Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv          Artikler:         Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Tekstboks: Sidste Nyt:Generalforsamlingen - En kort redegørelse om situationen for Birket Lokalhistorisk Arkiv pt:

Vi prøver at fatte os i korthed omkring udviklingen i arkivet og kommer med forslag om, hvad vi kan gøre i den forbindelse.

 

Onsdag den 27. 11. blev der afholdt generalforsamling i støttekredsen for Birket Lokalhistoriske Arkiv.

Under formandens beretning kom det frem, at formanden Knud Jørgen Skytte  og 2 i støttekredsens bestyrelse ikke ønskede genvalg (Anne Davis) eller trak sig (Jørgen Andersen).

Der var ingen problemer med at få valgt nye medlemmer til bestyrelsen, som består nu af 3 nyvalgte medlemmer: Per Knudsen, Jørgen Thomsen og Niels Peter Skov-Larsen samt de tidligere suppleanter: Betty Nielsen, Poul Kristensen og Libuse Müller, som ikke var på valg.

 

Det som også kom frem er, at  arkivlederen har trukket sit ønske om at flytte arkivet til Birket Skole tilbage overfor Kommunen og samtidigt har  opsagt sin stilling, dog ikke før end at hun har hjulpet med nedpakningen i forbindelse med flytningen til Købelev. Se også Lolland Kommunes skrivelse

 

Edel Kristoffersens skrivelse til kommunen er sendt den 12. oktober, samme dag, som der var bestyrelsesmøde i arkivet, hvor vi rundsendte arkivets nyhedsbrev, bl.a. om flytningen til Birket Skole og invitationer til generalforsamlingen. Bestyrelsen for støttekredsen blev ikke informeret på mødet, dog fremgik det senere, at nogle i forsamlingen vidste besked inden generalforsamlingen. De fleste, som var til generalforsamlingen blev meget chokerede, idet de regnede arkivets flytning til Birket Skole som en sikker sag.

 

Situationen er nu den, at alt arbejdet, som er gjort indtil nu i kontaktgruppen, Mulighedernes Land og Kommunen er tæt på at blive ødelagt, og vi er ved at miste arkivet endnu en gang.

Libuse Müller  blev efter generalforsamlingen bedt om at forhøre mig i kommunen hos Anne Merethe Møller om, hvor sagen stod. I Lolland Kommune  har Kultur og Fritid afdelingen  valgt at lægge sagen til beslutning hos Femern Bælt udvalget, som holder møde den 4.11. Dagsordenen kan ses på Lolland Kommunes  hjemmeside  under på Politiker Web: Klik her. Sagsfremstillingen finder man under pkt.  199 og der er også bilag: udtalelsen fra arkivkonsulenten Heidi Pfeffer, som anbefaler sammenlægningen med Købelev, Edel Kristoffersens brev til kommunen, samt vedtægter for arkivet i Birket.

 

Det er vigtigt at vi reagerer hurtigt, hvis vi vil beholde arkivet i Birket og få det flyttet til de lokaler, som er planlagt til det på Birket skole. I Libuse Müllers samtale med Kommunen forstod hun, at beslutningen falder den 4. og at det har stor betydning, hvilket materiale der ligger til grund for den.

 

Bjarne Lund Hansen Per Knudsen og Libuse Müller blev enige om, at vi skal handle hurtigt og at vi fremsender skrivelser fra Støttekredsen, Kontaktgruppen og Borgerforeningen, måske flere, til Kommunen og Femern Bælt Udvalget inden torsdag – gerne allerede tirsdag den 2, hvor vi argumenterer for arkivets forbliven i Birket.

 

Herudover samles der underskrifter hos støttekredsen og de borgere, som vil støtte arkivets forbliven i Birket. Har der ikke været nogen hos dig endnu,  kan vi fortælle at man kan give sin støtte ved henvendelse hos Kragenæs Skibsproviantering senest tirsdag eftermiddag.

 

Torsdag den 4. november afholdes konstituerende bestyrelsesmøde på Birket Skole kl. 13.00.

 

Af Per Knudsen & Libuse Müller

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du at støtte

Birket Lokalhistorisk Arkivs forbliven i Birket

Skriv under - Har vi ikke været hos dig endnu kan du skrive under nede hos Kragenæs Skibsproviantering

Støt Arkivet -

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste