld på lerunderlag. Der holdes 12 malkekøer, 6 slagtekreatur ungkvæg og kalve, og 2 tyre af rød dansk race, 4 heste, 2 plage og føl samt et får. Sidste år solgtes der 12 fedesvin. Gården ligger hyggelig omgiven af haven på sin oprindelige plads i Kragenæs by. Bygningerne er opførte i bindingsværk med stråtage, undtagen en trælade med paptag og et par mindre udhuse. Markerne ligger samlede mod syd. Fra ejendommen er der en smuk udsigt over stranden”.

 

Borregård 1a: med 50 tønderland, ca. 5 ½ tønder hartkorn, 68.000 Kr. Ejendomsskyld og 48.800 Kr. jordværdi.

 

1924 - Hans Peder Jensen ”Bonde” dør den 16. november på Nakskov Sygehus af tarmkræft, 65 år gammel. Rasmine Mathilde Rasmussen Knudsen (1879-1957) arver gården efter sin morbror. Hun er ligesom sin morbror ugift. Hun er født på Borregård og har boet hele sit liv på gården.

 

1925 - Folketælling: Rasmine Knudsen, 45 år,  gårdejer, ugift, Holger Hansen, f. 6.2 1902, bestyrer, født i Vesterborg, Knud M. Petersen, f. 7.6 1911, tjenestekarl, Hans Christensen, f. 3.9 1909, arbejdsmand, Edith Edvardsen, f. 3.9 1909, tjenestepige.

 

1926 - Rasmine Mathilde Knudsen sælger matrikel nr. 1e til sin far Niels Peder Knudsen (Knud Kristensens Gård på Kragenæsvejen).

 

1938 - Rasmine Knudsens mor Margrethe Jensen dør 83 år gammel den 11. august på Nakskov Sygehus af hoftebrud og lungebetændelse.

 

1940 - Folketælling: Rasmine Mathilde Knudsen, f. 1879, Jens Larsen Hansen, f. 31.5 1875 i Simmerbølle, Langeland, bestyrer, ugift,  Ejler Oliver Rasmussen, f. 28.3 1924 i Kragenæs, tjenestekarl,  Villy Sigvald Rasmussen, f. 26.7 1925 i Kragenæs, tjenestedreng  og Eva Gerda Olsen, f. 20.7 1925 i Halsted, tjenestepige.

 

I perioden op til Rasmine Knudsens død, hjalp Agnes Pouline Nielsen, (som fik hjælp af hendes datter Marna Trine Rasmussen)  fra Skovsted 4  til i huset på Borregård.

 

1957 - Rasmine Mathilde Knudsen dør den 27. december og bliver begravet i Birket Kirke den 31. december, 78 år gammel. Da hun ingen tætte arvinger har,  bliver det hendes to fætre på henholdsvis Solgården Sofus Knudsens børn og Agerspris Hans Knudsens børn der arver hende. Gården blev drevet af Sofus Knudsens svigersøn Knud Fredskild,  (3.10 1918  -  21. marts 2009) gift med Inger Elisabeth Knudsen (14. oktober 1925 - 21. marts 2009). Han blev senere forvalter på større gården inden han blev repræsentant og solgte landbrugsmaskiner. 

 

1959 - Sognepræst Niels Charles Lilleør (Nielsen slettet i 1937, f. 31.7 1903 i Lilleøre i Harboøre) købte Borregård. Søn af gårdejer Karl Kristian Nielsen, f. 5.10 1879 & Margrethe Sørensen Kirk, f. 14.2 1884. Efternavnet Lilleør er efter morfaderen  Carl Lilleør, som var strandfoged i Gl. Lilleøre.

 

Hans første embede som  sognepræst var i Grimstrup Kirke, ved Esbjerg (1930 - 1948) og dernæst  i Horbelev Kirke fra 1948-1961. Han var gift med Ellen Margrethe Knudsen, f. 15.5 1903. Han var  far til to kendte præster, nemlig tidligere provst i Nyborg Niels Carl Lilleør, (1935-2016) og sognepræst i Virum i 38 år Olav Lilleøer, f. 1939. Barnebarnet Kathrine Lilleøer, f. 1965 er også en kendt og sognepræst og debattør.

 

Gården blev forpagtet ud til Finn Jensen, f. 31. marts 1936 i Borre og hustru Johanne Doll Andersen, f. 16.10 1939. De er gift i Nebbelunde Kirke den 24. januar 1954. De fik datteren Ruth Annette Jensen, f. 1.7 1959. Efter Finn Jensen ophørte som forpagter fortsatte gården med at blive forpagtet ud. Først forpagtes gården derefter til  Pederstrup Gods og sidenhen af Dalbygården ved Knud Skafte Larsen.

 

1965 -  Direktør Rasmus Christian Sofus Berthelsen (f. 1910 i Odense - d. 1978 i Haderslev) købte Borregård.   Han var handelsuddannet på Niels Brock og senere direktør i sanitetsfirmaet Dan Rør. Han blev gift med Harriet Ingrid Christensen (f. 1912 i Odense - d. 1999). Rasmus & hustruen Harriet boede i Spanien i flere år om vinteren. De fik to døtre:

 

1) Lise Pedersen, f. 21.12 1941. Hun er nu 78 år gammel, pensioneret lektor fra Skive gymnasium.

 

2) Anne Marie Berthelsen Bide, f. 12.9 1947 på Frederiksberg  - Gift tre gange 1 & 3 gang med Stephen Bide, f. 2.2 1946 fra England (anden gang Hammer). Anne Marie er uddannet skolelærer og væver, men har også været restauratør.

 

Parcellist  på Skovsted 4  Lindy Rasmussen, f. 25.9 1932 i Kragenæs blev bestyrer og var  søn af Anders Rasmussen (1885-1973) og Agnes Pouline Nielsen, (1895-1983). Lindy overtog Skovsted i 1955. Han blev gift med Asta Henriksen, (1932-2016) og de fik tre børn:

 

Preben Rasmussen, f. 1956,

Per Rasmussen, f. 1959

Poul Rasmussen, f. 1959.

 

Se mere på Skovsted 4  

 

1968 - Direktør R. C. S. Berthelsen døde i Haderslev hos datteren Anne Marie. Han blev kun 58 år gammel. Anne Marie Berthelsen Bide arvede gården, men boede ikke på Borregård. Lindy Rasmussen forpagtede  gården frem til salget i 1992.

 

1992 - Anne Marie Berthelsen Bide solgte til Knud Jørgen Skytte fra Søgård den 1.3 1992 til kr. 1.375.000,00, ca. 22 hektar. I dag bor Anne Marie Berthelsen Bide på Torvet i Haderslev.

 

Knud Jørgen Skytte, f. 3.6 1944, blev gift i Sgt. Nicolais Kirke i Nakskov med Alice Wheeler, f. 9.4 1946 på Frederiksberg, datter af Alice Solberg og en engelsk soldat fra krigen.  De købte en mindre ejendom i Torrig matrikel nr. 21b, som er en mindre parcel i Torrig Kranger og er den som ligger allersidst i rækken, når man drejer til venstre nede for enden af vejen til Torrig Kranger. Der var 18 tønderland til 21b. I 1992 købte Lars Bertram Hansen 21b, som i 2011 solgte bygningerne fra til Ingrid og Finn Leonard Nielsen for kr. 303.000,00.

 

Knud Jørgen og Alice fik 4 børn:

 

1) Anne Grethe Skytte, f. 1.8 1971 - Gift med elektriker Brian Schot og bor i Viby. De har 2 børn.

 

2) Karina Skytte, 24.10 1973 - Udannet i og arbejder i Danske Bank, København, gift med ekspedient Andreas Ritzau,  og som for tiden arbejder for Kræftens Bekæmpelsen,  og har to børn, bor i Vallensbæk.

 

3) Marianne Skytte, f. 4.6 1980 - Udannet farmaceut og arbejder i dag for et medicinal firma i Hillerød. Gift med Sune Ingvardson, sælger af kontorartikler . De har tre børn.

 

4) Kristian Skytte, f. 14.1 1982 - Kristian er uddannet agronom fra Landbohøjskolen og gift 2015 med Vibeke Nordstrøm og bor i Borup på Sjælland.

 

1992 - Gårdens bygninger bliver solgt til Silvette Ines Trier Kjær inklusiv ca. 1 tønderland. Købspris: 463.750,- ifølge skøde af 12.10 1992. 

 

1997 - Borregård blev solgt til Solveig Møgelgaard og Poul Erik Jacobsen

 

2000 - Tegneren Claus Ole Gress, f. 12.2 1942 og  Gyrithe la Cour Freiesleben  købte  Borregård ifølge skøde af 21.7 2000 for kr. 820.370,00.

 

2017Claus Gress er eneejer og  bor stadig på gården, hvor han har indrettet i en af laderne et galleri med  hans tegninger og billeder. Se hans hjemmeside:

www. clausgress.dk. Ejendomsvurdering i 2017: 540.000,00 og areal: 5.248 m2

 

Knud Jørgen Skytte ejer stadig jorden der hørte til og bor på Søgård.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

Borregård

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Borregård 1988

Knud Fredskild, en svigersøn til Sofus Knudsen drev Borregård i et par år fra 1957 - 1959. Gift med Inger Knudsen, Solgården

Knud Skafte Larsen fra Dalbygården forpagtede Borregård i begyndelsen af 60`erne, indtil Lindy Rasmussen blev ansat som bestyrer i 1965.

Sognepræsten Niels Charles Lilleør sammen med sin hustru Ellen Margrethe.  Han var sognepræst fra 1948 til 1961 i Horbelev Kirke. Ejede gården fra 1959-1965.

R.C.S. Berthelsen og datteren Anne Marie Bide havde Borregård fra 1965 til 1992. Berthelsen døde i Haderslev i 1968. Derefter forpagtede Lindy Rasmussen jorden.

Lindy Rasmussen passede  Borregård i Kragenæs i 22 år, først som bestyrer og fra 1972 som forpagter.

Alice & Knud Jørgen Skytte har været på Søgård siden 1975. I 1992 købte han nabogården Borregård for 1.375.000. Borregårds bygninger blev samme år solgt fra til Sylvette Kjær. Jorden blev lagt ind under matrikel nr. 3a Søgård

Lindy & Asta Rasmussen

Tekstboks: Silvette Kjær købte bygningerne til Borregård af Knud Jørgen Skytte i 1992.

Tegneren Claus Gress og hans billeder kan ses på Borregård

Harboøre (Midtjylland)

I Harboøre ligger en lille landsby som hedder Lilleøre

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Fæstere & gårdejere på Borregård

fra 1743 til nu:

Fæster

? -

1745

Niels Pedersen

 Borre (  år)

f.  - d. 1745

Fæster

1745-1749

Carl

Nielsen  (4 år)

f.  - d. 1749

 

Fæster

1749-

?

Anders

 Hansen (? år)

f.   - død før 1767

 

Fæster

? -

1767

Maren

Rasmusdatter

 (? år)

f.  ? - d. 1767

Enken

Fæster  & Gårdejer

1767-1807

Jens Nielsen

Borre (40 år)

f. 1743 - d. 1807

Søn

Gårdejer

1807-1813

Ane Kirstine Marie  Rasmusdatter

(6 år)

f. 1747 - d. 1813

Enken

Gårdejer

1813-

1853

Peder Jensen

Borre (40 år)

 f. 1771 - d. 1853

Søn

Gårdejer

1853-

1897

Jens Hansen

Bonde (44 år)

f. 1811 - d. 1897

Søn

Gårdejer

1897-

1904

Ane Kirstine Marie  Rasmusdatter

(7 år)

f. 1900 - d. 1977

Enke

Gårdejer

1904-

1924

Hans Peder Jensen  Bonde (20 år)

f. 1853 - d. 1924

Søn

Gårdejer

1924-

1957

 

Rasmine Mathilde

Knudsen

f. 1879 - d. 1957

Niece

Gårdejer

1957-

1959

Arvingerne (8 år)

Hans Knudsens børn

Agerspris

Sofus Knudsens børn

Solgården

 

Gårdejer

1959-

1965

 

 Pastor Niels Charles Lilløer

Horbelev

f. ? - d. ?

Gårdejer

1965-

1968

Rasmus Christian

Sofus Berthelsen

f. 1910 - d. 1968

Dan Rør

Gårdejer

1968 -

1992

Anne Marie

Berthelsen Bide

f. 1947

Datter

Gårdejer

1992 -

?

Knud Jørgen

Skytte

f. 3.6 1944

Søgård i Kragenæs

Gårde i Kragenæs

Borregård

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård/Plougengård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt