Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:     Nyhedsarkiv       Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Birket Lokalhistorisk ArkivSognerådsformænd & sognefogeder i Birket

1791 - 1970

Af Edel Kristoffersen

 

I 1842 blev der her i sognet indført Sogneforstanderskab, det var foreløberen for Sognerådet. Før 1842 var præsten formand for et fattigråd, som varetog de mennesker der ikke kunne klare sig selv. De øvrige anliggender for sognet f.eks. Skoler og veje blev varetaget af godsforvalteren på Pederstrup og Halsted Kloster. Det fremgår at de første medlemmer i forstanderskabet blev udpeget fra godskontoret i Pederstrup og Juelinge, og det var ifølge protokollen den 5.januar 1842 og her står navnene på de udpegede medlemmer, som skulle varetage sognet.

 

Det blev bestemt ved loven af 22.marts 1855, at de valgte medlemmer var på en 6 års periode, men dog med valg hvert 3. år således at i Birket blev der i den ene periode valgt 5 medlemmer og i næste 4 medlemmer, således at alle medlemmer sad i 6 år.

 

Det var ikke før i 1909 at valgperioden blev ændret til 4 års periode ,med alle 9 medlemmer på valg samtidig.

 

Formænd: 1842 - 1868

 

1842 - 1856: Fæster Hans Jensen,  (f. 1809) Øster Kongstedgård i St. Lindet

1856 - 1959: Fæster Hans Brix, (1824-1897)  Stampegård i Torrig

1859 - 1962: Fæster Hans Jensen, (f. 1809) Øster Kongstedgård i St. Lindet

1962 - 1868: Fæster Hans Brix, (1823-1897) Stampegård i Torrig

 

Sognerådsformænd 1868—1970

 

1868 - 1880: Gårdejer Peder Stryhn, (1832-1915) Fuglsang i Hjelmholt

1880 - 1912: Gårdejer Rasmus Klinke, (1840-1919) Nygård i Lindet (Ridder af Dannebrog 1916)

 

(Det blev nu bestemt at alle sognerådsmedlemmer skulle på valg hvert 4. år)

 

1912 - 1917: Gårdejer Julius Kristensen, (1857-1943) Damgård i Torrig

1917 - 1927: Gårdejer Julius Ingersen, (1858-1939) Bavnehøjgård i Birket

1927 - 1964: Gårdejer Hans Knudsen, (1889-1972) Agerspris i Torrig

1964 - 1970: Købmand Borgvald Koch i Birket

 

I 1970 blev Birket Kommune sammenlagt med 8 andre kommuner på Vestlolland og dermed var Birket som selvstændig kommune forbi

 

Sognefogeder 1791 - 1972

 

Det blev i 1791 bestemt at der i landområderne i hele landet skulle udnævnes en mand til at være Sognefoged. Disse mænd skulle hjælpe Herredsfogeden i byerne med kriminelle sager, som kunne opstå i sognet.

De første sognefoged jeg har fundet navnet på er:

 

1801 - 1817: Fæster Jeppe Jensen, (1751-1817) Jeppesens Gård i Hejringe

1817 - 1835: Fæster Niels Olesen, (1782-1835) Slothgård i Ravnsby

1835 - 1866: Fæster Hans Friis, (1798-1866) Glentegård i Ravnsby

1866 - 1869: Fæster Hans Brix, (1823-1897) Stampegård i Torrig

1869 - 1899: Gårdejer Peder Stryhn, (1832-1915)  Fuglsang i Hjelmholt

1899 - 1918: Gårdejer Wilhelm Pedersen Dalsby, Dalbygård i Lindet (se herunder)

1918 - 1937: Gårdejer Anton Klinke, Nygård i Lindet (se herunder)

1837 - 1964: Gårdejer Sofus Knudsen, Solgården i Torrig

1964 - 1972: Gårdejer Jørgen Jørgensen, Vennerslund i Torrig

 

I 1972 blev sognefoged stillingen nedlagt i Birket Sogn.

 

To personer har været både sognerådsformand/forstander og sognefoged: Hans Brix og  Peder Stryhn

 

 

Oplysningerne om de forskellige personer er lavet af Per H. Knudsen

 

Sognefogeder & Sognerådsformænd

 

 

Næste

Af Edel Kristoffersen

Tekstboks: Hans Brix som var både sognefoged og sogne-forstander formand i  Birket,  var søn af skolelærer i Magletving og kirkesanger Claus Friderich Brix og barnebarn til Hans Nicolaisen Brix, ligeledes skolelærer i Magletving. Hans Nicolaisen Brix stammede fra Hollmühle i Slesvig-Holsten…. 

Hans Brix blev gift i Birket den 20. november 1843 med Ane Sofie Frandsdatter (f. 1818), hvis familie stammede fra Købelev… Hans og Ane Sofie fik 5 børn. 

Claus Friderich Brix blev gift med Kirsten Christoffersdatter den 30. marts 1822 i Birket Kirke og de fik 2 børn Hans og Anne Cathrine. Claus havde i øvrigt en søster Lotte Christine Brix,  der blev gift med skoleholder i Skørringe Christian Monrad Keller….
NæsteTekstboks: Den første sognefoged som Edel har fundet var Jeppe Jensen fra Hejringe. Jeppe Jensen var født i 1753 og var gårdmand. Jeppe var gift med Kathrine Hansdatter og de fik 5 børn: Hans Jeppesen (1780 - 1781), Jens Jeppesen (1787 - 1878) Maren Jeppesdatter (1783 - 1857), Hans Jeppesen (f. 1786) og Anne Cathrine Jeppesdatter (1793 - 1833, døde af tyfus).

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt              

Sofus Knudsen, Sognefoged  1937-1964

Næste

 

 

Portrætter

 

Sognerådsformand

Borgvald

Kock

1964-1970

Sognerådsformand

Hans

Knudsen

1927-1964

f.1889 - d. 1972

Sognerådsformand

Julius

Ingersen

1917-1927

f.1858 - d. 1939

Sognerådsformand

Julius Kristensen

1912-1917

Sognerådsformand

Rasmus Klinke

1880– 1912

Sognerådsformand

Peder Hansen

Stryhn

1868-1880

Sognefoged

Hans

Brix

1823-1897

 

 

Portrætter

 

Sognerådsformand

Borgvald

Kock

1964-1970

Sognerådsformand

Hans

Knudsen

1927-1964

f.1889 - d. 1972

Sognerådsformand

Julius

Ingersen

1917-1927

f.1858 - d. 1939

Sognerådsformand

Julius Kristensen

1912-1917

Sognerådsformand

Rasmus Klinke

1880– 1912

Sognerådsformand

Peder Hansen

Stryhn

1868-1880

Sognefoged

Hans

Brix

1823-1897