Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:        Nyhedsarkiv    Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Søgård

 

Matrikel nr. 3a, Kragenæsvej 39, 4943 Torrig

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge (Halsted Kloster)

 

Søgård i Kragenæs har været en slægtsgård siden 1761, hvor Jacob Pedersen Skytte fra Halsted giftede sig med enken efter Søren Borre. Vi kender ikke hendes navn. Der har kun været 8 fæstere/gårdejere af Søgård. Den der har været fæster længst er også den første Skytte, nemlig Jacob Pedersen Skytte med 51 år og det var hans barnebarn Jacob Jensen Skytte der købte gården til fri ejendom i 1872. Han havde gården i 38 år.   Den nuværende ejer af gården Knud Jørgen Skytte overtog Søgård i 1975 (41 år i 2016) og 6. generation.

 

1761 - På Søgård i Kragenæs var fæsteren Jacob Pedersen Skytte, f. 22.10 1731 i Højfjelde, Halsted Sogn. Han var søn af gårdmand Peder Hansen Schytte (1793 -  8.12 1752) og Maren Hansdatter (d. 1774) Højfjelde og storebror til Jørgen Pedersen Skytte, Solgården i Torrig. Jacob Pedersen Skyttes hustru var enke efter Søren Borre, Kragenæs, hvis fornavn ikke kendes. De fik 4 børn:

 

1) Jens Jacobsen Skytte, f. 1767,

 

2) Karen Marie Jacobsdatter (1774-9.10 1851 - gift med Rasmus Madsen, Langesø i Vesterborg),

 

3) Maren Jacobsdatter (1777-18.9 1825 - gift med Hans Knudsen, Halsted).

 

Jacob Pedersen Skytte var kun gift en gang.

 

1801 - Folketælling: Jacob Skytte, 70 år, gårdmand, enkemand, Jens Jacobsen, 34 år, søn, Maren Jacobsdatter, 27 år, ugift, datter, Svend Jørgensen, 24 år tjenestekarl, Søren Sørensen, 14 år, tjenestedreng, Karen Sørensdatter, 17 år, tjenestepige.

 

1812 - Jacob Pedersen Skytte dør den 18 august og bliver begravet i Birket Kirke, 80 år gammel. Jens Jacobsen Skytte overtager fæstningen af Søgård.

 

1813 - Jens Jacobsen Skytte blev gift i Birket Kirke den 12. juni med Dorthea Marie Pedersdatter, f. 1780. De får tre børn:

 

1) Johanne Jensdatter, f. 1. august 1813

 

2) Ane Jensdatter, f. 22 februar 1816 - Gift med først Peder Rasmussen Tækkemand, Kallehavegård og dernæst med  Johan Jørgensen Musse.

 

3) Jacob Jensen Skytte, f. 25. februar 1820.

 

1836 - Jens Jacobsen Skytte dør den 22. juli og blev begravet i Birket Kirke den 24. juli, 69 år gammel. Enken Dorthea Marie Pedersdatter fortsætter fæstningen af Søgård.

 

1839 - Jacob Jensen Skytte, 18 år,  bliver udlagt til barnefader til Jens Jacobsen Skytte, f. 1. februar 1839. Moderen er Maren Nielsen af Ravnsby. Sønnen er som 11-årig i 1850 hjemme hos faderen og benævnes som deres søn.

 

1840 - Sønnen Jacob Jensen Skytte bestyrer gården for sin mor.

 

1846 - Jacob Jensen Skytte overtager fæstningen af Søgård.

 

1849 - Jacob Jensen Skytte bliver gift den 3. november med Karen Jørgensen Kuld, f. 7.11 1827. Datter af gårdmand Jørgen Nielsen Kuld & Gunder Jeppesdatter, Ellevehøjgård i Ravnsby. Jacob & Karen får 6 børn:

 

1) Maren Jacobsen, f. 23.9 1849

 

2) Peder Jacobsen Skytte, (f. 1.9 1851 - gift med Andrea Jensen, Hou på Langeland og senere gårdejer af Kallehavegård i Lindet)

 

3) Niels Jacobsen Skytte, (f. 30.1 1854 - gift med Emma Kirstine Brix og senere gårdejer af Stampegård i Torrig)

 

4) Jens Karl Jacobsen Skytte, f. 7.3 1856 

 

5) Hans Christian Jacobsen Skytte, f. 8.9 1859

 

6) Thora Dorthea Jacobsen, f. 10.9 1867.

 

1860 - Dorthea Marie Pedersdatter dør den 24. maj og begravet den 1. juni i Birket Kirke, 80 år gammel.

 

1870 - Folketælling: Jacob Jensen Skytte, 49 år, gårdmand, gift, Karen Skytte, f. Jørgensen, 42 år, hustru, husmoder, Peter Jacobsen Skytte, 18 år, søn, Niels Jacobsen Skytte, 16 år, søn, Jens Carl Jacobsen Skytte, 13 år, søn, Hans Christian Jacobsen Skytte, 10 år, søn, Thora Dorthea Jacobsen Skytte, 2 år, datter og Maren Rasmussen, 15 år, Lindet, tjenestepige.

 

1872 - Jacob Jensen Skytte frikøber gården af Baroniet Juellinge.

 

1890 - Ved Folketællingen er sønnen Jens Karl Jacobsen gårdbestyrer.

 

1897 - Jacob Jensen Skytte dør den 29. november og bliver begravet i Birket Kirke den 6. december, 77 år gammel. Enken Karen Jørgensen overtager gården og ved folketællingen i 1901 er det den yngste søn Hans Christian Jacobsen Skytte der er bestyrer.

 

1901 - Hans Christian Skytte bliver gift den 8. marts i Birket Kirke med Elise Frederikke Lund, f. 8.12 1870. Hun er datter af skipper i Kragenæs Frederik Otto Lund (f. 10.10 1822 i Tranekær på Langeland) og Karen Kristine Pedersen (f. 17.4 1830 i Lindet). Frederikke & Christian Skytte får 3 børn:

 

1) Knud Jacob Frederik Skytte, f. 23.12 1901

 

2) Gustav Herluf Skytte, 18.11 1903-1976 - senere gårdejer af Stampegård i Torrig

 

3) Karen Gundhild Skytte, 26.12 1904 - død den 11. maj 1968, ugift og invalidepensionist, begravet i Birket Kirke den 19. maj, 63 år gammel.

 

 

1905 - Hans Christian Jacobsen får navnændring til Skytte af 25. maj 1905.

 

1910 - Karen Jørgensen dør den 24. januar og begravet den 1. februar, 82 år gammel. Sønnen Hans Christian Skytte overtager gården efter sin mor den 15. marts.

 

1915 - Beskrivelse af Søgård i ”Danske Gårde”: Matrikel nummer 3a med flere af Kragenæs. Hartkorn 5 tønder, 5 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 album. Ejendomsskyld kr. 38.000, brandassurance for hovedbygning kr. 3.000, avlsbygninger kr. 6.900. Gårdens samlede areal er 64 tønderland, deraf ager 59, eng 4 og have og gårdsplads 1 tønderland. Agermarken drives i en 8 marksdrift med halvbrak (delvis benyttet til sukkerroer og staldfoder), hvede og rug, byg, sukkerroer, byg, kløver og græs, havre. Jordens bonitet er væsentlig lettere lermuld på lerunderlag. Der holdes 15 malkekøer, 8 slagtekreatur ungkvæg og kalve og 2 tyre af rød dansk race, 5 heste, 2 plage og føl, samt 5 får. Sidste år solgtes ca. 25 fedesvin. Gården ligger på sin oprindelige plads ca. 400 meter fra stranden, hyggelig omgivet af have og plantninger. Hovedbygningen, der ligger i østsiden af gårdspladsen er opført i bindingsværk og dels i grundmur og bære stråtage. Engen, som ligger i flere dele i marken er natureng. Markerne ligger samlede ved gården, hvor der er en smuk udsigt.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Søgård 3a med flere: 56 tønderland,  ca. 5 ½ tønder hartkorn. 70.000 Kr. Ejen-domsskyld og 54.200 kr. jordværdi.

 

1927 - Sønnen Knud Jacob Frederik Skytte køber gården af sine forældre ifølge skøde af 20. juli. Knud Skytte blev i Birket Kirke den 28. juli gift med Estrid Margrethe Lund, f. 23.3 1904, datter af malermester i Birket Karl Vincent Lund, f. 22.1 1866 & Anna Sofie Marie Stryhn, 9.10 1873. Knud & Estrid får 6 børn:

 

1) Asger Jacob Skytte, f. 2.11 1927 - gift med Inger Johanne Andersen og senere gårdejer af Stampegård i Torrig

 

2) Anna Elise Skytte, f. 6.3 1934

 

3) Karen Inger Skytte, f. 6.3 1936 (ja det er rigtigt at Anna og Karen har fødselsdag samme dag)

 

4) Birthe Margareth Skytte, f. 30. juni 1938

 

5) Ruth Kirsten Skytte, f. 21.6 1939

 

6) Karl Kristian Jacobsen Skytte, 30.5 1942-7.10 1942

 

7) Knud Jørgen Skytte, f. 3.6 1944

 

8) Bodil Ingeborg Skytte, f. 30.8 1945

 

9) Grethe Skytte, f. 27.1 1947

 

1932 - Elise Frederikke Lund dør den 11. juli og begravet den 15. juli i Birket Kirke, 61 år gammel.

 

1940 - Folketælling: Knud Jacob Frederik Skytte, 39 år, gift, gårdejer, Estrid Margrethe Skytte, 35 år, hans hustru, Asger Jacob Skytte, 13 år, søn, Anna Elise Skytte, 6 år, Karen Inger Skytte, 4 år, datter, Birthe Margareth Skytte, 2 år, datter, Ruth Kirsten Skytte, 1 år, datter, Hans Christian Skytte, 81 år, rentier, Karen ?, 36 år og husbestyrerinde.

 

1946 - Forhenværende gårdejer Hans Christian Skytte dør den 23. juni og begravet den 28. juni, 86 år gammel.

 

1970 - Gården forpagtes ud til sønnen Knud Jørgen Skytte.

 

1975 - Knud Jacob Frederik Skytte dør 74 år gammel, Enken Estrid Margrethe Lund sælger gården til den yngste søn Knud Jørgen Skytte, f. 3.6 1944 ifølge skøde af 28.1 1976 for kr. 300.000,-.

 

Knud Jørgen Skytte blev gift i Sgt. Nicolais Kirke i Nakskov med Alice Wheeler, f. 9.4 1946 på Frederiksberg, datter af Alice Solberg og en engelsk soldat fra krigen.  De købte en mindre ejendom i Torrig matrikel nr. 21b, som er en mindre parcel i Torrig Kranger og er den som ligger allersidst i rækken, når man drejer til venstre nede for enden af vejen til Torrig Kranger. Der var 18 tønderland til 21b. I 1992 købte Lars Bertram Hansen 21b, som i 2011 solgte bygningerne fra til Ingrid og Finn Leonard Nielsen for kr. 303.000,00.

 

Knud Jørgen og Alice fik 4 børn:

 

1) Anne Grethe Skytte, f. 1.8 1971 - Gift med elektriker Brian Schot og bor i Viby. De har 2 børn.

 

2) Karina Skytte, 24.10 1973 - Udannet i og arbejder i Danske Bank, København, gift med ekspedient Andreas Ritzau,  og som for tiden arbejder for Kræftens Bekæmpelsen,  og har to børn, bor i Vallensbæk.

 

3) Marianne Skytte, f. 4.6 1980 - Udannet farmaceut og arbejder i dag for et medicinal firma i Hillerød. Gift med Sune Ingvardson, sælger af kontorartikler . De har tre børn.

 

4) Kristian Skytte, f. 14.1 1982 - Kristian er uddannet agronom fra Landbohøjskolen og gift 2015 med Vibeke Nordstrøm og bor i Borup på Sjælland.

 

1992 - Knud Jørgen Skytte købte jord i Torrig matrikel 7c med flere og matrikel 1i i Kragenæs af Anne Marie Hansen.

 

1995 - Estrid Margrethe Lund dør og bliver begravet i Birket Kirke, 90 år gammel.

 

2016 - Knud Jørgen Skytte ejer stadig Søgård, hvor der er ca.63 hektar

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

Elise Frederikke Lund (1870-1932), gift med Hans Christian Skytte (1859-1942)

Alice & Knud Jørgen Skytte har været på Søgård siden 1975. Knud Jørgen har opkøbt mere jord siden, så nu er der ca.  ?   hektar jord

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Fra venstre: Knud Skytte, Karl Henriksen, slagter fra Torrig, Hans Hansen, Kragenæs (gammelt hus), bestyrer Jørgensen, Stampegård, Jacob Skytte  og Knud Jørgen Skytte (lille dreng, ejer af gården i dag).  Originalfoto ejes af Knud Jørgen  Skytte, Kragenæsvej 39. Billedet er fra omkring 1950.

Frederikke & Christian Skytte i Hestevogn på Søgård

Tekstboks: Asger Jacob Skytte
3.11 1927-27.11 2002
Gift med Inger Johanne Andersen
Gårdejer, Stampegård, Torrig

Anna Elise Skytte
f. 6.3 1934

Karen Inger Skytte
f. 6.3 1936

Birthe Margrethe Skytte
f. 30.6 1938

Ruth Kirsten Skytte
f. 21.6 1939

Karl Kristian Jacobsen 
Skytte f. 30.5 1942-7.10 1942

Bodil Ingeborg Skytte
30.8 1945

Grethe Skytte
f. 27.1 1947

Marianne Skytte gift med Sune Ingvardson, som arbejder for Lyreco, Roskilde. Familien bor i Slangerup.

Karina Skytte og hendes mand Andreas Skytte Ritzau  med datteren Estrid.

Kristian Skytte og Vibeke Nord-strøm

Søgård 1988

Fæstere & gårdejere på Søgård

fra 1761 til nu:

Fæster

1761 -

1812

Jacob Pedersen 

Skytte (51 år)

f. 1731 - d. 1812

Fæster

1812-1836

Jens Jacobsen

Skytte (24 år)

f. 1767 - d. 1836

Søn

Fæster

1836-1846

Dorthea Marie

Pedersdatter (10 år)

Enken

Fæster

1846-1872

Gårdejer

1872-1897

Jacob Jensen (38 år)

Skytte

f. 1820 - d. 1897

Søn

Gårdejer

1897-

1910

Karen (13 år)

Jørgensen

f. 1827 - d. 1910

Enken

Gårdejer

1910-1927

Hans Christian  (17 år) Skytte

f. 1859 - d. 1946

Søn

Gårdejer

1927-1975

Knud Jacob   (48 år)

Skytte

f. 1901 - d. 1975

Sønnen

Gårdejer

1975-

?

Knud Jørgen

Skytte (? år)

 f. 1944

Søn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn