Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under godset Pederstrup

Matrikel nr. 9a med flere, Dalbyvej 18, St. Lindet

 

1744 - Ungkarl Hans Andersen fra Vesterborg fæster den gård som Anders Rasmussen hidtil havde i fæste og på grund af armod har forladt. (Fæsteprotokollen den 23.3 1744)

 

1776 - Rasmus Hansen fæster den gård i St. Lindet, som hans fader Hans Andersen hidtil havde i fæste og fradøde, som enken mod årlig undertægt afstår til sønnen. (Fæsteprotokollen den 1.1 1776)

 

1787 - Rasmus Hansen, f. 1751 er fæster på Kallehavegård. Han var gift med Ane Pedersdatter, f. 1758. De fik 6 børn:

 

1) Hans Rasmussen, f. 1778

 

2) Maren Rasmusdatter, f. 1784

 

3) Peder Rasmussen Tækkemand, f. 1793

 

4) Anders Rasmussen, f. 1796

 

5) Jesper Rasmussen, 1799

 

6) Ane Rasmusdatter, f. 1800

 

1801 - Fæster er Rasmus Hansen Tækkemand, f. 1851. På Kallehavegård bor der ved Folketællingen familien Tækkemand med deres børn, men Hans Rasmussen er flyttet. De har en tjenestekarl 19-årige Hans Poulsen.

 

1827 - Rasmus Hansen Tækkemand dør den 18. maj 1827 og begravet i Birket Kirke den 25. maj, 76 år gammel. Peder Rasmussen Tækkemand, f. 1793 overtager fæstningen af Kallehavegård. Han er gift med Ane Marie Olsdatter, 22.8 1804, datter af Ole Nielsen Hovmand, Sildebjerggård.

De fik to børn:

 

1) Karen Kirstine Pedersdatter, f. 17. april 1830 - gift med skipper Frederik Otto Lund, f. 1826 i Kragenæs

2) Ane Pedersdatter, f. 12. november 1834 - Gift med Rasmus Christensen Pallesen, f. 25.8 1819, en søn af Christen Hansen Pallesen fra Glirevang.

 

1836 - Ane Marie Olsdatter dør den 5. april og begravet og begraves i Birket Kirke. Peder Rasmussen Tækkemand bliver gift med Ane Jensdatter, f. 22.2 1816, datter af Jens Jacobsen Skytte, Søgård i Kragenæs. Der var ingen børn i dette ægteskab.

 

1851 - Peder Rasmussen Tækkemand  dør den 27. oktober 1851 og begravet i Birket Kirke den 4. november, 58 år gammel.

 

1852 - Enken Ane Jensdatter bliver nu gift den 27. februar med Johan Musse Jørgensen, f. 1820 i Halsted. Han var søn af Jørgen Nielsen Musse, (1777-5.5 1831) og Marie Johansdatter.

 

1873 - Gårdejer Johan Jørgensen Musse dør den 12. oktober og begravet 6 dage efter i Birket Kirke. Han blev 53 år. De fik ingen børn. Efter Johan Musses død kom Peder Jacobsen Skytte, født  1.9 1851 i Kragenæs, til Lindet og  bestyrede  gården for sin faster. Han er søn af gårdejer på Søgård Jacob Jensen Skytte (1820-1897) og Karen Jørgensen Kuld (1827-1910)

 

1878 - Peder Skytte købte gården af sin faster Ane Jensdatter. Han blev gift den 19. oktober i Snøde Kirke med Andrea Christine Hansen, f. 7.7 1858 fra gården Adamshøj i Hou på Nordlangeland. Datter af gårdmand Frands Hansen og  Ane Sofie Pedersdatter, 1817.

 

1878 - De får 5  børn:

 

1) Axel Johan  Jacobsen Skytte, 17. juli 1879 - Gift med Harriet Hillinger, København, uddannet cand. Phil. Forstander på opdragelseshjemmet Frederikshøj i Brønshøj i 33 år.

 

2) Anna Jacobsen Skytte, f. 30. august 1880 - Gift den 11. januar 1907 i Birket Kirke med gårdejer Jørgen Christian Jørgensen, f. 2.2 1863, Havlykke i Østofte Sogn.

 

3) Gustav Valdemar Jacobsen Skytte, f. 28. april 1882

 

4) Frants Carl Jacobsen Skytte, 30.3 1885-12.4 1885

 

5) Karen Sofie Jacobsen Skytte, f. 22. august 1886 - Gift den 5. oktober 1910 i Birket Kirke med gårdejer Niels Pedersen Kistrup, f. 31.1 1876, Savnsø (tidligere forpagter af Jystedgård i Skovhuse) - Bror til Holger Kistrup, Ludvigslund. 

 

1891 - Aftægtskone Ane Jensdatter døde den 15. december og begravet i Birket Kirke Lille Juleaften 1891, 76 år gammel.

 

1901 - Folketælling: Peter Skytte, 49 år, gårdejer, gift, Andrea Christine Hansen, 42 år, hans kone, Valdemar Skytte, 18 år, deres søn, Sofie Skytte, 14 år, deres datter, Bertha Ziersen, f. 4.10 1884 i Birket, tjenestepige, Laurits Larsen, f. 18.10 1884 i Birket, tjenestekarl

 

1912 - Gårdejer Peder Jacobsen Skytte døde den 29. november og begravet i Birket Kirke den 6. december 1912, 61 år gammel og Andrea flyttede op til villaen Dalbyvej 23, som dengang var pæn og velholdt.  Sønnen Gustav Valdemar Jacobsen Skytte bestyrede gården for sin moder.  Han blev gift den 18. juni 1913 i Birket Kirke med Agnes Olsen, f. 10. juni 1889. Hun var datter af skolelærer Harald Vilhelm Ferdinand Olsen, Lindet Skole og Hilda Benedicte Agnes Wegge. De fik følgende børn:

 

1) Gjertrud Margit Skytte, f. 17. februar 1914 - Gift den 11.5 1950 med Niels Peter Rasmussen, f. 20.2 1912 i Gamtofte, Assens

2) Robert Skytte, f. 13. juni 1915

3) Inger Skytte, f. 16. oktober 1918 - Gift den 30.4 1939 med landmand Benny Leo Nielsen, f. 22.1 1910 i Holeby

 

1913 - Andrea Christine Hansen solgte gården til sin søn Valdemar Skytte, ifølge skøde af 4. marts 1913 til en pris på kr. 36.342,00.

 

1915 - Beskrivelse i Danske Gårde af la Cour: ”Matrikel nr. 9a af Store Lindet. Hartkorn 5 tønder 1 skæppe, ½ album. Ejendomsskyld kr. 40.000,00, brandassurance for bygningerne 15.000,00. Areal 50 tønderland, deraf ager 49, have og gårdsplads 1. Argermarken drives i en 6 marks drift: Havre, roer, hvede, roer, byg 1 års græs. Jordens bonitet er dels ler og dels letmuldet. Der holdes 12 køer, 10 slagtekreatur af ungkvæg og kalve, 1 tyr af dansk race, 5 heste og 4 får. Sidste år solgtes ca. 30 fedesvin. Jorderne er jævne og ligger samlede ved gården. Alle bygninger er af ældre stråtækket bindingsværk med undtagelse af en trælade. Der er opført af Valdemar Skytte. Hovedbygningen ligger mod syd. Elektricitet er indlagt til lys og kraft.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Kallehavegård 9a: 52 tønderland, 5 tønder hartkorn. 55.000 kr. Ejendomsskyld og 41.000 kr. jordværdi:

 

1926 - Kallehavegård brændte i Januar. Den lå 3-400 meter sydligere og en ny gård blev opført på den nuværende Dalbyvej 18. Branden skyldes kortslutning.

 

1927 - Rentier og enke Andrea Kirstine Hansen døde den 6. oktober og begravet i Birket Kirke den 13. oktober 1927 af mavekræft, 69 år gammel.

 

1959 - Valdemar Skytte solgte gården til sønnen Robert Skytte ifølge skøde af 20.7 1959 til en købspris på kr. 193.650,00. Robert Skytte var ugift.

 

1974 - Gustav Valdemar Jacobsen Skytte døde den 18. maj 1974, 92 år gammel. Hans hustru Agnes Olsen døde den 29.11 1979, 90 år gammel.

 

1986 - Den 15. december købte Robert Skytte matrikel nr. 6c af Gudrun Edvardsen for en pris på 175.000,00 kr.

 

2004 - Robert Skytte døde den 14. oktober og begravet i Birket Kirke, 89 år gammel. Samme år købte sønnen fra Slettemark Søren Christensen, f. 29.5 1978,  Kallehavegård ifølge endeligt skøde af  14. april 2004. Købesum: kr. 3.400.000,00.

 

Søren Christensen er søn af tidligere gårdejer på Slettemark Svend Åge Christensen og Kirsten Christensen. Søren er uddannet fra Lyngby Landbrugskole og driftleder fra Næsbygård. Han blev  gift den 12. december 2004 med centersygeplejerske i Guldborgsund Kommune Kristina Volmer Christensen og de har flg. børn:

 

1) ?

2) ?

 

2010 - Søren Christensen solgte Kallehavegård 9a til sin bror Henrik Christensen, f. 8.3 1967,  inklusiv matrikel 32c (fredskov).

 

Henrik Christensen blev gift i maj 2000 med Eva Christensen, f. 26. maj 1969,   De har to døtre:

 

1)  Katja Christensen f. 27.10 2000

2) ?

 

Eva er uddannet pædagog og arbejder som tilsynsførende i dagplejen og underviser i relations kompetence. Henrik er desuden også underdirektør i DLG øst, Maribo.

 

2016Henrik Christensen, f. 8.3 1967 overtog Slettemark i 29. april 2016 ifølge skøde til kr. 8.925.000,-  og ejer i dag disse gårde:

 

Ludvigslund (pr. 7.2 2012 - 31 hektar)

Kallehavegård (pr. 18.6 2010 - 60 hektar) 

Toftegård (pr. 4.3 2013 - 21 hektar)

Slettemark (pr. 29.4 2016 - 58 hektar)

Glirevang blev lagt ind under Slettemark i 2004 og derudover hører jorden fra den nedrevne gård Bønnekegård også til Slettemark i dag.

 

Eva & Henrik Christensen bor i Nakskov

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Kallehavegård

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Peder Jacobsen Skytte

Andrea Christine Hansen

Peder Skytte

 

 

Valdemar Skytte

Valdemar Skytte

Sofie Skytte

Agnes Olsen

Søren Christensen

Kristina Volmer Christensen

Søren Christensen

Familien Christensen er bosat i Nakskov.

Andrea & Peder Skytte

Kortspil på Kallehavegård. Fra venstre: Jens Christensen Stub & hustru Karen Kirstine Pedersen, Toftegård. Nr. 3 & 4: Andrea & Peder Jacobsen Skytte. 5 & 6: Niels Rasmussen & Kristine Maria Jessen, Ernstminde  nr. 7 & 8 Christian Skafte og hustru Anne Johanne Carlsen (Hanne), Kringelborg.

Gårde i Store Lindet

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt