Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

Matrikel nr. 5a med flere

Bandholmvej 157, 4953 Vesterborg

 

Savskærergården havde i tidernes morgen kun et matrikel nummer, nemlig matrikel nr. 5a, hvilket gården havde, da man lavede matrikel opmålingen i 1844, som afløste den gamle fra 1600-tallet. Da la Cour omkring 1910-1920 lavede beskrivelser af danske gårde var også matrikel nr. 6a Nymands Gård kommet til. Den blev dog solgt igen og hører i dag ind under Jeppesens Gård. Matrikel nr. 2a har også hørt til Savskærergården, men blev solgt som husmandsbrug og var i mange år fra 1950 og frem til 1996 ejet af Johan Clausen, men i dag hører den også ind under Jeppesens Gård og ejet af Bjarne Møller.

 

1726 - Christoffer Jacobsen fra Sandby fæster den gård i Hejringe som Rasmus Christensen Rud hidtil havde i fæste og fraflyttede. (1. april 1726)

 

1732 - Christoffer Jacobsen døde og ny fæster var ifølge fæsteprotokollen Christen Hansen, kaldet Smed. (13.3 1732).

 

1758 - Christen Smed dør og hans enke overlader godvilligt fæstet til sin søn Christoffer Christensen, kaldet Musse.  (15.6 1758)

 

1783 - Christoffer Musse måtte afstå den gård i Hejringe, som han hidtil havde i fæste til Rasmus Carstensen.

 

1801 - Rasmus Carstensen, f. 1743 var fæster ved folketællingen. Han var gift 4  gange. Den første hustru NN kendes ikke, men de fik en søn Carsten Rasmussen født i 1770. Han blev gift 1803 med Johanne Rasmusdatter og han blev gårdfæster på matrikel nr. 2a i Torrig, som siden fik navnet P. Carstensens Gård. opkaldt efter hans barnebarn:  Efter Rasmus Carstensen første hustrus  død blev han gift for anden gang med Karen Jørgensdatter den 20.5 1777. De fik en datter Maren Rasmusdatter, men hende ved vi ikke noget om. Karen Rasmusdatter døde allerede i 1779 og så blev Rasmus Carstensen gift  for 3. gang den 26.12 1780 med Maren Hansdatter, (1720-1781). De får en datter Maren Rasmusdatter, men både og mor (begravet 10.3 1779) og datter dør i 1779.  Fjerde hustru var Birthe Pedersdatter, f. 1744, som han blev gift med den 9.6 1781. De fik to børn. Peter Rasmussen, f. 1781 og Maren Rasmusdatter, f. 1786.

 

1804 - Maren Rasmusdatter bliver gift den 23.1 med Carsten Peitersen, døbt den 17. april 1775 i Vesterborg. Han er søn af Peiter Jacobsen ”Abel” (1745-1826) og Marie Clausdatter (1747-1787) fra Vesterborg.

Maren & Carsten fik 3 døtre og 2 sønner:

 

1) Karen Marie Carstensdatter (28.9 1804 - 1.5 1824 - gift med fæstehusmand med jord Peiter Olsen, f. 22.8 1797. De fik en datter Karen Marie Peitersdatter, f. 30.4 1824)

 

2) Hans Carstensen, f. 7. juli 1805

 

3) Ane Carstensdatter (f. 1.11 1807 - 1.3 1826 - Gift med sin afdøde storesøsters mand Peiter Olsen den 22.10 1825. De fik en søn Rasmus Peitersen (13.2 1826-13.2 1826)

 

4) Maren Johanne Carstensdatter, f. 18.6 1814 - Gift med Niels Olsen, Højdigegård

 

5) Niels Carstensen, f. 16.10 1817

 

1809 - Rasmus Carstensen afstår godvilligt Savskærergården til sin svigersøn Carsten Peitersen ifølge fæsteprotokollen af 16.10 1809.

 

1831 - Maren Rasmusdatter dør den 10. november 46 år gammel. Carsten Peitersen  bliver  gift anden gang med Inger Margrethe Povelsdatter, f. 1. maj 1814 i Stokkemarke, datter af møller Poul Pedersen og Anne Rasmusdatter i Kældernæs. Der er næsten 40 års forskel på Carsten og Inger Margrethe, som både er kaldt for Margrethe og Grethe i folketællingen. De får to børn:

 

Maren Kathrine Carstensdatter, f. 29.8 1834 - Gift den 6.10 1854 i Birket Kirke med Niels Hansen Bonke, Skovhuse, Vesterborg. De får 9 børn deriblandt Karl Ferdinand Bonke, Skovlyst i Torrig.

 

Anne Kirstine Carstensdatter, f. 7.3 1836.

 

1859 - Carsten Peitersen dør den 12. april og begravet den 20.4 1859, 85 år gammel. Hans enke fortsætter fæstningen af gården.

 

1860 - Folketælling: Margrethe Poulsen, f. 1814, enke, gårdmandsenke, Ane Kirstine Carstensdatter, f. 1836, hendes datter, Amalie Marie Nielsen, f. 1858, plejedatter (enkens barnebarn og datter af Maren Kathrine Carstensdatter og Niels Hansen Bonke).

 

1861 - Anne Kirstine Carstensdatter bliver gift den 4. oktober med Christian Henriksen, f. 17. juni 1831 i Vesterborg. Søn af gårdmand Henrik Larsen og Sofie Charlotte Lovise Christiansdatter Møller, Langesø By. Anne Kirstine og Christian Henriksen fik 5 børn:

 

Jens Knud Henriksen, f. 1867

Julius Carsten Henriksen, f. 25.1 1869

Niels Henrik Sofus Henriksen, f. 25.11 1870

Hans Larsen Henriksen, f. 22.6 1876

Inger Margrethe Henriksen, f. 28.7 1872

 

1864 - Inger Margrethe Poulsdatter dør den 8. januar og begravet i Birket Kirke den 15. januar, 50 år gammel. Christian Henriksen overtager fæstet af Savskærergården.

 

1880 - Folketælling: Christian Henriksen, 48 år, gift, gårdfæster, Anne Kirstine Carstensen, 48 år, hans hustru, Jens Knud Peter Henriksen, 13 år, deres søn, Julius Henriksen, 11 år, deres søn, Niels Henrik Sofus Henriksen, 9 år, deres søn, Inger Margrethe Henriksen, 7 år, deres datter, Hans Larsen Henriksen, 3 år deres søn, Ferdinand Edvard Hermann Darre, 19 år, tjenestekarl, Anna Rasmine Poulsen, 20 år, tjenestepige.

 

1889 - Gårdfæster Christian Henriksen dør den 2. januar  og begravet 6 dage efter i Birket Kirke, 57 år gammel. Hans enke fortsætter fæstningen af gården

 

1891 - Anne Kirstine Karstensen dør den 20. december og begravet den 28. december, 55 år gammel. Datteren Inger Margrethe Henriksen fortsætter arvefæstet efter sin mor.

 

1892 - Datteren Inger Margrethe Henriksen bliver gift den 18. november i Birket Kirke med gårdejer i Birket Jens Christian Klinke, f. 10.8 1869 på Nygård i Lindet. Han er søn af  Rasmus Hansen Klinke bliver i Birket Kirke gift den 4. september med Zingel (døbt Sinnel)  Christensen Stub, f. 16.5 1866.  Inger Margrethe og Jens Christian Klinke fik 5 børn:

 

Ellen Kirstine Klinke, f. 21.2 1894 - Gift med Aage Mortensen Skude den 6.6 1919.

Ingrid Lovis Klinke, f. 2.6 1895

Hans Otto Klinke, f. 3.6 1896

Gerda Sofie Klinke, f. 5.1 1898

Jens Erhardt Klinke, f. 3.12 1898

Gerda Helene Klinke, f. 14.4 1902

 

1895 - Jens Christian Klinke var både gårdejer i Birket og gårdfæster i Hejringe, da hans to første børn blev født, men da nr. tre Hans Otto Klinke blev født var han kun gårdfæster i Hejringe. I 1901 var Jens Christian Klinke gårdejer ved Folketællingen.

 

1901 - Folketælling: Christian Klinke, 31 år, gift, gårdejer, Margrethe Henriksen, 29 år, gift, husmoder, + de fire ældste børn, Kirstine Hansen, 22 år, tjenestepige og Niels Julius Nielsen, 24 år, tjenestekarl.

 

1911 - Jens Christian Klinke køber  nabogården Jeppesen Gård og ligger dem sammen.

 

1913 - Gårdene Jeppesens Gård & Savskærergården sælges på aktion til faderen Rasmus Hansen Klinke, Nygård   og broderen Niels Anton Klinke (som på dette tidspunkt havde både Nygård og Brunmosegård) og Jens Christian Klinke selv. Samme år blev den solgt igen til Herredsfuldmægtig Jens Christian Jensen fra Nakskov. Han er født i Levring i Viborg Amt den 11.11 1860. Han var søn af vognmand Peter Christian Jensen og Ane Margrethe Jensdatter. Han blev gift første gang den 30. oktober 1894 i Mariager Kirke med Elisabeth Vilhelmine Henriette Hansine de Neergaard, f. 18.7 1864 i Aarestrup Sogn - d. 20.8 1895 i Nakskov. De fik en datter Betty Neergaard Jensen. Efter hustruens død i 1895 blev han gift den 4. juni 1897 med Elisabeths storesøster  Johanne Sofie Kirstine de Neergaard den 4.6 1897. De var døtre af Jacob de Neergaard, f. 27.8 1822 og Hedevig Sophie Vilhelmine Caroline von Voss, f. 23.2 1831.  Jacob de Neergaard stammer fra adelslægten de Neergaard den yngre gren. Hans farfar blev optaget i den danske adelsstand i 1730. Jacob er født på Store Restrup Herregård. Jacob de Neergaard var ejer af Torsted Nygaard ved Hobro, siden proprietær af Norup Præstegaard og ejer af Norup Gods i Vindblæs Sogn, Mariager.

 

1915 - Beskrivelse i ”Danske Gårde” af la Cour: ”Hartkorn: 10 tønder, 5 skæpper, 2½ album. Ejendomsskyld kr. 68.000, brandassurance for hovedbygningen kr. 3.002 og for avlsbygningerne 15.914 kr. Gårdens samlede areal er 95 tønderland, deraf ager 89, mose 5 og have og gårdsplads 1 tønderland. Gården drives af ejeren ved bestyrer Hans Peder Christiansen. Af agermarken drives halvdelen med sukkerroer, en fjerdedel med byg og resten med havre og græs. Jordens bonitet er god muld på lerunderlag. Der holdes 23 malkekøer, 14 slagtekreatur af  ungkvæg og kalve og en tyr af rød dansk race, samt 9 heste. Sidste år solgtes der ca. 80 fedesvin”.

 

1916 - Jens Christian Jensen solgte begge gårde til sin svigersøn Martin Andre Jönck, f. 7.5 1887. Han var søn af gårdejer af matrikel nr. 13a på Viemosevej  i Nøbbet Hans Henrich Jönck og Emma Mortensen. Gift den 23.11 1917 i Birket Kirke med Betty Neergård Jensen. f. 30.7 1895 i Nakskov. Martin og Emma  fik tre børn:

 

Erik Jönck, f. 22.8 1918.

Ada Elisabeth Jönck, 11.1 1920

Johanne Merete Jönck, 11.11 1922. 

 

(Jönck slægten stammede fra Tyskland, hvor Martin Andre Jönchs farfar Hans Peter Jönck var født. Han  var hollænder, det vil sige mejerist, på Pederstrup Gods, født i Gettorp, Sydslesvig i 1820 (Som dengang var dansk), gift med  Karen Marie Knudsdatter. De fik 2 sønner: Hans Henrich Jönck født 12. juni 1855 &  Johannes Ditlew Jönck født 4. maj 1857). 

 

1918 - Martin Andre Jönch køber Nymands Gård matrikel 6a ifølge skøde af 23. april. Se beskrivelsen af Nymands Gård nederst på Jeppesens Gård

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Savskærergården 5a: med 94 tønderland, ca. 10 ½ tønder hartkorn og 110.000 Kr. Ejendomsskyld, hvoraf de 94.000 er jordværdi:

 

 

1928 - Savskærergården 5a bliver solgt til Jørgen Bernard Fransen, f. 14.11 1896 i Østofte,  ifølge skøde af 28. juni 1928. Jørgen Bernard Fransen var søn af parcellist Hermann Fransen og Dorthea Andersen, Sørup i Østofte Sogn. Jørgen Bernard Fransen var gift den 9. juni 1924 i Østofte Kirke med Valborg Therese Rasmussen, f. 1.5 1903 i Horslunde. Hun var datter af postbud Hans Christian Rasmussen og Sine Larsen, Horslunde. Valborg og Jørgen Fransen fik tre børn:

 

Bertha Dora Fransen, f. 1.11 1924 - Bliver gift med Ejegod Knudsen, Strandgården.

 

Jørgen Fransen, f. 22.9 1929 - Gift med Inge Ane Pedersen, f. 6.3 1927. De fik sønnen Flemming Fransen, f. 11.6 1949. Boede i Lindet.

 

Helmuth Fransen, f. 31.5 1931 - Gift med Elly Marie Hansen, f. 5.3 1933 på Fejø. De fik sønnen Henning Fransen, f. 12.8 1954.

 

1931 - Martin Andre Jönch solgte også Jeppesens Gård til Vilhelm Dalsby, som tidligere havde Dalbygården og derefter var  proprietær på Vildmosegård i Saltvig, men han solgte sidstnævnte til sin søn Aage Peder Dalsby i 1925.

 

1940 - Folketælling: Jørgen Bernard Fransen, f. 14.11 1896 i Sørup, gift, gårdejer, Valborg Fransen, f. 1.5 1903 i Horslunde, hans hustru, Bertha Dora Fransen, f. 1.11 1924, deres datter, Jørgen Fransen, f. 22.9 1929 og Helmuth Fransen, f. 31.5 1931, deres sønner.

 

1943 - Savskærergården sælges til parcellist i Torrig Valdemar Steen Clausen ifølge skøde af 22. marts til en købspris på: Kr. 77.500,-. Valdemar Steen Clausen, f. 15.2 1904. I stedet for køber Jørgen Bernard Fransen Slotsgård i Birket. Valdemar Steen Clausen var søn af handelsmand Peter Julius Martin Clausen (f. 8.2 1873 i Vestenskov) og Ellen Marie Ottoline Steen (f. 25.9 1872 i Krønge - Gift den 28.10 1894 i Skørringe). Flere af hans søskende kom til Birket, hvor bl.a.  Viggo Steen Clausen og Hans Christian Steen Clausen var fiskehandlere i Kragenæs. Viggo blev senere kørelærer og boede på Bandholmvej 1 i Torrig. Valdemar var blevet gift den 3. april 1927 i Birket Kirke med Olga Mathilde Pedersen, f. 21. januar 1905 i Torrig. Valdemar og Olga vi tre børn:

 

Kai Ove Clausen, f. 11.2 1929

Aase Kaja Clausen f. 29.9 1931

Elsa Margrethe Clausen, f. 22.2 1934

 

1948 - Valdemar Steen Clausen solgte gården ifølge skøde af 10.2 1948 til P. C. Petersen. Købspris kr. 81.925, men allerede året efter bliver gården solgt igen. Hvis nogen har oplysninger om hvem denne køber er så send en mail til Per H. Knudsen: phk@agerspris.dk. Efter salget af Savskærergården blev Valdemar Steen Clausen købmand i Højsmarke, Sandby Sogn, hvilket han var da han  døde den 4.9 1969. Hans hustru Olga Mathilde Pedersen døde den 29.9 1988. Begge begravet i Birket Kirke.

 

1949 - Ny ejer af Savskærergården var tidligere statshusmand i Skørringe Ejnar Christensen, der den 25. februar 1949 overtog gården for en købspris på kr. 103.000,-. Ejnar Christensen  er født den 26.6 1907 i Skørringe - søn af husmand Carl Sofus Amadeus Christensen og Agnes Jørgensen.  Viet i Askø Kirke den 27. maj 1928 med Erna Elisa Petersen, født på Askø den 15.9 1909. Hun var datter af fisker Hans Pedersen og Petrea Kirstine Marie f. Pedersen. De fik en søn Ib Erik Christensen, f. 2.3 1941. Erna og Ejnar flyttede efter salget af gården til  Viemosevej i Nøbbet.

 

1962 - Næste ejer i rækken var Erik Ernst Skotte, der den 16. oktober 1962 køber gården til en pris af kr. 184.500,-. Erik Skotte er født i Rudkøbing den 18. januar 1924. Hans far var smedesvend Theodor Skotte, f. 12.8 1896 i Horslunde  og Martha Sivelykke Rasmussen, f. 1.4 1902, viet på Nørrebro den 10.9 1921. Erik Skottes slægt stammer fra Horslunde egnen, hvor både hans farfar Anders Anton Pedersen Skotte og oldefar Peder Nielsen Skotte  var smedemestre i Horslunde. Slægten fik i begyndelsen af 1900 tallet navneændring til SKOTTE. Erik Skotte var gift den 18. januar 1949 i Sakskøbing Kirke med Anna Margrethe Møller Pedersen, f. 12.2 1928 i Vigsnæs Sogn - d. 3.4 2013. Datter af parcellist Peder Pedersen, f. 3.9 1890 og Karen Margrethe Christiansen, f. 20.4 1896, Vestermark, Vigsnæs By. Inden de kom til Birket havde de en mindre ejendom i Gurreby.   Anna og Erik Skotte fik 5 børn, ingen født i Birket:

 

Anni Skotte, f. 1949

Birgit Skotte, f. 1950 - gift med Skjold Sørensen, Thagegård

Niels Peter Skotte, f. 21.7 1953 i Skovlænge

Lone Skotte, f. 2.11 1954 i Skovlænge

Lars Skotte, f. 16.7 1959 i Gurreby

Claus Skotte, f. 1961

 

1965 - Skøde fra Jørgen Andersen på matrikel  21a Birket til Erik Ernst Skotte: Kr. 12.000,-.

 

1989 - Skøde fra Dorthea E. B. Larsen på matrikel 1k & 1y til Erik Ernst Skotte ifølge skøde af 3.5 1989, kr. 450.000,-.

 

1989 - Erik Skotte solgte gården til Henrik Trolle, Højdigegård. Henrik solgte  bygningerne fra.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

Savskærergården

Matrikel nr. 21a Birket som Erik Skotte købte i 1965 af Jørgen Andersen.

Henrik Trolle ejer i dag jorden der hørte til Savskærergården.

Anna & Erik Skotte købte Savskærergården i 1962.

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

 Gårde i Hejringe

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Thagegård 1a

Hejringe huse 1

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157a

4953 Vesterborg

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

 

 

Nymands Gård 6a

Se Jeppesen Gård

 

Johan Clausens Gård 2a

Se Jeppesens Gård

 

Ejegod Gård

Se Strandgården

 

Fæstere & gårdejere på Savskærergården

fra 1726 til nu:

Fæster

? -

1726

Rasmus Rud

Christensen  Rud ( år)

f. ? - d. 1735

Fæster

1726-1732

Christoffer

Jacobsen (8 år)

f. ? - d. 1732

Fæster

1732-1758

Christen (26 år)

Hansen Smed

f. ? - d. 1758

Fæster

1758-

1783

Christoffer ( år)

Musse

f. - d.

Søn

Fæster

1783-1809

Rasmus  (10 år)

Carstensen

f. 1743 - d. 18?

 

Fæster

1809-1859

Carsten 

 Peitersen (50 år)

f. 1775 - d. 1859

Svigersøn

Fæster

1859-1864

Inger Margrethe

Poulsdatter (5 år)

f. 1814 - d. 1864

Enken

 Gårdejer

1864-

1889

Christian  (25 år)

Henriksen

f. 1831 - d. 1889

Svigersøn

Fæster

1889-

1891

Ane Kirstine (2 år)

Carstensen

f. 1836 - d. 1891

Enken

Fæster

1891-

1892

Inger Margrethe

Henriksen (1 år)

f. 1872 - d. ?

Datteren

Gårdejer

1892-

1911

Jens Christian

Klinke (19 år)

f.  1869 - d. ?

Ægtemand

Gårdejer

1911-

1913

Rasmus Hansen Klinke

Niels Anton Klinke

Jens Christian Klinke

Nygård

Gårdejer

1913-

1916

Jens Christian

Jensen (3 år)

f. 1860 - d. ?

Gårdejer

1916-

1928

Martin Andre

Jönck (12 år)

f. 1887 - d. ?

Svigersøn

Gårdejer

1928-

1943

Jørgen Bernard (15 år)

Fransen

f. 1902 - d.  1980

 

Gårdejer

1943-

1948

Valdemar Steen

Clausen (5 år)

f. 1904 - d. ?

 

Gårdejer

1948-

1949

P. C.  (1 år)

Petersen

f. ? - d. ?

 

Gårdejer

1949-1962

Ejnar (13 år)

Christensen

f. 1907 - d. ?

Gårdejer

1962-

?

Erik Ernst

Skotte (? År)

f. 1924 - d. 2004

? -

?

Henrik  (? År)

Trolle

f. 1956

 

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

 Gårde i Hejringe

Thagegård 1a

Hejringehuse 1

4953 Vesterborg

Johan Clausens Gård 2a

Bandholmvej

4953 Vesterborg

Ejegod Gård 2g

Bandholmvej 165

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157b

4953 Vesterborg

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Nymands Gård 6a

Nedlagt

4943 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg