Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:        Nyhedsarkiv    Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Lyngmosegård

Matrikel nr. 5a, Signe Stubsvej 20, 4943 Torrig

Tidligere fæstegård under Boroniet Juellinge

Hartkorn: 4 tønder, 2 skæpper, 1 fjerdingkar og 1 album

 

1787 - Ved folketællingen var der registreret 109 mennesker i Birket By.

 

1782 - Ole Hindse, f. 1727 fæster den gård i Birket som han hidtil havde i fæste og ved ny matrikulering og deling genfæster. (Fæsteprotokollen den 24.9 1782). Ole Hindse blev gift i Vesterborg Kirke den 19. juli 1758 med Birthe Pedersdatter, f. 1732. De fik følgende børn:

 

1) Peder Olesen Hindse, f. 19. februar 1762

 

Ole  Hindse havde i 1758 fæstet en gård i Horslunde, men på grund af sygdom afstod han gården til Knud Hansen i 1763. Hvornår han fæster gården i Birket er uklart, for der står intet i fæsteprotokollen.

 

1785 - Peder Olesen fæster den gård som hans fader Ole Hindse havde i fæste og godvillig til sin søn afstår. (Fæsteprotokollen den 10.10 1785. Peder Olesen, f. 19. februar 1762 blev gift i Birket Kirke den16. november 1782 med Inger Jensdatter, f. 1762. De har følgende børn:

 

1) Rasmus Pedersen, f. 1783

2) Peder Pedersen, f. 1785

3) Ole Pedersen Hindse, f. 1792 - d. 1848 - Gift med Ane Margrethe Berthelsdatter (18.3 1793)

 

1889 - Ole Hindse døde og begravet i Birket Kirke i  december 1889, 57 år gammel.

 

1787-1801 - Peder Olesen Hindse afstår gården i Birket og fæster et hus i Torrig, matrikel nr. 26, som Hans Hansen Væver herefter fæster.  Peder Olesen Hindse døde den 8. august og begravet i Birket Kirke den 13. oktober 1831, 70 år gammel.

 

Hans Hansen Væver, f. 1772 var gift med Dorte Ziersdatter, f. 1775. De har tre børn:

 

1) Peder Hansen, f. 1798

2) Henrik Hansen, f. 1799

3) Ane Hansdatter, f. 1799

 

1810 - Hans Jensen fra Kragenæs fæster den gård i Birket, som Hans Væver hidtil havde i fæste og godvilligt afstår.

Hans Jensen Borre, f. 1783 var søn af gårdmand  på Borregård  i Kragenæs Jens Nielsen Borre, f. 1741  og Ingeborg Pedersdatter. f. 1745.

 

1812 Peder Jørgensen Bonde fæster den gård som Hans Jensen, f. 1783 hidtil havde i fæste og godvilligt afstår (Fæsteprotokollen den 2. oktober 1812) Ved folketællingen i 1834 er han arbejdsmand, især tærsker, skovarbejder og daglejer. Han er gift med  Marie Hansdatter, f. 1794

 

Peder Jørgensen Bonde var søn af gårdmand på Anker Christensens Gård Jørgen Christensen, (22. marts 1744-31.8 1827)  og  Malene Pedersdatter (1746-28.6 1812)

 

Peder Jørgensen blev gift den 18.4 1801 i Birket Kirke med Karen Mikkelsdatter, (1777-1850), datter af gårdmand på Bønnekegård Michel Nielsen (1743-1835) og hans første hustru, hvis navn vi ikke kender. Karen og Peder Jørgensen fik følgende børn:

 

1) Christen Pedersen, f. 14.8 1802

2) Peder Pedersen, f. 11.11 1807

3) Karen Malene Pedersdatter, f. 3.7 1813

4) Hans Pederen, f. 8.1 1816

5) Anders Pedersen, f. 5.7 1818

 

1833 - Hans Nielsen Knudsen fæster den gård som Peder Jørgensen Bonde hidtil havde i fæste og godvilligt afstår - mod at han ægter hans datter og får frit ophold for sig og konen. Hans Nielsen Knudsen, f. 8.4 1815, Vesterby på Fejø. Hans Nielsen Knudsens slægt stammede fra Ærø, men hans forældre kom til Fejø omkring 1808.  Han er søn af Knud Laurits Nielsen (1773, Marstal -15.10 1827) og Anne Margrethe Almer (1787-1829). Hans Nielsen Knudsen blev gift den 17. oktober 1833 i Birket Kirke med Karen Malene Pedersdatter, f. 3.7 1813. 

 

Karen og Hans Nielsen Knudsen fik følgende børn:

 

1) Christine Sophie Nielsen, f. 7. maj 1834

2) Knud Peder Laurits Nielsen,  28.6 1828-1.5 1840

3) Knud Peder Laurits Nielsen , f. 6. maj 1841

4) Carl Wentzel Nielsen, f. 20. juli 1843

5) Frederik Almer Nielsen, f. 18. april 1846 i Stokkemarke

6) Ferdinand Nielsen, f. 19.2 1849 i Rolykke, Købelev

 

1845-1850 - Hans Nielsen Knudsen og familien flyttede fra Sognet, og han blev gårdmand i Rolykke, hvor hele familien ses i folketællingen i 1850.

 

Rasmus Hansen Krog, f. 15.12 1820 var fæstegårdmand på Lyngmosegård ved Folketællingen i 1850. Han var ugift og på gården har han to tjenestefolk: Ane Cathrine Madsdatter , f. 8.11 1815 i Hunseby og Niels Larsen Skifter, f. 23.2 1829 i Birket. Han er søn af gårdmand på Egelund Hans Jørgensen Krog (1784-1843) og Karen Thomasdatter (1805-1887) Han blev gift med Ane Cathrine Madsdatter og de fik to børn plejebørn:

 

1) Bodil Rasmussen, f. 1849

2) Karen Rasmussen, f. 1851

 

1853 - Forhenværende gårdmand Peder Jørgensen Bonde bor i et hus ved FT 1850 og gift med Margrethe Madsen, f. 1778 og er gået på aftægt. Peder Jørgensen Bonde døde den 30.4 og begravet i Birket Kirke den 6.5 1853, 76 år gammel.

 

1857 - Rasmus Hansen Krog døde den 14. oktober og begravet i Birket Kirke den 21. oktober 1857, 36 år gammel.

 

1859 - Ane Cathrine Madsdatter  blev gift den 6. juli i Birket Kirke med Peder Jensen Hansen, f. 1826 på Fejø. Han var søn af gårdmand Hans Olsen, Østerby, Fejø.

 

1864 - Ane Cathrine Madsdatter døde den 23. maj og blev begravet i Birket Kirke den 28. maj 1864, 50 år gammel.

 

1876 - Hans Friis Christensen købte ifølge skøde af 27. juni 1876 matrikel nr. 5d af N. J. Hansen. Det er det lille jordlod som i dag kendes som Signe Stubs Hus.

 

1876 - Enkemand Peder Jensen Hansen gik på aftægt og ny fæster var Hans Friis Christensen.   Han var søn af  gårdmand på Slotsgård Christen Rasmussen Pallesen (3.7 1810– 23.8 1835) og Gjertrud Marie Andersdatter, f. 1804 i Vesterborg. Hans Friis Christensen var ugift.

 

1880 - Hans Friis Christensen frikøbte gården af Baroniet Juellinge og da var gården på 47 tønderland. 

 

1909 - Hans Friis Christensen solgte gården til Carl Ferdinand Jørgensen, f. 3. september 1874 i Vesterborg. Han var søn af indsidder Rasmus Jørgensen og Rasmine Juliane Jensen i Vesterborg. Han blev gift med Karen Christine Hansine Marie Pedersen, f. 20. oktober 1880. Hun var datter af  gårdmand Peeter Pedersen  og Marie Pedersen i Langesø. Inden de kom til Birket i 1902  var Ferdinand Jørgensen arbejdsmand og familien boede i Langesø. Fra 1904 var Ferdinand Jørgensen og til købet af Lyngmosegård gårdbestyrer i Hejringe.  De får følgende børn:

 

1) Carl Ejner Martin Jørgensen, f. 4. maj 1900 i Vesterborg

2) Rasmus Evald Peder Jørgensen, f. 10. marts 1904 i Birket

1910 - Ferdinand Jørgensen solgte et jordlod til den nye præstegård for kr. 2.000,00.

 

Her hvordan salget kom i stand (fra artiklen af provst Bjarne A. Madsen: Hvad præstegården gemmer”: Den 30. maj 1910 modtog kapellanen tilladelse til, at der ”oprettes Købekontrakt med ejeren af matrikel  no. 5a, Birket By.” (E, folio 21). Allerede dagen efter, den 31. maj 1910, opretter kapellanen på Pederstrup Godskontor en ”Købekontrakt om en Parcel på 7 skæpper land for en købesum af 2.000 kr. med Gdr. Ferdinand Jørgensen [som sælger] og Proprietær Bonke som vitterlighedsvidne” (E, folio 21). Købekontrakten bliver godkendt i stiftet i løbet af en uge (2.-9. juni 1910). Ministeriets godkendelse af tegninger og overslag følger en måned senere (den 11. juli 1910)

 

1911 - Forhenværende gårdejer Hans Friis Christensen, Sølvgade 36, 1. sal København døde den 14. juli og begravet 19. juli 1911, 76 år gammel.

 

1916 - Folketælling: Ferdinand Jørgensen, f. 3.9 1874, gårdejer, gift, Karen Pedersen, f. 20.10 1880, hans hustru, Ejner Jørgensen, f. 4.5 1900, deres søn, Evald Jørgensen, f. 10.3 1904, Rasmus Jørgensen, f. 18.3 1838, husfaderens far, Marie Pedersen, f. 18.10 1848, husmoderens mor og Ester Jensen, f. 9.11 1900, tjenestepige

 

1922 - Det år brændte Lyngmosegård og nogle nye bygninger blev opført. Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Lyngmosegård 5a med flere: 47 tønderland, 3 1/3 tønder hartkorn, 47.000 kr. Ejendomsskyld og 32.000 kr. Jordværdi.

 

Lyngmosegård blev samme år solgt til Niels Christian Hvid, f. 12. maj 1893 i Stokkemarke. Han var søn af gårdmand i Stokkemarke Peder Christiansen (21.2 1844-3.2 1903) og Anne Christine Andersen, (31.12 1848-25.9 1906).  Han blev gift den 10. maj 1919 i Vesterborg Kirke med Hilda Rasmine Kirstine Skafte, f. 3. juni 1896 i Halsted. Hun var datter af Peder Nielsen Skafte (8.2 1869-8.3 1899) og Anna Karoline Mathilde Hansen (23.10 1865-1944 - Den kendte kogekone i Birket Mathilde Skafte). Niels Christian Hvid fik navneændring i 1905,  hvor det oprindelige efternavn Christiansen blev slettet.  Så også Skafte Slægten. De fik følgende børn:

 

1) Aase Mathilde Hvid, f. 25. februar 1922 - Senere gift med Nordahl Funch og fik to børn: Erik Funch, f. 26.5 1941 og Lise Funch, f. 5.9 1949 - Se Funch Slægten

 

1940 -  Folketælling: Christian Hvid, 47 år, gårdejer, gift, Hilda Rasmine Kirstine Skafte, 43 år, hans hustru, Aase Mathilde Hvid, 18 år, deres datter, Anna Karoline Mathilde Skafte, 75 år, hustruens moder, kogejomfru.

 

1956 - Jørgen Rasmussen overtog gården. Han kom fra Magletving Møllevej, hvor han  havde en mindre ejendom. Christian Hvid flyttede op på Lyngmosevej på Lyngmosevej 26, matrikel 3o Dalbygård. Christian Hvid solgte huset til   datteren Aase Mathilde Hvid, gift Funch overtog huset,  som igen  i 1991 solgte til barnebarnet Flemming Funch.

 

1968 - Gården blev solgt til Kreaturhandler Viggo Hansen.

 

1972 - Tidligere ejer Martin Henningsens søn Torben Helge Henningsen købte Lyngmosegård ifølge tinglysningen af 24. maj 1972 af Viggo Hansen til en pris på kr. 400.000,00. Torben Henningsen blev gift med ? Og de fik to børn:

 

1) Anders Henningsen, f. 11. maj 1971

2) Emil Henningsen, f. 14. december 1976

 

Martin Henningsen, Birket Autotransport (født 12.2 1912 i Svinsbjerg - død 8.4 1978 - Søn af parcellist Henning Alfred Henningsen, (f. 14.12 1879 i Torrig - 25.6 1947) og Johanne Ottosen, (f. 2.6 1882 i Svinsbjerg). Martin Henningsen blev gift den 23. januar 1938 med Ella Johanne Jørgensen (f. 25.1 1916 i Keldernæs -Datter af parcellist Anton Georg Valdemar Jørgensen, f. 1874 og Hanne Marie Nielsen, f. 1876). Ella & Martin Henningsen fik to børn:

 

1) Torben Helge Henningsen, f. 19. februar 1946

2) Anni Henningsen, f. 12. juli 1948

 

 

1987 - Hele familien omkom ved en frygtelig trafikulykke i USA den 25. juli  og blev begravet i Birket Kirke.

 

1989 - Torben Henningsens søster Anni Henningsen arver ifølge tinglysnings bogen Lyngmosegård sammen med hendes bror Hans Kjeld Christiansen. Den 12. februar købte Anni og hendes mand Ole Elnegaard Pedersen, f. 6.1 1943 gården som eneejer på matriklerne 5a, 3h, 3n og 5b til en pris på kr. 875.000,00.

 

2015 - Anni og Ole Elnegaard Pedersen solgte gården ifølge skøde 7. april 2015 til Andreas Christen Olsen, f. 15.3 1986 i Ravnsby og Pernille Bisgaard Klingemann Jensen, f. 16.12 1986. Matrikel nr. 5a og 3h til kr. 1.350.000. Anni og Ole Elnegaard Pedersen flyttede derefter til Kragenæs i huset som Ella Henningsen havde haft.

 

2016 - Anni Henningsen døde efter en længere varende sygdom af cancer og blev begravet i Birket Kirke.

 

Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

1920193919511957

Anni & Ole Elnegaard Pedersen

Niels Christian Hvid, f. 12. maj 1893 købte Lyngmose i 1922 og havde den indtil 1968.

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Tvebakken 17b

Bandholmvej 60

4943 Torrig