Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv     Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård unde Baroniet Juellinge

Matrikel nr. 11a Søvængerne 1, 4953 Vesterborg

Hartkorn: 6 Tønder, 1 skæppe, 2 fjerdingkar og 2 album: Areal 54 tønderland

 

 

1782 - Hans Pedersen genfæster den gård, som han i forvejen havde i fæste ved ny matrikulering og deling pr. 24.9 1782. Han var gift med Johanne Sørensdatter, f. 1747. De fik to børn:

 

Birthe Hansdatter, f. 1778

Maren Hansdatter, f. 1771

 

1784 - Ungkarl og rytter fra Torrig Peder Hansen fæster den gård i Hejringe som Hans Pedersen hidtil havde i fæste og fradøde, hvis enke den nye fæster ægter.

 

1787 - Folketælling: Peder Hansen, f. 1759, gårdmand, Johanne Sørensdatter, f. 1747, hans kone, Birthe Hansdatter, f. f. 1778, hendes datter af første ægteskab, Maren Hansdatter, f. 1771, hendes datter af første ægteskab, Karen Pedersdatter, f. 1784, deres datter, Peder Jørgensen, f. 1747,  tjenestekarl og national soldat, Niels Hansen, f. 1776, tjenestedreng, Maren Rasmusdatter, f. 1769, tjenestepige.

 

1801 - Peder Hansen, 47 år, gårdmand, Johanne Sørensdatter, 57 år, hans kone, Birthe Hansdatter, f. 1778 hendes datter af f. ægteskab, Karen Pedersdatter, f. 1786, deres datter.

 

1807 - Rasmus Ziersen fra Lille Lindet fæster den gård i Hejringe som hans svigermoder, enken efter Peder Hansen hidtil havde i fæste og formedelst alderdom og svaghed godvillig afstår (Fæsteprotokollen 25.11 1807) Rasmus Ziersen, f. 1779 er søn af gårdmand på Ernstminde Zier Rasmussen (Lund), f. 1741 og Ane Rasmusdatter, f. 1742. Han blev gift med Karen Pedersdatter. De fik 3 sønner:

 

Hans Rasmussen, f. 30.7 1804

Niels Rasmussen, f. 12.4 1806

Rasmus Rasmussen, f. 14,1 1809

 

1814 - Det går ikke så godt for Rasmus Ziersen, som i 1840 står som arrestant i Wester Schjørringe arrest og i 1845 som mandsfange i forbedringshuset  på Christianshavn Kvarter. Han er daglejer og separeret.  

 

1814 - Ole Nielsen fra Horslunde fæster gården efter Rasmus Ziersen ifølge fæsteprotokollen af 31.10 1814. Han er svoger til Rasmus Ziersen. Han er gift med Birthe Hansdatter, f. 1778. . De fik to børn:

 

Ane Marie Olsdatter, f. 1807

Niels Olsen, f. 1810

Johanne Olsdatter, f. 1817

 

1834 - Folketælling: Ole Nielsen, f. 1770, gårdmand, Birthe Hansdatter, f. 1778, hans kone, Ane Marie Olsdatter, f. 1807, deres datter, Niels Olsen, f. 1810, deres søn, Johanne Olsdatter, f. 1817, deres datter, Niels Jensen, f. 1817, tjenestekarl.

 

1836 - Birthe Hansdatter dør den 16. april og begravet den 23. april, 57 år gammel.

 

1839 - Sønnen Niels Olsen bliver gift med Maren Johanne Carstensdatter, f. 18.6  1814. Hun var datter Carsten Peitersen og Maren Rasmusdatter, Savskærergården

 

1840 - Ole Nielsen, 70 år, enkemand, gårdmand, Niels Olsen, 30 år, hans søn, Johanne Carstensdatter, 26 år, sønnens hustru, Rasmus Nielsen, 1 år, deres søn, Anne Marie Olsdatter, 33 år, enkemandens datter, Johanne Olsdatter, 23 år,  enkemandens datter.

 

1842 - Ole Nielsen dør den 7. oktober og begravet i Birket Kirke den 12. oktober, 72 år gammel. Sønnen Niels Olsen overtager fæstningen af Højdigegård

 

1857 - Niels Olsen dør den 2. juni og begravet i Birket Kirke den 8. juni, 46 år gammel. Hans enke Johanne Carstensdatter fortsætter fæstningen af gården

 

1872 - Johanne Carstensdatter købte Højdigegård til fri ejendom af Baroniet Juellinge den 23. december 1872.

 

1885 - Johanne Carstensdatter dør den 14. april 1885 og herefter overtager sønnen Rasmus Nielsen Højdigegård.

 

1875 - Sønnen Rasmus Nielsen bliver gift den 5. oktober 1875 i Avnede Kirke med Charlotte Marie Rasmussen, f. 21. oktober 1841 i Avnede - Datter af gårdmand i Avnede Rasmus Rasmussen, f. 1810 og Dorthe Jensdatter, f. 1819 i Halsted. De får to sønner:

1) Niels Karl Nielsen, f. 30.5 1876

2) Johannes August Nielsen, f. 14.8 1879

 

1880 - Folketælling: Johanne Carstensen, 65 år, enke, gårdejerinde, Rasmus Nielsen, 40 år, gårdbestyrer, gift, Charlotte Rasmussen, 38 år, hans kone, Niels Karl Nielsen, 3 år, deres søn, Johannes August Nielsen, 1 år, deres søn, Hans Nielsen, 38 år, tjenestekarl, Anna Gjertrud Pedersen, 21 år, tjenestepige, Inger Sine Mortensen, 15 år, tjenestepige.

 

1890 - Rasmus Nielsen, 50 år, gårdejer, Charlotte Marie Rasmussen, 48 år, hans kone, Niels Karl Nielsen, 13 år, deres søn, Johannes August Nielsen, 11 år, deres søn, Inger Sine Mortensen, 25 år, tjenestepige, Karl Georg Pedersen, 15 år, tjenestedreng.

 

1901 - Folketælling: Rasmus Nielsen, 61 år, gårdejer, pensionær, Charlotte Marie Rasmussen, 59 år, husmoder, Karl Nielsen, 24 år, deres søn og Anna Karen Hansen, 17 år tyende.

 

1909 - Johannes August Nielsen blev  gift den 21. januar 1909 i Birket Kirke med Ane Marie Kristine Larsen, f. 20.12 1883 i Hejringe, datter af gårdejer Niels Larsen og Ane Mogensen, f. 1859, Utterslev Mader. De får 3 børn:

1) Ellen Charlotte Marianne Nielsen, f. 11.5 1909

2) Niels Rasmus Otto Nielsen, 26.2 1915

3) Gerda Marie Nielsen, f. 26.2 1915

 

Samme år den 17. august købte Johannes August Nielsen gården af sin far Rasmus Nielsen.

 

1915 - Beskrivelse i Danske Gårde” af la Cour: ”Matrikel nr. 11a med flere af Hejringe. Hartkorn: 6 tønder, 1 skæppe, 2 fjerdingkar og 2 album. Ejendomskyld 35.000,- kr. Brandassurance for hovedbygningen kr. 4.000,- og for avlsbygningerne kr. 9.000,-. Gården samlede areal er 54 tønderland, deraf ager 50½, mose 2 og have & gårdsplads 1½. Agermarken drives i en 7 marksdrift med hvede, byg, kløver, havre, sukkerroer, byg og sukkerroer.

Jordens bonitet er god muld på lerunderlag. Der holdes 16 malkekøer, 8 slagtekreatur af ungkvæg og kalve og 2 tyre af rød dansk race. Hovedbygningen, der er en hyggelig gammel bygning, er ligesom avlsbygningerne nord og vest længer opført i bindingsværk  med stråtag. Øst længen er en stor trælade bygget i 1912 og tækket med paptag. Fra Birket Elværk er indlagt elektrisk lys og kraft. Markerne ligger samlede ved gården. Over hovedbygningens indgangsdør findes følgende inskription: ”P.H.S.I.H.S.D. 1797”. Gården har navn efter høj dige levningerne af et gammelt fæstningsværk fra svenskekrigen”.

 

1916 - Gårdejerhustru  Charlotte Marie Rasmussen dør den 1. februar og begravet i Birket Kirke den 7.2, 74 år gammel af mavekræft. 

 

1919 - Forhenværende gårdejer Rasmus Nielsen dør den 22. august og begravet i Birket Kirke den 29. august, 80 år gammel.

 

1921 - Folketælling: Johannes Nielsen, 42 år, gårdejer, gift, Ane Marie Kristine Larsen, 38 år, hans hustru, tvillingerne Otto og Gerda Nielsen, 6 år, deres børn, Axel Rasmussen, f. 1.8 1899, tjenestekarl, Hans Skafte Rasmussen, f. 14.1 1905, tjenestekarl, Kathrine Johansen, f. 10.12 1902, tjenestepige.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Højdigegård 11a: med 55 tønderland, ca. 7 tønder hartkorn, 75.000 Kr. Ejendomsskyld og 54.200 Kr. jordværdi.

 

1930 - Folketælling: Johannes Nielsen, f. 4.8 1879, gårdejer, gift, Ane Larsen, f. 21.12 1883, + børnene Ellen, Otto og Gerda. Af tjenestefolk var der Bendt Ludvig Olson, 18.9 1905 Sverige.

 

1932 - Laurits Pedersen købte gården af Johannes August Nielsen. Han er født den 1. august 1877 i Skrøbelev  på Langeland, og søn af gårdejer Peter Rasmussen og hustru Hansine Rasmine Rasmussen i Torpe, Langeland. Han blev den 9.12 1906 i Bandholm Kirke gift med Petrea Kirstine Hansen, f. 9.8 1880 i Bandholm, datter af  Husmand Jens Hansen og Johanne Pedersen, Koholt, Bandholm. Ane Larsen og Johannes August Nielsen købte derefter et hus i Havløkke. Ane Larsen døde i 1938. Johannes og børnene flyttede til Glostrup i 1954. Johannes August Nielsen døde i 1960, 81 år gammel.

 

1940 - Ifølge folketællingen havde Laurits Pedersen tjenestefolkene Asta Ingeborg Jensen, f. 20.9 1924, husassistent, Jens Ludvig Jørgensen Husmand, f. 5.4 1906, tjenestekarl og Sigman Karsvig, tjenestekarl.

 

1940`erne: Beskrivelse af Højdigegård: ”Gården er på 57 tønderland, samt 7 tønderland mose og eng. Besætningens størrelse er 5 heste, 17 køer, 8 ungkvæg og 30 svin. For nylig afsluttedes et omfattende dræningsarbejde, hvorved en hel del jord er stærkt forbedret”.

 

1954 - Skøde fra Statens Jordbrugsudvalg på matr. 11a, 11d og 10c til Axel Ditlevsen ifølge skøde af 13.4 1954:  kr. 147.589,40,-

 

1956 - Skøde fra Axel Ditlevsen på matrikel 11a, 11d og 10c til Axel Mogensen ifølge skøde af 18.12 1956.

 

1959 - Axel Mogensen  købte Jeppesens gård af sin far Karl Louis Mogensen og solgte derfor Højdigegård den 14. april til forkarl i Købelev Kaj Michael Krog Trolle til en pris på kr. 137.500,-. Kaj Trolle, er født den 18.12 1926 i Nørre Alslev  og  søn af gårdejer Arnold Vilhelm Holger Trolle og Signe Cecilie Krog, Bøtø, Væggerløse Sogn. Kaj Trolle blev gift den 30. april 1950 i Sandby Kirke med husassistent  Edith Vita Jacobsen, f. 10.4 1929. Edith var datter af vejmand Arvid Ingolf Jacobsen og Ane Margrethe Hansen, Sandby.

Edith og Kaj Trolle fik tre børn:

 

1) Jørgen Erik Krog Trolle, f. 15.10 1950 i Tølløse Sogn. Senere gårdejer af Toftegård i Lindet

 

2) Henrik Ingolf Trolle, f.  10.1 1956

 

3) Merete Maja Krog Trolle, f. 21.5 1972 - gift med IT supporter Tonni Thorup Trolle den 25.5 2002. De har to døtre:  Bianca Thorup og Melanie. Familien  bor i Korsør.

 

1965 - Kaj Trolle køber matrikel nr. 4g og 11f af Ove Nymand Pedersen. 11.5 1965 kr. 80.000,-

1974 - Skøde på matrikel nr. 20b fra Georg Nielsen ifølge skøde af 2.12 kr. 4.000,-

 

1992 - Beskrivelse i Danske Gårde i Storstrøms Amt: ”Matrikel 11a med flere af Hejringe. Ejendomsskyld kr. 1.900.000,-. Areal 27 hektar, deraf 2 hektar mose. Der er forpagtet 3½ hektar jord. Stuehuset er opført i 1797 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972, lade fra 1900, maskinhus fra 1974, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med kvægbesætning på 45 årskøer, 45 ungdyr, 3 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og græs. Der er 7 traktorer, 1 mejertærsker, tårnsilo og anparter i vindmøller. På gården er der ind i mellem ansat medhjælper”.

 

1996 - Sønnen Henrik Krog Trolle overtager Højdigegård 11a inklusiv matrikel nr. 11d, 10c, 20b og 4g fra sin far Kaj Trolle til en pris på kr. 3.070.684,-

 

2001 - Kaj Trolle døde den 3. februar og begravet i Birket Kirke, 74 år gammel. Hans hustru Edith Vita Jacobsen døde 10.10 2009, 80 år gammel. Kaj Trolle var foruden arbejdet på gården en stor drivkraft i Birket Lokalhistorisk Arkiv, hvor han i en periode var foreningens formand.

 

2015 - Den samlede ejendomsværdi var den 1. oktober:  kr. 16.100.000,-. Herunder hvilket matrikler der hører til Højdigegård: Hejringe By, Birket Matrikel: 11a, Birket By, Birket Matrikel: 10c, Hejringe By, Birket Matrikel: 11m, Birket By, Birket Matrikel: 21a, Hejringe By, Birket Matrikel: 11k, Hejringe By, Birket Matrikel: 11d, Hejringe By, Birket Matrikel: 1y, Lille Lindet By, Birket Matrikel: 4g, Hejringe By, Birket Matrikel: 5i, Hejringe By, Birket Matrikel: 5h.

 

2016 - Henrik driver stadig gården og har samtidig købt Savskærergården (i 1989 af Erik Skotte), samt halvdelen af Sildebjerggård i 2012 som broderen Jørgen havde haft i forpagtning fra 1996 (Den anden af Sildebjerggård har Arne Ejgil Sørensen købt).  Begge brødre har gennem alle årene  arbejdet tæt sammen. 

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk 

Højdigegård

PHSIHSD 1797

Matrikelkort fra 1892

Kaj Trolle var formand for Støttekredsen for Birket Lokal-historisk Arkiv fra 1992 og frem til sin død og gjorde et kæmpe stykke arbejde. Efter Trolle blev Knud Jørgen Skytte formand.

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

1989

 Gårde i Hejringe

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Thagegård 1a

Hejringe huse 1

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157a

4953 Vesterborg

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

 

 

Nymands Gård 6a

Se Jeppesen Gård

 

Johan Clausens Gård 2a

Se Jeppesens Gård

 

Ejegod Gård

Se Strandgården

 

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

 Gårde i Hejringe

Thagegård 1a

Hejringehuse 1

4953 Vesterborg

Johan Clausens Gård 2a

Bandholmvej

4953 Vesterborg

Ejegod Gård 2g

Bandholmvej 165

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157b

4953 Vesterborg

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Nymands Gård 6a

Nedlagt

4943 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg