Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matrikel nr. 4 Ravnsbyvej 23, Ravnsby, 4943 Torrig

Fæstegård under Baroniet Juellinge

61 tønderland + 3 tønderland mose + 5 tønderland skov

 

1796 - Ravnshøjgård var ved udskiftningen af jorden ikke udflyttet, men bliver i landsbyen. Gården har som mange af de andre gårde i Ravnsby sit navn efter en gravhøj på en af markerne Ravnshøj.  Fæsteren hed Jens Carstensen, f. 1751 i Birket. Han blev gift med Johanne Jørgensdatter (1757-1790) og de fik to børn:

 

1) Carsten Jensen, f. 1785 - d. 16.11 1866

2) Anne Jensdatter, f. 1789 - d. 8.10 1879.     

 

Han blev enkemand og han blev gift anden gang med Maren Klausdatter, f. 1773. Maren Klausdatter var datter af fæstegårdmand Claus Rasmussen, f. 1739 og Lisbeth Mortensdatter, f. 1737 fra Birket Bye. De får 4 børn: 

 

1) Hans Jensen, f. 1793 

2) Johanne Jensdatter, f. 1797

3) Bodil Jensdatter, f. 1797

4) Kirsten Jensdatter, f. 1800

 

1820 - Deres datter Bodil Jensdatter, f. 24.3 1797 bliver gift i Birket Kirke den 29. juli 1820 med enkemand Rasmus Rasmussen, f. 1788. Han var først gift med Karen Clementsdatter (f. 1790 - d. 10.6 1819 i Halsted.  Han er søn af Rasmus Ejlersen, f. 1859 i Horslunde og Anne Cathrine Rasmusdatter, f. 1763 i Tilst. Bodil og Rasmus  får flg. børn: 

 

1) Karen Rasmusdatter, f. 13.6 1821– d. 20.12 1888,

2) Rasmus Rasmussen, f. 23.5 1824,

3) Kirstine Rasmusdatter, f. 4.8 1826 - d. 7.3 1889,

4) Hans Rasmussen, f. 7.7 1829

5) Maren Trine Rasmusdatter, f. 10.3 1833.

6)Anne Lisbeth Rasmusdatter, f. 5.11 1835

7) Jens Karsten Rasmussen, f.  9.9 1838.

 

1834 - Jens Carstensen dør den 19. juni 82 år gammel.

 

1840 - Rasmus Rasmussen dør 17. oktober, 51 år gammel,  og enken Bodil Jensdatter bliver gift med Jokum Andersen, 23.5 1813 fra Torrig. Jokum var søn af Anders ”Gammel” Rasmussen (1758-8.5 1825) og Karen Marie Jochumsdatter (1786-30.11 1814) I deres ægteskab var der en søn

 

1) Anders Jokumsen, f. 29. juni 1843.

 

1850 - Folketælling: Jochum Andersen, 37 år, gift, gårdmand, husfader, Bodil Jensen, 52 år, gift, hans kone, Rasmussen Rasmussen, 27 år, ugift, hendes søn, Jens Rasmussen, 12 år, hendes søn, Hans Rasmussen, 21 år, ugift, hendes søn, Maren Trine Rasmussen, 17 år, hendes datter, Anne Lisbeth Rasmussen, 15 år, hendes datter, Karen Rasmussen, 28 år, gift, hendes datter, Grethe Olsen, 1 år, Karens datter og Anders Jokumsen, 8 år, deres søn.

 

1852 - Maren Clausdatter dør den 19. februar 79 år gammel.

 

1877 -  Sønnen Anders Jokumsen blev gift  den 19. oktober med Kristine Pouline Rasmussen, f. 28. april 1848 i Birket. I deres ægteskab var der 9 børn:

 

1) Jens Carstensen Jokumsen, f. 17.2 1879,

2) Hans Peter Jokumsen, f. 2.8 1880 -  ugift og gårdejer i Skovlænge, døde den 6. november 1940 af et hjerteslag på dommerkontoret i Nakskov

3) Rasmus Joakim Alfred Jokumsen, 20.7 1882 - Gårdejer - Gift med Anna Hansine Augusta Nielsen (2.8 1888-9.9 1968)

4) Bothilde Margrethe Jokumsen, f. 6.10 1884 - blev gift den 31. maj 1909 med landmand  Niels Carl Nielsen, f. 30.5 1876 i Hejringe, søn af gårdejer Rasmus Nielsen og Charlotte Marie Rasmussen, Højdigegård

5) Christian Oluf Randholm, f. 3.4 1885,

6) Niels Frederik Jokumsen, f. 26.9 1886 - d. 6.7 1949 - gift med Maren Kathrine Blak, Skovgård i Hjelmholt.

7) Karl Jokumsen, f. 13.10 1887– d. 13.10 1887,

8) Otto Jokumsen, f. 13.10 1887– d.15.10 1887

9) Karl Otto Jokumsen, f. 27.9 1888 - døde den 15. december 1969 og begravet i Birket Kirke den 20.12 1969, 81 år gammel.

 

1879 - Bodil Jensdatter dør 26. juni, 82 år gammel og Jochum Andersen går på aftægt. Hans søn Anders Jokumsen frikøber Ravnshøjgård af Halsted Kloster for en pris af kr. 20.600,-.

 

1901 - Folketælling: Anders Jokumsen, 58 år, gårdejer, gift, Christine Jokumsen, 52 år, hans kone, Jens, 21 år, Rasmus, 18 år, Bothilde, 17 år, Kristian, 15 år, Niels, 14 år, Karl, 12 år, deres børn.

 

1915 -  Rasmus Jokumsen, 29 år køber nu gården af sin far Anders Jokumsen.

 

1918 - Rasmus Jokumsen bliver gift i Horslunde Kirke den 22. marts 1918 med Anna Hansine Augusta Nielsen, f. 2.8 1888 i Nordlunde. Datter af gårdejer Niels Peter Nakskov Nielsen og Josefine Marie Christiane Jørgensen, Nordlunde.  I deres ægteskab er der tre børn:

 

1) Kristine Marie Jokumsen, f. 12.12 1918

2) Andrea Jokumsen, f. 12.5 1922

3) Niels Juel Jokumsen, f. 1927.

 

1920 -  Beskrivelse af Ravnshøjgård i Danske Gårde: Matrikel nr. 4a med flere af Ravnsby. Hartkorn 4 tdr. 7 skpr. 3 fdkr. Ejendomsskyld kr. 42.000,- Brandassurance for bygningerne kr. 18.000,- Areal 52 tønderland, deraf ager 37, eng 9, mose 5 og have og gårdsplads 1. Af agermarken drives 37 tønderland i en 6 marksdrift: Havre, roer, byg, roer, blandsæd og etårs græs. Jordens bonitet er letmuldet. Der holdes 12 køer, 6 stkr. Ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 4 heste og 2 plage. Sidste år solgtes ca. 50 fedesvin. Jordene er stærkt kuperede og ligger samlede nord og øst for gården. Bygningerne står hovedsageligt i bindingsværk med rørtage. Gården ligger smukt i Ravnsby by med udsigt over havet. Der indlagt elektrisk lys og kraft. På marken nord for gården blev ved udgravning af en kæmpehøj i 1894 fundet adskillige sager fra bronzealderen, der nu opbevares på Stiftmuseet i Maribo.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Ravnshøjgård: 52 tønderland, ca. 5 tønder hartkorn, 60.000 kr. Ejendomsskyld og 34.600 kr. jordværdi.

 

1923 - Anders Jokumsen dør den 13. april og bliver begravet i Birket Kirke den 20.4, 80 år gammel (lungebetændelse).

 

1924 - Nye staldbygninger og lade opførtes.

 

1938 - Rasmus Joakim Alfred Jokumsen dør den 21. december på Maribo Hospital af urinforgiftning og bliver begravet i Birket Kirke den 28. december, 56 år gammel.

 

1942 - Hans enke Anna Nielsen forpagter gården til sin datter Kristine Marie Jokumsen og svigersøn Jens Peter Arne Rasmus Andersen, f. 5.7 1914 i Vestenskov. Søn af husmand Hans Andersen og Karen Johanne Marie Ziersen, Lindet. De blev gift i Birket Kirke den 30. april 1942.  I deres ægteskab er der 5 børn:

 

1) Anni Marie Andersen, f. 2.1 1943

2) Birgit Kirsten Andersen, f. 30.12 1943

3) Inger Lis Andersen, f. 8.1 1945

4) Käte Merete Andersen, f. 19.3 1946

5) Rasmus Jørn Jokumsen Andersen, f. 3.7 1948

 

1946 - Beskrivelse af Ravnshøjgård i Danske Gårde: Forpagter Andersen har overtaget gården med et jordtillæggende på 53 tønderland i 1942. Dens besætning udgør 4 heste, 16 køer, 10 ungkvæg og 20 svin. Forpagter Andersens kommunale tillidshverv er at være snefoged.

 

I en periode op til 1968 var Viggo Hansen ansat på Ravnshøjgård. De boede i et hus nær gården. Viggo købte i 1968 Lyngmosegård i Birket

 

1968 - Anna Hansine Augusta Nielsen dør den 9. september på Nakskov Sygehus, og begravet i Birket Kirke den 14.9, 80 år gammel. Kristine Marie Jokumsen arver gården.

 

1970 - Ny maskinhus bygges.

 

1988 - Kristine Marie Jokumsen forpagter gården ud til sin søn Jørn Andersen.

 

1992 - I Danske Gårde i Storstrøms Amt: Gården drives med en kvægbesætning på 12 års ammekøer, 4 ungdyr og 11 slagtekalve af limousinekrydsning. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og sukkerroer. Der er to traktorer og halvpart i mejertærsker. Areal: 27 ha, heraf 7,7 ha mose og så er der forpagtet 1,5 ha. Ejendomsskyld: 1.420.000,-

 

2001 - Kristine Marie Jokumsen dør den 28. november efter kort tids sygdom.

 

2002 - Rasmus Jørn Jokumsen Andersen, f. 3.7 1948 køber nu gården efter sin mors død. Jørn er ugift.

 

2017 - Jørn Andersen solgte gården ifølge skøde af 2. januar 2017 til Krag Holding ApS. Til en købesum på kr. 4.000.000.,-  , som i 2016 havde en ejendomsvurdering på 5.300.000. Matrikel nr. 4a og 4e havde ca. 27,8 hektar. Jørn Andersen flyttede derefter til Kragenæs, hvor han købte et hus.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

Jørn Andersen, f. 3.7 1948 forpagter fra 1988 og fra 2001 gårdejer af Ravnshøjgård.

På denne side af den røde streg er links til skema over gårde i Birket Sogn

Ravnshøjgård

Gårde i Ravnsby

Bjørnseje/Ravnsbygård 5a

Ravnsborgvej 14

4943 Torrig

Slothgård 6a

Ravnsborgvej 22

4943 Torrig

Ravnshøjgård 4a

Ravnsborgvej 23

4943 Torrig

Ladegård 7a

Ravnsborgvej 26

4943 Torrig

Bakkemosegård 8a

Ravnsborgvej 31

4943 Torrig

Glentehøjgård 1a

Møllelungvej  6

4943 Torrig

Ellevehøjgård 2a

Glentehøjvej 12

4943 Torrig

Nedlagt (Dodekaliterne)

Klintehøjgård 3a

Glentehøjvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Fæstere & gårdejere af

Ravnshøjgård 1796 til nu:

Fæster

1796-1820

Jens

Carstensen (1)

f. 1751 - d. 1834

Fæster

1820-1840

(svigersøn) Rasmus

Rasmussen (2)

f. 1788 - d. 1840

Fæster

1840-1879

(gift med enken) Jokum

Andersen (3)

f. 1813 – d. 1885

Gårdejer

1879-1915

(søn) Anders

Jokumsen (4)

f. 1843 – d. 1923

Gårdejer

1915-1938

(søn) Rasmus Joakim

Alfred Jokumsen (5)

f. 1882 - d. 1938

Gårdejer

1938 -

1968

 

(enken) Anna Hansine

Augusta Nielsen (6)

f. 1888 - d. 1968

Gårdejer

1968 -

2001

(datter) Kristine Marie

Jokumsen (7)

f. 1918 - d. 2001

Gårdejer

2001—

 

(søn) Rasmus Jørn

Jokumsen Andersen

f. 1948  (8)

Gårde i Ravnsby

Bjørnseje/Ravnsbygård 5a

Ravnsborgvej 14

4943 Torrig

Slothgård 6a

Ravnsborgvej 22

4943 Torrig

Ravnshøjgård 4a

Ravnsborgvej 23

4943 Torrig

Ladegård 7a

Ravnsborgvej 26

4943 Torrig

Bakkemosegård 8a

Ravnsborgvej 31

4943 Torrig

Glentehøjgård 1a

Møllelungvej  6

4943 Torrig

Ellevehøjgård 2a

Glentehøjvej 12

4943 Torrig

Nedlagt (Dodekaliterne)

Klintehøjgård 3a

Glentehøjvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Ravnsby

Bjørnseje/Ravnsbygård 5a

Ravnsborgvej 14

4943 Torrig

Slothgård 6a

Ravnsborgvej 22

4943 Torrig

Ravnshøjgård 4a

Ravnsborgvej 23

4943 Torrig

Ladegård 7a

Ravnsborgvej 26

4943 Torrig

Bakkemosegård 8a

Ravnsborgvej 31

4943 Torrig

Glentehøjgård 1a

Møllelungvej  6

4943 Torrig

Ellevehøjgård 2a

Glentehøjvej 12

4943 Torrig

Nedlagt (Dodekaliterne)

Klintehøjgård 3a

Glentehøjvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt