Tekstboks: Arr. Støttekredsen for

Referat fra mødet mellem Støttekredsen og Kontaktgruppen den 13. september om flytningen af arkivet til Birket Skole

 

Læs mere

Provst Bjarne A. Madsen, Fejø har skrevet en spændende beretning om præstengården i Birket...

 

Læs mere

Birket Lokalhistorisk Arkiv flytter i nærmeste fremtid over på skolen.

 

Læs mere

Tidligere museumsformidler holder foredrag den 17.4 i Birketlunden

Læs mere

Birket GFs håndboldhold i begyndelsen af 50`erne. Vi mangler navnene?

Christian Funch grundlagde i 1922 Funchs Turistfart.

 

Læs mere

Hans Godche boede i dette hus ved kirken som barn. Læs en livlig gammel mands beretning fra fyrrene.

 

Læs mere

Edel Kristoffersen fortæller om en af de slemme vintre i fyrrene. Edel er her sammen med sin far Sofus Jensen. Læs mere

På årets generalforsamling var der en heftig debat om udstillinger, som denne her på billedet fra den store skoleudstilling i marts. Læs mere

Selvom det ikke er bevist, må det formodes at der kun er en Skafte slægt i Danmark.

 

Læs mere

Skude slægten kom til Birket og omegn i slutningen af 1860`erne og endte med at fire søskendes efterkommere i 2006 kunne samle 90 i Signe Stub. Læs mere

I år er det 25 år siden at der opstod en brand i Birketlunden

Læs mere

 

Referat fra Generalforsamlingen

 

Under formandens beretning kom det frem, at formanden Knud Jørgen Skytte  og 2 i støttekredsens bestyrelse ikke ønskede genvalg (Anne Davis) eller trak sig (Jørgen Andersen). Der var ingen problemer med at få valgt nye medlemmer til bestyrelsen, som består nu af 3 nyvalgte medlemmer: Per Knudsen, Jørgen Thomsen og Niels Peter Skov-Larsen Læs mere

 

   ”Der skal søges en ny arkivleder til Birket Lokalhistoriske Arkiv, så arkivet kan placeres på Birket Gl. Skole – på uændrede vilkår”.

I går modtog vi ovenstående glædelig meddelelse om  beslutningen fra mødet den 4. november i Femern Bælt, Erhvervs- og Kulturudvalget.

 

 

 

 

   Sidste Nyt: November

Betty Nielsen har været til samtale på kommunen til stillingen som ny arkivleder i Birket Lokalhistorisk Arkiv

Den endelige afgørelse bliver offentliggjort den 2. december på næste Femern Bælt udvalgsmøde. Den nye arkivleder tiltræder officielt den 1. januar.

 

 

 

 

   Sidste Nyt: November

Flytning af Arkivet:

 

Arkivet forventes at blive pakket ned i kasser af arkivkonsulent Heidi Pfeffer & Edel Kristoffersen og derefter flyttes det til et aflåst rum i den gamle gule skole af kommunens folk i begyndelsen af december måned….

 

 

JulehyggeDen 14.12 kl. 19.30Birket lokalhistorisk arkivI Birketlunden

Traditionen tro afholder Støttekredsen igen julehygge i Birketlunden. Anne Jacobsen (billedet) fra Maribo vil læse julehistorier og spillemændene spiller igen julemusik.

Tekstboks: Betty Nielsen udnævnttil ny arkivleder

Betty Nielsen blev den 7. december udnævnt til ny arkivleder for Birket Lokalhistorisk Arkiv. Vi siger tillykke og her kan du læse et mindre portræt af Betty. Læs mere

Tekstboks: TAK TILEdel Kristoffersen

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt       

Tekstboks:

Nyhedsarkivet

2009-2010

Næste

         Nyhedsarkivet 2009-2010    |      Nyhedsarkivet 2011        |        Nyhedsarkivet 2012-2013-2014               |        Nyhedsarkivet 2015

Forside:       Om Arkivet:         Nyhedsarkiv                Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt     

Næste

Nyhedsarkivet 2009-2010   

Nyhedsarkivet 2011

Nyhedsarkivet 2012-2013-2014

Nyhedsarkivet 2015

Nyhedsarkivet 2016

Nyhedsarkivet 2017

Nyhedsarkivet 2018-2020                                 

Nyhedsfoldere fra Arkivet

Se også Artikler: