Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:     Nyhedsarkiv           Artikler:        Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Tekstboks:
Sidste Nyt:Edel Kristoffersen har sagt op - Fra Lolland Kommune har vi modtaget følgende skrivelse:

Sagsfremstilling:

Sektoren Kultur og Fritid har den 12. oktober 2010 modtaget henvendelse fra arkivlederen fra Birket Lokalhistoriske Arkiv. Arkivlederen ønsker at tilbagetrække ansøgningen om, at arkivet bliver flyttet over på Birket Gl. Skole.

Samtidig anmoder arkivlederen om, at blive fritaget som leder af Birket Lokalhistoriske Arkiv. Arkivlederen vil gerne blive til flytningen er sket.

 

I forbindelse med at Birket Lokalhistoriske Arkiv ikke længere kan blive i de nuværende lokaler på Birketlunden (Birketlunden skal sælges) og da arkivlederen ønsker at fratræde sin stilling, har sektoren Kultur og Fritid bedt Lolland Kommunes arkivkonsulent om en udtalelse vedr. Birket Lokalhistoriske Arkivs fremtid.

 

Arkivkonsulenten anbefaler følgende:

At Birket Lokalhistoriske Arkiv sammenlægges med Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv i Købelev Kulturcenter. Ved sammenlægningen nedlægges den ledige stilling som arkivleder, således at arkivlederen for Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv bliver leder for begge arkiver som en enhed.

En sammenlægning med Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv vil være med til at sikre lokalhistorien i Lolland Kommunes nordvestlige hjørne på en rigtig fornuftig måde. Sammenlagt vil de to arkivers samlinger supplere hinanden og forstærke brugernes gavn af arkivet.

 

 

I arkivets vedtægter står bl.a. følgende:

§ 5: Den daglige ledelse af arkivet forestås af en ansvarlig arkivleder, indstillet og godkendt af byrådet. Arkivlederen er ansvarlig over for kommunen i varetagelsen af indsamlings- og registreringsarbejdet.

§ 6: Arkivlederen er ansvarlig for arkivets drift og påser at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registrerede, og at de er offentligt tilgængelige, dog således at arkivlovens tilgængelighedsregler respekteres.

Arkivet samarbejder med de øvrige arkiver i kommunen. Modtager arkivet materiale, der kun angår andre lokalhistoriske arkiver eller beslægtede institutioner, afgives dette til disse.

Arkivlederen påser og har ansvaret for, at SLA’s generelle minimumskrav til arkivdrift overholdes.

§ 12:Skulle Birket Lokalhistoriske Arkiv af en eller anden grund ophøre, skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale med byrådet og LASA, så deres forbliven i offentligt eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret. Eventuel formue overføres til andet lokalhistorisk arbejde efter kommunens beslutning.

 

Økonomi:

 

Budget 2010 for Birket Lokalhistoriske Arkiv kr. 14.000.

 

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

 

Høring/udtalelse:

-

 

Indstilling:

Sektoren Kultur og Fritid anmoder udvalget om stillingtagen til,

·         hvorvidt sektoren skal arbejde videre med en sammenlægning af Birket Lokalhistoriske Arkiv og Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv, som anbefalet af arkivkonsulenten

·         eller sektoren skal søge en ny arkivleder til Birket Lokalhistoriske Arkiv

 

 

Sagen afgøres af:

Femern Bælt, Erhvervs- og Kulturudvalget.

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste