Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:        Nyhedsarkiv    Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matrikel 4a, Åvej 23, Hejringe, 4953 Vesterborg

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

Hartkorn: 5 tønder, 7 skæpper og 1 fjerdingkar

 

Rasmus Boesen stammede fra Torrig og han ses i fæsteprotokollen, hvor han er landsoldat. Her fæstede han et hus i Torrig den 9.5 1774 og han bliver gift med enken. I 1779 fæster han den gård som Mads Pedersen godvilligt har forladt. Gården i Birket var tidligere under Pederstrup Gods, men er nu under Juellinge. I 1782 genfæster han gården efter ny matrikulering, hvilket gør at han får flere tønder hartkorn.

 

1787 - Folketælling, Birket By: Rasmus Boesen, 42 år, gårdmand, gift, Martha Hansdatter, 33 år, hans kone. Derudover er der også 2 tjenestefolk.

 

1797 - Rasmus Boesen afstår gården den 2. januar i Birket og det må formodes at han så fæster Strandgården i Hejringe på dette tidspunkt.

 

1800 - Martha Hansdatter dør og Rasmus Boesen bliver gift med Maren Rasmusdatter den 25. januar. Hun var da knapt 17 år.

 

1801 - Folketælling,  Hejringe: Rasmus Boesen, 55 år, gårdmand, gift, Maren Rasmusdatter, 47 år, hans kone + Rasmus Jacobsen, 27 år, tjenestekarl, Birthe Olsdatter, 19 år, tjenestepige, samt Lars Hansen, 10 år ?

 

1803 - Tirsdagen den 24. maj begraves Rasmus Boesen af Hejringe, 56 år.  Hans Jeppesen fæster den gård som Rasmus Boesen tidligere havde i fæste, hvis enke Maren Rasmusdatter han den 1. juli bliver gift med. Maren Rasmusdatter var datter af Rasmus Hansen Tækkemand, f. 1751 og Ane Pedersdatter, f. 1759 i St. Lindet.

Hans Jeppesen var søn af Jeppe Jensen, f. 1751 og  Cathrine Hansdatter, f. 1758 fra  Jeppesens Gård i Hejringe. De får flg. børn: Anders Hansen, f. 9.3 1804, Anders Hansen, f. 24.6 1813, Jeppe Hansen, f. 1.6 1820.

 

1851 - Jeppe Hansen bliver gift 12. december i Stokkemarke Kirke med Marianne Pedersdatter, f. 11.9 1833 i Saltvig, datter af husmand Peder Rasmussen, f. 1797 og Maren Madsdatter, f. 1798.

 

1859 - Maren Rasmusdatter dør den 8. maj og begraves den 16. maj, 75 år gammel.

 

1860 - Folketælling: Hans Jeppesen, 74 år, gårdmand, Enkemand, Jeppe Jensen, 40 år, gårdbestyrer, hans søn, gift, Marianne Pedersdatter, 23 år, hans kone, Ane Hansen, 29 år,  Stokkemarke, tjenestepige, Frederik Pedersen, 24 år, Stokkemarke, tjenestekarl, Karen Hansen, 18 år, Birket, tjenestepige.

 

1863 - Gårdfæster Hans Jeppesen dør den 25. marts og begraves den 1. april, 77 år gammel.

 

1870 - Ved folketællingen har Jeppe Hansen frikøbt Strandgården. Han er 49 år. Hans hustru Marianne Pedersdatter er 36 år og de har ingen børn, men til gengæld 7 tjenestefolk.

 

1890 - Folketælling: Jeppe Hansen, 69 år, gårdejer, gift, Marianne Pedersen, 56 år, hans hustru, Frederik Søndermann Rasmussen, 18 år, tjenestekarl, Niels Peder Christensen, 27 år, tjenestekarl, Johanne Hansen, 30 år, tjenestepige, Marie Hansen, 32 år, tjenestepige. (alle på nær gårdejeren er født i Stokkemarke)

 

1897 - Gårdejer Jeppe Hansen Jeppesen dør den 10. januar og begravet i Birket Kirke den 18. januar 76 år gammel. Enken driver gården videre med hjælp af Søndermann Hvid som bestyrer.

 

1900 - Enken Marianne Pedersdatter som ingen arvinger har sælger gården til Frederik Søndermann Rasmussen Hvid, f. 23.12 1871 i Stokkemarke ifølge skøde af 31.7 1900. Marianne Pedersdatter blev boende på Strandgården. Han er flyttet til sognet i 1880 og været tjenestekarl i 20 år på Strandgården. Han er søn af skomagermester i Blands Rasmus Pedersen ”Hvid”, f. 24.9 1822 og Christiane Sofie Christensen, 19.11 1832 i Blands.

 

1901: Folketælling: Marianne Pedersdatter, 66 år, enke, Søndermann Hvid, 29 år, gårdejer, ugift, samt fire tjenestefolk (2 af hver)

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Strandgården 4a: med 76 tønderland, 6 1/4 tønder hartkorn, 88.000 Kr. Ejendomsskyld og 68.000 Kr. jordværdi.

 

1940 - Folketællingen: Søndermann Hvid, 71 år, gårdejer, Knud Valdemar Hansen, f. 18.8 1894 i Stokkemarke, forkarl, Svend August Hansen, f. 16.8 1907 i Våbensted, arbejdsmand, gift, Elly Marie Pedersen, f. 4.3 1908 i Skørringe, hans hustru, husmor,

 

Svend August Hansen, f. 16. august 1907 bliver gårdbestyrer efter Knud Valdemar Hansen. Han er gift med den 20. juli 1930 i Skørringe Kirke Elly Marie Pedersen, f. 4. marts 1908. Hun er datter af Hans Ananius Pedersen (Kaldet Holsteneren, 1877-1965) Hansine Amanda Hansen f. 1880, Skørringe. Svend August Hansen er søn af Johannes August Hansen, 11.8 1882 i Østofte og Anne Hansen f. 21.4 1875 i Fodslette, Langeland. Elly og Svend får følgende børn:

 

1) Aase Bodil Hansen, f. 13.2 1931,

2) Kirsten Elisabeth Hansen, f. 28.2 1933,

3) Nora Sonja Hansen, f. 17.11 1935,

4) Jytte Alma Hansen, f. 24.4 1937

5) Alice Hansine Hansen, f. 28.7 1944

6) Jørn Søndermann Hansen, f. 24.4 1946

7) Svend Aage Søndermann Hansen, f. 23.1 1948.

 

En tragisk begivenhed skete den 23. maj 1950, da Svend August Hansen slog sin kone ihjel og bagefter begik selvmord på Strandgården. Børnene blev sat i pleje.  Begge blev begravet i Birket Kirke 26. maj, og begge blev 42 år gammel.

 

1948 - Ejegod Knudsen er bestyrer af Strandgården. Edvard Ejegod Ferdinand Knudsen, f. 24.2 1918 i Hejringe, blev gift i Birket Kirke den 3. maj 1942 med  Bertha Dora Fransen, (f. 1.11 1924, datter af Jørgen Bernard Fransen, f. 14.11 1896 og Valborg Therese Rasmussen, f. 1.5 1903, tidligere Savskærergården). Ejegod var søn af gårdejer på Ejegod Hans Ferdinand Valdemar Knudsen (19.8 1896-28.3 1950) og Anna Rigmor Kathrine Rasmussen, Hejringe. (Se afsnittet om Ejegod Gården længere nede på denne side)

 

De får 3 børn:

 

1) Ann Lise Knudsen, f. 7.5 1942

2) Jytte Merete  Knudsen, f. 29.4 1954

3) Leif Erik Knudsen, 21. juli 1957.

 

1964 - Rentier Frederik Søndermann Rasmussen, kaldet  Hvid dør den 31. januar 1964 og begravet den 4. februar 93 år gammel.

 

1965 - Ejegod Knudsen køber Strandgården ifølge skøde af 13.7 til en pris af kr. 400.000,-.

 

1985 - Edvard Ejegod Ferdinand Knudsen dør den 24.12 og begravet i Birket Kirke, 67 år gammel.

 

1993 - Bertha Dora Fransen dør den 18. marts, 69 år gammel. Hendes tre børn arver, men Leif Erik Knudsen køber sine to storesøstre ud og bliver eneejer ifølge skøde af 15.9 1994.

 

2016: Der er ca. 42 hektar til Strandgården i dag.

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813

Strandgården

Søndermand Hvid

Ejegod Knudsen og Dora Fransen  var bestyrere fra sidst i 40` erne og frem til 1965, hvor de købte gården. I dag er det deres søn Leif der jer gården

Jorden omkring bygninger har i dag matrikel nr. 2g, men resten af jorden har matrikel nr. 1f. Bandholmvej 165, 4953 Vesterborg. I 1960`erne blev der solgt en del jord fra, bl.a. købte murermester Frode Johannes Jørgensen, Birkerød  matrikel 2g betinget skøde af landbrugsministeriet udstykningsapprobation. På matrikelkortet af C. Holm i 1892 havde Ejegod Gård matrikel nr. 2b & 2c. 

 

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

1a - en del af hovedgården Ørbygård

 

Ejegod Gård er udstykket fra matrikel nr. 1a, som ved matrikel opmålingen i 1844 hørte under Ørbygården.  Dette gælder også for resten af matriklerne på Åvej  på samme side. De er opstået som statshusmandsbrug i slutningen af 1800-tallet. Vi ved faktisk ikke så meget om hvordan og hvor de opstod i Hejringe. Men vi kan se navnet på gården Ejegod fra begyndelse af 1900 tallet i kirkebøgerne. Her er lidt om Ejegod Gård: Gårdens areal er på 9,3 hektar

 

1901 -  Kristian Nielsen, f. 8.11 1861 i Stokkemarke, søn af Niels Hansen Væver og Ane Kirstine Larsen. Gift første gange med Ane Margrethe Andersen, f. 1782 i Røddinge - datter af gårdmand Niels Peder Andersen og hustru Anne Cathrine Clausen -  død 14.8 1896. De fik en søn Niels Peder Nielsen, f. 24.2 1893.

Gift anden gang den 8.11 1897 med Kirstine Jørgensen, f. 20.11 1872, datter af Niels Jørgensen Borre og Dorthea Marie Larsen, Birket. De fik en datter Kristine Nielsen, f. 6.4 1900.

 

1917: Hans Ferdinand Valdemar Knudsen fra Stokkemarke købte gården Han er født i Skørringe den 19.8 1896  -28.3 1950. Han er søn af fæstegårdmand i Stokkemarke Peder Jørgen Ferdinand Knudsen og Thora Emmeralda Marie Nielsen.  Valdemar blev gift i Stokkemarke Kirke den 4. februar 1916 med Anna Rigmor Kathrine Rasmussen, f. 6.3 1898 i Stokkemarke. Hun er datter af parcellist Carl Edvard Nielsen og Karen Kirstine Madsen, Stokkemarke. Valdemar og Rigmor fik 7 børn:

 

1) Inga Rigborg Ferdnanda Knudsen, f. 8.4 1916 i Stokkemarke

 

2) Edvard Ejegod Ferdinand Knudsen, f. 24.2 1818. Ved hans fødsels er der i kirkebogen skrevet at forældrene kom fra Ejegod Gård.

 

3) Hans Ejgil Knudsen, f. 12. februar 1919.

 

4) Karen Ragna Kirstine Knudsen, f. 4.9 1920

 

5) Lydia Knudsen, f. 4.3 1926

 

6) Karl Edvard Knudsen, f. 21.7 1928 - d. epidemisygehuset i Nakskov den 19.6 1945

 

7) Anny Kirstine Knudsen, f. 3.9 1929 - gift den 9.5 1948 med Niels Peter Larsen Fynholm, Verninge Sogn den 20.2 1922.

 

1921: Folketælling: Valdemar Knudsen, f. 19.8 1896, gårdejer, gift, Rigmor Knudsen, f. 6.3 1898, hans kone + deres børn: Ferdinand Knudsen, 4 år,  Ejegod Knudsen, 3 år,  Hans Ejgil Knudsen, 2 år, Ragna Knudsen, 1 år. Der er en tjenestepige, Edith Grandgård, f. 25.11 1905, Frederiksberg og tjenestekarl  Aage Henrik Pedersen, f. 17.10 1897 fra Haslev.

 

1950 - Hans Ferdinand Valdemar Knudsen dør på Maribo Sygehus den 28. marts og begravet den 1. april, 53 år gammel. Sønnen Ejegod Knudsen,  der siden 1948, har været bestyrer af Strandgården, bestyrer nu også Ejegod Gård for sin mor. Hvornår han købte Ejegod Gård ved vi ikke og hvornår den blev solgt til Marius Jensen ved vi heller ikke. Men vi ved at Ejegod Knudsen købte Strandgården ifølge skøde af 13.7 1965 til en pris af kr. 400.000,-.

 

1964 - Marius Jensen solgte Ejegod Gård 1f  til Johan Clausen som havde matrikel nr. 2a på modsatte siden af vejen.

 

1996 - Enken Sigrid Pedersen sælger Johan Clausens Gård 2a med flere og dermed også Ejegod Gård til Bjarne Møller, Jeppesens Gård.

 

2016 - Bjarne Møller ejer stadig Ejegod Gård.

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 

Ejegod Gård

Hejringe er et af de få steder i Birket Sogn, hvor der igennem tiderne er skiftet matrikel numre gårdene imellem og mellem 1899 til 1920 var der rigtig mange statshusmænd i Hejringe som måske det eneste sted i Birket Sogn. Se Statshusmandsbrug på Wikipedia

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Nederst på siden Ejegodgård

 Gårde i Hejringe

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Thagegård 1a

Hejringe huse 1

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157a

4953 Vesterborg

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

 

 

Nymands Gård 6a

Se Jeppesen Gård

 

Johan Clausens Gård 2a

Se Jeppesens Gård

 

Ejegod Gård

Se Strandgården

 

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

 Gårde i Hejringe

Thagegård 1a

Hejringehuse 1

4953 Vesterborg

Johan Clausens Gård 2a

Bandholmvej

4953 Vesterborg

Ejegod Gård 2g

Bandholmvej 165

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157b

4953 Vesterborg

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Nymands Gård 6a

Nedlagt

4943 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg