Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

På denne side af den røde streg er der links til skema over gårde i Birket Sogn

Damgård

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

Matrikel nr. 4a Torrig, Bandholmvej 23, 4943 Torrig

 

1765 - Jacob Michelsen, skovfoged fra Stensgård fæster den gård som Rasmus Nielsen hidtil havde i fæste og formedelst uformuenhed og andre årsager har kvitteret .

 

Jacob Michelsen, 1724 var gift med  Kiersten Jochumsdatter, f. 1735. De fik en datter:

 

1) Marie Jacobsdatter, (1769-1833)

 

1787 - Folketælling: I Torrig bor der dette år 198 personer. Jacob Michelsen, f. 1724, gårdmand, gift, Kiersten Jochumsdatter, f. 1735, hans kone, Marie Jacobsdatter, 18 år, deres datter. 

 

1793 - Jacob Michelsen afstår Damgård til sin datter  Marie Jacobsdatter og svigersøn Peter Jensen (1772-1797). Han er søn af  gårdmand i Kragenæs Jens Nielsen Borre og Ingeborg Pedersdatter, f. 1747, Borregård

 

1797 - Peter Jensen dør og Marie Jacobsdatter blev gift med Poul Rasmussen Stampe (1767-1810). Han er søn af Rasmus Christoffersen Stampe, f. 1727 og Maren Hansdatter, f. 1729 og lillebror til gårdfæster på Stampegård i Torrig Christoffer Rasmussen Stampe (1765-1842).  Poul Rasmussen Stampe overtog fæstet  af Damgård. De fik tre børn:

 

1) Kristine Poulsen, f. 1797

2) Rasmus Poulsen, f. 1800

3) Johan Poulsen (1805-1847)

 

1801 - Ved folketællingen er Jacob Michelsen blevet enkemand.   

 

1806 - ”Fredagen den 28. marts begraves Jens Michelsen af Torrig, 82 år og 2 måneder gammel”.

 

1810 - Rasmus Larsen, f. 1786 fra Egholm fæster som Poul Rasmussen Stampe hidtil havde i fæste og fradøde - hvis enke han ægter Marie Jacobsdatter. Rasmus Larsen er søn af gårdmand i Egholm Lars Rasmussen, f. 1734 og Cathrine Hansdatter, f. 1750. Rasmus har en storebror Hans, f. 1775 og en storesøster Anne, f. 1777.

 

1831 - Rasmus Larsen døde den 11. oktober og begravet i Birket Kirke den 17. oktober 1831, 45 år gammel og enken fortsætter med fæstet af gården.

 

1833 - Marie Jacobsdatter døde den 17. august og begravet i Birket Kirke den 22. august 1833, 68½ år gammel.

 

Johan Poulsen fæster den gård som hans moder Marie Jacobsdatter, enken efter Rasmus Larsen hidtil havde i fæste og fradøde. Johan Poulsen blev gift 6. juli 1833 med Maren Johanne Pedersdatter, f. 1813 fra Nøbbet. De fik fire børn:

 

1) Birthe Marie Johansdatter, f. 26.2 1834

2) Peder Johansen, f. 11.7 1838

3) Poul Johansen, f. 28.11 1840

4) Hans Johansen, f. 16.6 1843

 

 

1843 - Maren Johanne Pedersdatter dør den 7. juli og begravet den 13. juli, 29½ år gammel. 

 

1844 - Johan Poulsen, f. 1805, gift med Sofie Rasmusdatter, f. 1810 på Askø. De får ingen børn.

 

1847 - Johan Poulsen dør den 25. november og begravet i Birket Kirke den 4. december, 42½ år gammel.

 

1848 - Den 27. marts blev  Sofie Rasmusdatter gift med ungkarl Hans Marcussen, f. 1815 fra Utterslev. Han var den ældste   søn af gårdmand i Utterslev By, Marcus Madsen Pikker, f. 1777 og Dorthe Rasmusdatter, f. 1783. Sofie og Hans Marcussen får ingen børn.

 

1857 - Birthe Marie Johansdatter blev gift med Jørgen Jensen Bunke, f. 1825, søn Jens Jørgensen, f. 1796 og Birthe Olsdatter, f. 1791 som lever af deres jordlod i Lindet.  Ved folketællingen i 1860 bor de hos svigerforældrene Jens Jørgensen og Birte Olsdatter i Lindet.

 

De får to børn:

 

1) Maren Johanne Jørgensen, f. 13. august 1857.

2) Hans Johan Jørgensen, f.

 

1867 - Gårdmand i Store Lindet Jørgen Jensen Bunke dør den 25. august og begravet i Birket Kirke den 30. august 1867, 42 år gammel.

 

 

1878 - Sofie Rasmusdatter dør den 11. oktober og begravet i Birket Kirke den 18.10, 69 år gammel. Hans Marcussen giftede sig ikke igen.

 

1880 - Folketælling: Hans Marcussen, 64 år, enke, gårdmand, Poul Johansen, 39 år, hans stedsøn, Maren Johanne Jørgensen, 22 år, plejedatter.

 

1889 - Plejedatteren Maren Johanne Jørgensen, f. 13.8 1857, der er barnebarn af fæsteren på Damgård fra 1833-1847 Johan Poulsen, blev gift den 15. marts 1889 i Birket Kirke med Jørgen Julius Kristensen, f. 26.12 1857 og døbt i Stokkemarke Kirke den 5.4 1858. Han er søn af husmand og væver Kristen Jørgensen, f. 7.1 1826 i Birket og Maren Eriksdatter, f. 13.3 1824 på Fejø. Da Julius blev gift opholdt han sig hos sognefoged Christian Madsen i Skovhuse, medens Maren Johanne Jørgensen opholdt sig hos sin plejefar Hans Marcussen. Hans Marcussen har frikøbt Damgård, men overdrager den til sin svigersøn samme år. Skøde af 30.0 1889 - Købspris: Kr. 25.627,00. Julius og Maren fik tre børn:

1) Jørgen Marius Kristensen, f. 18.6 1892

 

2) Christian John Kristensen, f. 18.4 1895 - Senere gårdejer af Damgård fra 1943-1964. Hans navn er stavet således ved hans dåb, men da han blev gift var efternavnet stavet med C.

 

3) Aage Ludvig Kristensen, f. 1900 - Senere gift med Karen Ingeborg Lund og var gårdejer i Nøbbølle

 

1890 - Folketælling: Jørgen Julius Kristensen, 31 år, landmand, Maren Johanne Jørgensen, 32 år, hans kone, Hans Marcussen, 74 år, particulier, Hans Laurits Jensen, 22 år, tjenestekarl og Caroline Andersen, 16 år, tjenestepige.

 

1901 - Folketælling: Julius Kristensen, 43 år, gårdejer, gift, Maren Johanne Jørgensen, 43 år, hans hustru + deres tre sønner, Hans Marcussen, 84 år, aftægtsmand, Alfred Henningsen, 21 år, tjenestekarl og Julie Jensen, 18 år, tjenestepige.

 

1903 - Jørgen Julius Kristensen var ejer af både Damgård og Valdemar Stryhns Gård  i 1903, for han udstykker matrikel nr. 3c til - Se skøde….

 

 

1910 - Tidligere gårdejer Hans Marcussen dør den 17. juli på Sct. Josefs Hospital i København af en blodprop. Hans blev begravet i Birket Kirke den 24. juli, 94 år gammel.

 

1912 - Jørgen Julius Kristensen blev valgt til sognerådsformand i Birket Kommune for partiet Venstre, hvor han sad indtil 1917, hvor Julius Ingersen efterfulgte ham.

 

1913 - Julius Kristensen købte matrikel nr. 21a af P. Jørgensen ifølge skøde af 28. januar til en købspris på kr. 36.229,00.

 

1916 - Christian John Kristensen, f. 18.4 1895, er på Ullerup Højskole ifølge folketællingen. 

 

1920 - Beskrivelse i Danske Gårde af la Cour: ”Matrikel nr. 4a med flere af Torrig. Hartkorn: 6 tønder, 2 skæpper, 2 fjerdingkar og 2½ album. Ejendomsskyld kr. 36.000.00, brandassurance for bygningerne 11..678 kr. Areal 49½ tønderland, deraf 48½ tønderland ager og 1 tønderland have og gårdsplads. Ager marken drives i en 7 marks drift med byg, benyttet brak, sukkerroer, byg, havre og 1 års græs.

Jordens bonitet er lermuldet. Der holdets 11 køer, 4 slagtekreatur af ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 1 plag. Sidste år solgtes 12 fedesvin. Jorderne er jævne og strækker sig hovedsageligt mod nord. Alle bygningerne er ældre og opførte i bindingsværk og stråtage. Hovedbygningen ligger  mod nord og er der indlagt elektricitet. Ejendommen er i god drift og ligger kønt. Ejer er Julius Christensen og han er gift med Maren Johanne Jørgensen, f. i Lindet.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Damgård 4a: med flere: ca. 50 tønder land, ca. 6 ½ tønder hartkorn, 67.500 kr. Ejendomsskyld, 52.300 kr. jordværdi.

 

1923 - Landmand i Torrig Christian John Kristensen blev gift i Birket Kirke den 30. december 1931 med Astrid Petrea Rasmussen, f. 19.3 1901. Hun var datter af murermester i Torrig Hans Peder Rasmussen, f. 21.1 1867 i Horslunde og Laurine Maren Stine Jensen, f. 20.1 1867 i Birket. Forældrene blev gift i 1888 og Astrid var den yngste af 6 søskende. De fik følgende børn:

 

1) Peder Juul Christensen, f. 24. maj 1924

2) Elisabeth Christensen, f. 26. december 1925, gift 11.5 1947 i Birket Kirke med bryggeriarbejder Niels Johannes Gudmundsen, f. 4.3 1914 i Kongsted, Præstø

3) Ellen Maren Christensen, f. 31. januar 1928

 

1925 - Folketælling: Jørgen Julius Kristensen, f. 2.12 1857 i Stokkemarke, gårdejer, enkemand, Christian John Kristensen, f. 18.4 1895, søn og medhjælper, Astrid Petrea Rasmussen, f. 19.3 1901 i Birket, svigerdatter, Peter Juul Christensen, f. 22.5 1924, sidstnævntes søn, Hans Peter Hjalmar Antonsen, f. 23.5 1908 i Horslunde, medhjælper og Karla Viola Jørgensen, f. 21.10 1908 i Tillitse, husassistent.

 

1931 - Astrid Petrea Rasmussen dør den 27. august og begravet i Birket Kirke den 1. september 1931, 30 år gammel af en blodprop. Christian John Kristensen var gårdforpagter, da hun døde.

 

1932 - Damgård brændte den 15. oktober kl. 11.40 på grund af børns leg med tændstikker. Gården blev genopført.

 

1933 - Christian John Kristensen blev gift anden gang den 23. september med sin husbestyrerinde  Else Jørgensen, f. 10.4 1908. Hun var datter af tømrermester i Torrig Jørgen Alfred Jørgensen og Thora Rasmine Blak, kaldet for Mine.

 

Christian og Else fik tre børn:

 

1) Inge Christensen, 24. marts 1935-19.4 1975, kun 40 år gammel - Gift den 19.9 1953 i  Birket Kirke  Frans Jørgen Elbæk, 11.4 1928 i Mau Sogn i Ålborg Amt - 12.8 1981, 51 år gammel. Han var søn af gårdejer i Mau Kaj Peter Pedersen Elbæk og Alma Johansen. De købte Øster Kongstedgård i begyndelsen af 50`erne, men solgte den igen i `62 for at blive  købmand i Halsted.  De fik fire børn

 

1) Karsten Elbæk, f. 16.1 1955, i Birket

2) Morten Elbæk, f. 16.12 1956, i Birket

3) Kirsten Elbæk, f. ——- i Halsted

4) Mette Elbæk, f. 1.12 1965 i Halsted - Senere gårdejer af Damgård og gift med Niels Sønderskov Hansen fra Vindeby Hedegård

 

2) Jørgen John Christensen, f. 11. september 1936

 

3) Julius Christensen, f. 7. april 1939 - Senere gift med Minna Molin og emigrerede til Amerika, selvom han overtog Damgård efter faderen.

 

1940 - Folketælling: Jørgen Julius Kristensen, f. 26.12 1857, gårdejer, enke, Christian John Kristensen, f. 18.4 1895, hans søn, medhjælper, gift, Else Jørgensen, f. 10.4 1908, svigerdatter + de 6 børn Peder Juul, Elisabeth og Ellen Maren fra første ægteskab, Inge, Jørgen John og Julius (1 til 14 år)

 

1943 - Sønnen Christian John Kristensen købte Damgård ifølge skøde af 22. november 1943 på matrikel nr. 4a og 21a for kr. 95.000,00.

 

1943 - Gårdejer Jørgen Julius Kristensen dør den 27. november 1943 på Nakskov Sygehus, 85 år gammel. Han blev begravet i Birket Kirke den 2. december.

 

1964 - Den 27. januar solgte Christian John Kristensen gården til sønnen Julius Kristensen, som dermed bliver tredje generation på gården. Pris ifølge skøde kr. 250.460,21. Samme år købte Julius Christensen ligeledes  matriklerne 23a, 23d, 23e og 38a af Emanuel Jørgensen ifølge skøde af 13. april for kr. 16.900,-.

 

Julius Christensen blev gift med Minna Molin, f. 20.3 1940, Skovly i Hejringe og familien tog  til Amerika. Stuehuset blev lejet ud.  Minna Molins bror Willy Molin passede gården,  men senere blev det til forpagtning af Damgård, da søsteren og svogeren var emigreret til Florida, USA. Efter at Willy Molin stoppede som forpagter  blev gården igen forpagtet ud, denne gang til Claus Nielsen fra Solgården, som var forpagter indtil Damgård blev solgt til Mette Hansen.

 

1966 - Forhenværende gårdejer Christian John Kristensen dør den 30. oktober og begravet den 3. november 1966, 71 år gammel, gift med efterlevende Else Jørgensen.

 

1976 - Else Jørgensen dør den 17. maj og bliver begravet i Birket Kirke. Hun blev 68 år gammel.

 

2007 - Gården sælges den 31. januar til Mette Hansen, f. 1. december 1965 for en kontant købesum af kr. 3.900.000.00. Der er ca. 28,5 hektar til Damgård. Mette Hansen er datter af Inge Kristensen & Frans Jørgen Elbæk - og niece til Julius Kristensen. Mette og hendes mand Niels Hansen har Vindeby Hedegård i  Vindeby. Niels og Mette Hansen er også forpagtere af Solgården, samt netop i 2017 har købt Vester Kongstedgård af Claus Nielsen.

 

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

Ida og Willy Molin forpagtede Damgård i en længere periode, samtidig med at de også ejede Skovly i Hejringe. Efter at de stoppede blev Claus Nielsen fra Solgården forpagter og var det til gården blev solgt i 2007.

 

Herunder Claus Nielsen

Niels & Mette Hansen ejer og bor på Vindeby Hedegård

Maren Johanne & Jørgen Julius Kristensen overtog hendes barndomshjem Damgård samme år  de blev gift i 1889. Herunder deres gravsten på Birket Kirkegård.

Julius Christensen og Minna Molin overtog i 1964 Damgård, selvom de senere emigrerede til Amerika. Gården blev i mange år forpagtet ud og de solgte gården til Julius` niece Mette Hansen i 2007.

 

Inge Christensen, f. 24.3 1935, datter af Else og Christian J. Kristensen, blev gift med Frans Jørgen Elbæk og deres datter Mette Elbæk overtog Damgård i 2007….

Brudebillede af Minna og Julius Christensen

1988

Fæstere & gårdejere på

Skovly

fra 1785 til nu:

Fæster

? -

1765

Rasmus 

Nielsen (?  år)

f. ? - d. 1785

Fæster

1765-1793

Jacob

Michelsen  (28 år)

f. 1721 - d. 18??

 

Fæster

1793-1797

Peter (4 år)

Jensen

f. 1772 - d. 1797

Gift med enken

Fæster/gårdejer

1797-

1810

Poul Rasmussen  Stampe (13 år)

f.  1767- d. 1810

Gift med enken

Fæster

1810-1831

Rasmus (13 år)

Larsen

f. 1786 - d. 1831

Svigersøn

Fæster

1831-1833

Marie  (2 år)

Jacobsdatter

f. 1869 - d. 1833

Enken

Gårdejer

1833-

1847

Johan

Poulsen  (14 år)

 f.  1805 - d. 1847

Søn

Gårdejer

1847-

1848

Sofie

Rasmusdatter  (1 år)

f. 1848 - d. 1911

Enken

Fæster/

gårdejer

1848

1889

Hans

Marcussen (41 år)

f. 1815 - d. 1910

Ægtemand

Gårdejer

1889-

1943

Jørgen Julius

Kristensen (54 år)

f. 1857 - d. 1946

Svigersøn

Gårdejer

1943-

1964

Christian John

Kristensen ( år)

f. 1895 - d. 1966

Søn

Gårdejer

1964-

2007

Julius (43 år)

Christensen

f. 1939 - d.

Søn

Gårdejer

2007-

____

Mette

Hansen

f. 1.12 1965

Niece

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

Lagt ind underLynbækgården

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Nedlagt

Lysholmvej

Hører under Fuglsang

Matrikel nr. 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Lagt ind under Magletvinggården

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Lagt ind under Magletvinggården

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig

Kort beskrivelse over

gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Lysholmvej

4943 Torrig

Gammels Gård 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig