Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv           Artikler:        Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Støttekredsens vedtægter

  § 1

 

Foreningens navn er Støttekredsen for Birket Lokalhistorisk Arkiv

 

§ 2

 

Foreningens formål er at fremme interesse omkring Birket Lokalhistorisk Arkiv og at være en støtte for Arkivet og dets leder, bl.a. gennem udadvendt arbejde.

 

§ 3

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som indkaldes med mindst 14 dages varsel til afholdelse i Januar måned og regnskabsåret er fra den 1.1 - 31.12.

 

§ 4

 

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

 

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Kassererens regnskab

4: Fastsættelse af kontingent - (endelig beslutning tages af bestyrelsen)

5: Valg af bestyrelse

6: Indkomne forslag (skal være i formandens i hænde senest 8 dage før)

7: Eventuelt

 

§ 5

 

Bestyrelsens vedtægter består af 5 medlemmer, hvoraf de 4 vælges på generalforsamlingen. Det femte medlem er den til enhver tid siddende arkivleder af Birket Lokalhistorisk Arkiv.

Desuden vælges 2 suppleanter, samt 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

Valget foregår således, at i lige år vælges 2 repræsentanter, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorrepræsentant for 2 år og på samme måde på ulige år…..

 

§ 6

 

Bestyrelsen konstituere sig selv.

 

§ 7

 

Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes ved bestyrelsens beslutning eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom.

 

§ 8

 

Eventuel ændring i vedtægterne eller opløsning af Støttekredsen kan ske ved 2 på følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være den ordinære.

 

§ 9

 

Ved opløsning overføres eventuel kassebeholdning til Birket Lokalhistorisk Arkiv

 

§ 10

 

Foreningen er stiftet på generalforsamlingen den 29. september 1992.

Vedtægterne er ændret i § 3, således at regnskabsåret følger kalenderåret 1.1 - 31.12 og at generalforsamlingen skal afholdes i Januar måned….

 

Ændringen er sket på generalforsamlingen den 17.1 2012

 

Støttekredsen for Birket Lokalhistorisk Arkiv 2012:

Per H. Knudsen, formand, Betty Nielsen, Næstformand, Niels Peter Skov-Larsen, sekretær, Libuse Müller, Medlem og suppleant Poul Skude Kristensen.

 

(26.1 2012  - Per H. Knudsen)

Tekstboks: Generalforsamlingen 17.1 2012

Valg af Bestyrelse:

Libuse Müller, genvalg
Niels Peter Skov-Larsen, genvalg

Suppleant, Poul Skude Kristensen, genvalg

Revisor:

Jørgen Hovmand, genvalg

Suppleant for denne:

Willy Molin, genvalg

Alle er valgt for to år og sidder i perioden 2012-2013….

Følgende er på valg i 2013: 

Per H. Knudsen og Jørgen Thomsen til bestyrelsen, en ny suppleant, revisor Rita Madsen og suppleant for denne…..


Næste

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt   

Næste