Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Birket Lokalhistorisk ArkivSognerådsformænd & sognefogeder i Birket

1791 - 1970

Af Edel Kristoffersen

 

I 1842 blev der her i sognet indført Sogneforstanderskab, det var foreløberen for Sognerådet. Før 1842 var præsten formand for et fattigråd, som varetog de mennesker der ikke kunne klare sig selv. De øvrige anliggender for sognet f.eks. Skoler og veje blev varetaget af godsforvalteren på Pederstrup og Halsted Kloster.

 

Men i 1842 blev der indført valg til sogneforstanderskab i Birket. Det blev bestemt at der skulle være 9 medlemmer, som så valgte deres formand. Valgperioden var for 6 år, således at der var valg hvert 3. år, hvor  henholdsvis 4 eller 5 medlemmer var på valg.

 

Formænd: 1842 - 1868

 

1842 - 1856: Fæster Hans Jensen, Øster Kongsted i Store Lindet (se nederst til venstre)

1856 - 1959: Fæster Hans Brix, Stampegård i Torrig  (Kurt Skytte ejer gården i dag)

1859 - 1962: Fæster Hans Jensen, Øster Kongsted i St. Lindet

1962 - 1868: Fæster Hans Brix, Stampegård i Torrig  (Se herunder til venstre)

 

Sognerådsformænd 1868—1970

 

1868 - 1880: Gårdejer Peder Stryhn, Fuglsang i Torrig

1880 - 1912: Gårdejer Rasmus Klinke, Nygård i Lindet

 

(Det blev nu bestemt at alle sognerådsmedlemmer skulle på valg hvert 4. år)

 

1912 - 1917: Gårdejer Julius Kristensen, Damgård i Torrig

1917 - 1927: Gårdejer Julius Ingersen, Bavnehøj i Birket

1927 - 1964: Gårdejer Hans Knudsen, Agerspris i Torrig

1964 - 1970: Købmand Borgvald Koch i Birket

 

I 1970 blev Birket Kommune sammenlagt med 8 andre kommuner på Vestlolland og dermed var Birket som selvstændig kommune forbi

 

Sognefogeder 1791 - 1972

 

Det blev i 1791 bestemt at der i landområderne i hele landet skulle udnævnes en mand til at være Sognefoged. Disse mænd skulle hjælpe Herredsfogeden i byerne med kriminelle sager, som kunne opstå i sognet.

De første sognefoged jeg har fundet navnet på er:

 

1801 - 1824: Fæster Jeppe Jensen, Hejringe

1824 - 1835: Fæster Niels Olesen, Slothgård i Ravnsby

1835 - 1866: Fæster Hans Friis, Glentegård i Ravnsby

1866 - 1869: Fæster Hans Brix, Stampegård i Torrig

1869 - 1899: Gårdejer Peder Stryhn, Fuglsang i Torrig

1899 - 1918: Gårdejer Wilhelm Pedersen Dalsby, Dalbygård i Lindet (se herunder)

1918 - 1937: Gårdejer Anton Klinke, Nygård i Lindet (se herunder)

1837 - 1964: Gårdejer Sofus Knudsen, Solgården i Torrig

1964 - 1972: Gårdejer Jørgen Jørgensen, Vennerslund i Torrig

 

I 1972 blev sognefoged stillingen nedlagt i Birket Sogn…..

 

Oplysningerne om de forskellige personer er lavet af Per H. Knudsen

 

 

 

Af Edel Kristoffersen

Tekstboks: Hans Brix, som var både sognefoged og sogne-forstander formand i Birket,  var søn af skolelærer i Magletving og kirkesanger Claus Friderich Brix og barnebarn til Hans Nicolaisen Brix, ligeledes skolelærer i Magletving. Hans Nicolaisen Brix stammede fra Hollmühle i Slesvig-Holsten…. 

Hans Brix blev gift i Birket den 20. november 1843 med Ane Sofie Frandsdatter (f. 1818), hvis familie stammede fra Købelev… Hans og Ane Sofie fik 5 børn. 

Claus Friderich Brix blev gift med Kirsten Christoffersdatter den 30. marts 1822 i Birket Kirke og de fik 2 børn Hans og Anne Cathrine. Claus havde i øvrigt en søster Lotte Christine Brix,  der blev gift med skoleholder i Skørringe Christian Monrad Keller….
Tekstboks: Den første sognefoged som Edel har fundet var Jeppe Jensen fra Hejringe. Jeppe Jensen var født i 1753 og var gårdmand. Jeppe var gift med Kathrine Hansdatter og de fik 5 børn: Hans Jeppesen (1780 - 1781), Jens Jeppesen (1787 - 1878) Maren Jeppesdatter (1783 - 1857), Hans Jeppesen (f. 1786) og Anne Cathrine Jeppesdatter (1793 - 1833, døde af tyfus). 
Tekstboks: Den første sogneforstander formand hed Hans Jensen og var fæster og gårdmand på Øster Kongsted i Store Lindet. Han var født den 30. december 1808 og blev gift med Inger Hansdatter den 13. september 1834 i Birket Kirke. De fik 9 børn, 6 døtre og 3 sønner. 

Inger Hansdatter (19.6 1812 - 20.4 1883) var ud af Sigvartsen slægten. Hendes farfar var Sivert Hansen og han var gift 3 gange og fik  13 børn, deriblandt hendes far Hans Sigvardsen. Hvis nogen kan huske Rasmus Sigvardt, så er han en af Sivert Hansens efterkommere, idet det er hans oldefar. 

Hans Jensen var søn af Jens Larsen (f. 1770 - 21.2 1814) og Maren Hansdatter (1772 - 1852), Store Lindet. Jens arbejdede som ung hos Michel Nielsen, Bønnekegård som tjenestekarl. 

Det vides ikke hvornår Hans Jensen døde…..

Sofus Knudsen, Sognefoged

                   1937-1964

Tekstboks: Klik for at se fuld størrelse billede

Dalbygården set fra haven

Wilhelm Dalsby (1858-1949)

Tekstboks: Portrætter:
Tekstboks: Gårdejer Anton Klinke, som var sognefoged fra 1918 - 1937, var søn af tidligere sognerådsformand Rasmus Klinke. Anton blev født på Nygård den 19. maj 1871 og hed tillige Niels til fornavn. Niels Anton blev gift med Anna Mathilde Larsen Jørgensen (f. 9. maj 1871 i Birket) og var datter af gårdmand Lars Jørgensen (f. 1828 i Birket) og Karen Kristiane Hansdatter  (f. 20.4 1830 på Femø) 
Anna og Anton fik 2 børn: Knud Ingemann Klinke (1897 - 1948) og Nora Christiane Klinke (1901-1996 og gift med Peder Aage Dalsby (se spalten til venstre)). 

Anton Klinke døde i 1938….

Det gamle stuehus på Nygård

Portrætter:

Peder Stryhn var sognefoged 1869-1899 og i perioden 1869-1880 var han både sognefoged og sogneråds-formand

 

Se portrættet af Peder Stryhn

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Gårdejer Wilhelm Dalsby, blev født den 4. august 1858, hvor hans fulde navn var: Rasmus Frederik Wilhelm Pedersen, men fik navneændring og slettede Pedersen til fordel for Dalsby i 1913. Han var sognefoged 19 år fra 1899 - 1918. Han var søn af en gårdmand fra Utterslev, nemlig Peder Pedersen og Karen Marie Hansdatter. Wilhelms mor Karen Marie Hansdatter stammede fra Avnede og hans forældre blev gift den 9. juni 1849 i Avnede Kirke. Wilhelm havde 3 søstre og 4 brødre. Han blev gift med Maren Kirstine Pedersen (5.5 1861 - 15.10 1945) og de fik 3 børn: Peder Aage Dalsby (f. 3.5 1894), Ejnar Dalsby (1897-1946 og skuespiller) og Arthur Gudmund Dalsby (5.11 1899 - 9.9 1969)….