Tekstboks: Birket Lokalhistorisk ArkivTekstboks:

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Karen Trine Hovmand Jørgensens aner:
Næste
Tekstboks: Tekstboks: 

Tekstboks: 

Tekstboks:

Anne

Madsdatter

f. 1783 - d. 6.8 1859

Østofte

 

Folketælling i 1834:

Haulykke Bye

 

Rasmus Hovmand 52 år

Ane Madsdatter 51 år

 

Deres børn:

 

Mads Rasmussen 22 år

Jørgen Rasmussen 18 år

Maren Kathrine Rasmusdatter, 14 år

Kirsten Rasmusdatter, 12  år

 

Deres søn Mads overtager gården i Havlykke og Rasmus Hovmand nævnes ved folketællingen i 1850 som at være aftægtsmand.

 

Datter af gårdmand i Sørup, Østofte Mads Larsen, f. 1743, & Karen Hansdatter, f. 1761.

 

Karen Trine

Hovmand Jørgensen

Tekstboks: 


Tekstboks: 
I deres ægteskab var der følgende børn:

Carl Johan Mortensen Skude, 
      født 29. september 1871

Hans Henrik Hovmand 
Mortensen Skude,  f. 10. juli 1873

Jørgen Martin Mortensen 
Skude, f. 8. januar 1883,

Agnes Kristine Elsa Mortensen 
Skude, f. 3. november 1875 

Nancy Betty Skude, 
f. 16. januar 1878

Rejnholt Skude,
f. 18. september 1880

 Niels Severin Mortensen Skude
født 5. juni 1885

Bedsteforældre

Oldeforældre

Kirsten Rasmusdatter, datter af Rasmus Nielsen Hovmand & gift med Morten Christopher Hansen. Faster til Karen Trine Hovmand Jørgensen.

Morten Christopher Hansen, Gift 3. gang med Kirsten Rasmusdatter og svigerfar til Karen Trine Hovmand Jørgensen.

Karen Trine Hov-mand Jørgensen fik 5 sønner og 2 døtre. Det her er den ældste af pigerne: Agnes Kristi-ne Elsa Mortensen Skude, f. 3. november 1875.

Karen Maries forældre

kendes ikke

Tekstboks: Tekstboks:

Gårdmand

Niels Pedersen

Hovmand

f. 1748—23.1 1815

 

Gift den 26.9 1778 i

Østofte Kirke

 

Trolovet den 23. august 1778 Forlovere: Peder Hovmand & Hans Raahauge af Østofte

Tipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Gårdmand i Østofte Bye, matrikel nr. 5a

 

Peder Rasmussen

Hovmand

1721 - 1797 (begravet den 30. maj 1797 i Østofte Kirke)

 

Gift i Østofte Kirke den 30. april 1748

 

Gift anden gang den 15.9 1752 med

Maren Hansdatter

1734 - 1798

 

I deres ægteskab

var der 11 børn:

 

Anne Marie, f. 1753, Gjertrud, f. 1754, Ane Cathrine, f. 1757, Hans, f. 1759,  Rasmus, f. 1762, Rasmus, f. 1763, Anne, f. 1766, Rasmus Pedersen Hovmand, f. 1771, Kirsten, f. 1774 og Karen, f. 1777

1xTipoldeforældre

Anna

Nielsdatter

1717 - 1752

 

I deres ægteskab var der følgende børn:

 

Niels Pedersen Hovmand

1748 - 1815

Rasmus Pedersen

1752—1752

Folketælling 1787

Haulykke bye

 

Niels Pedersen, 40 år

Gårdmand og husbonde

Karen Andersdatter,

32 år, hans hustru

Anders Nielsen

8 år, deres barn

Rasmus Nielsen,

5 år, deres barn

Peder Nielsen,

3 år, deres barn

Jens Jacobsen,

20 år, Tjenestefolk,

Ane Hansdatter,

16 år tjenestefolk

Karen Marie 

Andersdatter

f. 26.11 1755

(Døbt 30.11 i Østofte Kirke)

 

I deres ægteskab var der 6 børn:

 

 

Anders Nielsen, f. 1778

Rasmus Nielsen, f. 1781

Peder Nielsen, f. 1783

Henrik Nielsen, f. 1788

Jørgen Nielsen, f. 1793

 

Tekstboks: Tekstboks:

1xTipoldeforældre

Til venstre Rasmus Mortensen Skude & Karen Trine Hovmand Jørgensens børn. Kun den yngste Niels Severin Mortensen Skude mangler

Forældre

Næste

Rasmus Mortensen Skude

født 13. november  1843   i   Tillitze  død 3. juli 1914 i Birket

Glentegård

Karen Trine

Hovmand Jørgensen

 

Født 13. juni 1843, Østofte, Død den 31. december 1922

Gift 9. december 1870 

Tekstboks: Fra Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Østofte Sogn

Koldingevej 14
Matr. 5 a Østofte, Langsmosegård. Gården kaldtes indtil 2000 Hovmandsminde

Gårdforpagter før 1750 Peder Rasmussen Hovmand 1724-1797
1. hustru Anne Nielsdatter 1717– 1752
Børn: Niels Pedersen Hovmand, f. 1748, Rasmus Pedersen Hovmand, f. 1752
2. hustru Maren Hansdatter 1734 - 1798
Børn: Hans, f. 1761, Ole, f. 1769, Rasmus, f. 1772, Maren, f. 1773, Kirsten, f. 1775, Karen, f. 1778

Gårdforpagter 1796 søn Ole Pedersen Hovmand, 1769 - 1859
Hustru Anne Larsdatter 1770—1850
Børn: Johanne, f. 1795, Anne Kathrine, f. 1797, Maren, f. 1799, Kirsten, f. 1801, Peder, f. 1803, Hans, f. 1806, Jens 1806-1812, Ane f. 1811, Jens 1813-1814.

Gården udflyttet fra en ikke identificeret plads i Østofte By i 1845

Hovmandsminde gik i arv indtil Hans Hovmand (hans 1xtipoldefar er Peder Rasmussen Hovmand) solgte gården videre i 1977

Maren

Andersdatter

1717-1805

 

I deres ægteskab var der 6 børn:

 

Laurits Andersen

f. 15.8 1739

Boel Andersdatter

f. 11.8 1742

Mats Andersen

f. 9.2 1744

Henrich Andersen

f. 24.2 1748

Jørgen Andersen

f. 31.3 1752

Karen Marie Andersdatter

f. 26.11 1755

 

Maren blev gift anden gang med Jørgen Pedersen 1732-1810

Anders

Olsen

1701 - 1784

 

Gift 1. juni 1738

i Østofte Kirke

Trolovet den 13.4 1738. Forlovere: Ole Nielsen

 

Anders Olsen var først gift med Kathrine Mortensdatter

 

 

 

 

Rasmus Mortensen Skudes første hustru

 

 

 

 

 

 

 

Karen Josiasdatter

7.marts 1825 i Gurreby - 2. april 1870

Glentegård

 

Datter af gårdmand i Gurreby

Jovias Pedersen, f. 1800 i Sandby og Kirsten Pedersdatter, f. 1806

 

 

Gårdmand og sognefoged i Birket

(1835-1866)

Hans Pedersen Friis

 1798 - 22.8 1866

Glentegård

 

Gift den 7.3 1851

(på Karen Josiasdatters  fødselsdag)

i Gurreby Kirke

 

 I deres ægteskab var der flg. børn:

 

 Anna Oline Frederikke Hansen, f. 12.3 1853 Julie Sophie Else Hansen, f. 20.11 1855.

 

Hans Friis var først gift med Ane Kirstine Rasmussen, f. 1797 i Birket og havde 4 børn. 

Herunder uddrag fra Gurreby Kirkebog i 1825, da Karen Josiasdatter blev døbt i Gurreby Kirke. Længere nede fra Birket Kirkebog, da hun blev gift med Rasmus Mortensen Skude i 1867 og igen fra hendes begravelse i 1870.

Gårdmand

Jørgen

Rasmussen

f. 11. december 1816

Havlykke, Østofte

 

Gift den 16. marts 1843 i Østofte Kirke

Christine ”Stine”

Nielsdatter

10. august 1817-9.1 1885

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Karen Trine Jørgensen Hovmand

f. 13.6 1843

Niels Peder Jørgensen Hovmand

3.9 1848-7.5 1920

Hans Jørgensen Hovmand

f. 10.2 1851

Datter af Niels Hansen &

Anne Kirstine Henriksdatter.

 

Bedsteforældrene kendes ikke.

Karen Trine

Hovmand Jørgensen

Tekstboks: Tekstboks:

Carl Johan

Mortensen (Skude)

 født 29. september 1871

 død 15. januar 1934,

Bakkegård, Halsted

Hans Henrik Hovmand

Mortensen Skude

født 19.7 1873

død 2/5 1927

Hejringegård

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Jørgen Martin Mortensen Skude

født 8. januar 1883,

død 11. maj 1963

Glentegård

Agnes Kristine Elsa Mortensen Skude

født 3. november 1875

Gift med gårdejer Kristen Jens Frederik Kristensen Bjørn, Bjørnseje, Ravnsby

Nancy Betty

Skude

født 16. januar 1878

død 2. marts 1919

Gift med Christian Andersen, Keldernæs

Rejnholt

Skude

født 18. september 1880 død den 18.3 1949

Lindesholm, Vesterborg

Niels Severin Mortensen Skude

5. juni 1885-26.1 1956

Skovfoged

Gift første gang med Ellen Margrethe Christensen, Gift anden gang med Marna Steffensen

Hans Henrik & Carl Johan Mortensen Skude

Tekstboks: Fra Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Østofte Sogn

Havløkkevej 39 

Matr. 11 t Havlykke Bygninger til gården matr. 11 a Havlykke, der beskrives her. Gårdens oprindelige plads var på nuværende matrikel nr. 11 b Havlykke (Havløkke Gade 7) før udflytningen. 
Ifølge ældre kort benævnes jorden ”Erreboe Lod” 

Gårdforpagter 1733 Anders Olsen 1701-1784
1. hustru Kathrine Mortensdatter
2. hustru Maren Andersdatter 1717 - 1805
Børn: Karen Marie Andersdatter

Gårdforpagter efter 1750 Jørgen Pedersen 1732-1810
Hustru Maren Andersdatter 1717 - 1805 (enke efter Anders Olsen)

Gårdforpagter (svigersøn) Niels Pedersen Hovmand 1747 - 1815
Hustru Karen Marie Andersdatter 1755-1831
Børn: Anders, f. 1779, Rasmus, f. 1782, Peder, f. 1784 Henrik, f. 1789, Jørgen f. 1793

Karen Trine Hovmand Jørgensens oldeforældres gård ”Erreboe Lod”

Karen Marie Andersdatter og Niels Pedersen Hovmand

Karen Trine Hovmand Jørgensens tipoldeforældres  gård  ”Hovmandsminde”

Anne Nielsdatter og Peder Rasmussen Hovmand

Niels Pedersen Hovmand, (Folketælling 1810), har netop  forpagtet ”Erreboe Lod” efter Jørgen Pedersens død. Jørgen Pedersen var gift med sin svigermor Maren Andersdatter. Niels Pedersen Hovmand var gift med Karen Andersdatter.

Gårdmand

Rasmus Nielsen

Hovmand

f. 1781 - 9.4 1862

Havlykke, Østofte

 

Rasmus Nielsen er far til Kirsten Rasmusdatter, som var gift med Morten Christopher Hansen. Det vil sige at Karen Trine Jørgensens faster Kirsten Rasmusdatter var gift med hendes svigerfar Morten Christopher Hansen

 

Folketælling 1840,

Havlykke, Østofte

 

Rasmus Nielsen, 51 år

gårdmand, gift

Ane Madsdatter, 50 år gift hans kone

Mads Rasmussen, 27 år,

ugift, deres barn

Jørgen Rasmussen, 23 år

ugift, deres barn

Kirsten Rasmusdatter, 17 år

ugift deres barn

Trine Christensdatter, 15 år

ugift deres plejebarn

Soldaterbillede af Hans Henrik Hovmand Mortensen Skude

Rasmus Mortensen Skudes dødsannonce den 3.7 1914

Carl Johan Mortensen Skudes, Bakkegård i Halsted,  dødsannonce. (født 29.9 1871) Herunder gravstedet i Halsted.

Dødsannonce for Carl Johan Mortensen Skude og Anna Rasmussen Kulds søn Rasmus den 14. april 1907.

Jørgen Martin Skude og Marie Rasmussen med deres børn: Elly, Helge, Frode Betty og Aase.

Marie Rasmussens dødsannonce (Hustru til Jørgen Martin Skude)

Hans Henrik Hovmand Mortensen Skudes familiegravsted i Birket Kirke.

Rejnholt Skude (Søn af Rasmus Mortensen Skude & Karen Trine Hovmand Jørgensen) & Anne Johanne Marie Nielsens gravsted i Vesterborg Kirke

Rasmus & Karen Trine Mortensen

Jørgen Martin & Marie Skude

Carl Johan Skude

Rejnholdt Skude

Kristine Skude

- 1 - - 3 -

Lindesholm, Jystedgårdsvej i Vesterborg

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tekstboks: 22

21

Tekstboks: 23
Tekstboks: 24

Anna & Carl Johan Mortensen Skude på trappen  ud til haven på Bakkegård, Karlebyvej i Øster Karleby, Halsted Sogn og til højre er familien samlet i haven. Bakkegård er i dag revet ned og kun træerne rundt om gården er der endnu. 

Bakkegård, Øster Karleby

Gården er i dag revet ned

Hejringegård, Birket

Glentegård, Ravnsby

Bjørnseje, i dag Ravnsbygård, Ravnsby

Hans  Skude

Merretskov, Bandholm

Niels Severin Skude

Skåningshave Skov, Østofte

Ugleholdt Skov, Stokkemarke

- 2 -

Kældernæs Mølle

Nancy Betty Skude

Jørgen M. Skude

Tekstboks: Billede fra Anna & Rejnholdt Mortensen Skudes sølvbryllup den 26. september 1936 


1) Christian Møller, f. 12.7 1869 - gift med Nancy Betty Mortensen   2) Gerda Skude, f. 12.10 1913 - datter af Carl Johan Mortensen Skude   3) Marna Steffensen, 25. 9 1898 - 12. 5 1955. Niels Severin Mortensen Skudes anden hustru 4) Hedvig Katrine Andersen Møller,  f. 20.10 1907 - Datter af Christian Møller 5) ? 6) Harald Rasmus Skude, 1. 3 1914 - 20.12 1999, søn af Rejnholdt Mortensen Skude. Overtager Lindesholm 7) Asta Helene Skude, f. 10. september 1917 - Datter af Carl Johan Mortensen Skude 8) Ingrid Marie Skude, 12.11 1911-9.5 1997 - datter af Rejnholdt Mortensen Skude 9) Skovfoged Niels Severin Mortensen Skude, 5. juni 1885 - 26. januar 1956    10) Ellen Skude f. 26.12 1919 - Datter af Rejnholdt Mortensen Skude 11) Hans Reinhard Nielsen Skude, 13.10 1912 - 23.5 1975 - Søn af Rejnhardt Mortensen Skude  12) Hans Otto Skude, f. 15.3 1912, d. 15.10 2003. Overtager Bakkegård i Øster Karleby 13) Jørgen Martin Mortensen Skude, 8. januar 1883 - 11. maj 1963, Glentegård  14) Maren Trine Møller, Christian Møllers anden hustru 15) Marie Rasmussen, 27.2 1896 - 22.2 1954 - Jørgen Martin Mortensens hustru 16) Marie Olivia Pedersen 30. marts 1859 - 8. juni 1944 - Christian Mortensen Skudes hustru   17) Anna Johanne Marie Nielsen, (født den 22.5 1886 i Keldernæs - 18.6 1968)  18) Rejnholdt Mortensen Skude, 18. september 1880 - død den 18.3 1949, Gårdejer Lindesholm 19) ?  20) Ingeborg Dorthea Eriksen, 17. november 1886 - 30. juni 1963. Hans Henrik Mortensen Skudes hustru   21) Anna Rasmussen Kuld, 25/9 1880, d. 26.5 1958 - Gift med Carl Johan Mortensen Skude, Bakkegård 22) Serveringsdame ? 23) Serveringsdame Emma Borre, f. 26.2 1881 - Datter af Niels & Dorthe Marie Borre, Birket 24) Kogekone Anna Karoline Mathilde Hansen, 23.10 1865 - 1944 - Aase Funchs mormor

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt   

Næste

Slægtsforskning

Skude Slægten

(13.7 2016)

Karen Trine

Hovmand Jørgensen.

Hustru til Rasmus Mortensen Skude

Kirsten

Rasmusdatter 

Hustru til Morten Christopher Hansen

Marie Olivia

Petersen

Hustru til Christian Mortensen Skude

Ingeborg Dorthea

Eriksen

Hustru til Hans Henrik Hovmand Mortensen Skude

Else

Nielsdatter

Hustru til Morten Christopher Hansen

Poul

Skude Kristensens aner

Palle

Skudes aner

Helge

Skudes aner

Slægtsforskning

Skude Slægten

(2017)

Karen Trine

Hovmand Jørgensen.

Hustru til Rasmus Mortensen Skude

Kirsten

Rasmusdatter 

Hustru til Morten Christopher Hansen

Marie Olivia

Petersen

Hustru til

Christian Mortensen Skude

Ingeborg Dorthea

Eriksen

Hustru til Hans Henrik Hovmand Mortensen Skude

Else

Nielsdatter

Hustru til Morten Christopher Hansen

Poul Skude

Kristensens aner

Palle

Skudes aner

Helge

Skudes aner

Slægtsforskning

Skude Slægten

(2017)

Karen Trine

Hovmand Jørgensen.

Hustru til Rasmus Mortensen Skude

Kirsten

Rasmusdatter 

Hustru til Morten Christopher Hansen

Marie Olivia

Petersen

Hustru til

Christian Mortensen Skude

Ingeborg Dorthea

Eriksen

Hustru til Hans Henrik Hovmand Mortensen Skude

Else

Nielsdatter

Hustru til Morten Christopher Hansen

Poul Skude

Kristensens aner

Palle

Skudes aner

Helge

Skudes aner