Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv     Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matrikel nr. 6a Birket, Bandholmvej 120, 4943 Torrig

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge (Halsted Kloster)

 

1787 - Jørgen Sørensen var fæster på en gård,  som endnu ikke var udflyttet, det sker først i 1800. I Fæsteprotokollen er Jørgen Sørensen, f. 1761 (26 år) nævnt som Jørgen Skrald og han er ved folketællingen i gift med Cathrine Rasmusdatter, f. 1747 (40 år)  og hun har tre børn fra tidligere ægteskab:

 

1) Rasmus Jørgensen, f. 1771 (første ægteskab)

2) Peder Jørgensen, f. 1778 (første ægteskab)

3) Lars Pedersen, f. 1781 (andet ægteskab)

 

1799 - Jørgen Sørensen Skrald, husmand fra Birket fæster det hus i Birket, som han hidtil havde i fæste og - beliggende på hans gårdsplads. (Fæsteprotokollen den 15. oktober 1799)

 

1800 - Jørgen Sørensen Skrald fæster den gård i Birket som han hidtil havde i fæste og brug, og hvilken gård nu er udflyttet. (Fæsteprotokollen den 24. april 1800)

 

1801 - Ved folketællingen er den næstældste søn Peder flyttet hjemmefra og de har fået et plejebarn Ole Geertsen, 11 år og en tjenestepige Birthe Rasmusdatter, 25 år.

 

1812 - Cathrine Rasmusdatter dør og begravet den 28. juni 1812, 66 år gammel.

Jørgen Sørensen Skrald afstår det hus i Birket som Jørgen Hansen herefter fæster (Fæsteprotokollen den 2. oktober 1812)

 

1834 - Jørgen Sørensen Skrald var blevet gift anden gang med Karen Hansdatter, f. 1783. Derudover har det et plejebarn Kathrine Pedersdatter, f. 1826 (6 år) og tre tjenestefolk: Kathrine Pedersdatter, f. 1810, Rasmus Mortensen, f. 1802 og Hans Jørgensen, f. 1818.

 

1835 - Jørgen Sørensen Skrald døde den 12. december og begravet den 19. december 1835, 73 år gammel.

 

1836 - Hans Rasmussen fæster den gård i Birket som Jørgen Skrald hidtil havde i fæste og fradøde. (Fæsteprotokollen den 22. august 1836).

 

 

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Bavnehøjgård

1840 - Hans Rasmussen Pallesen, 38 år blev gift den 8. oktober 1836 i Birket Kirke med Jørgen Skralds enke Karen Hansdatter, 54 år. og han overtog fæstningen af gården. Han var søn af gårdmand på Slotsgård Rasmus Hansen Pallesen og Ane Clausdatter.

 

1852 - Karen Hansdatter døde den 24. marts og begravet i Birket Kirke den 3. april 1852, 69 år gammel. Hans Rasmussen Pallesen blev gift med Maren Johanne Rasmussen, f. 19.11 1821 i Sandby. Datter af Johanne Olsdatter og husmand Ole Olsen i Højsmarke. De fik en datter:

 

1) Karoline Antoinette Elisabeth Hansen, f. 22. juni 1853

 

1855 - Folketælling: Hans Rasmussen Pallesen, 56 år, gårdmand, Marie Johanne Rasmussen, f. 1820, hans hustru, Caroline Antoinette Hansen, f. 1853, deres datter, Jens Hansen, f. 1939, tjenestekarl, Karen Marie Pedersen, f. 1832.

 

1857 - Hans Rasmussen Pallesen døde den 4. juni og begravet i Birket Kirke den 10. juni 1857, 58 år gammel.

1859 - Enken Maren Johanne Rasmusdatter frikøbte Bavnehøjgård af Baroniet Juellinge (Halsted Kloster)

1860 - Maren Johanne Rasmusdatter blev  gift i Birket Kirke den 22. februar 1860 med Ole Hansen Kæp, f. 9. marts 1830 i Stokkemarke. Han var søn af gårdmand i Kældernæs Hans Nielsen, f. 24.11 1792 og Anne Cathrine Jørgensdatter, f. 21.3 1802. Ole Hansen med tilnavnet Kæp kom til Birket som tjenestekarl i 1856.

 

Maren Johanne og Ole Hansen Kæp fik to børn:

 

1) Anne Kirstine Olsen, 30.5 1860

2)  Hans Henrik Olsen, f. 3.6 1862

 

1870 - Folketælling: Ole Hansen, 38 år, gårdejer, gift, Maren Johanne Rasmussen, 50 år, hans kone, Anne Cathrine Olsen, 9 år, deres datter,  Hans Henrik Olsen, 7 år, deres søn, Rasmine Karen Kirstine Andersen, 16 år fra Vesterborg, tjenestepige, Hans Peder Pedersen Stryhn, 14 år fra Vesterborg, tjenestedreng.

 

1890 - Folketælling: Ole Hansen, 59 år, gårdejer, Maren Johanne Rasmussen, 70 år, hans kone, Anne Kirstine Olsen, 29 år, deres datter, Hans Henrik Olsen, 27 år, deres søn, Hans Rasmussen, 16 år fra Birket, tjenestedreng og Hans Baa…?, 11 år, plejebarn.

 

1890 - Datteren Anne Kirstine Olsen blev gift med møller Martin Julius Christensen, f. 4.8 1858 i Utterslev. Han var søn af gårdejer i Kastager Christen Pedersen og Dorthe Kirstine Johansdatter. Martin Julius Christensen fik navneændring i 1905, hvor Christensen blev slettet til fordel for Ingersen. Han var gårdejer i Kastager matrikel 5b. Kirstine og Julius Ingersen fik 6 børn:

 

1) Thora Christine Ingersen, f. 22.2 1891 i Utterslev

 

2) Karen Johanne Ingersen, f. 26.8 1892 i Utterslev - 8.1 1970

 

3) Kristen Ingersen, f. 14.5 1894 i Utterslev - 24.8 1968 - Ugift, landbrugsmedhjælper, død på plejehjemmet Bromme, Terløse Sogn i Sorø Amt den 24.8 1968, 74 år gammel.

 

4) Agnes Oline Ingersen, f. 10.7 1895 i Utterslev  - Gift med Sofus Jensen, Torriggården, og de fik to piger Else Jensen & Edel Jensen (Christoffersen)

 

5) Alfred Ingersen, f. 3.11 1897 i Utterslev - 30.5 1982, 85 år gammel

 

6) Henriette Augusta Ingersen, f. 8.12 1903 i Birket - Gift med Holger Danielsen, Mejerigården (fra 1931-1938, bagefter købte de en gård i Tårs i Sandby)

 

Alle børnene er født Kristensen men fik navneforandring i 1905

 

1894 - Maren Johanne Rasmusdatter døde den 14. april og begravet i Birket Kirke den 21. april 1894, 74 år gammel af mavebetændelse.

 

1901 - Ved Folketællingen det år er der på Bavnehøjgård Ole Hansen Kæp, Hans Henrik Olsen, f. 3.6 1863, søn, Dorthe Kæp, f. 19.9 1772 i Birket, husholderske, Henrik Raahauge, f. 7.11 1879 i Birket, tjenestekarl, Theodor Pedersen, f. 2.6 1877 i Østofte.

 

1903 - Svigersønnen Julius Ingersen var forpagter af Bavnehøjgård, da den yngste datter Henriette blev født 5. februar 1904, men Julius Ingersen havde købt gården ifølge Danske Gårde af la Cour i 1903.

 

1912 - Beskrivelse i Danske Gårde af la Cour: ”Matrikel nummer 5a med flere. Hartkorn: 2 tønder, 4 skæpper, 3 fjerdingkar og ½ album. Ager marken drives i en 7 marks drift med helbrak, hvede, foderroer, byg, kløver, havre samt ½ byg og ½ blandkorn. Jordens bonitet er lettere muld på ler underlag. Der holdes 14 malkekøer, 6 slagte kreatur af ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, plage og føl, samt 2 får. Sidste solgtes 16 fedesvin.

Gårdens samlede areal er 38 tønderland, deraf ager 35, eng 1 1½ og have/gårdsplads 1 1½. Ejendomsskyld 35.000,00. Brandassurance for hovedbygningen er 6.603 kr. for avlsbygningerne 8.402. Hovedbygningen er bygget i grundmur med cement stentag. Ejendommen er indlagt lys og kraft fra Birket Værk. Markerne ligger samlede ved gården”.

 

1917 - Julius Ingersen blev valgt til sognerådsformand i Birket Kommune, en post han sad på indtil 1927. Se også portrætsiden om Julius Ingersen.

 

1922: Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Bavnehøjgård 6a, 37 tønderland, 2 ½ tønder hartkorn, 50.000 kr. Ejendomsskyld og 32.600 kr. Jordværdi.

 

1937 - Anne Kathrine Olsen døde den 16. december og begravet i Birket Kirke den 22. december 1937, 77 år gammel af kronisk bronkitis

 

Bavnehøjgård blev overtaget af sønnen Alfred Ingersen, f. 1897 og datteren Karen Johanne Ingersen, f. 26.8 1892

 

1939 - Forhenværende gårdejer og  sognerådsformand (1917-1927)  Martin Julius Ingersen døde den 6. november og begravet i Birket Kirke den 11. november 1939, 81 år gammel af blærebetændelse.

 

1982 - Alfred Ingersen døde i 30.5 1982 og blev begravet i Birket Kirke. Søsteren Karen Johanne Ingersen døde i 1970 og begge var ugifte. Søsteren fra Torriggården Agnes Oline Ingersens datter Edel Christoffersen arvede gården. Edel Christoffersen er tidligere arkivleder fra opstarten og til 2012

 

1984 - Edel Christoffersen overtog  gården ifølge arveudlægningsskøde af 29.6 1984.

 

1996 - Landbrugspligten ophæves.  Edel Christoffersen solgte Bavnehøj matrikel nr. 6k Birket til ”Den Danske Stat, skov og naturstyrelsen”  ifølge skøde af 29.9 1996 for kr. 20.000 (gravhøjen Bavnehøj). Den 30. april blev matrikel nr. 6a solgt til Sonja Brikholm Herløv for 457.600,00. Til Bavnehøjgård hørte 6259 m2. Resten af jorden købte Arne Ejgil Sørensen, Kringelborg (50 %) og Sildebjerggård. Arne Ejgil Sørensenf. 31.8 1960 i Magletving Holme (Søn af Hans Ingemand Sørensen, f. 19.3 1922 i Vesterborg og Ingrid Vera Larsen, f. 5.7 1938 i Halsted), der stadig ejer jorden.

 

1999 - Bavnehøjgård blev solgt til Frits Robert  Hansen for kr. 760.000,00.

 

2001 - Libuse Müller og Jarmila Danuse Mortensen købte gården af Robert Hansen den 8.8 2001

 

2006 - Libuse Müller blev eneejer af Bavnehøjgård ifølge skøde af 25. juli 2006 til en købspris på kr. 550.000,-.

 

Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

Julius Ingersen, tidligere sognerådsformand i Birket fra 1917 - 1917 og gårdejer fra 1903-1937

Ole Hansen Kæp kom fra Stokkemarke og blev gift med enken Maren Johanne Rasmussen i 1860, som i 1859 havde frikøbt Bavnehøjgård. Han var gårdejer indtil 1903, hvor svigersønnen Julius Ingersen overtog den.

Alfred Ingersen, gårdejer sammen med søsteren Karen Johanne fra 1937 til deres død i henholdsvis 1982 og 1970.

Agnes Oline Ingersen, f. 10.7 1895 i Utterslev  - Gift med Sofus Jensen, Torriggården. Deres datter Edel Jensen, gift Christoffersen, arvede gården.

Henriette & Johanne Ingersen på gårdspladsen på Bavnehøjgård i smart tøj i perioden 1920-1930.

Til venstre: Henriette Ingersen blev gift med Holger Danielsen, Mejerigården. Til højre er det den ældste datter fra Bavnehøjgård Thora Christine Ingersen. Hun er udlært bogholder på et jernstøberi i Odense. Hun var medstifter af ”Red Barnet”, og hun var i mange år lokalformand i organisationen.

Johanne Ingersen var ugift og gårdejer sammen med broren fra omkring 1937. Hun døde i 1970.

Kristen Ingersen, f. 14.5 1894 i Utterslev - 24.8 1968 - Ugift, landbrugsmedhjælper, død på plejehjemmet Bromme, Terløse Sogn i Sorø Amt den 24.8 1968, 74 år gammel.

Fra venstre - Julius Ingersen, Pastor Carstensen, Rasmus Sigvard, Vester Kongstedgård, Frederik Jørgensen, Sofiesminde, Hans Knudsen, Agerspris og Christian F. Hansen, savværksbestyrer.

Alfred Ingersen sider på hesteriven

Alfred Ingersen med to heste

Edel Christoffersen arvede gården i 1984 og hun solgte gården i 1996, hvor bygningerne blev solgt til Frits Robert Hansen, selve Bavnehøj i haven blev solgt særskilt til Skov og Naturstyrelsen, mens jorden blev solgt til Arne Ejgil Sørensen.

Alfred Ingersen med hest og vogn omkring 1920-1930

Sølvbryllup på Bavnehøjgård -  Martin Julius Ingersen & Ane Kathrine Olsen 1915

Arne Ejgil Sørensenf. 31.8 1960 i Magletving Holme er den 10. ejer af Bavnehøjgård siden 1787.

 

Han købte gården i 1996. De øvrige ejer er  Nr. 1 var Jørgen Sørensen Skrald (1787-1835), 2: Hans Rasmussen Pallesen (1835-1857), 3. Ole Hansen Kjep (1857-1890) 4. Julius Ingersen (1890-1927), 5. Anne Kirstine Olsen (1927-1937), 6. Alfred Ingersen (1937-1982) & 7) Karen Johanne Ingersen (1937-1970), 8. Arvingerne, 9.  Edel Chri-stoffersen.

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Tvebakken 17b

Bandholmvej 60

4943 Torrig