Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:        Nyhedsarkiv     Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

(Ny Savskærergård - Bjarne Møllers Gård)

Bandholmvej 157b & Åvej 3, 4953 Vesterborg

Matrikel nr. 3a med flere - Hartkorn: 6 tønder og 5 skæpper

 

Jeppesen gård er i dag en gård med mange matrikler, men for over to hundrede år siden var der kun et matrikel:  nr. 3a. Ved matrikel opmålingen i 1844 var der en ejer pr. matrikel i Hejringe. Dengang var det Jeppesen slægten,  der helt tilbage i midten af 1700-tallet var fæstere, men deres slægt ophørte i  1878, og så kom der en ny Jeppesen, som dog ikke havde noget med de tidligere Jeppesen at gøre. Genbo gården matrikel 2a Johan Clausens Gård havde Rasmus Pedersen Smed som fæster og engang i 1800-tallet blev de to gårde lagt sammen til en, men blev siden delt igen for i 1996 at blive lagt ind under Jeppesens Gård, da Bjarne Møller købte af Johan Clausen.  Nederst er der en kort beskrivelse af Johan Clausens Gård.

 

En anden stor gård var Savskærergården,  der havde matrikel 5a & 6a blev i 1911 opkøbt sammen med Jeppesens Gård og lagt sammen til èn af Jens Christian Klinke. Siden blev de delt igen og kendes i dag som Gl. Savskærergården 5a og Ny Savskærergården (Jeppesens Gård). For en nemheds skyld kalder vi sidstnævnte her på birketarkiv.dk for Jeppesen Gård.

 

Op gennem 1900-tallet var der diskussion om hvem der kunne kalde sin gård for Savskærergården, men da Valdemar Steen Clausen købte matrikel 5a den 12.6 1943, står der Savskærergården i Tinglysnings Bogen. Da Axel Mogensen overtog Jeppesens Gård i 1967 hørte også matriklerne 6a, 6b, 6d, 6g, 6h, 6i, 6k, 6l, 6m, 6n, 3e og 7b også med til Jeppesens Gård. Matrikel nr. 6a var tidligere Nymands Gård - nederst er der et særskilt afsnit med denne gård.

 

1735 - I fæsteprotokollen står der følgende: Jens Jensen afstår den gård i Hejringe som Poul Jensen herefter fæster, den 7.2 1735. Hartkorn: 6 tønder og 5 skæpper.

 

1778 - Jeppe Jensen fæster den gård i Hejringe, som hans fader Jens Jeppesen fradøde den 26. marts 1778.

 

1782 - I forbindelse med udskiftningen i 1780`erne forbliver Jeppesens Gård, hvor den hidtil havde ligget i Hejringe By.

 

1787 - Fæsteren på gården var Jeppe Jensen, f. 1751 og han var gift med Cathrine Hansdatter, f. 1758. De fik følgende børn:

 

Hans Jeppesen, f. 1785, senere gårdfæster af Strandgården i Hejringe.

 

Maren Jeppesdatter, f. 1782

 

Jens Jeppesen, f. 23.10 1789 -

 

Ane Cathrine Jeppesdatter, f. 1796 - 12.1 1833 - Gift med Ole Jacobsen Krag i Ravnsholt. De får en datter Maria Olsdatter, f. 29.8 1832.

 

1801 - Jeppe Jensen blev udnævnt til sognefoged i Birket Sogn.

 

1817 - Sognefoged Jeppe Jensen dør den 28. april og begravet den 3. maj, 66 år gammel. Enken Cathrine Hansdatter fortsætter fæstningen af gården med hjælp fra sønnen Jens Jeppesen.

 

1819 - Cathrine Hansdatter afstår godvilligt gården til sønnen Jens Jeppesen. Jens Jeppesen bliver samme år gift den 21. august med Gjertrud Christensdatter, f. 1799. De får en søn Jeppe Jensen, f. 23.10, som dør 10 uger gammel den 16.12 1820. Året efter får de tvillingerne Christen Jensen, f. 1.10 og Kirstine Maria Jensdatter, (1. oktober 1821 - død 18.3 1826, 4½ år gammel). Ved folketællingen i 1834 har de et plejebarn Maria Olsdatter, som er datter af Jens Jeppesens afdøde  lillesøster Ane Cathrine Jeppesdatter (1796-12.1 1833) og Ole Jacobsen Krag, Ravnsholt.

 

1850 - Folketælling: Jens Jepppesen, 51 år, gårdmand, gift, Gjertrud Christensdatter, 41 år, hans kone, Christen Jensen, 19 år, deres søn, Maria Olsdatter, 8 år, deres datter.

 

1872 - Jeppe Jørgensen Jeppesen, f. 24.7 1835 i Torrig overtager gården af Jens Jeppesen, som nogle år før har købt gården fri af Baroniet Juellinge (Halsted Kloster). Hvordan de er i slægt med hinanden er vist lidt kringlet. Han er søn af Jørgen Jeppesen og Inger Olesdatter, Vennerslund i Torrig. Han blev gift den 2. november 1855 med Dorthe Pedersdatter, f. 30. juni 1820 - datter af Peder Jensen Borre og Maren Lisbeth Jochumsdatter, Borregård i Kragenæs. Dorthe Pedersdatter var tjenestepige på Vennerslund hos sin kommende svigerforældre. De får 2 børn:

 

Jørgen Ulrik Jeppesen, f. 29.6 1859

 

Karen Stine Marie Jeppesen, f. 1865

 

1875 - Gjertrud Christensdatter dør den 4. september og bliver begravet den 10. september, 75 år gammel.

 

1878 - Particulier Jens Jeppesen dør 88 år gammel den 16. oktober og blev begravet i Birket Kirke den 22.10.

 

1880 - Folketælling: Jeppe Jørgensen Jeppesen, f. 1835, gårdejer, gift, Dorthe Pedersdatter, f. 1820, hans hustru, Ulrich Jeppesen, f. 1859, deres søn, Karen Stine Marie Jeppesen, f. 1865, deres datter og Petra Frederiksen, f. 1861, tjenestepige.

 

1885 - Jeppe Jørgensen Jeppesen og Dorthe Pedersdatter fik et plejebarn, Theodor Thorvald Jeppesen, f. 28.5 1885, søn af husfaderens bror gårdejer i Søllested Jens Peder Jeppesen og Thora Kathrine Marie Pedersen (27.9 1862 - 5.6 1885, begravet i Birket)

 

1901 - Folketælling: Jeppe Jørgensen Jeppesen, 65 år, gårdejer, Dorthe Pedersen, 80 år, hans hustru, Thorvald Jeppesen, 15 år, plejesøn, Frederikke Jensen, 29 år, tjenestepige og Klara Hansen, 16 år, tjenestepige.

 

1909 - Den 3. maj dør Jeppe Jørgensen Jeppesen og bliver begravet i Birket Kirke den 8 maj, 73 år gammel af en hjerneblødning. Hans søn Jørgen Ulrich Jeppesen overtager gården. Han var da gårdejer af Bøgehavegård i Vesterborg. Han blev gift i 1896 med Hansine Rasmine Rasmussen, f. den 2. september 1849 på Skovlyst ved Svendborg. De fik en søn Svend Ulrik Jeppesen, f. 3.7 1898. Jeppesen Gård blev bortforpagtet ud til herredsfuldmægtig Jens Christian Jensen, Nakskov.

 

1911 - Jens Christian Klinke, sønnen fra Nygård køber Jeppesens Gård. Han ejede også nabogården Savskærergården og så ligger dem sammen. Jens Christian Klinke er født den 10.8 1869 - gift den 18.11 1892 med Inger Margrethe Henriksen, f. 28.7 1872. De fik 4 døtre og en søn.

 

1913 - Begge gårde sælges på aktion til faderen Rasmus Hansen Klinke, Nygård   og broderen Niels Anton Klinke (som på dette tidspunkt havde både Nygård og Brunmosegård) og Jens Christian Klinke selv. Samme år blev de solgt igen til Herredsfuldmægtig Jens Christian Jensen fra Nakskov. Han er født i Levring i Viborg Amt den 11.11 1860. Han var søn af vognmand Peter Christian Jensen og Ane Margrethe Jensdatter. Han blev gift første gang den 30. oktober 1894 i Mariager Kirke med Elisabeth Vilhelmine Henriette Hansine de Neergaard, f. 18.7 1864 i Aarestrup Sogn - d. 20.8 1895 i Nakskov. De fik en datter Betty Neergaard Jensen. Efter hustruens død i 1895 blev han gift den 4. juni 1897 med Elisabeths storesøster  Johanne Sofie Kirstine de Neergaard den 4.6 1897. De var døtre af Jacob de Neergaard, f. 27.8 1822 og Hedevig Sophie Vilhelmine Caroline von Voss, f. 23.2 1831.  Jacob de Neergaard stammer fra adelslægten de Neergaard den yngre gren. Hans farfar blev optaget i den danske adelsstand i 1730. Jacob er født på Store Restrup Herregård. Jacob de Neergaard var ejer af Torsted Nygaard ved Hobro, siden proprietær af Norup Præstegaard og ejer af Norup Gods i Vindblæs Sogn, Mariager.

 

1915 - Beskrivelse af Jeppesens Gård i Danske Gårde af la Cour: ”Matrikel nr. 3a med flere. Hartkorn: 5 tønder, 3 skæpper og 1/4 album. Ejendomsskyld kr. 40.000, for avlsbygningerne 10.000. Gårdens samlede areal er på 55 tønderland, deraf ager 39 tønderland, eng 15 tønderland & have og gårdsplads 1 tønderland. Agermarken drives med 1/3 af arealet med sukkerroer, 1/3 med byg og 1/3 havre. Jordens bonitet er god muld på lerunderlag. Der holdes 13 malkekøer af rød dansk race. Kvægbesætningen vedligeholdes ved tillægget fra Savskærergården. Gården ligger på sin oprindelige plads i Hejringe By. Bygningerne er opført i bindingsværk med stråtage. Engen, der ligger mod nord for gården, er natureng. Markerne ligger samlede mod nordøst”.

 

1916 - Jens Christian Jensen solgte gården til sin svigersøn Martin Andre Jönck, f. 7.5 1887. Han var søn af gårdejer af matrikel nr. 13a på Viemosevej  i Nøbbet Hans Henrich Jönck og Emma Mortensen. Gift den 23.11 1917 i Birket Kirke med Betty Neergård Jensen. f. 30.7 1895 i Nakskov. Martin og Emma  fik tre børn: Erik Jönck, f. 22.8 1918. Ada Elisabeth Jönck, 11.1 1920 og Johanne Merete Jönck, 11.11 1922.  (Jönck slægten stammede fra Tyskland, hvor Martin Andre Jönchs farfar Hans Peter Jönck var født. Han  var hollænder, det vil sige mejerist, på Pederstrup Gods, født i Gettorp, Sydslesvig i 1820 (Som dengang var dansk), gift med  Karen Marie Knudsdatter. De fik 2 sønner: Hans Henrich Jönck født 12. juni 1855 &  Johannes Ditlew Jönck født 4. maj 1857). 

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Jeppesens Gård/Savskærergården 3a: 54 tønderland, ca. 5 ½ tønder hartkorn, 67.000 Kr. Ejendomsskyld og 50.500 Kr. jordværdi.

 

1928 - Savskærergården 5a bliver solgt til Jørgen Bernard Fransen, f. 14.11 1896 i Østofte,  ifølge skøde af 28. juni 1928.

 

1930: Ved folketællingen står Martin Andre Jönck som værende proprietær på matrikel 3a. Foruden hustru og de tre børn er der tre tjenestefolk: Ellen Jørgensen, f. 29.8 1908 i Ryde, husassistent, Thorvald Sørensen, f. 10.10 1902 i København, tjenestekarl og Frank Kristensen, f. 28.9 1909 i Bandholm, Tjenestekarl.

 

1931 - Martin Andre Jönck overdrager skødet på Jeppesens Gård til Vilhelm Dalsby, som tidligere ejede Dalbygården. Samme år solgte han gården til Karl Louis Mogensen, f. 18.1 1900 - søn af gårdejer i Nørreballe Adolf Valdemar Mogensen og Pouline Sofie Petersen. Gift den 8. marts 1935 med Ester Katrine Jacobine Jensen, f. 30.7 1902. Hun var datter af mølle ejer Jacob Martin Jensen og Jacobine Jacobsen, Hellinge Mølle. Inden Karl Mogensen kom til Birket var han forpagter af en gård i Østofte. Karl og Ester får 1 søn: Axel Mogensen født 17. marts 1928 i Østofte.

 

1952 - Axel Mogensen var forpagter i Hillested, da han blev gift den 9. maj i Stokkemarke Kirke med Kirsten Klinke Dalsby, f. 6.2 1928, Saltvig (datter af proprietær Peder Aage Dalsby, søn fra Dalbygården og Nora Klinke, datter fra Sildebjerggård). Den 18.12 1956 køber Axel Mogensen Højdigegård af Axel Ditlevsen til en pris på kr. 161.000,- som han videresolgte ifølge skøde af 14. april 1959 til Kaj Trolle. Kirsten og Axel Mogensen får to piger:

 

Ulla Dalsby Mogensen, f. 24.4 1954

 

Tove Dalsby Mogensen, f. 29.7 1958

 

1958 - Karl Louis Mogensen dør den 25. august og bliver begravet i Birket Kirke den 28. august, 58 år gammel.

 

1967 - Enken Ester Katrine Jacobine Jensen sælger gården til sin søn Axel Mogensen ifølge skøde af 20. januar for en købspris på kr. 536.000,- Ester døde den 30. april 1980, 79 år gammel.

 

1992 - Beskrivelse i Danske Gårde for Storstrøms Amt: ”Ejendomsskyld kr. 3.000.000. Areal 47 hektar, deraf 7 hektar mose. Stuehuset er opført i 1889 og avlsbygningerne som også er fra 1889 består af kvæg og svinestalde. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og sukkerroer. Der er 6 traktorer, 1 mejertærsker og 1 svinglæsser.

 

1998 - Axel Mogensen dør den 28. marts og bliver begravet i Birket Kirke, 69 år gammel. Hans enke Kirsten Klinke Dalsby sælger gården ifølge skøde af 18. juni for kr. 2.082.000,- til sin ældste datter Ulla Dalsby Mogensen og svigersøn Bjarne Anker Møller, f. 15.3 1954 (Bjarne er søn af parcellist Valdemar Møller, f. 5.3 1927 og Kirsten Elisabeth Hansen, f. 27.2 1933 på Strandgården i Hejringe) Bjarne Møller købte  matrikel nr. 2a, 6c, 6e og 1f af Johan Clausen ifølge skøde af 21.3 1996. Matrikel nr. 2a ligger på den modsatte side af Bandholmvej.

 

Ulla og Bjarne Møller har tre børn:

 

Christoffer Dalsby Møller (f. 9.10 1988 - Social og sundhedsassistent  i Hellerup),

 

Maria Dalsby Møller (f. - Direktør– og udvalgssekretær i Høje-Tåstrup Kommune - Gift Danielsen)

 

Christina Dalsby Møller (f.  - Skolelærer i Nakskov, gift med Mads Nielsen)

 

2016 - Familien bor på Åvej 3 i Hejringe. Bygningerne på Jeppesens Gård er solgt fra. I dag driver Ulla & Bjarne Møller ca.  63  hektar jord.

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

Herunder beskrivelse af

 

Nymands Gård & Johan Clausens Gård

Jeppesens Gård

Herredsfuldmægtig Jens Christian Jensens anden hustru Johanne Sofie Kirstine de Neergaard. Her-under hendes far Jacob de Neer-gaard og hustru Caroline von Voss.-

Jeppe Jørgensen Jeppesen, født på Vennerslund i 1735 og herunder hans søn Jørgen Ulrich Jeppesen, der var gårdejer af Bøgehavgård i Vesterborg, da hans far døde i 1909. Han solgte dog hurtig gården til Klinke fra Nygård i 1911.

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

Matrikel nr. 6a - Hører i dag til matrikel 3a

 

1782 - Poul Nielsen Bødker fæster den gård i Hejringe, som han hidtil havde i fæste og ved ny matrikulering og deling genfæster i forbindelse med udskiftningen. 24.9 1782. Hartkorn: 6 tønder, 1 skæppe, 2 7/10 album.

 

1783 - Peder Jensen Nymand fæster den gård i Hejringe som Poul Bødker hidtil havde i fæste og formedelst armod godvillig afstår. Poul Bødker fæster herefter det hus som Peder Jensen Nymand havde i fæste.

 

1787 - Peder Jensen Nymand, f. 1750,  er søn af Jens Nymand, der døde i 1759. Han blev gift den 21.2 1781 med Inger Nielsdatter, f. 1741. De får 2 børn:

 

Anne Pedersdatter, f. 1783 - senere gift den 7. september 1808 med Rasmus Madsen Thage (1777-25.2 1839), en lillebror til senere fæster  Niels Madsen Thage på  Thagegård i Hejringe

 

Jens Pedersen Nymand, f. 1786

 

1801: Folketælling: Gårdfæster Peder Jensen Nymand, f. 1750, gift, Inger Nielsdatter, f. 1741, hans kone, Anne Kirstine Pedersdatter, f. 1783, deres datter, Jens Pedersen Nymand, f. 1786, deres søn, Henrik Pedersen, f. 1776, tjenestekarl.

 

1810 - Jens Pedersen Nymand blev gift í Birket Kirke den 27. oktober med Anne Elisabeth Hansdatter (1789-7.12 1840) Hun er datter af Hans Nielsen Bjørn og Margrethe Jensdatter, Bjørnseje i Ravnsby. Dagen efter den 28.10 afstår Peder Jensen Nymand gården som han ”hidtil have i fæste og formedelst alderdom og svaghed godvillig afstår” til sønnen Jens Pedersen Nymand. 

 

1812 - Anne & Jens Nymand får fire børn:

 

Inger Jensdatter, (20.11 1812 - 17.2 1867 i Stokkemarke

 

Johanne Jensdatter (24.2 1817 - 10.6 1870)

 

Hans Jensen Nymand, (3.5 1822 - 28.4 1897 i Birket)

 

Niels Jensen Nymand, f. 25.8 1825

 

1829 - Peder Jensen Nymand dør den 13. december og begravet 6 dage efter, 80 år gammel.

 

1840 - Anne Elisabeth Hansdatter dør den 7. december og begravet den 15.12, 51 år gammel.

 

1841 - Johanne Jensdatter Nymand bliver gift den 4.5 i Birket Kirke med Lindhard Thøgersen, f. 17.12 1812 i Halsted. Han er søn af Thøger Lindhardsdatter og Karen Margrethe Lindhardsdatter og faren  er udlagt til barnefader. Lindhard er opvokset hos Jens Mortensen Skafte, som han mor blev gift med, i Skovhuse, en bror til Peder Jensen Skafte fra Jystedgård.

 

1845 - Jens Pedersen Nymand er gået på aftægt og svigersønnen Lindhard Thøgersen har overtaget fæstet af gården.

 

Lindhard og Johanne fik 10 børn:

 

Ane Lisbeth, f. 24.2 1842

Karoline, f. 9.6 1843

Hans Peder, f. 30.10 1845

Margrethe, f. 1.9 1817

Christian (2.5 1849-21.6 1849)

Jens Christian, f. 8.4 1851

Thor Ludvig, f. 14.2 1855 - Thor Ludvig Lindhardtsen blev gift med Caroline Svendsdotter og flyttede til Bønned, hvor de fik datteren Rose Kristine Lindhardtsen, f. 6.4 1901, som blev gift 5.3 1920 med Martin Emil Andersen, født på Fyn

Eline Marie (4.5 1858-29.3 1859)

Eline Marie, f. 30.3 1860

 

1858 - Jens Pedersen Nymand dør den 2. marts og begravet den 9.3, 72 år gammel.

 

1870 - Inger Jensdatter dør den 10. juni og begravet i Birket Kirke den 15.6, 53 år gammel. Lindhard Thøgersen gifter sig samme år i Ønslev Kirke den 23.12 med Kathrine Christensen (vielsesdagen den samme som fødselsdato). De får en søn:

 

Kristen Karl Johannes Lindhardsen, f. 16.10 1872

 

1890 - Lindhard Thøgersen dør den 27. januar og begravet den 4.2 1890, 77 år gammel. Hans hustru overtager fæstningen af gården.

 

1892 - Karl Lindhardsen bliver gift i Fejø Kirke den 13. april med Jenny Augusta Larsen, f. 4.6 1867. De får fem børn:

 

Karl Marius Tygo, f. 27.11 1892, Kristen Aage, f. 25.10 1896, Ejler Frode, 31.1 1898 (gift med Ellen Kathrine Hansen og boede på Stålmosen) og Ella Viktoria Anna Kathrine, f. 27.12 1900.

 

1901 - Folketælling: Kathrine Christensen, 68 år, gårdfæster, enke, Karl Lindhardsen, 30 år, gift, Jenny Larsen, 33 år, hans hustru + deres fem børn.

 

1903 - Jenny August Larsen dør den 11. april og begravet i Birket Kirke

 

1906 - Familien er flyttet og ved folketællingen i 1906 bliver gården beboet af familien Hans Godske  og alle hans børn. Se ”En livlig gammel mand fortæller

 

1908 - Kathrine Christensen kommer på fattiggården i Torrig. Hun dør den 27. juli og begravet den 31.7, 75 år gammel. Karl Lindhardsen bliver gift igen i 1910 i Stokkemarke Kirke den 15.4 med Carla Julie Rasmussen, f. 25.2 1892 i Nakskov. De får 4 børn Erik Harry, Else Kirstine, Preben Bjørn og Svend Thøger. Hvad der skete med de ti børn med første hustru vides ikke.

 

1916 - Valdemar Jönck, f. 1889 og lillebror til Martin Andre Jöncher bestyrer og bor på matrikel nr. 6a

 

1918 - Jorden på matrikel 6a Nymands Gård bliver købt af Martin Andre Jönch fra Savskærergården ifølge skøde af 23.4 1918. Hvad der skete med gårdens bygninger vides ikke.

 

 

 

 

 

 

Nymands GårdJohan Clausens Gård

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

Matrikel nr. 2a - lagt ind under Jeppesen Gård

 

1834 - Rasmus Pedersen Smed, f. 26.2 1809 er fæster af Matrikel nr. 2. Han er søn af fæster på Slothgården i Ravnsby, Peder Rasmussen Smed (1775-1812) og Karen Marie Vilhelmsdatter (1783 - 1857), gift den 9.1 1808 i Birket Kirke.

 

Rasmus Pedersen Smed bliver gift tre gange. Første gang den 27.6 1829 med Maren Espensdatter (1790-27.12 1839). De fik en datter Anne Kirstine Marie Rasmusdatter, f. 11.12 1830.

 

1840 - Rasmus Pedersen Smed bliver gift anden gang den 28.6 1840 med Kirstine Margrethe Jeppesdatter (23.1 1818 - 20.1 1848) De fik en søn Peder Rasmussen Smed, f. 27.3 1841.

 

1848 - Rasmus Pedersen Smed bliver gift tredje gang den 3.11 med Kirsten Jensdatter, f. 15.9 1828. Det var også hendes tredje ægteskab. Hun var datter af gårdmand på Matrikel nr. 13a i Torrig Jens Mikkelsen (1790-15.3 1840) og Ane Christoffersdatter, f. 10.6 1796 på Stampegård i Torrig. De får en datter Christine Margrethe Rasmusdatter, f. 28.11 1853 - gift den 18.10 1872 med Søren Stryhn.

 

1869 - Sønnen Peder Rasmussen Smed blev gift med Johanne Clausdatter i Vesterborg Kirke den 19.2 1869. Hun var født i 1821 og var datter af gårdmand Frederik Clausen, Bulbro. Hun var enke efter Jørgen Musse Jeppesen (11.3 1807-15.5 1867)

 

1870 - Folketælling: Rasmus Pedersen, 61 år, gårdmand, gift, Kirsten Jensdatter, 41 år, hans kone, Christine Margrethe Rasmusdatter, 16 år, deres datter, Jørgen Larsen, 19 år, tjenestekarl, Rasmus Madsen, 17 år, tjenestekarl, Trine Andersen, 24 år, tjenestepige. Samme år dør Kirsten Jensdatter den 30. november og begravet den 7. december,

 

1878 - Rasmus Pedersen dør den 24. marts og begravet 1. april af lungebetændelse, 69 år gammel.

 

1878 - 1943 ?

 

(1925 - Peder Albrecht Rasmussen, f. 16.4 1854 i Stokkemarke ? 1940 - Folketælling: Theodor Karsvig, f. 10.4 1894 i Polen, Marie Karsvig, f. 20.8 1896, Johannes Karsvig, f. 20.8 1916, Sakris Karsvig, f. 23.11 1919, Henry Anton Karsvig, f. 21.8 1929 (bor til leje ?)

 

1943 - Johan Clausen køber gården ifølge skøde af 23.2 1943. Udover matrikel 2a overtager han også 6c, 6f og 1h af P. Rasmussen for kr. 32.000,-.  Karl Johan Clausen, f. 22.10 1912, søn af Hans Albert Clausen og Maren Johanne Jørgensen, Egholm. Han blev gift den 26. februar i Horslunde Kirke med Sigrid Pedersen, f. 18. januar 1919, datter af gårdejer Peder Martin Pedersen og Agnes Karen Stine Dorthea Schrøder, Svinsbjerg. Inden han købte gården i Hejringe var Johan Clausen gårdbestyrer i Nøbbølle. Sigrid og Johan Clausen fik 4 børn:

 

Børge Clausen (23.4 1943-10.3 2009)

Orla Clausen, f. 3.5 1947 - Gift med Alice Edvardsen

Allan Find Sigfred Clausen, f. 11.4 1957

Arne Johannes Clausen, f. 11.4 1957

 

1950 - A. Christensen sælger matrikel 6c for 2.000,- til Johan Clausen (21.6 1950)

 

1952 - Matrikel 1g, 1r overtages den 6.2 fra Ove Pedersen. Pris: Kr. 17.900,-

 

1964 - Matrikel nr. 3c, 3d og 1f fra Marius Jensen for kr. 55.000,-

 

1967 - Johan køber det sidste til sin gård, da han den 7.2 1967 køber matrikel 2g fra Ove Holm Jensen. Pris: 102.000,-. Johan Clausen var kirkesanger i 60`erne og 70`erne i bl.a. Birket, Horslunde og Branderslev kirker.

 

1991 - Johan Clausen dør den 6. oktober 1991 knapt 79 år gammel. Johan Clausen var kirkesanger i Birket Kirke.

 

1996 - Bjarne Møller køber Johan Clausens Gård ifølge skøde af 21. marts 1996 til kr. 1.300.000,- af enken Sigrid Clausen.

 

2008 - Sigrid Clausen flyttede til Birketlunden, hvor hun døde i en alder af 89 år.

 

 

 

 

 

Hejringe er et af de få steder i Birket Sogn, hvor der igennem tiderne er skiftet matrikel numre gårdene imellem og mellem 1899 til 1920 var der rigtig mange statshusmænd i Hejringe som måske det eneste sted i Birket Sogn. Se Statshusmandsbrug på Wikipedia

Hejringe er et af de få steder i Birket Sogn, hvor der igennem tiderne er skiftet matrikel numre gårdene imellem,  og i perioden mellem 1899 til 1920 var der rigtig mange statshusmænd i Hejringe, som måske det eneste sted i Birket Sogn. Se Statshusmandsbrug på Wikipedia

Matrikelkort 1892

Matrikelkort 2016

6a

2a

Matrikelkort 1898

Ulla & Bjarne bor på Åvej 3 i Hejringe. Bjarne Møller byggede for nogle år siden en stor  lade til sine landbrugsmaskiner.

Ulla Dalsby Mogensen og hendes mand Bjarne Møller overtog Jeppesens Gård i 1998, samt matrikel nr. 2a med flere  i 1996. Herunder deres tre børn Maria, Christina og Christoffer.

Matrikelkort 1898

Tekstboks:

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Nederst på siden Nymands Gård & Johan Clausen`s Gård

 Gårde i Hejringe

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Thagegård 1a

Hejringe huse 1

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157a

4953 Vesterborg

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

 

 

Nymands Gård 6a

Se Jeppesen Gård

 

Johan Clausens Gård 2a

Se Jeppesens Gård

 

Ejegod Gård 1f

Se Strandgården

 

Fæstere & gårdejere på Jeppesens Gård

fra 1735 til nu:

Fæster

? -

1735

Jens

Jensen

f. ? - d. 1735

Fæster

1735-17?

Poul

Jensen

f. ? - d. ?

Fæster

17 ?-1778

Jens

Jeppesen

f. ? - d. 1778

Fæster

1778-

1817

Jeppe (31 år)

Jensen

f. 1751- d. 1817

Søn

Fæster

1817-1819

Cathrine  (12 år)

Hansdatter

f. 1758 - d. 18?

Enke

Fæster

Gårdejer

1819-1872

Jens 

 Jeppesen (53år)

f. 1789 - d. 1875

Søn

Gårdejer

1872-1909

Jeppe Jørgensen

Jeppesen (37 år)

f. 1835 - d. 1909

 Gårdejer

1909-

1911

Jørgen Ulrich (2 år)

Jeppesen

f. 1859 - d. ?

Søn

Gårdejer

1911-

1913

Jens Christian (2 år)

Klinke

f. 1769 - d. ?

Gårdejere

1913-

1913

Rasmus H. Klinke

Niels Anton Klinke

Jens Christian Klinke

Nygård

Gårdejer

1913-

1916

Jens Christian

Jensen (3 år)

f.  1860 - d. 1920

Gårdejer

1916-

1931

Martin Andre

Jönck  (15 år)

f. 1887 - d. ?

Svigersøn

Gårdejer

1931-

1931

Vilhelm

Dalsby (1 år)

f. 1859 - d. 1949

Gårdejer

1931-

1958

Karl Louis

Mogensen (27 år)

f. 1900 - d. 1958

Gårdejer

1958-

1967

Ester Katrine (9 år)

Jacobine Jensen

f. 1902 - d.  1980

Enken

Gårdejer

1967-

1998

Axel

Mogensen (31 år)

f. 1928 - d. 1998

Søn

Gårdejer

1998-

?

Ulla

Mogensen

f. 1954

Datter

 Gårde i Hejringe

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Thagegård 1a

Hejringe huse 1

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157a

4953 Vesterborg

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

 

 

Nymands Gård 6a

Se Jeppesen Gård

 

Johan Clausens Gård 2a

Se Jeppesens Gård

 

Ejegod Gård 1f

Se Strandgården

 

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

 Gårde i Hejringe

Thagegård 1a

Hejringehuse 1

4953 Vesterborg

Johan Clausens Gård 2a

Bandholmvej

4953 Vesterborg

Ejegod Gård 2g

Bandholmvej 165

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157b

4953 Vesterborg

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Nymands Gård 6a

Nedlagt

4943 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg

 Gårde i Hejringe

Thagegård 1a

Hejringehuse 1

4953 Vesterborg

Johan Clausens Gård 2a

Bandholmvej

4953 Vesterborg

Ejegod Gård 2g

Bandholmvej 165

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157b

4953 Vesterborg

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Nymands Gård 6a

Nedlagt

4943 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg