Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under Pederstrup Gods

Matrikel nr. 15a Torrig, Nakskovvej 8, 4943 Torrig

 

Stryhn slægten  kom til  Stryhnseje i Torrig i 1776 og  frem til 1949  var der 6 generationer.

 

1743 - Anders Rasmussen  fra Horslunde fæster den gård som Jørgen Boesen hidtil havde i fæste og formedelst armod har afslået. Hartkorn: 9 tønder (Fæsteprotokollen den 28. marts 1743).

 

1776 - Anders Rasmussen dør og ny fæster er Peder Pedersen Stryhn. Peder Pedersen Stryhn, født 1741 kom til sognet fra Skovhuse i 1763, hvor han fæstede Nygård i Lille Lindet. Peder Pedersen Stryhn afstår Nygård og han fæster Stryhnseje, som  dengang var en meget stor gård, hvilket kunne ses på hartkorn: 9 tønder.  Peder Pedersen Stryhns far var  Fæstegårdmand i Skovhuse Peder Rasmussen Stryhn (1699-1785) og Ane Pedersdatter  (død 1760) og fik 12 børn, hvor Peder Pedersen Stryhn var nr. 4:

 

1) Rasmus Pedersen Busk, f. 1737 - Senere gårdfæster på Dalbygården

2) Ole Pedersen, f. 1738

3) Kirsten Pedersdatter, f. 1739

4) Peder Pedersen Stryhn, f. 1741

5) Maren Pedersdatter, f. 1744

6) Karen Pedersdatter, f. 1747

7) Jens Pedersen Stryhn, f. 1749

8) Karen Pedersdatter, f. 1752

9) Dødfødt pige, f. 1755 (tvilling)

10) Karen Pedersdatter, f. 1755 (tvilling)

11) Margrethe Pedersdatter, f. 1757

12) Ane Pedersdatter, f. 1759

 

Ane Pedersdatter dør og Peder Rasmussen Stryhn bliver gift med Maren Andersdatter og de får  6 børn, hvor kun den ene  blev voksen:

 

1) Margrethe Pedersdatter, f. 1765,  - gift med Søren Hansen og de fik 12 børn, deriblandt Hans Sørensen (Stryhn), Sofiesminde.

 

Peder Pedersen Stryhn kom aldrig til at bo på Stryhnseje, idet han på samme tid havde overtaget endnu en gård, nemlig Strandagergård i Bønnet.

 

Peder Pedersen Stryhn blev gift to gange, første gang med Ane Jensdatter Tækkemand (1743-1793) som han fik  4 børn med: 

 

1) Anne Pedersdatter, f. 1769

2) Birthe Pedersdatter, f. 1772

3) Jens Pedersen Stryhn, f. 1776

4) Rasmus Pedersen Stryhn, f. 1780

 

Efter Ane Jensdatter Tækkemands død i 1793 blev Peder Pedersen Stryhn gift den 1. marts 1894 med Kirsten Rasmusdatter (1767-2.8 1829). Hun var ældste datter af møller Rasmus Pedersen /1735-1805) og Anne Marie Andersdatter fra Ravnsby Mølle. Hun er er også storesøster til Jørgen Rasmussen Møller fra Ladegård. De fik flg. børn:

 

1) Peder Pedersen Stryhn, f. 9.5 1796 - Senere gårdfæster på Strandagergård i Bønnet

2) Kathrine Pedersdatter, f. 1798

3) Anders Pedersen Stryhn, f. 1800 - Senere gårdfæster på Ladegård

4) Ane Pedersen Stryhn, f. 1807 - d. 6.1 1877 i Vesterborg

5) Kirsten Pedersdatter Stryhn, f.    - senere gift med gårdmand Knud Knudsen, Vesterborg

6) Ane Marie Pedersdatter Stryhn, f.  - senere gift med gårdmand Hans Pedersen Ploug, Bønnet

7) ?

 

1790 - Peder Pedersen Stryhn købte gården til arvefæste den 2. september.

 

1892 - Tidligere gårdejerinde Birthe Sofie Rasmusdatter dør den 7. juli og begravet i Birket Kirke den 13. juni 1892, 81 år af vandrerosen (Erysipelas Ambulas)

 

1805 - Sønnen Rasmus Pedersen Stryhn bliver gift den 12. maj 1805 i Birket Kirke med Maren Rasmusdatter Skafte, f. 8.4 1782. Hun er datter af fæstegårdmand på Nygård Rasmus Pedersen Skafte (1759-1830) og Ane Rasmusdatter (1759-1831)

 

1810 - Rasmus Pedersen Stryhn overtager fæstet af gården den 20. juli 1810, men gården bliver delt i to, således at Rasmus Pedersen Stryhn fik den største del, mens den anden del blev til Sofiesminde. Her var fæsteren Hans Sørensen Stryhn.

 

1815 - Peder Pedersen Stryhn dør den 10. januar 1815 og begravet i Vesterborg Kirke den 18. januar, 74 år gammel.  Hans hustru Kirsten Rasmusdatter  blev derefter gift med Hans Sørensen Stryhn fra Sofiesminde.

 

Fra Stryhn Sagaen er Peder Pedersen Stryhn beskrevet således:

 

Peder Pedersen Stryhn var født i 1741 og var en dygtig og driftig mand, som begyndte på en forfalden gård,  som var Nygård i Lille Lindet  i Birket Sogn. Gården hørte under Godset Pederstrup og da han havde fået sat skik  på denne, havde han pådraget sig godsejerens opmærksomhed. Godsejeren var Greve Christian Ditlev Frederik  Reventlow og Danmarks statsminister, som forstod at vurdere folks flid og dygtighed. Derfor fik han overdraget fæstningen af en større gård, som godset ejede i Torrig, nemlig Stryhnseje

 

Stryhnseje havde et areal på 82 tønderland og Peder Pedersen Stryhn købte denne til arvefæste i 1790. Købesum for gård og bygninger, besætning, avl og afgrøder var 938 rdl.1p 8 sk. De store træer i skoven måtte købes særskilt, idet de ikke var inkluderet i handelen. Vurderingen var 1272 rdl 5p 8sk, men han fik rabat, så han betalte 848rdl 3p10sk. Peder Pedersen Stryhn kom dog aldrig til at bo på Stryhnseje, da han havde erhvervet sig endnu en gård: ”Strandagergård” i Bønned. Her boede Peder Pedersen Stryhn sine sidste dage. Stryhnseje blev skilt ad i to dele. Den største del  med bygningerne blev overdraget til sønnen Rasmus Pedersen Stryhn. 

 

Rasmus Pedersen Stryhn og Maren Rasmusdatter Skafte fik flg. børn:

 

1)  Ane Rasmusdatter Stryhn, f. 29.8 1806

2) Birthe Sofie Rasmusdatter Stryhn, f. 22.11 1811 - Senere gift med Hans Sørensen Stryhn, Sofiesminde.

 

1834 - Folketælling: Rasmus Pedersen Stryhn, 54 år, gårdmand, Maren Rasmusdatter, 52 år, hans kone, Jens Pedersen, 58, enke, husfaderens broder, Jørgen Jørgensen, 25 år, tjenestekarl, Niels Jørgensen, 11 år, tjenestedreng, Grethe Poulsdatter, 19 år, tjenestepige, Maren Frandsdatter, 18 år, tjenestepige.

 

1855 - Rasmus Pedersen Stryhn overdrager fæstet til sin datter, enken efter Hans Sørensen Stryhn Birthe Sofie Rasmusdatter, Sofiesminde. Hun var nu ejer af  både Sofiesminde og Stryhnseje, som hun skødede videre til sine sønner i henholdsvis 1864 (Sofiesminde til Rasmus Hansen Stryhn) og 1870 (Stryhnseje til Søren Hansen Stryhn). Birthe Sofie Rasmusdatter blev gift med Hans Sørensen Stryhn, f. 1784, gårdfæster på Sofiesminde. De få fire sønner:

 

1) Peter Hansen Stryhn, 19.9 1830 - 26.1 1831

2) Peter Hansen Stryhn, f. 8.2 1832 - d. 21. 1915 - Senere gårdejer af Fuglsang

3) Søren Hansen Stryhn, f. 14.6 1835 - 11.3 1913, - Senere gårdejer af Stryhnseje

4) Rasmus Hansen Stryhn, f. 29.8 1837 - 7.4 1915 - Senere gårdejer Sofiesminde

 

1857 - Rasmus Pedersen Stryhn dør den 29.12, 77 år gammel. Hans hustru Maren Rasmusdatter dør den 27. marts 1860, 78 år gammel.

 

1870 - Birthe Sofie Rasmusdatter skøder gården til sin søn Søren Hansen Stryhn.

 

1872 - Søren Hansen Stryhn, 38 år,  blev den 18. oktober 1872 gift med Christine Margrethe Rasmussen, født 28.11 1853, datter af gårdmand i Hejringe Rasmus Pedersen, Johan Clausens Gård. Hun bliver kaldt for Grethe. De fik følgende børn:

 

1) Anna Marie Sofie Sørensen Stryhn, 9.19 1874-17.9 1949 - Senere gift med malermester Carl Vincent Lund

 

2) Hans Sørensen Stryhn, f. 3.11 1875

 

3) Rasmus Sørensen Stryhn, f. 8.9 1877

 

4) Johannes Sørensen Stryhn, f. 20.6 1880 - Senere gårdejer af Valdemar Stryhns Gård og gift med Anna Klinke (datter af gårdejer på Nygård Rasmus Hansen Klinke (1840-1919) og Inger Kirstine Hansen (1844-1885)

 

5) Sigrid Kathrine Stryhn 20.1 1885 - 20.2 1887

 

6) Gunnar Stryhn, f. 1888 - Senere skuespiller

 

7) Søn, 10.3 1891 - 10.3 1891

 

8) Peter Ottar Stryhn, 6.6 1892 - 3.10 1893

 

1901 - Folketælling 1901: Søren Stryhn, f. 1839, Margrethe Rasmussen, f. 1853, hans hustru, børnene Hans Stryhn, f. 1875, Rasmus Stryhn, f. 1877, Johannes Stryhn, f. 1880, senere gårdejer på Valdemar Stryhns Gård, Gunnar Stryhn, f 1888, skuespiller, Kirsten Pedersen, husmoderens moder, (Johan Clausens Gård), Olivia Petrea Andreasen, f. 1880, tjenestepige, Alvilda Olivia Jensen, f. 1885, tjenestepige.

 

1913 - Søren Hansen Stryhn dør den 11. januar og begravet den 20. januar af en blodprop i hjertet, 79 år gammel. Begge hans to sønner forbliver ugifte og de arver gården.

 

1921 - Folketælling: Margrethe Rasmussen, 66 år, gårdejer, enke, Hans Stryhn, 46 år, ugift, gårdbestyrer, Rasmus Stryhn, 43 år, ugift, gårdbestyrer, Emilius Clausen, f. 18.12 1900, tjenestekarl, Rasmine Nielsen, f. 2.12 1898, tjenestepige, Johanne Johannesen, f. 3.10 1900, tjenestepige.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Stryhnseje 15a: med flere: med 64 tønderland, 8 tønder hartkorn, 86.000 kr. Ejendomsskyld, hvoraf de 64.400 er jordværdi.

 

1938 - Gårdejerske Christine Margrethe Rasmussen dør den 14. marts og begravet i Birket Kirke den 18. marts 1938, 84 år gammel af bronkitis og åreforkaltning. Sønnerne Hans og Rasmus Sørensen Stryhn, der begge var ugifte arver gården.

 

1939 - Gårdejer Hans Sørensen Stryhn dør den 7. november og begravet den 13. november 1939, 64 år gammel.

 

1949 - Gårdejer Rasmus Sørensen Stryhn, dør den 11. februar  og  begravet den 16. februar 1949, 71 år gammel og ugift.

 

Jacob Rasmussen købte Stryhnseje af arvingerne samme år. Samme år solgte Jacob Rasmussen matrikel nr. 15e til gårdejer Poul Jørgensen, Sofiesminde for kr. 25.000,- . Jacob Rasmussen er født den 17. november 1910 og var søn af gårdejer Hans Rasmussen og Anni Kathrine Kristensen, Tulstrup Sogn i Aarhus Amt.  Han blev gift den 13. maj 1950 i Birket Kirke med husassistent  i Nakskov Anna Hilda Jørgensen, f. 31. marts 1915. Anna var datter af gårdejer Frederik Jørgensen og Margrethe Blak,  Sofiesminde.  De fik en søn:

 

1) Svend Øvli Rasmussen, f. 19. juni 1953. (Navnet Øvli er et familienavn fra hans farmors side)

 

1977 - Sønnen Svend Øvli Rasmussen overtager Stryhnseje den 1. december til en købspris på kr.  950.000,-, Svend blev gift med Lisbeth. De fik følgende børn:

 

1)

2)

 

1981 - Svend Rasmussen købte af arvingerne i Henry Hansens bo  matrikel nr. 4 Hjemholt med flere ifølge skøde af 12. maj 1981: Kr. 800.000,-. Det samlede areal på Stryhnseje var herefter ca. 39,5 hektar.

 

2015 - Avlsbygninger på Stryhnseje blev revet ned og en ny stor lade er opført. Samtidig blev stuehuset renoveret. 

 

2017 - Gården er i dag vurderet til kr. 9.650.000,-.

 

Fortsættes….

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder, som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk  

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Stryhnseje

Anna Lund, f. Stryhn, Rasmus 
Stryhn (sidste ejer af Stryhnseje) 
foran skuespiller Gunnar Stryhn og Johannes Stryhn (gift med Anna Klinke, Fuglsang.

 

Rasmus Pedersen Stryhn, (1780-1855)

Hans Sørensen Stryhn (1875-1939). Var på Dalum Landbrugsskole og Nørre Ørslev Højskole. Han var ugift og var sammen med broderen Rasmus gårdejere af Sofiesminde. Han døde i 1939.

Johannes Sørensen Stryhn havde Valdemar Stryhns Gård i Torrig i perioden fra 1904 til 1921. Han var gift med Anna Klinke fra Nygård

Gunnar Stryhn (f. 1888) var skuespiller og dette billede er  fra ”Flagermusen”

Jacob Rasmussen stammede fra Tulstrup Sogn, hvor hans forældre Anna Kathrine Kristensen og Hans Rasmussen havde en gård.

Anna Hilda Jørgensen blev gift den 13. maj 1950 med Jacob Rasmussen, som allerede havde overtaget Stryhnseje i 1949. Hun var husassistent i Nakskov. De fik sønnen Svend Øvli, der i 1977 købte gården af sine forældre.

Anna Marie Sofie Sørensen Stryhn var ældste datter af Søren Hansen Stryhn og hun blev gift med malermester Lund i Kragenæs.

Fæstere & gårdejere på Stryhnseje

fra 1720 til nu:

Fæster

?

-1743

Jørgen

Boesen (? år)

f. ? - d. 1754

Fæster

1743-1776

Anders

Rasmussen (54 år)

f.  - d.

 

Fæster

1776-1810

Peder  (34 år)

Pedersen Stryhn

f. 1741 - d. 1815

Fæster

1810-

1855

Rasmus (25 år)

Pedersen Stryhn

f.  1780 -  d. 1857

Søn

Fæster

1855-1870

Birthe Sofie  (15 år)

Rasmusdatter

f. 1811 - d. 1892

Datter

Gårdejer

1870-1913

Søren Hansen   (33 år)

Stryhn

f. 1835 - d. 1913

Søn

Gårdejer

1913-1939

 

Gårdejer

1913-

1949

Hans Sørensen

Stryhn (30 år)

f. 1875 - d. 1939

Søn

 

Rasmus Sørensen

 Stryhn

f. 1877 - d. 1949

Søn

 Gårdejer

1949-

1977

Jacob   (28 år)

Rasmussen

f. 1910 - d. ?

Gårdejer

1977-

?

Svend Øvli ( år)

Rasmussen

Søn

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

Lagt ind underLynbækgården

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Nedlagt

Lysholmvej

Hører under Fuglsang

Matrikel nr. 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Lagt ind under Magletvinggården

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Lagt ind under Magletvinggården

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig

Kort beskrivelse over

gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Lysholmvej

4943 Torrig

Gammels Gård 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig