Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv     Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt            

Hjelmholt Købmandshandel

Matrikel nr. 2c, 2110 m2

Nakskovvej 14, 4943 Torrig

 

1880 -  I Hjelmholt var der ved folketællingen i 1880 en købmand i Hjelmholt: Peter Andreas Lindberg, f. 1831 i Horsens (Hjelmholt Købmandsforretning) Gift med Cathrine Marie Thorsen, f. 26.2 1838 i Nakskov. De fik 9 børn. De kom fra Søllested omkring 1867. Vi ved dog ikke om det er den samme som Bernard August Rasmussen i 1912 åbnede på matrikel nr. 2c og e Hjelmholt, da der ikke var nævnt noget matrikelnummer før omkring 1901. 

 

1912 - Bernard August Rasmussen købte huset og åbnede Hjelmholt Købmandshandel. Han var født den 19. august  1879 í Vesterborg, søn af Niels Rasmussen (Sadelmager), (f. 20.4 1845 i Magletving Holme - d. 27.7 1900, selvmord som følge af drikfærdighed) og Dorthea Rasmussen (f. 4.5 1849 i Bønned, Vesterborg - d. 28.9 1928 i Kragenæs). Bernard blev gift den 22.6 1912 i Føllenslev Kirke  med Anna Kirstine Jensen, f. 7.3 1886 Føllenslev Mark.  Hun var datter af gårdejer på Kirkemosegård Peder Jensen (1849-1925) og  Maren Kristine Hansen (d. 3.5 1889, Føllenslev i Holbæk Amt, Nordvestsjælland.

 

Bernard August Rasmussen var født på enkesædet på Vesterborgvej i Vesterborg, som blev bygget til pastor Boisens hjælpepræst i 1804 (Billedet herunder). Ved folketællingen i 1890 var Bernhard August Rasmussen tjenestedreng på Stampegård i Torrig. Senere i sin ungdom kom han til Lille Købelev indtil 1899, hvorefter han var at finde i Kragenæs i 1901, hvor han boede hos gæstgiver Anders Nielsen, Kragenæs Kro.

 

 

Ane Kristine og Bernhard August Rasmussen  fik to børn:

 

1) Edith Mathilde Rasmussen, f. 14. marts 1913 i Hjelmholt

2) Poul Christian Skou Rasmussen, f. 15. maj 1915 i Hjelmholt

1917 - Bernhard August Rasmussen solgte forretningen til Jens Jørgen Jensen Skafte, f. 16.6 1860 på Jystedgård i Skovhuse. Hvor familien Rasmussen flyttede hen efter salget vides ikke. Han var søn af Peder Jensen Skafte (f.  24.3 1824 i Skovhuse - d. 13.11 1906 i Skovhuse) og Maren Kristine Rasmussen, f. 1.1 1840 i Birket.  Jens Skafte havde haft Slettemark i St. Lindet fra 1883-1904,  hvor han solgte gården til lillebroderen Morten Laurids Skafte. Efter salget af Slettemark købte Jens Skafte først Søndertofte, som lå bagved Horslunde Kro, men den solgte han nogle år efter for at købe Kuldsminde på Fejø. Han var gift den 23.2 1883 i Vesterborg Kirke med Julie Sofie Bonke (25.2 1859-1.9 1923), datter af Niels Hansen Bonke & Maren Katrine Karstensen i Skovhuse og bror til Carl Bonke, Skovlyst 1a i Torrig.

 

 

 

Efter Slettemark havde Jens Skafte først Søndertofte i Horslunde (herover) og siden Kuldsminde på Fejø (herunder)  inden han købte forretningen i Hjelmholt.

1923 - Julie Sofie Bonke døde den 1. september og begravet i Birket Kirke den 7. september 1923, 63 år gammel af en blodprop i hjernen. Julie og Jens Skafte fik ingen børn.

 

1926 - Jens Skafte solgte forretningen til Johannes Wichmann Clausen ifølge skøde af 16.7 1926 til en pris på kr. 28.000,00. I købekontrakten var medindregnet et cigar skab med glasdør, 1 opredt seng og 10 høns og en hane.

Efter salget af Hjelmholt Købmandshandel flyttede Jens Skafte ned og boede hos sin bror Morten Laurits Skafte på Slettemark. Robert Skytte berettede i sin fortælling om Lindet følgende om Jens Skafte:

 

 ”Efter at han kom tilbage til Slettemark sidste gang cyklede han, i de første år lidt rundt til sine venner og bekendte og solgte cigarer, til gilder var det jo gerne kasser med 100 stykker, dengang kostede en Tributo eller Advokat højst 25 ører stykket. Han har nok holdt forbindelsen til sine grossister fra sin købmandstid, hans sidste tid tilbragte han på Birket Alderdomshjem, som blev bygget i 1935.

 

 

 

Købmanden var pligtig til at sælge det bindegarn, der skulle bruges til den kommende høst. Købmand fik et næringsbevis, der galt til 1942. Den blev fornyet til 1966. Han var uddeler for LMAF, for spøg kaldet Lollands Mest Ansete Forretning”, men ellers var det forkortelsen for Landmændenes Andels Foderstof Forretning. Magasinet til LMAF lå bag butikken. Her kunne man få korn– og foderstoffer med mere. Bagved bygningerne var der en stald. Købmand Skafte havde haft heste, men W. Clausen brugte stalden til tjæretønder, maling og andet, der skulle bruges til gårdenes vedligeholdelse. De solgte også læsket kalk til hvidtning af bindingsværket. Købmanden havde en grav, hvor han blandede kalk og vand. De kogte op, så man skulle være meget forsigtig. Hvis man fik læsket kalk i øjnene, så kunne man blive blind. Der kom skibe til Urne Havn med kali og superfosfat til jordforbedring. De kom i løs vægt og skulle øses op i sække. I

 

1935 - Det år fik Wichmann Clausen tilladelse fra amtsrådet til at opføre en tilbygning. Der var fladt tag, som familien brugte som altan. 3 år efter senere blev der sat tag på med høj rejsning.

 

1941 - Indtil begyndelsen af fyrrene var der petroleumslamper som belysning. Clausen passede dem omhyggeligt, så de ikke sodede. Før der kom elektricitet blev kaffen malet hos Jepsen i Tilegade i Nakskov. Købmanden bestilte 5 kg. Kaffe. Det blev sendt med Nakskov - Kragenæs Banen, så han kunne hente det på stationen ved toget kl. 10.30.

 

1970 - Wichmann Clausen lukkede forretningen.

 

1971 - Johannes Wichmann Clausen døde juleaften den 24. december, 71 år gammel i Hjelmholt.

 

1985 - Anna Nielsen døde i 20. marts 1985, 81 år gammel. Huset blev solgt til Ragnhild Elvira Rod, f. 9.2 1941 til kr. 345.000,00 ifølge skifteretsattest fra Børge Wichmann Clausen af 4. december 1985.

 

2018 - Ragnhild Rod bor stadig på ejendommen, som i dag er vurderet til kr. 760.000,00 og er på 2110 m2. Ragnhild Rod blev skilt fra lærer og borgmester fra 1986-2000 i Ravnsborg Ejnar Holm Rod (f. 15.2 1940 Kongens Thisted -  d. i oktober  2007 på Frederiksberg)

 

 

Johannes Wichmann Clausen var født den 8.6 1900 i Ønslev. Han var søn af gårdejer Johan Vilhelm Clausen (1868-1936) og Ane Kirstine Jensen (1870-1906). Han blev i Ønslev Kirke den 16.4 1926  gift med Anna Nielsen, f. 3.2 1904 i Nysted. Hun var datter af gårdejer på Stenvængegård i Nysted Landsogn Hans Nielsen, f. 29.3 1862 i Vester Ulslev og Bodil Kristine Sørensen, f. 1.8 1865 i Kettinge. Da han blev gift var havde han allerede erhvervet sig forretningen, selvom overtagelsen af skødet først blev endeligt den 26.7 1926.

 

Anna og Johannes fik tre børn:

 

1) Børge Wichmann Clausen, f. 12. marts 1927 i Birket

2) Kirsten Clausen, f. 7.3 1931 i Birket - d. 10.1 1943, 11 år gammel

3) Søren Wichmann Clausen, f. 9. juni 1937 i Birket - d. 9. juli 1972, 35 år gammel

Julie Sofie Hansen (Bonke) døde i 1923 og efter få år valgte Jens Skafte at sælge forretningen

Købmænd

I Birket

 

Birket

Købmandsgård

(Koch`s)

Birket

Købmandsforretning

(Mogens Hansen)

Hejringe Købmandshandel

Bandholmvej 165

Hjelmholt

Købmandshandel

Nakskovvej 14

Juthas

Minimarked

Bandholmvej 33

Kragenæs

Købmandshandel

Kragenæsvej 47

Kragenæs

Skibsproviantering

Kragenæsvej 82

Lindet

Købmandsforretning

Signe Stubsvej 23

Møllenbach

Poppelalle 17

St. Lindet

Købmandsforretning

Rosningvej 65

Tatol

Bandholmvej 98

Torrig

Købmandshandel

Bandholmvej 40

Torrig

Købmandsforretning

Spurvevej 19

Købmænd

I Birket

 

Birket

Købmandsgård

(Koch`s)

Birket

Købmandsforretning

(Mogens Hansen)

Hejringe Købmandshandel

Bandholmvej 165

Hjelmholt

Købmandshandel

Nakskovvej 14

Juthas

Minimarked

Bandholmvej 33

Kragenæs

Købmandshandel

Kragenæsvej 47

Kragenæs

Skibsproviantering

Kragenæsvej 82

Lindet

Købmandsforretning

Signe Stubsvej 23

Møllenbach

Poppelalle 17

St. Lindet

Købmandsforretning

Rosningvej 65

Tatol

Bandholmvej 98

Torrig

Købmandshandel

Bandholmvej 40

Torrig

Købmandsforretning

Spurvevej 19