Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Borresminde

Også kendt som Gademosegård

Matrikel nr. 4a & 13a Birket, Kapellanvej, 4943 Torrig

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge (Nedlagt)

 

Borresminde er en ældre betegnelse for Gademosegård og havde matrikel nr. 4a. På et eller andet tidspunkt er matrikel nr. 13a blevet lagt ind under gården, men det er efter matrikelopmålingen i 1844. Matrikel nr. 13a er jorden der støder op til Brunmosegård, der hvor Birket Mejeri/Lola Løg lå. Begge gårde havde status som husmandsbrug.

 

1782 - Jens Rasmussen fæster den gård i Birket som Albert Rasmussen hidtil havde i fæste og formedelst svaghed og fattigdom godvilligt afstår.

 

1784 - Ole Nielsen Omøe, husmand fra Torrig fæster den gård i Birket, som Jens Rasmussen hidtil havde i fæste  og formedelst armod og fattigdom er fraflyttet (Fæsteprotokollen den 28. april 1784) Ole Ømoe havde fæstet huset i Torrig  i 1774 og som han afstod, da han fæstede gården i Birket.

Ole Nielsen Omøe, f. 1738  var gift med Birthe Rasmusdatter, f. 1748. Hans andet ægteskab og hendes første. De fik en søn:

 

1) Niels Olesen, f. 1782 (1. onsdag i ? - båren af Hans Smeds enke i Birket)

 

1799 - Ole Nielsen Omøe døde og blev begravet den 31. marts 1799, 62 år gammel.

 

1799 - Gårdmand fra Lindet Rasmus Pedersen Borre, som enken efter Ole Omøe hidtil havde i fæste og godvilligt afstår (Fæsteprotokollen den 21.11 1799) Rasmus Pedersen Borre, f. 1739 kunne være en yngre bror til Jens Pedersen Borre, Borregård og Niels Pedersen Borre på Klinkeskovgård. Ved folketællingen i 1787 var Rasmus Pedersen Borre gift med Margrethe Pedersdatter og de fik to børn:

1) Peder Rasmussen, f. 1778

2) Maren Rasmusdatter, f. 1782

 

 

1801 - Rasmus Pedersen Borre var gift med Maren Rasmusdatter, f. 1753. De fik 3 børn:

 

1) Johanne Rasmusdatter, f. 1794

2) Birthe Rasmusdatter, f. 1797

3) Rasmus Rasmussen, f. 1800

 

1809 - Peder Rasmussen fæster den gård som hans moder enken efter Rasmus Borre hidtil havde i fæste og formedelst alderdom og svaghed godvilligt afstod (Fæsteprotokollen den 4.11 1809) Peder Rasmussen Borre blev gift med Ane Jørgensdatter, f. 1788. De fik følgende børn:

 

1) Rasmus Pedersen Borre, f. 21. november 1813

2) Maren Pedersdatter, f. 14. februar 1817

3) Ane Stine Pedersen , f. 26. marts 1831

 

1834 - Folketælling: Peder Rasmussen, 58 år, gårdmand, gift, Ane Jørgensdatter, 46 år, hans kone, Rasmus Pedersen, 20 år, deres søn, Maren Pedersdatter, 17 år, deres datter, Ane Kirstine Pedersdatter, 3 år, Jørgen Nielsen Borre, 25 år, tjenestekarl (og senere gårdmand på Boesgård) og Maren Nielsen, 24 år, tjenestepige.

 

1836 - Peder Rasmussen Borre døde den 4. juli og begravet i Birket Kirke den 11. juli 1836, 58½ år gammel.

 

1844 - Ved matrikelopmålingen var fæsteren på Borresminde Peder Rasmussens enke Ane Jørgensen, f. 1788 og hun har sønnen Rasmus Pedersen Borre som bestyrer. Han er ugift.

 

1854 - Ane Jørgensdatter døde den 4. september og begravet i Birket Kirke den 9 september 1854, 67½ år gammel. Sønnen Rasmus Pedersen Borre overtog gården og ved Folketællingen står der at han er gårdejer.

 

1855 - Rasmus Pedersen Borre blev gift i Birket Kirke den 26. oktober 1855 med Maren Sophie Mortensdatter, f. 4. marts 1835. Hun er datter af gårdmand på Mejerigården i Hejringe Morten Sivertsen Skafte bliver gift den 4. oktober i Stokkemarke Kirke med Johanne Mortensdatter, f. 17. april 1811 i Birket . Maren Sophie og Rasmus Pedersen Borre får en datter:

 

1)  Anna Rasmussen Borre, f. 5. maj 1856 -  senere gift med Hans Peder Knudsen Klinke,Klinkeskovgård i Kragenæs)

 

 

1880 - Folketælling: Rasmus Pedersen Borre, 66 år, gårdejer, gift, Maren Sophie Mortensen, 44 år, hans kone, Anna Borre, 23 år, deres datter, Edvard Mortensen, 17 år, tjenestekarl (Senere gårdejer af Borresminde)

 

1884 - Anna Rasmussen Borre blev gift i Birket Kirke den 31. november 1884 med Hans Peder Knudsen Klinke. Han er søn af gårdmand på Klinkeskovgård Knud Hansen Klinke (1789 - 1861)  og Anne Kirstine Poulsdatter, (1807-1889)

 

1890 - Ved Folketællingen er Edvard Mortensen stadig tjenestekarl på Borresminde og tjenestepige er Johanne Nielsen, f. 1867 (hans senere hustru).

 

1893 - Svigersønnen Hans Peder Knudsen Klinke købte gården selvom han og hustruen havde overtaget hans fødehjem i Kragenæs og boede i Kragenæs

 

1901 - Folketælling: Rasmus Pedersen Borre, 88 år, aftægtsmand, Maren Sophie Mortensen, 65 år, hans hustru, Erhardt Magnus Pedersen, 19 år, tjenestekarl og Camilla Andersen, 18 år, tjenestepige.

 

1902 - Rasmus Pedersen Borre døde den 29. marts og begravet i Birket Kirke den 4. april 1902, 88 år gammel af alderdomssvækkelse.

 

1903 - Borresminde blev solgt til Edvard Mortensen, (29.4 1862-6.8 1938). Han var søn af Morten Jensen, f. 11.8 1833 og Inger Jensen, f. 25.2 1835, Hejringe. Han blev gift den 4. november 1893 i Birket Kirke med Ana Johanne Nielsen Skafte, (5. maj 1867-2.9 1944). Hun var datter af Niels Jørgensen Skafte (13.3 1846-1.1 1901) og  Karen Hansen (3.10 1842-27.3 1895) og søster til Christine Sofie Nielsen Skafte fra Thagegård. De får to døtre:

 

1) Ingeborg Mortensen, 5.4 1894-10.1 1971 - Gift med Niels Alfred Nielsen fra Kappel (1894-1979). De fik en søn Helge Nielsen (8.6 1918-21.2 1965)

2) Kamila Mortensen 28.1 1900-25.3 1968

 

1915 - Beskrivelse i Danske Gårde af la Cour: ”Matrikel nr. 4a med flere. Hartkorn: 5 tønder, 5 skæpper, 3 fjerdingkar, 1 album. Areal 52 tønderland, ejendomsskyld 33.580,00 og brandassurance for bygningerne 18.000,00. Ager 42 tønderland, mose 2 tønderland og hede 7 tønderland. Agermarken drives som en 7 marks drift med Havre, benyttet brak, hvede, byg, roer, byg og 1 års græs. Jordens bonitet er lermuldret. Der holdes 11 køer, 6 slagtekreatur af ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 1 føl og 2 får. Sidste år solgtes 6 fedesvin. Bygningernes fire længer er ældre men velholdte, de er af bindingsværk med stråtage + en bræddelade. Der er indlagt lys og kraft. Jordene ligger samlede om gården, der er velholdt og godt beliggende”.

 

1922 - I beskrivelsen af C.C. Haugner af Birket Sogn er Borresminde 13a omtalt således: med 54 tønderland. ca. 5 1/3 tønder hartkorn, 57.500 Kr. Ejendomsskyld og 45.400 kr. Jordværdi.

 

1930 - Ana Johanne og Edvard Mortensen var gået på aftægt og havde solgt Borresminde ved folketællingen til Peter Edmund Larsen, f. 18. februar 1892 i Vestenskov. Han har en husbestyrerinde Agnes Kirstine Hvid Nielsen, f. 10.12 1899 i Våbensted. Derudover er der ansat en tjenestekarl Zygmunt  Zygmontowitz, f. 28.1 1914 i Birket. Ana Johanne og Edvard Mortensen boede på Damhøj med deres datter Kamilla.

 

? - Gården blev solgt til Edmund Peter Larsen, f. 18. februar 1892 i Vestenskov. Han var søn af gårdejer Hans Christian Larsen og Kirsten Hansen, Næsby.

 

1938 - Forhenværende gårdejer Edvard Mortensen døde den 6. august på Villa Damhøj og begravet i Birket Kirke den 9. august, 76 år gammel af åreforkalkning. Hans enke Ana Johanne Nielsen døde den 2. september og begravet i Birket Kirke den 7. september 1944, 77 år gammel af hjertelammelse. 1968 - Kamilla Mortensen døde den 25. marts (dødsdato ukendt, men blev fundet den 25. marts på Villa Damhøj) og begravet i Birket Kirke den 30. marts 1968, 68 år gammel.

 

1940 - Folketælling: Peter Edmund Larsen, 58 år, gårdejer, ugift, Agnes Kirstine Hvid Larsen, 41 år, husbestyrerinde, ugift, Hans Verner Keep Hansen, f. 19.2 1922 i Stokkemarke, forkarl, ugift og Helge Hansen, f. 26.2 1923, tjenestekarl, ugift.

 

1960 - Bent Sunke fra Ravnsholt forpagtede gården. Efter at forpagtningen ophørte i april 1967, købte Bent Sunke en gård  i Svinsbjerg som hed Søgaard, sammen med sin far.

 

1967 - Edmund Peter Larsen døde i 1967, men dødsdagen er ikke kendt, men han blev fundet den 22. april 1967 på Borresminde. Han blev begravet den 25. april i Birket Kirke, 75 år gammel. Han var ugift. Edmund Larsen  solgte gården til Savfører F. C. Levinsen, Nakskov kort tid før hans død, som blev en slags mellemhandler, da Peter Edmund Larsen ikke ønskede at sælge gården til Martin Henningsen.

 

1967 - Vognmand Ove Martin Henningsen, der i forvejen ejede Brunmosegård købte i 1967 Borresminde. Ove Martin Henningsen, Birket Autotransport (født 12.2 1912 i Svinsbjerg - død 8.4 1978 - Søn af parcellist Henning Alfred Henningsen, (f. 14.12 1879 i Torrig - 25.6 1947) og Johanne Ottosen, (f. 2.6 1882 i Svinsbjerg). Martin Henningsen blev gift den 23. januar 1938 med Ella Johanne Jørgensen (f. 25.1 1916 i Keldernæs -  Datter af parcellist Anton Georg Valdemar Jørgensen, f. 1874 og Hanne Marie Nielsen, f. 1876). Ella & Martin Henningsen fik to børn:

 

1) Torben Helge Henningsen, f. 19. februar 1946

2) Anni Henningsen, f. 12. juli 1948

 

Begge gårde blev købt med tanke om grus udvinding, men det blev ved tanken og derfor blev der ansat en bestyrer til at passe jorden. Peter ”Jyde” Jørgensen passede jorden indtil Martin Henningsens død i 1978. Derefter blev jorden forpagtet ud til Henning Valdemar Larsen fra Henningshåb, som også ansatte Peter ”Jyde” Christensen fra Kragenæs.   Se også Martin Henningsens portræt skrevet af datteren Anni Henningsen.

 

1968 - Martin Henningsen købte Lyngmosegård, det var dog for at få samlet den smukke lyngmose, som i dag er fredet. Han elskede simpelthen denne plet.

 

1973 - Martin Henningsen starter grusgrav op på Borresminde jord.

 

1978 -  Martin Henningsen døde den 8. april og begravet i Birket Kirke, 66 år gammel. og enken overtager Borresminde og Brunmosegård.

 

1989 - Brunmosegård blev revet ned og jorden blev lagt ind under Borresminde.

 

2001 - Borresminde blev  solgt til Jørgen Thomsen fra  Egelund og har i dag matrikel nummer 3a Birket.

 

2017 - Jørgen Thomsen ejer stadig Egelund og dermed også Borresminde.

 

Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanne og Edvard Mortensen på deres sølvbryllupsdag. De byggede ”Damhøj” til deres svigersøn Niels Alfred Nielsen - gift med Ingeborg.

Jørgen Thomsen fra Egelund købte jorden til Borresminde i 2001

På gårdens jord lå oprindelig 2 bronze-alderhøje, der blev gravet ud og fjernet for mange år siden.

 

———————————-

 

I de år Maribo-Torrig banen var i brug, gik den over Borresmindes marker netop der, hvor man senere gravede grus

Martin Henningsen

Sagfører F. C Levinsen, Nakskov

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Tvebakken 17b

Bandholmvej 60

4943 Torrig