Tekstboks: Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Anker Christensens Gård

Anker Christensens Gård

Matrikel Nr. 11a Birket

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

Hartkorn: 4 tønder, 4 skæpper og 5/6 album, Areal 34,6 tønderland

 

Gården blev i tidernes morgen kaldt for Bondegård (ifølge folketællingsprotokollen), efter Jørgen Christensen Bonde, der var fæster fra 1783. Bonde fulgte dermed også som kaldenavne for de efterfølgende fæstere, selvom de ikke var i familie, men på den tid var det meget normalt at tage sin forgængers efternavn. Bygningerne var før udskiftningen i 1782 beliggende vest for landevejen i Birket, der hvor det senere Birket Andelsmejeri blev bygget. Bygningerne blev flyttet ud på marken, på den plads den havde inden nedrivningen for en del år siden og havde tilkørsel fra Kragenæsvejen.

 

1782 - Jens Simonsen fæster den gård som han hele tiden har haft i fæste og ved genmatrikuleringen genfæster (Fæsteprotokollen den 24.9 1782)

 

1783 - Jørgen Christensen Bonde fra Torrig fæster den gård i Birket, som Jens Simonsen hidtil havde i fæste og formedelst fattigdom godvilligt afstår (Fæsteprotokollen den 20.3 1783) Samtidig afstår Jørgen Christensen Bonde et hus i Torrig til Morten Nielsen. Han skulle efter sigende være søn af Christen Hansen, (f. 1711) og Anna Margrethe Andersdatter, (1716-1747), men det kan ikke bekræftes.

 

1787 - Jørgen Christensen, f. 22. marts 1744 var gift med Malene Pedersdatter, f. 1746 og de var begges første ægteskab. De havde 4 sønner:

 

1) Christen Jørgensen, f. 1772

2) Peder Jørgensen, f. 1777 - 30.4 1853 - Senere Lyngmosegård

3) Anders Jørgensen, f. 1782

4) Hans Jørgensen Bonde, f. 1784 - Gift den  med Karen Jensdatter

 

1801 - Ved folketællingen er Christen Jørgensen flyttet hjemmefra.

 

1812 - Malene Pedersdatter døde  og blev begravet i Birket Kirke den 28. juni 1812, 66 år gammel.

 

1814 - Sønnen Hans Jørgensen Bonde, 30 år blev gift den 16. juli 1814 med Karen Jensdatter, 37 år. Forlovere var Ole Gammel, Vennerslund og Jørgen Christensen Bonde

 

1814-1821 - Jørgen Christensen Bonde gik på aftægt og sønnen Hans Jørgensen Bonde overtog fæstningen af Anker Christensens Gård

 

1821 - Hans Jørgensen Bonde døde den 16. maj og begravet i Birket Kirke den 23. maj 1821, 37 år gammel.  Christen Jacobsen fra Torrig fæster den gård som Hans Jørgensen hidtil havde i fæste og fradøde - hvis enke han ægter. (Fæsteprotokollen den 7.9 1821) Han blev gift med Ane Christensdatter, f. 1803.

 

Christen Jacobsen, f. 1789 var søn af Jacob Pedersen Borchardt og Karen Christensdatter i Torrig. Faderen er sandsynligvis en bror til Søren Pedersen Borchart som var den første kendte fæster på Birkevang i Torrig. Han var storebror til Hans ”Rokkedrejer” Jacobsen på Tvebakken 17b. Ved folketællingen ses Christen Jacobsen i Torrig og er 12 år og tjenestedreng hos husmand Peder Sørensen. Han blev gift med Ane Christensdatter, f. 1803.

 

1822 - Christen  Jacobsen døde den 6. november og begravet i Birket Kirke den 10. november 1822, 33 år gammel

 

1824 - Hans Christensen, f. 1797 fra Nordlunde fæster den gård i Birket som Christen Jacobsen havde i fæste og fradøde - hvis enke han ægter (Fæsteprotokollen den 1. september 1824). Han blev derfor  gift med Ane Christensdatter. De fik 3 børn:

 

1) Christen Hansen Bonde, f. 13. oktober 1828

2) Jeppe Hansen Bonde, f. 9. december 1832

3) Jens Hansen Bonde, f. 11.8 1839

 

1827 - Forhenværende fæstegårdmand Jørgen Christensen Bonde døde den 31. august og begravet i Birket Kirke den 5. september, 86 år gammel.

 

1843 - Ane Christensdatter døde den 5. februar og begravet i Birket Kirke den 13. februar 1843, 40 år gammel. Samme år blev Hans Christensen  gift anden gang i Birket Kirke den 29. april 1843 med Karen Rasmusdatter, 56 år født i Birket.

 

1) Niels Hansen Bonde, f. 9. januar  1844

2) Rasmus Jensen Hansen Bonde, f. 13. juli 1849

3) Hans Hansen Bonde, f. 4. juni 1852

 

1875 - Sønnen Niels Hansen Bonde frikøbte gården af Baroniet Juellinge (Halsted Kloster)

 

1877 - Aftægtsmand Hans Christensen Bonde døde den 18. oktober og begravet i Birket Kirke den 26. oktober 1877, 84 år gammel. Sønnen Niels Hansen Bonde overtog fæstet af gården.

 

1880 - Moderen Karen Rasmussen boede på gården ved folketællingen og Niels Hansen var ugift, men der bor et plejebarn Julius Rasmussen, f. 1870 og han ses igen i 1901 hvor han er tjenestekarl.

 

1881 - Niels Hansen Bonde blev gift den 25. februar i Birket Kirke med Ane Kirstine Rasmussen, f. 5. maj 1838. Hun var datter af husmand og daglejer  i Kragenæs Rasmus Madsen, f. 1804 og Ane Larsdatter, f. 1809.

 

1887 - Ane Kirstine Rasmussen døde den 18. maj og begravet i Birket Kirke den 25. maj 1887, 49 år gammel. 

 

1896 - Niels Hansen Bonde blev gift med kongebrev den 18. januar 1896 i Tillitse Kirke med husholderske i Birket Karen Elisabeth Jørgensen, f. 9. februar 1866 i Gammelby. Hun var datter af gårdejer Rasmus Peder Jørgensen og Ane Cathrine Nielsen. De får 6 børn:

 

1) Hans Hansen Bonde, f. 9.7 1896 - Blev skoleinspektør

2) Rasmus Otto Hansen Bonde, f. 16.9 1897 - kommer i købmandslærer hos købmand Lund i Kragenæs

3) Christen Hansen Bonde, f. 8. marts 1899 - bliver gårdejer som han senere testamentere til unge landsmænds uddannelse

4) Karl Frederik Hansen Bonde, f. 1901 - Gift med Emma Biel Knudsen, hvor de havde en frugtplantage ved den gamle mølle på hendes barndomshjem i Nordlunde.

5) Karen Elisabeth Hansen Bonde, f. 1902 - Sammen med søsteren Ingeborg havde de en tøjbutik i Nakskov

6) Ingeborg Kathrine Hansen Bonde, f. 1904

 

1901 - Niels Hansen Bonde solgte gården til Ole Pedersen ifølge skøde af 21. august 1901 for en pris på 30.869,00. Ole Pedersen er født den 21. august 1861 i Landet Sogn, søn af gårdmand i Opager Rasmus Pedersen og Marie Andersen, f. 1829. Han blev gift i Landet Kirke den 17. maj 1901 med Bolette Bertine Borre, f. 4.7 1872. Hun var datter af gårdejer i Munkeby, Tillitse Hans Hansen Borre, f. 20.7 1839 og Birthe Olsen, f. 25.9 1842. De fik 5 børn:

 

1) Hans Thorkild Petersen, f. 18.7 1903 - Gift med Inge Hansen fra Lindet Købmandshandel (Den over for Kirken). De fik en søn Eigil Pedersen,  som skrev bogen ”Kære oldebørn” fra 2007 trykt hos Ilsted Tryk, Nivø, hvor mange af billeder på denne side stammer fra.

 

2) Gunnar Pedersen, f. 6.6 1905 - Fik en vognmandsforretning, hvor lillebroderen Hartvig  arbejdede  det meste af sit liv.

 

3) Ellen Margrethe Pedersen, f. 11.4 1907 - Gift i 1934 med Peter Jensen, Brovst Sogn

 

4) Marius Pedersen - Arbejdede som bestyrer på en større gård på Lolland

 

5) Hartvig Pedersen, f. 9.5 1909 - Ugift, chauffør

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Anker Christensens Gård 11a:   med flere: 28 tønder, ca. 3 tønder hartkorn, 39.000 Kr. Ejendomsskyld og 26.700 Kr. Jordværdi.

 

1925 -  I midten af tyverne skulle en jernbane anlægges tværs over gården og i den forbindelse fandt man de store forekomster af grus og sten, som brødrene Gunnar og Thorkild fik gang i en  produktion af.  På Anker Christensens Gård boede brødrene Gunnar og Thorkild Pedersen med deres familier sammen med forældrene, der boede i den ene ende.

 

1930 - Sønnen Hans Thorkild Pedersen var forpagter af Anker Christensens Gård ved FT 1930.  Han er også nævnt som leverandør. Endvidere bor der også en chauffør i Grusgraven Hans Viggo Nielsen, f. 13.5 1903 i Birket, på gården. I begyndelsen af 30`erne kom den store landbrugskrise og desværre havde Ole Pedersen kautionsnæret på et lån til sin fætter, der også havde en gård på Lolland, som var gået på tvangsaktion. Trods det at Ole Pedersens gård og produktionen af grusgraven gik godt,  forlangte banke at få sit tilgodehavende og Ole Pedersen blev nød til at sælge gården mod at de fik et aftægts hus i Birket. Brødrene Gunnar og Thorkild Pedersen flyttede med deres familier til København. Læs også bogen ”Kære Oldebørn” af Eigil Pedersen.

 

1934 - Gården blev solgt til Anker Christensen for 40.000,00 den 19. januar 1934. Efter salget flyttede Bolette og Ole Pedersen i et aftægts hus i Birket, siden til en villalejlighed på Amager og derefter i en lejlighed på Østerbro. Ole Pedersen døde i 1950, 89 år gammel og Bolette døde som 94-årig i 1966.

 

Anker Christensen var født den 11. juni 1900 på Fejø. Han var søn af møller og ølbrygger i Østerby Gerhard Christensen, 8.12 1867 og Pouline Poulsen, f. 19.12 1869, samt  bror til doktor Christensen i Horslunde (farbror til læge Kim Christensen). Anker Christensen var tipoldebarn til Jeppe Larsen Ploug fra Vennnerslund i lige linje (far, farfar, oldefar, og tipoldefar). Læs meget mere om Anker Christensens forældre på Fejø`s hjemmeside, hvor du også får at vide at hvidtøllet var opkaldt efter hans mor Pouline. Efter salget af gården flyttede Bolette og Ole Pedersen i matrikel nr. 1b i Birket, hvor de ved folketællingen i 1940 ses som aldersrentenyder.

Anker Christensen blev gift den 2. november 1927 i Horsens Klosterkirke med  Anna Marie Due

Anker Christensens forældre møller og ølbrygger i Østerby Gerhard Christensen, 8.12 1867 og Pouline Poulsen, f. 19.12 1869

Anker Christensen blev gift den 2. november 1927 i Horsens Klosterkirke med  Anna Marie Due, f. 22. juli 1903 i Hatting, Vejle Amt. Hun var datter af gårdejer af Bromølle Højgård Knud Due Knudsen og Marie Kirstine Sørensen, Hatting Sogn. Inden de kom til Birket var Anker Christensen gårdejer i Grumstrup Mark, Vedslet Sogn ved Skanderborg. 

De fik 3 børn:

 

1) Gerhard Christensen, f. 15. februar 1929 i Hatting

2) Knud Due Christensen, f. 15. oktober 1930 i Vedslet, Skanderborg-20.1 2007 - Gift med Mimi Jørgensen (20.9 1934-20.11 1998)

3) Else Marie Christensen, f. 7. august 1932 i Vedslet, Skanderborg

 

Anker Christensen dyrkede meget frugt og plantede en stor del af arealet til med frugttræer. Anker Christensen leverede også sukkerroer og havde det rimelig nemt medens roebanen eksisterede, for der var skiftespor tæt på hans marker ved forsamlingshuset (Signe Stub Sognegård), så hentede han bare nogle tomme vogne og fyldte dem og stillede dem så bagefter tilbage.

 

1960 - Omkring dette tidspunkt begyndte Anker Christensen at udleje en del af jorden til Grusgraven

 

1975 - Anker Christensen købte  matrikel nr. 12k af Hans Rasmussen for 82.000,00.

 

1990 - Skøde af 27. september fra Birket Grusgrav A/S på matrikel nr. 9e. Kr. 40.000,00.

 

1993 - Anna Marie Due døde den 20. februar og begravet i Birket Kirke, 89 år gammel.

 

2000 - Anker Christensen døde den 14. august 2000 og begravet i Birket Kirke, 100 år gammel (Så vidt vides en af de længst levende personer i Birket Sogn)

 

Gården blev overtaget af børnene og senere solgt. Noget af jorden købte Knud Jørgen Skytte fra Søgård og resten købte Grusgraven.

 

2017 - Jorden ejes i dag af S.M.U.S. A/S og er på ca. 16,7 hektar.

 

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk 

Anker Christensens søn Knud Due Christensen i 50`erne med sin hund og jagtgevær. Han købte siden ejendommen på modsatte side af Kragenæsvejen og blev gift med Mimi Jørgensen.

Anker Christensen blev 100 år, og blev interviewet af det lokale dagblad, som kan ses her på siden på et senere tidspunkt.

Anna Marie Due, født i Hatting i Jylland

Anker Christensen

Bolette og Ole Pedersen med et barnebarn og herunder et andet billede af Bolette Bertine Borre. Hun stammede fra Tillitse og var datter af gårdejer Hans Hansen Borre.

Bolette og Ole Pedersens børn. Fra venstre er det svigersøn Peter Jensen, gift med datteren Ellen (nr. 3),  Marius (2), Thorkild (4), Hartvig (5) og Gunnar (6)

Thorkild Pedersen og Inge Hansen. Sønnen Eigil skrev bogen ”Kære Oldebørn” fra 2007, som disse billeder stammer fra. Thorkild Pedersen forpagtede gården indtil den måtte sælges 1934.  Efter salget flyttede familien til København. 

 

 

Eigil Pedersen med forældrene Inger og Thorkild Pedersen og indsat da han blev Ridder af Dannebrog.

Hartvig, Inger og Thorkild Pedersen på trappen foran stuehuset på gården i Birket.

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Tvebakken 17b

Bandholmvej 60

4943 Torrig