Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Nedlagt gård, tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge.

Matrikel 1a Torrig, Bandholmvej 6, 4943 Torrig

Jorden lagt ind under Lynbækgården

 

1750 - Skovlyst, også benævnt som C. Bonkes Gård, men det er først efter 1890, var fæstegård under Baroniet Juellinge, modsat nabogårdene Sofiesminde og Stryhnseje der hørte under Pederstrup. Fæster var Hans NN, hvis efternavn vi ikke kender. Hans hustru var Kiersten Rasmusdatter, født omkring 1740. De fik tre piger: Birthe Hansdatter, f. 1773. Dorthe Hansdatter, f. 1775, Karen Hansdatter, f. 1777.

 

1778 - Kiersten Rasmusdatters 2. ægteskab var med Morten Thomasen, f. 1743. De fik tre børn Karen Mortensdatter (1778-25.3 1842), Anna Mortensdatter (1780-26.1 1836) og Hans Mortensen, f. 1781.

 

1783 - Morten Thomasen dør som 30-årig og Kiersten Rasmusdatter bliver enke for anden  gang og så bliver hun gift den 19. december med Ole Jensen Ladefoged, f. 1748. Der er ingen børn af dette ægteskab.

 

1787 - Folketælling: Ole Jensen Ladefoged, 41 år, gårdmand, gift, Kirsten Rasmusdatter, 47 år, hans kone, Birthe Hansdatter, 14 år, hendes datter af første ægteskab, Karen Mortensdatter, 8 år, hendes datter af 2. ægteskab, Anna Mortensdatter, 7 år, hendes datter af 2. ægteskab, Hans Mortensen, 6 år, hendes datter af 2. ægteskab.

 

1798 - Ole Jensen Ladefoged dør og bliver begravet i Birket Kirke den 3. marts 1798, 50 år gammel Kiersten Rasmusdatter fortsætter fæstningen med hjælp af hendes søn Hans Mortensen og nogle tjenestekarle.

 

1801 - Folketælling: Kiersten Rasmusdatter, 64 år, enke, Hans Mortensen, 20 år, hendes søn af 2. ægteskab, Dorte Hansdatter, 26 år, ugift, hendes datter af 1. ægteskab, Karen Hansdatter, hendes datter af første ægteskab, samt en tjenestekarl: Kristen Jørgensen, 25 år. Derudover bor der en dreng på 5 år (plejebarn?)

 

1809 - Kiersten Rasmusdatter dør: Tirsdagen den 8 august begraves Ole Ladefogeds enke i Torrig, 70 år gammel. Hendes eneste søn Hans Mortensen overtager fæstningen af Skovlyst.

 

1810 - Hans Mortensen bliver gift med Kleria Jochumsdatter (1791-24.4 1855) den 26.5. Hun er datter af Jochum Hansen og Ane Cathrine Christensdatter (Anne Cathrine Christensdatter er datter af Christoffer Stampe), Stampegård i Torrig.  De får 5 børn: Jochum Hansen (f. 22.6 1815 - gift med Christiane Rasmusdatter, Egelund, hvis gård han fæster og frikøber). Karen Marie Hansdatter, (29.8 1818-14.3 1887), Peder Hansen, f. 5.1 1822, Birthe Stine Hansdatter, f. 8.6 1826 og Ane Cathrine Hansdatter, f. 10.10 1829.

 

1845 - Folketælling: Hans Mortensen, 63 år, gårdmand, Kleria Jochumsdatter, 54 år, hans kone, Birthe Stine Hansdatter, 19 år, deres datter. Ane Cathrine Hansdatter, 16 år, deres datter, Peder Rasmussen, 24 år, tjenestekarl, Lars Rasmussen, 20, år, tjenestekarl.

 

1853 - Hans Mortensen dør den 3.11 og bliver begravet i Birket Kirke, 72 år gammel. Hans enke fortsætter fæstningen af Skovlyst, men dør 1½ år efter den 25. april. Hun blev 64 år gammel.

 

1854-1890 - De næste 35-40 år har vi ikke styr på og ved ikke hvem der var på gården. Kontakt Per H. Knudsen, phk@agerspris.dk.

 

1890 - I tinglysnings bogen kan man se at Carl Ferdinand Hansen Bonke frikøber Skovlyst af 24. juni gården af enkefru B. Krag-Vind-Frijs for kr. 26.116,-. Carl Ferdinand Hansen Bonke fik navneændring  den 25. april 1905 hvor Hansen bliver slettet. Carl Bonke er født på Louisenlund i Skovhuse den 22. marts 1863. Han er søn af gårdejer Niels Hansen Bonke, (14.5 1825-28.10 1899) og Maren Cathrine Karstensen, (29.8 1834 i Birket-10.2 1910) (datter af Karsten Rasmussen og Inger Margrethe Poulsen, Hejringe). Carl Bonke er bror til Hans Peter Bonke på Skovly i Hejringe.

Carl Bonke bliver gift den 9. maj 1890 i Birket Kirke med Maren Kathrine Christiane Stryhn, f. 10. juni 1865 i Birket, datter af tidligere sognerådsformand Peder Hansen Stryhn og Christiane Rasmine Christiansdatter, Fuglsang. Maren Kathrine og Carl Bonke får to børn: Ingerid Bonke, 4.9 1892-16.10 1973 - Gift med gårdejer på Bakkegård i Birket Arne Skude (18.9 1889-2.4 1985)

 

1892 - Marentrine som Carl Bonkes hustru bliver kaldt føder sit eneste barn, en datter: Ingerid Bonke, født den 4. september.

 

1901 - Folketælling: Carl Bonke, 37 år, gårdejer, Marentrine Stryhn, 35 år, Ingerid Bonke, 8 år, deres datter, Emilie Kristine Rasmussen, 17 år, tjenestepige, Carl Alfred Rasmussen, 18 år, tjenestekarl, Anton Pedersen, 15 år, tjenestedreng.

 

1913 - Datteren Ingerid bliver gift i Vesterborg Kirke den18.12 med Arne Mortensen Skude (18.9 1889 - søn af Christian Mortensen Skude og Marie Olivia Pedersen, Bakkegård i Birket). Ingerid og Arne Skude får to børn: Inger Margrethe Skude, f. 21.11 1915 - Gift med proprietær på Købelevgården Svend Madsen Christensen og Svend Erik Skude, f. 10.10 1919.

 

1920 - Beskrivelse af Skovlyst i ”Danske Gårde” af la Cour: ”C. Bonkes Gård i Torrig, Birket Sogn.  Matrikel nummer 1a. Hartkorn: 5 tønder, 7 skæpper, 1 album, Ejendomsskyld 35.000,-, brandassurance for bygningerne kr. 14.975,-. Areal 45 tønderland, deraf ager 42 tønderland, skov 2 tønderland og have og gårdsplads 1 tønderland. Agermarken drives i en 4 marksdrift: Havre, roer, byg og græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 12 køer, 8 slagtekvæg ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race og 4 heste. Sidste år solgtes ca. 20 fedesvin. Jordene er jævne og ligger samlet ved gården. Alle bygningerne er af stråtækket bindingsværk, staldladen og laden opførte af nuværende ejer, de øvrige bygninger er ældre. På marken fandtes for nogle år siden i nogle småhøje en del urner og smykker fra bronzealderen, som opbevares på Maribo Museum”. 

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Skovlyst  1a: med flere: 45 tønderland, ca. 6 tønder hartkorn. 60.000 Kr. Ejendomsskyld, 45.000 kr. jordværdi.

 

1928 - Maren Kathrine Christiane Stryhn dør den 10. marts og begravet i Birket Kirke den 16. marts 1928, 62 år gammel af  en hjerneblødning

 

1940 - Ved folketællingen bestyres gården af Thorvald Peter Christian Nielsen, f. 15.12 1903 Sorø og Asta Ida Nielsen, f. 3.10 1912, Karrebæk. De har to børn: Kjeld Thorkild Nielsen, f. 26.12 1935 og Inge Ruth Nielsen, f. 7.12 1939. De har en husassistent Asta Elvira Olesen, f. 13.9 1926 og en medhjælper Kjeld Børge Jørgensen, f. 8.6 1926.

 

1941 - Datteren Ingerid og Arne Skude overtager Skovlyst pr. 6. maj til en pris på kr.  55.650,- Se Bakkegård. - Sammenlagt er de to gårde nu på 82½ tønderland.   Deres søn Svend Erik Skude (10.10 1919 - 17.10 2005) blev gift med Lilli Møss (f. 27.1 1919 i Sædinge) og de flyttede op på Skovlyst i Torrig. Lilli var datter af gårdejer Hans Møss, f. 5.5 1884 i Sædinge og Anna Jørgensen, f. 11.9 1894 i Rødby) Lilli Møss og Svend Erik Skude fik to sønner: Flemming Skude, (f. 11.3 1944 - arkitekt -  Gift med Anne Merete Lykke Agerbeck) og Palle Skude (f. 29.7 1847 - gårdejer af Lynbækgården siden 1971 - En søn, advokat i Maribo Palle Leth Skude og en datter Helene Freisleben)

 

1957 - Arne Skude sælger Skovlyst til sin søn Svend Erik Skude ifølge skøde af 15.2 til en pris af kr. 160.520,-.

 

1964 - Svend Erik Skude køber matrikel nr. 17c af Rudolf Hansen for 7.000,- kr.

 

1990 - Svend Erik Skude køber Birkevang matrikel 10 i Torrig (Navnet Birkevang er tinglyst pr. 12.1 1933) af Knud Erik Andersen, som i 1983 havde købt Valdemar Stryhns Gård. Købspris: 3.225.000,- kr.

 

1992 - Beskrivelse af Skovlyst i Danske Gårde, Storstrøms Amt: ”Svend Erik Skude har været på Tune Landbrugsskole. Ejendomsskyld: Kr. 1.900.000,-, Areal 26 hektar, heraf tilkøbt 37 hektar og der er 1,5 hektar skov. Stuehuset er opført i 1781 og restaureret i perioden 1856-69. Avlsbygningerne består af kvæg– og svinestalde fra 1960, samt et maskinhus i 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, sukkerroer og roefrø. Der er to traktorer og en halvpart i mejetærsker. Svend Erik Skude ejer og driver også Bakkegård i Birket”.

 

1985 - Tidligere gårdejer af Bakkegård og Skovlyst Arne Skude dør den 2. april 1985, 95 år gammel. Hans hustru døde den 16.10 1973, 81 år gammel. Begge er begravet i Birket Kirke.

 

1997 - Palle Skude overtager Skovlyst ifølge skøde af 9.9 1997 til en købspris på kr. 4.305.000,-. Der er en klausul på at Lilly og Svend Erik skal kunne bo på Skovlyst livet ud. Handlen gør at Palle Skude nu driver og ejer flg. gårde:  Skovlyst. Lynbækgården og  Bakkegården.

 

2005 - Tidligere gårdejer Svend Erik Skude dør den 17. oktober 86 år gammel. Både Lilly og Svend Erik er begravet på de ukendtes i Birket Kirke.

 

2011 - Palle Skudes søn advokat Peter Leth Skude, f. 6.11 1975, Maribo er den nuværende ejer af Lynbækgården, Bakkegården og Skovlyst som han ifølge skøde af 16.3 overtog for kr. 9.095.000,-, men jorden er forpagtet ud til Jørgen Jepsen. 

 

2016 - Palle Skude bor stadig på Lynbækgården.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder, som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk  

Skovlyst

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Maren Kathrine Stryhn & Carl Bonke med deres datter Ingerid (hvem den anden er ved vi ikke) og lige herunder med børnebørnene Inger Margrethe og Svend Erik Skude.

Ingerid Bonke

Gårdejer Arne Mortensen Skude (18.9 1889 - 2.4 1985) Bakkegård i Birket og Skovlyst i Torrig. Gift den 18.12 1913 i Vesterborg Kirke. Ingerid Bonke (4.9 1892 - 16.10 1973). Gårdejer fra 1914 - 1981.

 

Se også Skude Slægten

 

Lilli & Svend Erik Skude

Ingerid Bonke & med sin mor Maren Stryhn

Carl Ferdinand Bonke stammede fra Skovhuse, hvor hans forældre var gårdejer af Louisenlund. Han kom til Torrig i 1890 og var gårdejer indtil 1941

Fæstere & gårdejere på

Skovlyst

fra 1778 til nu:

Fæster

1778 -

1783

Morten

 Thomasen (5  år)

f. 1743 - d. 1783

Fæster

1783-1798

Ole Jensen

Ladefoged  (15 år)

f.  1748 - d. 1798

Gift med enken

Fæster

1798-1809

Kiersten (11 år)

Rasmusdatter

f. 1739 - d. 1809

enken

Fæster

1809-

1853

Hans (44 år)

Mortensen

f. 1781 - d. 1853

Søn

Fæster

1853-1890

? ( år)

 

f. ? - d. ?

 

Gårdejer

1890-1941

Carl Ferdinand 

 Hansen Bonke (51 år)

f. 1863 - d. 19

 

Gårdejer

1941-

1957

Arne

Skude  (16 år)

 f. 1889 - d. 1985

Svigersøn

Gårdejer

1957-

1997

Svend Erik

Skude (40 år)

f. 1919 - d. 2005

Søn

Gårdejer

1997-

2011

Palle

Skude (14 år)

f. 1947 -

Søn

Gårdejer

2011-

?

Peter Leth ()

Skude

f. 1975 -

Søn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Lysholmvej

4943 Torrig

Gammels Gård 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig