Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv    Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Skoleinspektører på Birket Skole fra 1866 - 2004

Snedkersønnen fra Fejø havde taget sin læreruddannelse på landets ældste seminarium i Jonstrup ved Ballerup i 1916. Efter et par korte vikarjob i Søllested og Bandholm, blev han i 1918 ansat som 2. lærer i Tune ved Roskilde, og i 1923 blev han så ansat som førstelærer i Birket. Lærer Olsen blev i Birket ud over lærergerningen kendt som kirkesanger og han var desuden med i menighedsrådet i en årrække.

 

Anker Marius Olsen blev født den 18. april 1898 i Østerby på Fejø, som søn af snedkermester Carl Christian Olsen (f. 19.10 1867 i Vordingborg) og Nielsine Kristine Poulsen (f. 14.9 1868 på Fejø). Anker blev gift med Sara Rasmussen (f. 23. januar 1898) fra Bursø den 22. maj 1920 i  Bursø Kirke.

 

Anker Marius Olsen var som nævnt snedker søn fra Fejø, men faktisk var der tre generationer på hans faders side, idet også hans farfar Ole Christiansen Kliim (1807-1885) og oldefar Christian Olesen Brandt Kliim (1782-1866) var snedkermestre i Østerby på Fejø.  Lærergerningen var ikke fra fremmede, fordi både Ankers tipoldefar Ole Gotthilf Christiansen Kliim (1739-1805) og 2xtipoldefar  Christian Sørensen Kliim var skoleholdere. Førstnævnte var skoleholder og degn på Femø, mens hans far Sørensen Kliim stammede fra Sakskøbing, hvor han var skoleholder.

 

Anker M. Olsen havde tre søskende: Kristen (f. 1894), Karla (f. 1898) og lillebroderen Karl Kristian (f. 1904) som også var skolelærer….

 

Som nævnt i stykket til højre var Anker Marius Olsens tipoldefar ligeledes skoleholder og slægtsnavnet Kliim kan føres tilbage til  en præstefamilie i Klim Sogn i Vendsyssel. Første kendte medlem var Peder Nielsen Klim (1613-1693),  som blev gift med Else Poulsdatter Kras i Nørholm Kirke den 10.3 1650. Peder Nielsen Klim blev student i 1643 og  i  1649 blev  han  sognepræst  Øland i Øster Han, Hjørning. Øland var oprindelig en ø i Limfjorden, men blev landfast med Brovst i 1803. Peder Nielsen Klims far var sognepræst  i Klim, deraf slægtsnavnet. I skiftet efter Peder Nielsen Klim kan det læses at han efterlod 11 børn, hvoraf nr. 2 var Søren Pedersen Klim (1664-1694). Peder Nielsen Klim var Anker M. Olsens 6xtipoldefar…..

Herunder ”Nygårds sedler der bekræfter Peder Nielsen Klim...

Tekstboks: Anker M. Olsens oldefar
Christian Olesen Brandt Kliim
Notat: Husmand/Snedker i Østerby Fejø. Ved Fødslen på Fejø benævnes han som søn af Sr. Kliim, skoleholderen. Og han står som Christian Brandt (Brandt er efter moderen). FT Fejø sogn 1845, Østerby Hus 54. 
I FT-1787 Femø Sogn står han som Christian Brandt 6 år gammel. Faderen er degn og skoleholder på Femø.

Vielsen: Fejø kirkebog 1805.
Fredagen 19 April blev Ungkarl fra Femøe Snedkersvend Christian Olsen Klim og Pigen Abelone Magreta Jensdatter viede, forloverne var Jens Pedersen Schou, Anders Larsen Lærche. 
FT. 1834 Fejø sogn. Østerby, 50 Et hus. 
Christian Olsen Kliim, 54 gift, Huusmand og Snedker. Abellone Jensdatter, 50 gift, hans kone. Ole Christensen, 27 ugift, deres søn og er Snedker. Maren Kirstine Johansdatter, 6 forsørges af fattigvæsnet, som forældreløst barn. 
FT. 1845 Fejø sogn. Østerby, 54 Et Hus. Christian Olsen, 65 gift, Snedker. Abellone Jensen, 61 gift, hans kone.
Døbt: 6.  JAN. 1782 Fejø Kirke
Stilling: Husmand/Snedker
Død: 9 NOV 1866 Østerby/Fejø sogn/Fuglse herred
Begravelse: 14 NOV 1866 Fejø kirkegård
Tekstboks: Anker M. Olsens tipoldefar
Ole Gotthilf Kliim
Notat: Ole Gotthilf Kliim, er ifølge Alfred Larsen "Lolland-Falsters degne og skoleholdere" søn af skoleholder i Oreby/Sakskøbing på Lolland, Christian Sørensen Kliim og hustru Margrethe Olufsdatter. ( Niels Siøe som er forlover ved vielsen er fra
købmandsslægten Siøe, der også er fra Oreby).

Født:  Omk 1739 ?
Død:  25 Feb 1805 Femø sogn
Begravet: 02 Mar 1805 Femø sogn
Stilling: Sogne Degn/Skoleholder
Hustru: Sara Magaretha Brandt

Viet:
Femø kirkebog: At hverken Slægt, Svogerskab eller noget andet kand hindre velagtbare degn karl Ole Gothilf Klim og Jomfru Sara Margaretha Brandt at indtræde i det hellige ægtestand tilsammen /thi at v????? Trolovelse, der til er erhvervet
Allernaadigst Tilladelse
Femøe 5te Octo. 1778: Forlover Niels Siøe.

I FT-1801 Femø sogn, Nørreby, 34 familie, benævnes han som Sogne Degn og Skoleholder. 68 år gammel, men i FT- 1787 er han 34 år gammel ?? er han ikke 58 år i 1801.
Degn og skoleholder på Fejø 1776 til 1781, degn og skoleholder på Femø fra
1782 til 1805.

Uddrag af Niels Stenfeldts: TRÆK AF LIVET PAA FÆMØ I SVUNDNE TIDER.

Den 21' Juni 1801 kom Biskop, Dr. Bloch her paa Visitats. Hans Udtalelser om sine Indtryk nedskrev han meget kortfattet: "Tirsdagen den 21 Kl. 7 Morgen visiterede jeg 2' Gang i Kirken paa Øen "Fæm". Af Ungdommen 60 konfirmerede og 90 Skolebørn i 1 Distrikt. Meget vel fornøjet. - Sognepræsten Hr. Magnus Sommer talede filosofisk vel. - Degn og Skoleholder Kliim nogenledes. Ingen Klage. Præstegaarden i skikkelig Stand.

Død: At Vinteren og Is dengang kunde afspærre Fæmø fra Omverdenen mere end nu, vi har Isbrydere og kraftige Motorfartøjer, er saa naturligt. Dette brudstykke af et Provstebrev til Bispen af den 20 Marts 1805 meddeler derom: "Sognepræst Hr. Zeuten paa Fæmø har ved Skrivelse af 17 hujus (dennes) tilmeldt mig, at den gamle Degn paa Øen, Ole Klim, er ved Døden afgaaet den 25 forrige Maaned. Denne Efterretning sendte han mig med en Expres, som var den afdøde Degns egen Søn, og da jeg spurgte ham, hvorfor de ikke havde været muligt hidindtil at komme fra Øen, da ingen havde vovet sig til at gaa over Isen, og der nu først var blevet aabent Vand. Hvorvidt dette medfører sandhed, kan jeg ikke sige"
Stilling: Sogne Degn/Skoleholder
Død: 25 FEB 1805 Femø sogn/Maribo amt
Begravelse: 2 MAR 1805 Femø sogn/Maribo amt

Hr. og fru Olsen, ved førstelærerens 25 års jubilæum i 1948. Billedet til højre viser Tune gammel skole, som Anker M. Olsen var ansat på,  inden turen gik tilbage til Lolland….

Anker M. Olsen var ansat i 40 år fra 1923 til 1963 som første lærer på Birket Skole…..

Tekstboks: Anker M. Olsen 2xtipoldefar
Christian Sørensen Klim
Notat: Skoleholder i Oreby, Sakskøbing Landsogn 1755-1756.
Kilde: Alfred Larsen "Lolland-Falsters Degne og Skoleholdere".
Stilling: Skoleholder
Død: 9 AUG 1756 Sakskøbing
Begravelse: 13 AUG 1756 Sakskøbing

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt               

NæsteSkoleinspektør fra 1923-1963Anker Marius OlsenNæsteNæsteNæsteNæste

Skole-

inspektører

 

Lars  Jørgensen

1866-1885

Oluf T. Jansen

1885-1923

Anker M.

Olsen

1923-1963

Hemming 

Christiansen

1963-1969

Vagn E.

Jørgensen

1969-1988

John Kåre

Bjørnson

1988-2004

Birket

Centralskole

 

 

Birket Skoles Historie

 

 

Birket Skoles Historie 2

 

 

5 generationer  på

 Birket Skole

 

 

Skoleholdere & Skoleinspektører

(3.3 2012)

 

 

Skolebilleder fra

Birket Skole

 

Birket

Centralskole

 

 

Birket Skoles Historie

 

 

Birket Skoles Historie 2

 

 

Birket Skole

Historie  3

 

 

140 til udstilling

(15.3)

 

 

5 generationer  på

 Birket Skole

 

 

Skoleholdere & Skoleinspektører

(3.3 2012)

 

 

Skolebilleder fra

Birket Skole

 

Skole-

inspektører

 

Lars  Jørgensen

1866-1885

Oluf T. Jansen

1885-1923

Anker M.

Olsen

1923-1963

Hemming 

Christiansen

1963-1969

Vagn E.

Jørgensen

1969-1988

John Kåre

Bjørnson

1988-2004