Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

Matrikel nr. 2a m.fl. -  Toldmestervej 11, Kragenæs, 4943 Torrig

Areal - 57 tønderland -  Hartkorn: 5 tønder, 4 skæpper, 2 fjerdingkar og 1/4 album

 

1749 - Jens Pedersen Borre fæster den gård i Kragenæs, som Christian Laursen hidtil havde i fæste og formedelst sin slette tilstand og husholdning blev fraladt. Jens Pedersen Borre var bror til Niels Pedersen Borre fra Borregård og han  var gift med Maren Rasmusdatter (1738-1765) og efter hendes død i 1765 blev han gift  Karen Rasmusdatter Ploug (1738-1779), datter af  Rasmus Nielsen Ploug, 1700-1795, og hans første kone fra Agerspris i Torrig.

Karen og Jens  fik en søn Rasmus Jensen Borre

 

1767 - Hans Rasmussen Klinke (1739-1822) fæster Klinkeskovgård den 12. januar, da Jens Pedersen Borre døde. Samtidig bliver han gift med enken Karen Rasmusdatter Ploug. Hans Rasmussen Klinke er søn gårdmand i Højfjelde i Halsted Sogn Rasmus Rasmussen Klinke (1706 - 16.12 1791) og Maren Hansdatter (10.3 1720-27.7 1749) gift den 12. marts 1738,  i Halsted. Faderen var gift første gang den 10. oktober 1734 med Maren Jacobsdatter (1703 - 30.11 1739). Hans Rasmussen Klinke er bror til Knud Rasmussen Klinke fra Kringelborg i Lille Lindet. Hans Rasmussen Klinke og Karen Rasmusdatter Ploug fik tre børn:

 

1) Maren Hansdatter (1767 - 5.3 1829) - Gift 2.10 1784 med Michel Ziersen, Halsted - 10 børn.

 

2) Inger Hansdatter, f. 1772 - Gift med Hans Henrichsen

 

3. Birthe Hansdatter, (1775 - 18.2 1833) - Gift med Hans Christensen Nakskov, Nøbbet

 

1779 - Karen Rasmusdatter Ploug dør og Hans Rasmussen Klinke bliver den 25. juni 1779 i Horslunde Kirke gift med Karen Hansdatter (1761-20.4 1838). Karen og Hans Rasmussen Klinke fik 8 børn:

 

1) Jens Hansen Klinke (1781 - 1782)

 

2) Hans Hansen Klinke (1785 - 1786)

 

3) Anne Hansdatter, f. 1787

 

4) Knud Hansen Klinke (1789 - 1861)

 

5) Marie Hansdatter, (1793 - 9.7 1830) - Gift 1) Hans Mikkelsen 2) Hans Godtfredsen

 

6) Malene Hansdatter (1794 - 7.5 1833) - Gift med Johan Snedker (1784-1833)

 

7) Rasmus Hansen Klinke (20.1 1797 - 7.3 1882) - Fæster af matrikel nr. 18 i Birket

 

8) Grethe Hansdatter, f. 1800

 

1787 - Folketælling: Hans Rasmussen, 48 år, gårdmand, gift, Karen Hansdatter, 26 år, hans kone, Inger Hansdatter, 15 år, hans datter af første ægteskab, Birthe Hansdatter, 11 år, hans datter af første ægteskab, Hans Christensen, 17 år, tjenestekarl, Christen Hågensen, 14 år, tjenestekarl.

 

1801 - Folketælling: Hans Klinke, 62 år, gårdmand, gift, Karen Hansdatter, 40 år, hans kone + de 6 levende børn (De to ældste børn er døde)

 

1822 - Hans Rasmussen Klinke dør den 24. juni og begravet i Birket Kirke den 28. juni, 83 år gammel. Hans enke Karen Hansdatter fortsætter fæstet af Klinkeskovgård.

 

1826 - Karen Hansdatters ældste søn Knud Hansen Klinke blev gift i Birket Kirke den 11. november med Anne Kirstine Poulsdatter, f. 1807 i Keldernæs Mølle, datter af Povel Pedersen og Maren Kirstine Pedersdatter, (f. 1767 i Østofte - 1811). Samme år overlader Karen Hansdatter  fæstningen af gården til sønnen. Anne Kirstine og Knud Klinke fik fire børn:

 

1) Maren Kirstine Knudsdatter, f. 19.10 1828 - Gift med Hans Olsen Blak, Skovgård i Hjelmholt

 

2) Anne Malene Knudsdatter (25.12 1833 - 5.1 1834)

 

3) Hans Peder Knudsen Klinke (7.11 1837 - 17.10 1912)

 

4) Karen Marlene Knudsdatter, f. 17.6 1840 - Gift med Rasmus Hansen Bruun (f. 8.8 1836 i Halsted) den 15.2 1861 i Birket Kirke. 1 datter Knudine Regine Jenny Bruun, f. 6.1 1862)

 

1834 - Folketælling: Knud Hansen Klinke, 44 år, gårdmand, gift, Anne Kirstine Poulsdatter, 27 år, hans kone, Maren Kirsten Knudsdatter, 6 år, deres datter, Karen Hansdatter, enke, får aftægt hos sin søn, Hans Johansen, 14 år, plejesøn, Hans Rasmussen, f. 1808, tjenestekarl, Rasmus Sørensen, f. 1814, tjenestekarl.

 

1838 - Karen Hansdatter dør den 20. april og begravet i Birket Kirke den 27. april, 77 år gammel

 

1840 - Folketælling: Knud Hansen Klinke, 50 år, gårdmand, gift, Anne Kirstine Poulsdatter, 33 år, hans hustru, Maren Kirsten Knudsdatter, 12 år, deres datter, Hans Peder Knudsen Klinke, 3 år, Hans Andersen, 22 år, tjenestekarl, Lars Pedersen, 20 år, tjenestekarl, Mette Povelsdatter, 22 år, tjenestepige.

 

1860 - Ved folketællingen i 1860 var den ældste datter Maren flyttet hjemmefra og blevet gift. Hans Peder Knudsen Klinke hjælper til på gården, ligesom lillesøsteren Karen. Derudover har de nu en plejesøn, Poul Peder Rasmussen på 12 år. Der er 1 tjenestekarl Lars Madsen, 22 år og en tjenestepige, Kirsten Rasmussen på 25 år.

 

1861 - Knud Hansen Klinke dør den 3. juni og begravet den 8. juni, 70 år gammel. Sønnen og ungkarl Hans Peder Knudsen Klinke overtager fæstet af gården.

 

1880 - Folketælling: Peder Klinke, 42 år, ugift, gårdmand, Ane Kirstine Poulsdatter, 72 år, enke og husbestyrerinde, Hans Carl Anton Bruun, 8 år, en søstersøn + tre tjenestefolk: Jenny Bruun, 18 år, husjomfru, en søsterdatter, Jens Larsen, 17 år, tjenestekarl og Valdemar Christiansen, 20 år, tjenestekarl.

 

1882 - Hans Peder Knudsen Klinke køber gården til fri ejendom af Baroniet Juellinge den 14. juni 1882.

 

1884 - Hans Peder Knudsen Klinke, 47 år, bliver gift i Birket Kirke den 31. november Anna Rasmussen Borre, f. 5. maj 1856 i Hejringe. Datter af gårdmand på Borresminde i Birket Rasmus Pedersen Borre, f. 21.11 1813 og Maren Sophie Mortensdatter, født 4.3 1835 på Mejerigården i Hejringe. De får flg. børn:

 

1) Johanne Kirstine Klinke, f. 23.10 1885 - blev gift med 23. oktober 1917 i Birket Kirke med Niels Alfred Højgrav Huus, f. 26.6 1887, søn af rentier og sognefoged Carl Frederik Nielsen Huus og Anna Kirstine Julie Højgrav, Utterslev

 

2) Knud Martin Klinke, f. 11.6 1888

 

3) Kirstine Klinke (12.12 1886 - 12.2 1887)

 

1889 - Ane Kirstine Poulsdatter dør den 29. december og begravet den 6. januar 1890, 82 år gammel.

 

1901 - Folketælling: Peder Klinke, 63 år, gårdejer, gift, Anna Borre, 44 år, hans kone, Knud Klinke, 12 år, deres søn, Julius Pedersen, 19 år, tjenestekarl, Anders Rasmussen, 15 år, tjenestekarl, Jenny Rasmussen, 20 år, tjenestepige.

 

1912 - Hans Peder Knudsen Klinke dør den 12. oktober og begravet i Birket Kirke 22. oktober af koldbrand, 74 år gammel. Enken fortsætter driften af gården med hjælp fra sønnen Knud Martin Klinke.

 

1915 - Beskrivelse af Klinkeskovgård i ”Danske Gårde” af la Cour: ”Matrikel nr. 2a med flere af Kragenæs. Hartkorn: 5 tønder, 4 skæpper, 2 fjerdingkar og 1/4 album. Ejendomsskyld: 45.000,-, Brandassurance for hovedbygningen kr. 8.000,- og avlsbygningerne kr. 16.000,-. Gårdens samlede areal er 57 tønderland, deraf 52 tønderland ager, 3 tønderland mose, 1½ tønderland have og gårdsplads og ½ tøndeland vej. Agermarken drives i en 6 marksdrift med benyttet brak, hvede, byg, foderroer, havre og kløver. Jordens bonitet er på 40 tønderland god muld på lerunderlag og på resten lettere muld på lerunderlag. Der holdes 12 malkekøer, 10 slagtekreatur ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, samt 1 får. Sidste år solgtes der ca. 10 fedesvin. Den anselige hovedbygning, der ligger i vestsiden af gårdspladsen er bygget af grundmur med skifertag. Avlsbygningerne er væsentlige grundmurede og bærer stråtage og en større trælade der bærer paptag. Markerne ligger samlede omkring gården”.

 

1917 - Anna Borre sælger Klinkeskovgård til sønnen Knud Martin Klinke, ifølge skøde af 15.2: Kr. 39.952,-. Samme år blev han gift den 22. december gift med Anna Elva Rudolph, f. 1. juni 1900 i Nordlunde. Hun var datter af gårdejer i Nordlunde Christen Rudolph, f. 14.5 1864 på Als og Augusta Marianne Hansen, f. 7.5 1883 i Løjtofte. De får ingen børn.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Klinkeskovgård 2a: 50 tønderland, 5 ½ tønder hartkorn, 72.000 Kr. Ejendomsskyld og 48.300 kr. Jordværdi.

 

1930 - Folketællingen viser at der på gården er to tjenestekarle Helge Stryhn, f. 17.4 1914, Johannes Olaf Hansen, f. 14.2 1915, samt en tjenestepige Edith Rasmine Madsen, f. 23.3 1908.

 

1931 - Anna Rasmussen Borre dør den 15. marts og begravet den 20.3 af alderdom og hjertesvækkelse, 74 år gammel.

 

1940 - Folketælling: Knud Martin Klinke, f. 11.6 1888, gårdejer, gift, Anna Elva Rudolph, f. 1.6 1900, hans hustru, Hans Kjeld Rudolph, f. 17.4 1904, forvalter, hendes lillebror, Villy Ingemann Olsen, f. 1.5 1923, tjenestekarl, Hans Peter Jørgensen, f. 16.12 1907, Egholm, tjenestekarl. I begyndelsen fyrrene blev gården forpagtet ud. Hans Christian Arthur Olsen. havde tidligere været forpagter af Askelund, men den gård blev solgt i 1937 til Georg Clausen og Arthur Olsen og hans kone Dagny Thomsen (Datter af proprietær Peter Anton Thomsen, Magletvinggården) forpagtede derfor Klinkeskovgård.  De boede oven på første sal på  huset som senere blev købt af Niels Jørgen Rasmussen.

 

1952 - Knud Martin Klinke dør den 24.10 efter en ulykke og begravet den 30. oktober, 64 år gammel.

 

1953 - Klinkeskovgård brændte 20. januar 1953, og branden er uopklaret.

 

1953 - Arthur Olsen døde den 23. juli 1953, kl. 21.15 og begravet i Birket Kirke den 28. juli,  61 år gammel.  Arne Christiansen blev bestyrer efter Arthur Olsen. Han købte senere en gård i Voldshave, Avnede Sogn. Han var gift med Anne som var skolelærerinde på Realskolen. (Købte efter salget  Utterslev Station efter salget af gården. Han døde for et par år siden)

 

1972 - Anna Elva Rudolph sælger gården til godsejer på Pederstrup Avlsgård Hans Poul Wittenkamp Nielsen ifølge skøde af 17. juli til en pris på kr. 675.000,-

 

Anna Elva Rudolph bliver boede på gården. Hans W. Nielsen er født den 6. juni 1935, søn af godsejer på Pederstrup Avlsgård Johannes E Nielsen, f. 26.9 1898 i Sanderum By, Odense og Ingeborg Johanne Wittenkamp, f. 21.11 1902, København. Han blev gift den 25. august 1956 i Vesterborg Kirke med Bente Grove Vejlstrup, f. 25.6 1935, datter af dyrlæge Casper Grove Vejlstrup og Ellen Margrethe Warting Madsen, Hellig Kors Sogn, København. Hans og Bente fik fire børn:

 

1) Anne Merete Vejlstrup Nielsen, f. 25.6 1957 - Praktiserende læge i Roskilde

2) Johs. Erik Nielsen, f. 13.11 1959 - Godsejer på Pederstrup siden 1990

3) Kirsten Vejlstrup Nielsen, 11.6 1963 - Lærer på Roskilde Handelsskole

4) Lisbeth Vejlstrup Nielsen, f. 9.1 1967 - Pædagog i vuggestuen Tummelumsen i Roskilde

 

1977 - Anna Elva Rudolph dør den 14.6 1977, 76 år gammel.

 

1987 - Sønnen Johs. Nielsen køber Klinkeskovgård ifølge endeligt skøde af 20. november 1987 til  kr. 2.000.000,-. Hans W. Nielsen, der var uddannet journalist og tidligere borgmester i Højreby fra 1982-1986, døde efter en traktorulykke på Pederstrup den 30. marts 1990. Hans W. Nielsen blev 54 år. Hans hustru tidligere amtsrådsmedlem Bente Grove Vejlstrup døde den 19. oktober 2009, 74 år gammel.

 

Johs. Nielsen er borgerligt viet  med pædagog Hanne Bruun, f. 20. juli 1963, Nakskov.

 

Johs. og Hanne har tre børn:

 

Malene Bruun Nielsen, f. 28.9 1991 - Uddannet Jurist. Fuldmægtig i Skatteankestyrelsen

Thomas Bruun Nielsen, 7.9 1992 - Uddannet cand. agro. - arbejder på Pederstrup.

Peter Bruun Nielsen, f. 25.3 1995 -  læser cand. Agro på Fyn, færdig i 2018

 

2010 - Johs. Nielsen købte Glentegård, som han havde haft i forpagtning siden 2000,   af Helge Skude til en pris af ifølge skøde af 1.1 2010: Kr. 3.925.884,-.

 

 

2017 - Johs. Nielsen driver stadig Klinkeskovgård, samt nabogården Glentegård. Bygningerne står til nedrivning.

 

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk   

 

 

 

 

KlinkeskovgårdPederstrup Avlsgård

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Elva Klinke

Matrikel Nr. 2a

Tekstboks: Klinkeskovgård

Kragenæs By, Birket 2a

192591 m2
19,25 hektar
+
 11,50 hektar på 2f

I alt ca. 31 hektar

Matrikel Nr. 2f

Johs. Nielsen købte i 1987 Klinkeskovgård  i Kragenæs. Efter sin fars død i 1990, hvor han og hans tre søskende arvede gården, frikøbte  han  Pederstrup Avlsgård i 1998. Johs. er barnebarn af Johannes Emil Nielsen, der i 1934 købte Avlsgården af Reventlow. Til venstre sønnen Peter Bruun Nielsen, der også er uddannet landmand.

Klinkeskovgård 1988

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Fæstere & gårdejere på Klinkeskovgård

fra 1719 til nu:

Fæster

? -

1749

Christen 

 Laursen (  år)

f.  - d.

Fæster

1749-1767

Jens Pedersen

Borre  (5 år)

f.  - d. 1767

 

Fæster

1767-1822

Hans Rasmussen Klinke (55 år)

f. 1739  - d. 1822

 

Fæster

1822-

1826

Karen  

Hansdatter (4 år)

f. 1761 - d. 1838

Enke

Fæster

1826-1861

Knud Hansen

 Klinke (35 år)

f. 1789 - d. 1861

Søn

Fæster

Gårdejer

1861-1912

Hans  Peder   

 Klinke (41 år)

f. 1837 - d. 1912

Søn

Fæster &

Gårdejer

1912-

1917

Anna Rasmussen

Borre (5 år)

 f. 1856 - d. 1931

Enke

Gårdejer

1917-

1952

Knud Martin

Klinke (35 år)

f. 1888 - d. 1952

Søn

Gårdejer

1952-

1972

Anna Elva

Rudolph (20 år)

f. 1900 - d. 1977

Enke

Gårdejer

1972-

1987

Hans W. (7 år)

Nielsen

f. 1935 - d. 1990

Gårdejer

1987-

?

 

Johs. E.

Nielsen

f. 13.11 1959

Søn