Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matrikel nr. 8a m.fl. Bandholmvej 55 i Torrig

Tidligere fæstegård under Halsted Kloster/Juellinge

 41 tønderland: 5 1/4  tønder hartkorn -  Ejendomsskyld: 58.000 Kr. -  Jordværdi: 47.000 Kr.  (i 1833)

 

 

1768 - Rasmus Jørgensen dør og ny fæster var Jochum Hansen pr. 1.10 1768. Jochum Hansen og Ane Cathrine Christensdatter har fire døtre:

 

1) Karen Marie Jochumsdatter, (f. 1786 og senere gift med Anders Rasmussen Gammel og deres søn Jochum Andersen er far til Anders Jochumsen fra Ravnshøjgård)

 

2) Elisabeth Jochumsdatter (1789-30.11 1814)

 

3) Kleria Jochumsdatter (1791-25.4 1855 - gift med Hans Mortensen, Skovlyst i Torrig)

 

4) Maren Lisbeth Jochumsdatter (19.1 1794-20.11 1852 - Gift med Peder Jensen Borre, Borregård i Kragenæs)

 

1787 - Folketælling: Jochum Hansen, f. 1736, gårdmand, gift, Anne Cathrine Christensdatter, f. 1763, hans kone, Karen Marie Jochumsdatter, f. 1786, Christoffer Nielsen, f. 1768, tjenestekarl, Anne Pedersdatter, f. 1768, tjenestepige, Anders Larsen, f. 1772, tjenestekarl, Ane Pedersdatter, f. 1777, tjenestepige.

 

1794 - Jochum Hansen dør og hans enke Ane Cathrine Christiansdatter bliver gift den 28.2 med Christoffer Stampe.

 

1801 - Gården har navn efter  Christoffer Rasmussen Stampe, f. 1765 i Hejringe. Han var søn af gårdmand i Hejringe Rasmus Christoffersen, f. 1727 og Maren Hansdatter, f. 1729. Han havde også en søster Birthe Rasmusdatter, f. 1773. Han blev gift første gang med Ane Cathrine Christiansdatter, f. 1764 i Halsted. De fik tre børn:

 

1) Ane Christoffersdatter, f. 10.6 1796 - Senere gift med Anders Rasmussen Gammel, (1770-1825)  matrikel 13a i Torrig. Efter hans død i 1825 blev hun gift med Jens Mikkelsen (1790-

2) Christen Christoffersen, 1798,  og

3) Kirsten Christoffersdatter, f. 4.6 1801

 

1804 - Christoffer Stampes søn Christen Christoffersen dør kun 5 år gammel.

 

1822 - Datteren Kirsten Christoffersdatter bliver den 30. marts i Birket Kirke med skoleholder i Magletving Claus Friderich Brix (1798-1838). De får to børn:

 

1) Hans Brix, f. 24.11 1823

 

2) Ane Kathrine, f. 12.5 1833

 

1828 - Ane Kathrine Christiansdatter dør den 13. november og bliver begravet i Birket Kirke den 18. marts 66 år gammel.

 

1830 - Kristoffer Rasmussen Stampe bliver gift igen i Birket Kirke den 19. november med Maren Hansdatter, f. 1807 i Torrig. De får en datter: Anne Cathrine Christoffersdatter, f. 5.9 1831.

 

1834 - Folketælling: Christoffer Rasmussen, 70 år, gårdmand, Gift, Maren Hansdatter, 27 år, hans kone, Ane Kathrine Christoffersen, 3 år, deres datter, Hans Sivertsen, 24 år, ugift, tjenestekarl, Rasmus Povelsen, 18 år, ugift og tjenestekarl, Maren Jørgensdatter, 28 år, ugift, tjenestepige og Lisbeth Hansdatter, 30 år, ugift og tjenestepige.

 

1836 - Christoffer Stampe bliver enkemand for anden gang,  da Maren Hansdatter dør den 29. oktober og begravet i Birket Kirke den 9. november, kun 29 år gammel.

 

1842Christoffer Rasmussen Stampe dør den 1. marts og bliver begravet i Birket Kirke den 7. marts, 77 år gammel.

 

1842 - Barnebarnet Hans Brix overtager fæstningen af Stampegård i perioden 1842-1845: Han er eneste søn af skoleholder på Magletving Skole Claus Brix og Kirsten Christoffersdatter. Han blev dødt i Birket Kirke den 4. januar 1824 og blev båret af sin faster Marie Smith (gift med skoleholder Smith i Birket) og fadderne var Rasmus og Hans Stryhn, Hans Mortensen i Torrig og Marie Tarp i Lindet. Hans Brix blev konfirmeret den 22. april 1838 hvor han fik karakteren: Kundskab og opførsel: mg - mg. Efter konfirmationen kom Hans Brix ud og tjene og der var han hos sin moster og onkel Ane Christoffersdatter og Jens Mikkelsen, (Se også Michel Nielsen - Jens Mikkelsens far), hvor han ved folketællingen i 1840 står opført som konens søstersøn og 17 år. Hans Brix` far Claus Brix døde i 1838, da Hans var 15 år. Hans Brix blev gift i Birket Kirke den 20. november 1843 med Ane Sofie Frandsdatter (f. 16.12 1818 - d. 23.12 1887) - datter af gårdmand Frands Pedersen og Anne Sørensdatter, hvis familie stammede fra Købelev.  Hans og Ane Sofie fik 5 børn. 

 

1) Claus Peter Hansen Brix (f. 30. november 1844)

2) Christoffer Hansen (f. 21. marts 1847)

3) Frands Henrik Brix (f. 27. juli 1849)

4) Peter Brix (f. 20. januar 1854)

5) Emma Kirstine Brix (f. 18. maj 1856). , 6) Birthe Kirstine Hansdatter, f. 1833.

Ud over børnene havde de også en plejedatter.

 

1856 -  Hans Brix bliver sogneforstanderformand første gang til 1859 og anden gang fra 1862 til 1868, hvorefter sogneforstanderskabet blev afløst af sognerådet.

 

1866 - Hans Brix bliver udnævnt til sognefoged, et hverv han sad i til 1869.

 

1870 - Folketælling: Hans Brix, 46 år, gift, gårdfæster, Ane Sophie Frandsen, 51 år, hustru, Claus Peder Hansen Brix, 25 år, søn, Emma Kirstine Brix, 13 år, datter, Peder Christian Brix, 45 år, slægtning, Hans Rasmussen, 23 år, tjenestekarl, Ane Dorthea Hansen, 21 år, tjenestepige.

 

1886 -  Svigersønnen Niels Jacobsen Skytte, f. 30.1 1854 køber Stampegård. Han er søn af gårdejer på Søgård i Kragenæs, Jacob Jensen Skytte (25.2 1820-29.11 1897) og Karen Jørgensen Kuld, (7.11 1827-24.1 1910). Han blev gift med Hans Brix` yngste datter Emma Kirstine Brix den 12. oktober 1883.

 

1887 - Ane Sophie Frandsdatter dør den 23. december og bliver begravet den 30.12, 69 år gammel.

 

1890 - Folketælling: Niels Jacobsen Skytte, 36 år, gift, gårdejer, Emma Kirstine Brix, 33 år, hustru, Hans Brix, 66 år, enkemand, Rentier, Jørgen Kristian Jørgensen, 20 år, tjenestekarl, Bernard Rasmussen, 13 år, Tjenestetyende (Senere købmand i Hjelmholt), Mathilde Kristine Rasmussen, 14 år, tjenestetyende.

 

1897 - Hans Brix dør den 3. november og bliver begravet den 9.11, 72 år gammel.

 

1914 - Emma Kirstine Brix dør den 11. oktober og blev begravet den 16. oktober 1914, 58 år. Niels Jacobsen Skytte bliver gift den 17.3 1916 med Anna Marie Christiansen, f. 5.10 1869, datter af skolelærer Morten Christiansen og Magdalene Larsen, f. 1846, Havlykke. Niels Jacobsen Skytte fik ingen børn med sine hustruer.

 

1916 - Beskrivelse af Stampegård i ”Danske Gårde & Huse”: Hartkorn: 5 tønder, 6 skæpper, 3 fjerdingkar og 1 album. Areal: 40 tønderland, deraf ager 39, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 7 marksdrift: Havre, staldfoder, hvede, roer, byg, havre og græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 10 køer, 6 slagtekvæg ungkvæg og 1 tyr af rød dansk race + 4 heste. Sidste år solgtes der ca. 10 fedesvin. Jorderne er samlet mod vest, samlede om gården over et fladt terræn. De ældre, men velholdte bygninger, der ligger inde i Torrig by er opført i bindingsværk og tækkede med strå. Der er indlagt elektrisk lys og kraft. Gården ligger ca. 18 km fra Nakskov. Der er 5 minutters gang til Torrig Station.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Stampegård 8a med flere: 41 tønderland,  5 1/4 tønder hartkorn, 58,000 Kr. Ejendomsskyld, 47,000 Kr. Jordværdi.

 

1934 - Niels Jacobsen Skytte sælger Stampegården for kr. 48.389,-  ifølge skøde af 22. marts til Gustav Herluf Skytte, f. 18.11 1903. Herluf Skytte er søn af en lillebror til Niels Jacobsen Skytte Hans Christian Skytte, Søgård i Kragenæs. Herluf Skytte blev gift den 19. april 1934 med Sigrid Haar Hansen, f. 23.4 1912, datter af murer Hans Christian Hansen og Helene Jensine Christiane Jensen, Sørup, Østofte Sogn. Niels Jacobsen Skytte og Anna Marie Christiansen bliver boede på Stampegård.

 

1938 - Gustav Herluf Skytte sælger gården til sin storebror Knud Jacob Frederik Skytte, f. 23.12 1901. Knud blev gift den 28. juli 1927 med Estrid Margrethe Lund, f. 23.3 1905 i Kragenæs. Knud Skytte og familien bliver boede i på Søgård i Kragenæs.  Se Søgård, Kragenæs

 

1940 - Folketælling: Niels Jacobsen Skytte, 86 år, aldersrente, Anna Marie Skytte, 71 år, aldersrente, Gustav Herluf Skytte, 37 år, landarbejder. Gustav Herluf Skytte døde i Nakskov i 1976, 73 år gammel.

 

1942 - Niels Jacobsen Skytte dør 15. juli 1942 og begraves den 18. juli, 88 år gammel. Hans Hustru Anna Marie Christiansen døde 4. marts 1951, begravet den 9.3 i Birket Kirke, 81 år gammel.

 

1952 - Gården bliver forpagtet ud til Knud Skyttes ældste søn Asger Jacob Skytte, f. 2.11 1927. Han bliver gift i Blovstrød Kirke, Frederiksborg den 20.12 1952 med Inger Johanne Andersen, f. 14.5 1929. Datter af parcellist Jens Oluf Andersen og Anna Kristine Olsen, Blovstrød.

 

1964 - Jacob Skytte køber gården ifølge skøde af 7.4. Købspris: Kr. 175.500,- Jacob og Inger Skytte får tre børn:

 

1) Birgit Anna Margrethe Skytte, f. 13.7 1954 - oktober 2009 - Gift og boede i Vedsted ved Vojens og efterlod sig 3 børn og mand.

 

2) Kurt Jens-Kristian Skytte, f. 31.10 1955

 

3) Karen Lisbeth Skytte, f. 19.8 1959.

 

Jacob Skytte  købte jorden til nabohuset ejet af fru Eli Nielsen i 1967 og jorden,  der hørte til Vestervang af Hans Rasmussen i 1976, således at der i dag er ca. 60 tønderland.

 

1988 - Sønnen Kurt Skytte forpagter Stampegård. Kurt har hele tiden været fuldtidsansat ved landbruget, først på Stensgård og sidst på Sofiehøj, Nordic Seed ved Holeby, hvor han netop kunne fejre 10 års jubilæum.   Kurt er gift med Jane Skytte, f. 24.7 1961. Jane er brugsuddeler i Stokkemarke og havde  30 års jubilæum i Stokkemarke i september 2016.  De har to sønner:

 

1) Kim Juul Skytte (Gift med Linda, de har to børn Malthe og Oliver og bor i Søllested, har tidligere været brugsuddeler i Søllested, nu ansat på Border Shop)

2) Brian Skytte, f. 7.11 1985 (Kæreste med Kamilla og de har en et barn - Uddannet landmand - Arbejder på en stor gård på Sydsjælland ).

 

1996 - Kurt Skytte overtager gården pr. 28. juni for kr. 1.760.000,-. Kurt bliver 5. i slægten, som er på Stampegård. Christoffer Rasmussen Stampe var Kurt Skyttes 3xtipoldefar og gården har været i slægten i over 200 år.

 

2002 - Asger Jacob Skytte dør den 27. november, 75 år gammel. Kurt og Jane flyttede ind på Stampegård den 1. september 2002.  Hustruen Inger Johanne  Skytte dør den 11. marts 2004 - begge begravet i Birket Kirke.

 

? - Gården bliver forpagtet af Henrik Lasse Christensen, Løjetgård.

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

Stampegård

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Kurt & Janne Skytte har været på gården siden 1996, men de havde gården i forpagtning i nogle år forinden. I dag er gården forpagtet ud til Henrik Christensen…...

Jacob Skytte var forpagter fra 1952 og frem til han købte gården af sin far Knud J. F. Skytte i 1964. Han blev gift i `52 med Inger Johanne Andersen fra Brovstrød. De havde gården indtil 1996.

Fæstere & gårdejere på Stampegård

fra 1801 til nu:

Fæster

? -

1842

Christoffer Rasmussen Stampe (41 år)

f. 1765 - d. 1842

Fæster

1842-1886

Hans Brix

Brix (44 år)

f. 1823 - d. 1897

Barnebarn

Gårdejer

1886-1934

Niels Jacobsen (48 år)

Skytte

f. 1854 - d. 1942

Svigersøn

Gårdejer

1934-

1938

Gustav Herluf (4 år)

Skytte

f. 1903 - d. ?

Brorsøn (Nevø)

Gårdejer

1938-1964

Knud Jacob   (26 år)

Frederik Skytte

f. 1825 - d. 1887

Bror

Gårdejer

1964-1996

Asger Jacob   (32 år)

Skytte

f. 1927 - d. 2002

Sønnen

Gårdejer

1996-

?

Kurt Jens-Kristian

Skytte (? år)

 f. 1955

Sønnen

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Bakkegård - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Gademosegård/Borresminde - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård -

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - Kollinggård/PlougengårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - KraghsmindeMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård -

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Matrikel nr. 12a - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

Lagt ind underLynbækgården

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Nedlagt

Lysholmvej

Hører under Fuglsang

Matrikel nr. 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Lagt ind under Magletvinggården

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Lagt ind under Magletvinggården

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig

Kort beskrivelse over

gårde i Birket Sogn

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Lysholmvej

4943 Torrig

Gammels Gård 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig