Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

4) Thomas Thomsen, f. 28.10 1814

Han blev gift den 30. november 1839 med Karen Margrethe Christensdatter i Norre, hvor han overtog svigerfaderens gård. Hun var datter af  Christen Frederiksen, født 1777 i Hillested Sogn og søn af skrædder Frederich Jacobsen, og Ane Michelsdatter. Købte i 1866 Allesfryd, der meget senere fik navnet Tirstedgård, som sønnen Thomas Hans Thomsen arvede i 1880.  Thomas & Karen Magrethe fik 3 børn:

1) Hans Thomsen, f. 1841, d. 30. januar 1841

Thomas Hans Thomsen, f. 15.5 1842 - Gift med Alfrida Johanne Hansen, f. 1860 og de fik flg. Børn: Thora Thomsen, f. 1881, Ida Thomsen, Alma Emilie Thomsen, Peder Thomsen, f. 1888, Henrik Thomsen, f. 1889

Karen Marie Thomasdatter, f. 26.2 1844 - 4.10 1887, 42 år gammel - Gift med Anton Petersen Kock, de fik en gård i Norre, som brændte i 1887, hvor Karen Marie indebrændte. De fik ingen børn.

Frederik Kristian Thomsen, f. 2.11 1848 - d. 4.12 1897 - senere gårdejer af Grønnegård i Ullerslev. Gift med Hanne Dorthea Andersen. De fik 5 børn: Carl Peter Valdemar Thomsen, Emil Thomsen, Thomas Peter Thomsen, Arthur Thomsen og Anders Christian Thomsen.

 

 

1816 - Thomas Thomsen dør den 2.7 1816 og begravet i Birket Kirke den 6. juli, 40 år gammel.

 

1817 - Maren Clausdatter, 44 år blev gift anden gang den 28. juni med stenkløver Hans Marcussen, 36 år, født i Sundeved i Sønderjylland. Forlovere var Hans Brix og Hendrik Petersen. De fik en datter:

 

1) Ane Marie Hansdatter, f. 28.3 1818

 

1834 - Ved folketællingen er Hans Marcussen, 54 år, gårdmand og Ludvig Thomsen er 22 år og deres søn, men i 1840 er sidstnævnte gårdmand og gift.

 

1838 Ludvig Thomsen blev gift den 14. december med Elisabeth Henriksen, f. 1803 i Horslunde, datter af gårdmand på Jyderodsgård Henrik Pedersen i Svinsbjerg (Broderen skolelærer Claus Thomsen var forlover). De fik følgende børn:

 

1) Peter Thomsen, f. 19.10 1839

 

2) Maren Kirstine Thomsen, f. 10.11 1841

 

3) Marie Geogine Thomsen, f. 16.11 1843  - Senere gift med gårdmand i Bønnet Niels Rasmussen. De fik datteren Anna Kristine Kathrine Rasmussen, som blev gift med Johan Alfred Olsen, Egelund

 

4) Anna Marie Sophie Thomsen, f. 1846

 

5) Henrik Thomas Thomsen, f. 8.11 1847 - Sognefoged og gårdejer i Skartved, Bjert Sogn, Vejle, gift første gang med Ane Johanne Pedersen, d. 6.9 1899, gift anden gang den 27.4 1903 i Skartved med Dorthea Christine Ravn, f. 1.1 1862. Datter af gårdejer, Toftedal Niels Andersen Ravn (1820-1904)  og Karen Lene Lind (1834-1922)

 

1850 - Ved folketællingen havde Ludvig Thomsen tre tjenestefolk: Lars Jørgen Nielsen, 29 år, fra  Horslunde, Inger Kristensen, 19 år, født i Vesterborg og Anne Dorthe Hansen, 15 år, født her i sognet.

 

1854 - Maren Clausdatter dør den 11. november og begravet i Birket Kirke 6 dage efter, 82 år gammel.

 

1861 - Aftægtsmand Hans Peter Marcussen dør den 24. september og begravet i Birket Kirke den 1. oktober, 82½ år gammel.

 

1880 - Folketælling: Ludvig Thomsen, 67 år, gårdejer, Elisabeth Henriksen, 75 år, hans kone, Anna Marie Thomsen, 33 år, husbestyrerinde, deres datter, Hans Peter Christian Rasmussen, 20 år, tjenestekarl fra Birket, Ole Nielsen, 15 år, tjenestedreng fra Vesterborg og Hansine Marenstine Rasmussen, 14 år, tjenestepige fra Vesterborg. 

 

Anna Marie Sofie Thomsen blev gift med Anders Jensen Paaske, f. 20.9 1849 i Vestenskov. Han er søn af gårdejer af Skovbygård i Vestenskov Jens Rasmussen Paaske og Ane Pedersen  og storebror  til  Marie Kirstine Jensen Paaske, som blev gift med Christen Hovmand, Bakkemosegård i Ravnsby. Anders overtager fæstningen af gården. De fik følgende børn:

 

1) Jens Ludvig Vilhelm Paaske, født 8. maj 1881 - Senere gårdejer af Bønnekegård i Lindet. Hustru var Anna Jensine Johansen, født 28.9 1885 - datter af gårdejer i Raarup, Vestenskov Sogn Frederik Christian Johansen, (f. 31.3 1856 i Stokkemarke, d. 2. januar 1931) og Laura Birthine Marie Frederiksen (f. 23.5 1862 i Arninge, d. 21.4 1945). Anna døde 1919 og Ludvig  blev gift anden gang med Cathrine Olivia Pedersen, f. 1898 på Askø (Datter af gårdejer i Abed  Hans Marius Petersen, f. 30.12 1865 og Thyra Marie Hillebertha Geertsen, f. 7.4 1874 på Askø).

 

2) Anna Elisabeth Paaske, f. 1.11 1883 - blev kaldt for Elise, gift den 23. september 1910 med Axel Marius Krogh, f. 10. juli 1880 - opholder sig i Brødebølle, Vestenskov, søn af gårdejer i Ravnsholt Jørgen Larsen Andersen Krogh og Martine Camilla Madsen.

 

1888 - Anders Jensen Paaske blev valgt ind i sognerådet i Birket, hvor han sad i 12 år til år 1900.

 

1890 - Aftægtsmand Ludvig Vilhelm Thomsen dør den 19. marts og begravet i Birket Kirke den 26. marts, 77 år gammel

 

1897 - Ane Marie Thomsen dør den 14. februar og begravet i Birket Kirke den 22. februar 51 år gammel

 

1899 - Anders Jensen Paaske giftede sig for anden gang den 5. december 1899 med Klara Mathilde Bendsen, f. 12. august 1871 i Elmelunde Sogn på Møn. Hun var datter af gårdejer på Brakildegård og sognefoged Hans Andersen Bendsen og Dorthea Kirstine Jensen. Klara voksede op sammen med fire søskende + en halvbror og farfar Hans Hansen på en gård Raabylille By.

 

De fik 4 børn:

 

1) Einer Theodor Paaske, 8.9 1900

2) Sugurd Johannes Paaske, f. 18.3 1902

3) Dagny Marie Paaske, f. 3.5 1905

4) Frede Helge Paaske, f. 23.11 1908

 

1911 - Folketælling: Anders Jensen Paaske, f. 20.9 1851 i Vestenskov, gårdejer, gift, (kom til sognet i 1880) Klara Mathilde ”Paaske”, f. 12.8 1871 på Møn (Kom til sognet i 1899), Ejnar Theodor Paaske, f. 8.9 1900, deres søn, Sigurd Johannes Paaske, f. 18.3 1902, deres søn, Dagny Marie Paaske, f. 3.5 1905, deres datter, Frede Helge Paaske, f. 23.11 1908, Johanne Margrethe Jensen, f. 11.3 1895 i Vesterborg, tjenestepige, Anna Mathilde Marie Hansen, f. 1.8 1875 i Nordlunde, tjenestepige, Karl Christian Gustav Nielsen, f. 13.2 1896 i Birket, tjenestekarl og Valdemar Hansen, f. 10.8 1894 i Birket, tjenestekarl.

 

1912 - Beskrivelse i Danske Gårde af la Cour: ”Matrikel nr. 14a med flere af Mageltving. Saxtofte er arvefæste under Pederstrup. Den ældst kende fæster var Thomas Thomsen. Hartkorn: 4 tønder, 2 skæpper, 1/4 album. Ejendomsskyld kr. 46.000,00, brandassurance for hovedbygningen ca. kr. 8.000 og for avlsbygningerne ca. 17.000 kr. Gårdens samlede areal er 51 tønderland, deraf ager 47½, mose 2, have og gårdsplads 1 1½. Ager marken drives i en 6 marks drift med grønjordshavre, sukkerroer, byg, sukkerroer, byg og kløver. Jordens bonitet er god muld på ler underlag, undtagen ca. 14 tønderland moseagtig, dyb muld på blåler underlag. Der holdtes 14 malkekøer, 10 slagtekreatur af ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, samt 2 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 65 fedesvin. Gården ligger på sin oprindelige plads i Mageltving. Hovedbygningen, der ligger i sydsiden af gårdspladsen er bygget i grundmur med stråtag, mens avlsbygninger er bygget i bindingsværk, også med stråtag”.

 

1916 - Folketælling: Anders Jensen Paaske, 67 år, gårdejer, Mathilde Bendsen, 47 år, hans hustru, Ejner Paaske, 16 år, deres søn, Johannes Paaske, 14 år, deres søn, Dagny Paaske, 11 år, deres datter, Helge Paaske, 8 år, deres søn, Alma Frederiksen, 17 år, tjenestepige, Hans Axel Rasmussen, 16 år, tjenestekarl og Karl Kristian Larsen, 16 år, tjenestekarl.

 

Klara Mathilde Bendsen dør på Nakskov Sygehus af blodforgiftning den 7. april 1916 og begravet i Birket Kirke den 13. april, 44 år gammel. Anders Jensen Paaske solgte derefter Saxtofte. Han døde i 1932.

 

1916 - 1921 - Rasmus Harald Krogh, f. 24.3 1888 i Utterslev var ny ejer af Saxtofte, men lige præcis hvornår ved vi ikke, men det er i perioden 1916 til 1921, hvor han står opført i folketællingen. Rasmus var søn af gårdejer Jørgen Krogh og Hansine Jørgensen, Utterslev -  død den 30.7 1945 - begravet i Birket Kirke den 3. august 1945, 57 år gammel. Gift med 6.3 1918 med Thea Kathrine Hansen, f. 17.4 1894 i Utterslev, datter af gårdejer i Kastager Jens Hansen og Cleria Augusta Christensen. Inden de købte Saxtofte var han gårdejer i Utterslev

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Saxtofte 14a: med 52 tønderland (hvoraf en halv Snes tønderland ligger i Vesterborg Sogn, men i en enklave indenfor Birket Sognegrænse  4 ½ tønder hartkorn, 11.000 kr. Ejendomsskyld og 41.250 kr. jordværdi.

 

1930 - Folketælling: Rasmus Krogh, 48 år, gårdejer, Thea Kathrine Hansen, 43 år, hans hustru, Ingrid Jørgensen, f. 14.9 1911, husassistent fra Birket, Willy Ingemand Petersen, f. 8.10 1914, tjenestekarl, Carl Christian Jørgensen, f. 23.5 1914, tjenestekarl fra Skørringe.

 

1940 - Folketælling: Rasmus Krogh, 52 år, gårdejer, Thea Hansen, 46 år, hans hustru, Viggo Hansen, f. 2.7 1917 i Birket, forkarl, + en tjenestepige Marie Sofie på 18 år fra Dannemare, hvis efternavn manglede.

 

1945 - Gårdejer Rasmus Harald Krogh dør den 30. juli og begravet i Birket Kirke den 3. august 1945, 57 år gammel. Thea og Rasmus Krogh fik ingen børn.

 

Gården blev solgt til Cai Aage Svendsen, f. 8. januar 1903 i Tirsted, søn af gårdejer Carl Christian Theodor Svendsen og Theodora Frandsine Harriet Hansen. Cai blev gift med Rigmor Melanie Jensen, f. 15.6 1904 - 10.9 1988 og inden de kom til Saxtofte havde de en mindre gård, Tårsvej 147 i Sandby Sogn. De fik en datter:

 

1) Else Svendsen, f. 19.9 1925 i Sletnæs i Sandby. - senere gift i Birket Kirke den 27.10 1945 med arbejdsmand Jens Terp Petersen, som hun fik en søn Niels Svendsen, f. 9.3 1946, som blev adopteret af Rigmor og Cai.

 

1962 - Cai Aage Svendsen dør den 4. oktober på Rigshospitalet og begravet 4 dage efter i Birket Kirke, 59 år gammel. Efter ægtemandens død flyttede Rigmor Jensen til Torrig, hvor hun havde et hus på Poppel Alle.

 

1962 - Ejer var Niels Børge Larsen.

 

1970 - 1974: Niels Christian Frandsen Jørgensen, f. 23.4 1948 var ejer af Saxtofte. Han var søn af gårdejer af Holmegård i Vedby, Jørgen Johannes Jørgensen, f. 26.4 1923 og Kate Frandsen, f. 5. juni 1923. (Forældrene blev gift 5.7 1947 i Vesterborg Kirke,  og Kate var datter af tidligere ejer af Holmegård sognefoged Svend Kristian Thorvald Frandsen og Elna Marie Andersen. Holmegård ejes i dag af tulipandyrkeren Henrik Lasse Christensen) Efter salget af Saxtofte flyttede familien til Nykøbing F. hvor Niels Christian blev pedel på en skole.

 

1988 - Skøde fra Niels Christian Jørgensen til Boye Ejner Peitersen, f. 5.10 1953 ifølge skøde af 19. august 1988 på matriklerne 14a, 2g, 3c,5b og 5d til en pris af kr.: 3.500.000,00. Boye Peitersen, f. 5. oktober 1953 er søn  af Birgit og Svend Aage Peitersen og  gift den 29.5 1982 med syerske Susanne Petersen, f. 24.2 1955. Hun er datter af Dyveke og Egon Petersen, Abed. Susanne og Boye har to børn:

 

1) Michael Peitersen, f. 24.3 1977

2) Winnie Peitersen, f. 19.7 1979

 

1992 - Beskrivelse i Danske Gårde i Storstrøms Amt: ”Areal 45 hektar, heraf tilkøbt 5.5 hektar. Der er forpagtet 5,5 hektar. Ejendomsskyld: 2.860.000,00. Stuehuset er opført i 1897 og avlsbygningerne består af svinestalde fra 1897 og 1970, maskinhuset er fra 1985, samt gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en SGF - slagtesvineproduktion på ca. 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps, byg, hvede og sukkerroer. Der er tre traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, plansilo, korntørreri med varm luft, samt halmfyr. På gården har man skolebørn til hjælp”.

 

1997 - Boye Peitersen købte matrikel nr. 3i Bønnet af Otto Larsen den 10.7 1997: Kr. 77.688,00

 

2017 - I dag er der ca. 47 hektar jord til Saxtofte og  den offentlige vurdering er på 11.500.000.00 og ejes stadig af Boye Peitersen.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder, som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk   

 

 

 

 

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Saxtoftegaard

Matrikel nr. 14a Mageltving

Mageltving Møllevej 6, 4943 Torrig

Tidligere fæstegård under godset Pederstrup

 

I Mageltving er der tre gårde,  som hører ind under Birket Sogn og fire i Vesterborg Sogn.  Der er ikke mere end 27 personer og 5 familier ved folketællingen 1787, hvoraf tre er gårdmænd

 

1) Peder Jensen:  Kraghsminde,

2) Rasmus Iversen: Askelund

3) Rasmus Jørgensen:  Saxtofte

 

Så er der to husmænd, som lever af deres jordlod, den ene er skrædder Peiter Peitersen Holm, den anden er bysmed Thomas Poulsen. Ved folketællingen i 1801 er der nu 48 personer med (49 personer i 1834), og  Magletving Skole er oprettet med skoleholder Hans Brix og hans familie, som lever af den jordlod som hører til skolen. Der boede 14 kvinder, 13 mænd og 21 børn.

1787 - Fæsteren var Rasmus Jørgensen og født 1741, søn af Jørgen NN og  Mette Nielsdatter, f. 1711. Rasmus` første hustru kendes ikke, men de fik en søn:

 

1) Niels Rasmussen, f. 1771

 

Rasmus blev gift anden gang  med Anne Olufsdatter, f. 1762. De fik 4 børn:

 

1) Jørgen Rasmussen, f. 1782

2) Inger Rasmusdatter, f. 1786

3) Ane Rasmusdatter, f. 1791

4) Mette Rasmusdatter, f. 1797

 

1801-1808 - Rasmus Jørgensen dør og ny fæster er Thomas Thomsen, f. 1776. Han blev gift med Maren Clausdatter, f. 1773 i Ulbølle Sogn på Sydfyn. Hun er datter af husmand og tømrer Claus Nielsen Norre, (døbt 5.8 1730 -  d. 24.9 1805) og Ane Jensdatter, f. 1743.  Ved FT 1801 var Claus Nielsen Norre blevet blind. Han havde tre brødre i Ulbølle: Niels, f. 1721, Rasmus, f. 1723 og , Hans, f. 1725, som alle var gårdmænd på udflytter gårde. Maren Clausdatter havde en lillesøster Gyde, f. 1782

 

Maren og Thomas Thomsen fik 4 sønner:

 

1) Claus Thomsen, 15.9 1808 - 2.9 1866

Han blev opkaldt efter morfaderen, og blev i 1827 lærer fra Vesterborg Seminarium. I 1828 blev han ansat ved Opager Skole, også en af Reventlows skoler, hvor han senere blev formand for sogneforstanderskabet i Landet Sogn. I 1843 overværede landets dronning Caroline Amalie på Reventlow foranledning undervisningen og var fuld af lovord derom. Ved en bispevisitats blev der sagt: ”Thomsen er en kraftig personlighed”,  som dengang betød:  ”Kun fuld af kraft” og ved en anden:  ”Det eneste det kniber med er sangen”. Claus Thomsen var gift 2 gang og fik i alt 13 børn.

 

Claus Thomasen blev gift første gang 1829 med Thomasine Margrethe Jensdatter, f. 3.2 1806 i Rødby, d. 30.8 1842. Hun var datter af sognepræst i Rødby Peder Jensen, (f. 29.5 1757 i Bergen, Norge-15.3 1818 i Rødby) og Marie Kirstine Bagge, (f. 1779 i Drammen, Norge -6.91847 i Nysted). De fik 7 børn:

 

1) Thomas Peter Thomsen, f. 28.1 1830 - d. 29.2 1920 i København - gift 5.7 1867 med Juliane Ovidia Adolfine Arntsen, f. 26.9 1843 i Ølsted, Jylland

2) Marie Louise Thomsen, f. 29.11 1831 - d. 20.3 1913 i Nykøbing F. Ugift

3) Betty Vilhelmine Christine Thomsen, f. 2.10 1833 - d. 22.5 1856 i Nakskov - Ugift

4) Harald  Emil Thomsen, f. 5.11 1835 - Flyttede til Amerika

5) Johan Vilhelm Thomsen, f. 30.11 1837 - d. 29.4 1925 i Odense, farvehandler

6) Christian Magnus August Thomsen, f. 7.9 1938 - d. 9.5 1907 i København, sagfører, gift den 18.5 1872 med Anna Caroline Petersen, f. 7.6 1852 i Odense. De fik 5 børn.

7) Charlotte Elise Bolette Thomsen, f. 10.3 1841 - 6.2 1928 i København - Gift den 23.5 1865 i Ørum, Viborg med Octavias Augustus Neergaard, f. 11.10 1826 på Vedbygård - Proprietær af Kringelhovgård, Hammershøj By. De fik fem børn.

 

Gift anden gang i 14. september 1844 med Bolette Georgine Stephine Engel, f. 26.12 1818 i Nakskov, datter af købmand og ølbrygger Christian Erdinant Engel, f. 18.2 1798 (søn af Niels Frederich Engell, værtshusholder i Holeby og Karen Ernstdatter) og Bodil Margrethe Raahauge, f. 10.8 1801 - d. 30.1 1887 (datter af skovfoged Anders Rasmussen Raahauge, Horslunde og Bodil Cathrine Mackeprang, hvis far var Dr. Med. Og apoteker Marcus Hansen Mackeprang)

 

Claus Thomsens børn med Bolette Engel:

 

1) Johannes Thomsen, f. 13.9 1845 - d. 28.1 1848

2) Otto Frederik Thomsen, f. 1848 - 2.9 1866

3) Rudolf Johannes Thomsen, f. 24.5 1850

4) Alfred Engel Thomsen, f. 1.5 1853

5) Betty Vilhelmine Thomsen, f. 14.8  1858 - Lærerinde i Nakskov, ugift

6) Carl Thomsen, f. 16.6 1860 - d. 2.8 1866

 

2) Christian Benedict Thomsen, f. 15.10 1810-1866

Døbt den 1. december 1810 og opkaldt efter grev Reventlow, hvis førstenavn var Christian. Christian blev gift med en kusine fra Fyn, Ane Christine Mikkelsdatter, f. 1807 i Ulbølle, Svendborg Amt. Hun var datter af gårdmand Mikkel Jensen, f. 1762 på en udflyttet gård i Ulbølle, der  hed  Ellehøye og  Anne Kristine Rasmusdatter, f.  1763. Anne Christine Mikkelsdatter var den yngste af 8 søskende: Anne Marie, f. 1790, Karen, f. 1892, Rasmus, f. 1794, Jens, f. 1797, Johanne, f. 1799, Peder, f. 1804. Efter faderens død blev moderen Anne Kristine gift med Christen Christoffersen. De fik ingen børn.

Ane Christine Mikkelsdatter og Christian Benedict Thomsen fik fire børn:

1) Amalie Thomsen, f. 1836

2) Carl Thomsen, f. 1839

3) Hansine Thomsen, f. 1841

4) Christian Thomsen, f. 1843

Ved folketællingen i 1845 er han bomuldsvæver i Østergade i Rødby. Han blev farvehandler i Rødby og begge  sønner blev farvehandlere,  og to døtre, hvor den ene blev  gift med en farvehandler fra Augustenborg og den anden blev gift med skovridder Wegge fra skovriddersslægten fra Pederstrup, som flyttede til Sverige.

 

3) Ludvig Vilhelm Thomsen, 10.8 1812-19.3 1890 (herunder fra hans dåb den 18. oktober 1812 i Vesterborg Kirke)

Gårde under Pederstrup i Mageltving. Der er fire gårde som hører under Vesterborg og 3 i Birket Sogn i Mageltving. Saxtofte ses som nr. 6.

Folketælling 1840

Saxtofte 1903

Anders Jensen Paaske og hustru af andet ægteskab Klara Mathilde Bendsen med børnene af første ægteskab med Marie Sofie Thomasen: Ludvig og Elise, samt tjenestefolk.

Matrikelkort over Saxtofte med de fire største matrikler, dertil er der også matrikel 1b, 2ao og 3i.

Niels Christian Jørgensens forældre havde Holmegård på Vedbyvej 4..

Cai Aage Svendsen var gårdejer i Tårs inden han købte Saxtofte, som lå på Tårsvej 147. (nabogård til min mor Lise Knudsens barndomshjem)

Cai og Rigmor Svendsen havde gården fra 1945 til hans død i 1962

Anders Jensen Paaske & hans anden hustru Klara Mathilde Bendsen

Anders Jensen Paaske (1851-1932) sad i sognerådet i Birket i 12 år...

Anders Jensen Paaske  var søn af gårdejer af Skovbygård i Vestenskov Jens Rasmussen Paaske og Ane Pedersen  og storebror  til  Marie Kirstine Jensen Paaske (står lige ved siden af sin mor) , som blev gift med Christen Hovmand, Bakkemosegård i Ravnsby.

Tirstedgård, som den yngste søn Thomas Thomsen giftede sig til og som hans søn Thomas Hans arvede i 1880.

I 1843 overværede Dronning Caroline Amalie Claus Thomsens undervisning på foranledning af statsminister Reventlow, og var fuld af lovord.

Christian Benedict Thomsen blev opkaldt efter Christian Ditlev Frederik Reventlow, som ses herover på billedet ved siden af Dronning Caroline Amalie. Christian Thomsen blev bomuldsvæver i Rødby

Ludvig Thomsens datter Marie Geogine Thomsen blev gift med proprietær Johan Alfred Olsen, Egelund

Ludvig Thomsen blev gift i Horslunde Kirke i 1838 med Elisabeth Henriksen, der kom fra Jyderodsgård i Svinsbjerg (herunder)

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård/Plougengård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn