Tekstboks: Birket Lokalhistorisk ArkivTekstboks:

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Kirsten Rasmusdatters aner:
Næste
Tekstboks:

Forældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Ane Cathrine

Mortensdatter

født 28. august 1849

død 19. november 1914

 

gift med Kristen Jensen, født 5. marts 1841 i Meltofte, Halsted, død 13. november 1922.

 

  Vejsegård i Hellinge

Tekstboks:

Hans Peter 

Mortensen Skude

født 21. oktober 1851

død 1936

Børsmægler

Gift 1. gang med Ellen Elisabeth Hansen. Gift 2. gang med Hanne Marie Magdelene Stenstrup.

Gift 3. gang med Christina Johanne Nygaard

Tekstboks:

Nielsigne Marie

Mortensen Skude

født 26. oktober 1854

død 18. november 1881

 

Døbt i Tillitse Kirke

den 17. november 1854.  Begravet i Birket Kirke

Tekstboks:

Niels Carl

Mortensen Skude

født 19. juni 1860,

død 18. februar 1902

Begravet i Birket Kirke

Brunmosegård,

 

Gift med Fanny Mathilde Jørgensen

Gift anden gang med Christina Johanne Nygaard

Tekstboks:

En dødfødt pige

 f. 28/10 1847

Tekstboks:

 

Huusbonde og gårdbeboer

Rasmus

Nielsen

f. 1781 - d. 9.4 1862

Døbt i Østofte Kirke den 16.9 1781

 

Gift den 14.2 1810 i Østofte Kirke

Tilkaldenavn: Hovmand

Tekstboks:

 

Anne

Madsdatter

f. 1783 - d. 6.8 1858

Døbt 5.7 1783 i Østofte Kirke

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Maren Rasmusdatter, f. 1810

Mads Rasmussen, f. 1812

Jørgen Rasmussen, f. 11.12 1816

Maren Mathilde Rasmusdatter, f.1820

Kirsten Rasmusdatter, 4. 4.10 1822

 

Begravet i Østofte Kirke

den 11.9 1858, 75 år gammel

 

 

 

Maribo, Fuglse, Østofte, Haulykke,  Gård 136, Folketælling-1840

 

Rasmus Nielsen, 51 år Gift  Gaardmand

Ane Madsdatter, 50 år,  Gift

Mads Rasmussen, 27 år Ugift  deres Barn

Jørgen Rasmussen, 23 år  Ugift  deres Barn

Kirsten Rasmusdatter, 17  år

Ugift  deres Barn

Trine Christensdatter, 15 år Ugift  Plejebarn

Bedsteforældre

Tekstboks:  
Tekstboks:

 

Anne  Catrine Nielsdatter

f.1771 i  Købelev

 

Gift i 1794 i

Købelev Kirke

Forlovere:

Morten Skudde og Niels Hansen

 

I deres ægteskab var

der 5 børn:

 

Mette Hansdatter, f. 1795

Henrich Hansen, f. 1801

Ane Marie Hansdatter, f. 1804

Morten Christopher, f. 1811

Jørgen Hansen Skude, f. 1815

 

Datter af  fæstegårdmand Niels Hansen, Købelev (f. ca. 1722) og hans første hustru, som vi ikke kender navnet på.  Niels` tredje kone var Hans Mortensens storesøster Anne

 

Husmand & landsoldat

Hans Mortensen

f. 1767 i Rolykke, Købelev

Døbt 15.4 1770 i Købelev Kirke

 

Jesby, Købelev

 

Hans døde 11.2 1831 og begravet i Sandby Kirke´

16. februar 1831

 

Maribo, Lollands Nørre,

Købelev, Jesbye, 2,

Folketælling-1801

 

Hans Mortensen, 34 år 

 Huusmand med

Jord og Land Soldat

Anne Chatrine Nielsdatter, 30 år

Gift, hans Kone,

Mette Hansdatter, 7 år

 Ugift, deres Barn

Tekstboks:

 

Huusbonde og gårdbeboer

Niels

Pedersen

f. 1748 - d. 23.1 1815

Tilkaldenavn: Hovmand

Østofte

Tekstboks:

 

Karen Marie

Andersdatter

f. 26.11 1755

Gift den 26.9 1778 i Østofte Kirke

 

I deres ægteskab var der 5 børn:

 

Anders Nielsen, f. 1778

Rasmus Nielsen, f. 1781

Peder Nielsen, f. 1783

Henric Nielsen, f. 1788

Jørgen Nielsen, f. 1793

 

(Se folketælling fra

1810 nederst på siden)

Folketælling-1787

Maribo, Fuglse, Østofte,

Haulÿcke Bÿe

 

Niels Pedersen 40 år, gift

Huusbonde og Gaardbeboer

Karen Andersdatter 32 år gift,  hustrue

Anders Nielsen 8 år 

ugift deres barn

Rasmus Nielsen 5 år, 

ugift, deres Barn

Peder Nielsen 3 år, 

ugift, deres barn

Jens Jacobsen 20  år,

ugift,  tjenestefolk

Ane Hansdatter 16 år ugift,  tjenestefolk

Oldeforældre

Tekstboks:

Bonde & Gårdbeboer

Peder

Rasmussen

f. 1721 - d. 1797

Tilkaldenavn: Hovmand

Østofte

 

Gift anden gang med Maren Hansdatter den 15.10 1752 i Østofte Kirke. De fik 11 børn.

 

Tekstboks:

 

Anna

Nielsdatter

f. 1717 - d. 1752

Østofte

 

Gift 30.4 1748 i Østofte Kirke

 

I deres ægteskab

var der 2 børn:

 

Niels Pedersen, f. 1748

Rasmus Pedersen, f. 1752

 

Anna Nielsdatters

forældre  kendes ikke

Maribo, Fuglse, Østofte Bÿe, Folketælling-1787

 

Peder Rasmussen, 63 år. Gift,  Husbonde og gaardbeboer

Maren Hansdatter, 53 år,

gift, husmoder

 

Deres børn

 

Hans Pedersen, 26 år

Maren Pedersdatter, 19 år

Ole Pedersen, 18 år.

Rasmus Pedersen, 15 år

Kirsten Pedersdatter, 12 år

Karen Pedersdatter, 9 år.

Tipoldeforældre

Tekstboks:

 

Gårdmand

Mads Larsen

f. 1743

Søerup Bye, Østofte

Tekstboks:

 

Katrine

Hansdatter

f. ca. 1760

 

Folketælling 1787

Østofte Sogn, Søerup Bye

 

Mads Larsen, 44 år, gift Husbonde og gårdbeboer

Kathrine Hansdatter,

26 år, Hustru

Anne Madsdatter, 4 år, mandens datter af 1. ægteskab

Hans Jørgensen,

26 år, Tjenestefolk

Jens Larsen,

16 år, tjenestefolk

Malene Jørgensdatter,

12 år, tjenestefolk

Oldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Anders

Olsen

1701 - 1784

 

Gift 1. juni 1738

i Østofte Kirke

Trolovet den 13.4 1738. Forlovere: Ole Nielsen

 

Anders Olsen var først gift med Kathrine Mortensdatter

 

 

Tipoldeforældre

Maren

Andersdatter

1717-1805

 

I deres ægteskab var der 6 børn:

 

Laurits Andersen

f. 15.8 1739

Boel Andersdatter

f. 11.8 1742

Mats Andersen

f. 9.2 1744

Henrich Andersen

f. 24.2 1748

Jørgen Andersen

f. 31.3 1752

Karen Marie Andersdatter

f. 26.11 1755

 

Maren blev gift anden gang med Jørgen Pedersen 1732-1810

 

 

 

Kirsten Rasmusdatter

Født 4.11 1822 i Østofte

Død  4/9 1896 i Birket

 

Gift den 24.7 1846

i Østofte Kirke

Morten Christopher

Hansen

Født i Sandby 29. august 1811

Død den  30. april 1898

Brunmosegård i Birket

Morten Christopher Hansen & Kirsten Rasmusdatters søn Niels Carl Mortensen Skude køber Brunmosegård omkring 1880. Efter hans død i 1902, forpagtes gården til Poul Harald Stryhn, af enken Christine Johanne Nygaard (og Niels Carls umyndige datter Karen Mortensen Skude) og hun flytter til Menstrup på Sydsjælland. Da Harald dør i 1906  bliver den solgt til Christian Pedersen, Bruunshøj.  I 1903 blev Christina gift med Hans Peter Mortensen Skude (Niels Carls bror).

Morten Christopher Hansen & 3. hustru Kirsten Rasusdatter.

Brunmosegård

Uddrag fra Østofte Kirkebog i 1846, da Morten Christopher Hansen, 35 år,  blev gift med pige Kirsten Rasmusdatter, 24 år

Uddrag fra Birket Kirkebog i 1896, da Kirsten Rasmusdatter blev begravet.

Christian 

Mortensen Skude

født 15. maj 1857 i Tillitze

død 12. september 1932

Bakkegården

 

Gift med Marie Olivia Petersen

Det vides ikke om de fik flere børn ud over Anne Madsdatter

Se uddrag fra Knuthenborgs gårde og huse, Østofte Sogn nederst på siden

Se uddrag fra Knuthenborgs gårde og huse, Østofte Sogn nederst på siden

Tekstboks: Fra Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Østofte Sogn

Havløkkevej 39 

Matr. 11 t Havlykke Bygninger til gården matr. 11 a Havlykke, der beskrives her. Gårdens oprindelige plads var på nuværende matrikel nr. 11 b Havlykke (Havløkke Gade 7) før udflytningen. 
Ifølge ældre kort benævnes jorden ”Erreboe Lod” 

Gårdforpagter 1733 Anders Olsen 1701-1784
1. hustru Kathrine Mortensdatter
2. hustru Maren Andersdatter 1717 - 1805
Børn: Karen Marie Andersdatter

Gårdforpagter efter 1750 Jørgen Pedersen 1732-1810
(enke efter Anders Olsen) Hustru Maren Andersdatter 1717 - 1805

Gårdforpagter (svigersøn) Niels Pedersen Hovmand 1747 - 1815
Hustru Karen Marie Andersdatter 1755-1831
Børn: Anders, f. 1779, Rasmus Nielsen Hovmand, f. 1781, Peder, f. 1784 Henrik, f. 1789, Jørgen f. 1793
Tekstboks: Fra Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Østofte Sogn

Havløkkevej 52 

Matr. 8 a Havlykke.  Ifølge ældre kort benævnes jorden ”Bindse Lod” 

Gårdforpagter efter 1750 Rasmus Pedersen 1721 - 1783
Hustru Ane Hansdatter 1744-1801
Børn: Hans, f. 1771, Peder, f. 1772, Jens, f. 1782

Gårdforpagter 1783 Peder Jensen Houmand 1762 - 1810
Hustru Ane Hansdatter
Børn: Rasmus Pedersen, f. 1785

Gårdforpagter 1810 Rasmus Nielsen Houmand 1781 - 1862
Hustru Anne Madsdatter
Børn: Maren d. 1810, Mads f. 1812, Jørgen, f. 1816, Maren Kathrine 1820-1824, Kirsten, f. 1822

Gårdejer1845 Rasmus Nielsen Hovmand

Gårdejer 1848 søn Mads Rasmussen 1812 - 1855
Hustru Karen Johanne Pedersdatter f. 1822 Vindeby
Børn: Peder Julius, f. 1851, Cark Høy, f. 1854

Gårdejer 1855 enken Karen Johanne Pedersen

Gårdejer 1856 Jørgen Rasmussen gift med Karen Johanne Pedersen
Børn: Martin Reinhold f. 1857, Ida Malvine, f. 1859

Gården solgt i 1858 til Peder Jørgensen Munk

Tekstboks: Fra Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Østofte Sogn

Koldingevej 14
Matr. 5 a Østofte,  Langsmosegård. Gården kaldtes indtil 2000 Hovmandsminde

Gårdforpagter før 1750 Peder Rasmussen Hovmand 1724-1797
1. hustru Anne Nielsdatter 1717– 1752
Børn: Niels Pedersen Hovmand, f. 1748, Rasmus Pedersen Hovmand, f. 1752
2. hustru Maren Hansdatter 1734 - 1798
Børn: Hans, f. 1761, Ole, f. 1769, Rasmus, f. 1772, Maren, f. 1773, Kirsten, f. 1775, Karen, f. 1778

Gårdforpagter 1796 søn Ole Pedersen Hovmand, 1769 - 1859
Hustru Anne Larsdatter 1770—1850
Børn: Johanne, f. 1795, Anne Kathrine, f. 1797, Maren, f. 1799, Kirsten, f. 1801, Peder, f. 1803, Hans, f. 1806, Jens 1806-1812, Ane f. 1811, Jens 1813-1814.

Gården udflyttet fra en ikke identificeret plads i Østofte By i 1845

Hovmandsminde gik i arv indtil Hans Hovmand (hans 1xtipoldefar er Peder Rasmussen Hovmand) solgte gården videre i 1977

Uddrag fra Østofte Kirkebog 1822 da Kirsten Rasmusdatter blev døbt

Niels Carl Mortensen Skude med sin anden hustru Christina Johanne Nygaard.

Hans Peter  Mortensen Skude, født 21. oktober 1851, død 1936. Particulier og børsmægler. Hans Peter Skude var en handelsmand der købte og solgte. Her er han med sin tredje hustru Christina Johanne Nygaard. De fik ikke nogen børn. Herunder hans hjem i Hellerup. Hans Peter ejede også en tid Slettemark i Lindet.

Ane Catrine Mortensdatter og Kristen Jensen i haven med hver deres hund.

Morten Christopher Hansen og Kirsten Rasmusdatter siddende med Niels Carl Mortensen, Karen Mortensen Skude og Fanny Mathilde Jørgensen til højre. Stående til venstre Morten og Kirstens barnebarn: Albert Kristensen (søn af Kristen Jensen og Ane Cathrine Mortensdatter).

Ane Cathrine Mortensdatter (datter af Morten Christopher Hansen og Kirsten Rasmusdatter) og Kristen Jensen. Ane Cathrine og Kristen fik 15 børn og boede på Vejsegården i Hellinge.

 

Herunder deres gravsten, som stadig kan ses på Halsted Kirkegård.

Kirsten Rasmusdatters farfar Niels Pedersen Hovmand og farmor Maren Andersdatters gård ”Erreboe Lod”

Kirsten Rasmusdatters barndomshjem ”Bindse Lod”

Kirsten Rasmusdatters oldeforældre Peder Rasmussen Hovmand & Anne Nielsdatters gård Hovmandsminde, der går i arv og blev først solgt til anden side i 1977.

Niels Mortensen Skude og Fanny Mathilde Jørgensens dødsannoncer.

Ane Cathrine Mortensdatter Skude og hendes mand gårdejer Kristen Jensen, Vejsegården i Hellinge. Herunder Ane Cathrines dødsannonce.

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt   

Næste

Slægtsforskning

Skude Slægten

(2017)

Karen Trine

Hovmand Jørgensen.

Hustru til Rasmus Mortensen Skude

Kirsten

Rasmusdatter 

Hustru til Morten Christopher Hansen

Marie Olivia

Petersen

Hustru til

Christian Mortensen Skude

Ingeborg Dorthea

Eriksen

Hustru til Hans Henrik Hovmand Mortensen Skude

Else

Nielsdatter

Hustru til Morten Christopher Hansen

Poul Skude

Kristensens aner

Palle

Skudes aner

Helge

Skudes aner