Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Askelund

Matrikel nr. 12a Mageltving,  Spurvevej 34, 4943 Torrig

Fæstegård under Pederstrup Gods

 

1787 - Rasmus Iversen, f. 1749 var fæsteren på Askelund. Han var gift med Maren Jørgensdatter, f. 1750. De fik to børn:

 

1) Maren Rasmusdatter, f. 1779

 

2) Iver Rasmussen, døbt 16. november 1782 i Birket Kirke, båren af  gårdmand Jørgen Iversens hustru i Nøbødt (Jørgen Iversens hustru hed Mette Rasmusdatter, f. 1758 og Jørgen Iversen, f. 1734 er sandsynligvis en bror til Rasmus Iversen og ses i FT 1787 i Horslunde)

 

1801 - Folketælling: Rasmus Iversen, f. 1749, gårdbonde og gårdbeboer, Maren Jørgensdatter, f. 1750, hans hustru, Iver Rasmussen, f. 1782, Maren Rasmusdatter, f. 1779, deres datter, Johannes Hansen, f. 1779, tjenestepige, Ane Olsdatter, f. 1787, tjenestepige og Maren Kirstine Hansdatter, f. 1789, tjenestepige.

 

Iver Rasmussen blev gift med Anne Larsdatter Vibolt, f. 8. februar 1787. Hun er datter af gårdmand i Horslunde By Laurs Lars” Vibolt  (døbt den 4.31754 og søn af Jens Vibolt) og Karen Henningsdatter, (døbt 2.12 1754, datter af Henning Rasmussen i Nyebølle) og båret af Maren Madsdatter og faddere var bl.a.  Hans Vibolt. Læs mere om Vibolt Slægten på agerspris.dk.

 

Iver og Anne  fik tre børn:

 

1) Mette Kirstine Iversdatter, f. 24. september 1809 - Hun er blind og bliver boede på gården indtil sin død.

 

2) Anne Marie Iversdatter, f. 2. juni 1812 - Gift med Rasmus Carstensen, P. Carstensens Gård.

 

3) Lars Iversen, f. 11.11 1815

 

1818 - Gårdmand Rasmus Iversen døde den 4. december og begravet i Birket Kirke den 11. december 1818, 68 år gammel. Sønnen Iver Rasmussen overtager fæstningen af Askelund.

 

1842 - Gårdmand i Mageltving Iver Rasmussen døde den 15. december og begravet i Birket Kirke den 22. december 1842, 59 år gammel. Hans enke Anne Larsdatter gård på aftægt og sønnen Lars Iversen overtager Askelund.

 

1845 - Lars Iversen blev gift i Horslunde Kirke den 22. marts 1845 med sin kusine Ane Marie Hansdatter Vibolt, f. 31.8 1820. Hun var datter af Hans Larsen Vibolt, f. 8.2 1787 (bror til Anne Larsdatter Vibolt) og Marie Sofie Magdalene Larsen, f. 1798.

 

Ane Marie og Lars Iversen fik tre børn:

 

1) Hans ”Vibolt” Larsen ”Iversen”, f. 22. oktober 1846 - Døvstum og bor på gården

 

2) Ane Stine Larsen ”Iversen”, f. 14. oktober 1850

 

3) Karsten Larsen Iversen, f. 27. november 1853

 

1855 - Folketælling: Lars Iversen, 41 år, gift, gårdmand, Ane Marie Hansdatter Vibolt, 37 år, hans kone, Hans Vibolt Larsen, 9 år, deres søn, Ane Stine Larsen, 5 år, deres datter, Karsten Larsen, 2 år, deres søn, Mette Kirstine Iversdatter, 46 år, husfaderens søster, almisselem, Ane Larsdatter Vibolt, 68 år, enke, husfaderens moder som af ham forsørges. Rasmus David Hansen, 17 år, ugift og tjenestedreng fra Vesterborg, Bodil Johanne Christiansen, 18 år fra Birket, ugift og tjenestepige. Sidstnævnte var også tjenestepige i 1860.

 

1875 - Gårdejer Lars Iversen dør den 15. april og begravet i Birket Kirke den 21. april 1875, 60 år gammel.  Lars Iversen har tidligere købt gården til fri ejendom af godset Pederstrup.  Enken Anne Marie Hansdatter Vibolt drev gården videre med hjælp at sønnen Karsten Larsen Iversen som bestyrer, hvilket kan ses i folketællingen i 1880. Karsten Larsen Iversen er den eneste af Lars Iversens børn der er døbt Larsen Iversen.

 

Karsten Larsen Iversen blev gift den 26. november 1880 i Birket Kirke med Christine Hannesine Jacobsen, f. 30. marts 1857 (sådan er hendes mellemnavn stavet i kirkebogen). Hun er datter af smed i Mageltving Jacob Hansen Smed, f. 1807 i Nakskov og Karen Marie Rasmussen, f. 1813 i Vesterborg. Hun havde tre søskende: Rasmus Jacobsen, f. 19.10 1841 (Senere smedemester i Mageltving og gift med Rasmine Hansen, f. 3.8 1856 i Birket), Pouline Jacobsen, f. 1847 og Maren Johanne Jacobsen, f. 1852.

 

Christine Hannesine og Karsten Larsen Iversen fik 5 børn:

 

1) Anne Kristine Marie Iversen, f. 20.1 1881

 

2) Laura Marie Iversen, f. 7.11 1883, tvilling - gift med smedemester Laurits Nielsen, f. 18.9 1883 i Svinsbjerg. Søn af smed Julius Nielsen og Ane Oline Jacobsen, Svinsbjerg

 

3) Charlotte Amalie Iversen, f. 7.11 1883, tvilling - Gift med den 26. november 1905 i Birket Kirke med gårdejer i Nakskov, f. 24.8 1875 i Rønne, søn af gårdejer Rasmus Olsen og Marie Eriksen, Nakskov

 

4) Maren Sophie Magdalene Iversen, f. 25.10 1886 blev gift med smedemester Laurits Nielsen, f. 18.9 1883 i Svinsbjerg. Søn af smed Julius Nielsen og Ane Oline Jacobsen, Svinsbjerg.

 

5) Agnes Margrethe Iversen, f. 14.7 1889 - gift den 30. juni 1911 i Birket Kirke med Jens Jensen, f. 8. maj 1876 i Voldby Sogn, søn af husmand Søren Jensen og Maren Rasmussen.

 

 

5) Ejner Laurids Iversen, f. 14.12 1891 - Vognmand og sprøjtfører i Skodborg Brandværn. Gift med Marie Skerne, f. 4.12 1902 i Føvling.

 

Karen Larsen Iversen (søster til Karsten)  fik en uægte søn Iver Jacob Jensen som døde den 8.2 1879

 

1901 - Folketælling: Karsten Larsen Iversen, f. 27.11 1853, gårdejer, gift, Kristine Hansine Jacobsen, f. 30.3 1857 i Birket, hans hustru, Laura Marie Iversen, f. 7.11 1883, deres datter, Marie Sophie Magdalene Iversen, f. 25.10 1886, deres datter, Agnes Margrethe Iversen, f. 14.7 1889, deres datter, Ejner Laurids Iversen, f. 14.12 1891, deres søn og Hans Vibolt Larsen Iversen, f. 17.8 1847, husfaderens storebror.

 

1906 - Ved folketællingen er der kun de to af børnene ikke flyttet hjemmefra, nemlig Agnes og Ejnar. Derudover boede Karsten Iversens storebror Hans Vibolt på ejendommen.

 

1911 - Folketælling: Karsten Larsen Iversen, 58 år, gårdejer, Kristine Hansine Jacobsen, 54 år, hans kone + børnene Agnes, Marie og Ejnar Iversen. Farbroderen Hans Vibolt, der er døvstum er stadig på gården,  og så er der også en brorsøn til Karsten Iversen:  Eyvind Hovmand, f. 14.11 1892 i Birket.

 

1916 - Karsten Larsen Iversen sælger gården til proprietær Peter Anton Thomsen, Magletvinggården,  ifølge skøde af 22. august 1916 til en pris på kr. 38.974,00 for matrikel nr. 12a, 12c og 4c.

Proprietær Peter Anton Thomsen (Magletvinggården) Askelund  vil bo der på aftægt med sin datter og svigersøn Bertha Sofie Thomsen og Hans Christian Arthur Olsen.

 

Peter Anton Thomsen forpagter senere gården ud til sin datter Bertha SofieThomsen  og svigersøn Hans Christian Arthur Olsen.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Askelund 12a: med flere31 tønderland„ 5 tønder hartkorn, 53.500 Kr. Ejendomsskyld og 38.200 Kr. Jordværdi.

 

1925 Bertha Sofie Thomsen dør den 10. juni og begravet i Birket Kirke den 15. juni, 29 år gammel af lungebetændelse. Arthur Olsen blev derefter gift med søsteren Dagny Thomsen, f. 30.1 1901.

 

1929 - Der blev bygget nye avlsbygninger og tilbygget i 1940.

 

1930 - Folketælling: Peter Anton Thomsen, 60 år, gårdejer, Enke, Arthur Olsen, f. 17.10 1891 i Stokkemarke, forpagter, gift, Dagny Thomsen, 30.1 1901 i Vesterborg, hans hustru (gift i 1927) + tre tjenestefolk.

 

1937 - Peter Anton Thomsen dør den 10. marts på Nakskov Sygehus og begravet i Vesterborg Kirke den 16. marts 1937, og gården bliver solgt til Georg Clausen ifølge skøde af 2. april 1938 på matrikel nr. 12a, 12e, 4e og 13d til en pris på kr.: 43.000,00.  Efter salget af Askelund bliver Arthur og Dagny forpagter af Klinkeskovgård i Kragenæs. De boede oven på første sal på  huset som senere blev købt af Niels Jørgen Rasmussen. Arthur Olsen døde den 23. juli 1953 og begravet i Birket Kirke den 28. juli,  61 år gammel. 

Georg Sinius Clausen, f. 17.1 1894 i Købelev og søn af forpagter af gården  Kokkedal i matrikel nr. 13a i Rolykke Hans Peter Clausen, f. 22.10 1858 og Laura Sofie Jensen, f. 29.9 1857. Georg havde tre søskende Anne Karoline, Marie og Agner Otto Clausen.

Georg  blev gift den 3. november 1918 i Branderslev Kirke med Agnes Mathilde Jacobsen, f. 20.4 1897 i Løjtofte, datter af parcellist Jens Jacobsen og Maren Stine Pedersen, f. 1858, Lille Løjtofte.

Moderen var ugift, da de fik sønnen og Georg var landmand i Branderslev:

1) Ove Clausen, f. 29.11 1916 i Branderslev

 

1963 - Knud Aage Møller, 15.3 1925,  overtager gården Askelund, samt matrikel 13d Torrig, 12f Magletving til en pris på kr. 225.000,00. Han er søn af Fanny Nielsine Kristensen (1905-1954) og Anker Møller (1904-1950).  Han var ungkarl, med blev gift den 14. marts 1976 med Lizzi Jønck, 22.3 1926-2017 og datter af Jenny Mortensen og Valdemar Jønck. De fik ingen børn, men Knud Møller havde fra tidligere forhold en datter, som i dag er gift og bor i USA

 

 

1992 - Beskrivelse i Danske Gårde 1992: ”Knud Aage Møller har været på Dalum Landbrugsskole og er kirkeværge. Han overtog gården i 1963 af Georg Clausen. Ejendomsskyld: 1.600.000. Areal 18.3 hektar, deraf 1 hektar skov. Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1929, tilbygget i 1940, samt maskinhus fra 1929. Gården drives udelukkende med planteproduktion af hvede, byg og sukkerroer. Der er to traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet”.

 

2011 - Knud Møller dør og Askelund bliver solgt til ejeren af Kraghsminde Bent Egon Sørensen, f. 7.6 1963,  ifølge endeligt skøde af 24. oktober 2011 og gården bliver lagt ind under Kraghsminde. Pris: 1.803.000,-. Gården blev siden solgt fra og Lizzi Jønck flyttede til Horslunde.

 

2012 - Gården blev solgt til Janni Vejrum Albrechtsen (f. 20.2 1989) og smed Jens Erik Bjørn (f.22.4 1984 - Søn af Dan Bjørn, Kragenæs) til en købspris på kr. 250.000,00 pr ifølge skøde af 22. februar 2012. Ejendommen er på 4.418 m2.

 

2016 - Gården blev solgt til Silvette Inés Trier Kjær, f. 17.8 1965 ifølge skøde af 14.12 2016. Silvette har ejet huset på Bandholmvej 43, matrikel 6c i Torrig, som hun overtog i 1995 for kr. 95.000. Silvette arbejder i dag som frivilligkoordinator Siden har der været afholdt loppemarked og koncerter i en  af  ejendommens lader. Askelund har i dag en offentlig vurdering på kr. 630.000.

 

2017 - Bent Egon Sørensen ejer stadig jorden omkring Askelund og Kragsminde.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder, som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk   

 

 

Jens Bjørn med datteren. Efter Askelund flyttede han til Nakskov.

Silvette Kjær arbejder som frivilligkoordinator.

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn