Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv                Artikler:          Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

NæsteLæs Bettys formandsberetningGeneralforsamling 2016:

Velkommen til arkivets støttekreds` generalforsamling. Først tak til Bjarne Lund Hansen, fordi du igen i år vil være ordstyrer og fordi du i god tid adviserer om, at det er tiden til at ansøge Signe Stubs Fond.

 

I 2015 blev pengene fra fonden brugt til 1) vitrine til pokaler fra sportens verden.- Pokalerne blev pudset, inden de blev sat ind i vitrinen- og 2) til nye højttalere til computeren. Ved landbrugsudstillingen, kørte arkivet en film om landbruget for ca. 50 år siden, men der var ikke mange, der kunne høre, hvad der blev sagt.

7. januar hentede jeg de sidste ting fra kælderen på Birketlunden. Der var bl.a. en stålreol og nogle få kasser med blandet indhold.

 

20. januar havde arkivets støtteforening generalforsamling, hvor Britt og Ib Walbum fra Rudbjerg arkiv fortalte om flystyrt på Lolland i anledning af 70-året for Danmarks befrielse.

7. marts blev der sat 2 udstillinger op: 1) i anledning af 5/5 1945 – hvor arkivet markerede dagen med en folder. og 2) i anledning af, at det var 100 år siden Nakskov-Kragenæs banen blev indviet 5/3 1915. Der kom mange på åbenthusdagen. Nogle havde gamle billetter og andet fra banens tid med til arkivets samling.  Banen lukkede 1967.

 

25. marts blev hele landbrugsudstillingen taget ned og sat i mapper, så den stadig kan ses.

Samme dag mødtes alle lokalarkiver i Lolland kommune på arkivet i Nakskov. Alle arkiver havde lavet en årsrapport.

4. juni prøvede vi noget helt nyt i sognet. Arkivet, Ældresagen, Borgerforeningen og Pitstop Birket gik sammen om en sangcafè.  Det går ud på, at vi synger mindst 20 sange og får kaffe i pausen. Næste sang cafè er 4/2 kl 14-16 i den gule skole, hvortil  Hanne Nielsen fra Ernstminde har foræret et hammondorgel , så der kan akkompagneres til sangene.

3. oktober deltog jeg i hele landets arkivmøde i Kerteminde. Deltagelsen betalte den lokale arkivsammenslutning, men transporten skulle arkiverne selv betale.  Der var forskellige foredrag, bl.a. om hvilket publikum arkiverne skal henvende sig til.

 

Per Knudsen har lavet efterårets folder, som jeg har kopieret i over 100 eksemplarer. Desværre er ikke alle hjemme, når vi er ude med foldere, og nogen får ikke betalt de 75 kr. medlemsskabet koster. En fra Vordingborg området betalte med frimærker. Det var da en god løsning, hvis man ikke har en computer.

 

28. oktober blev der sat en fotoudstilling op om renovering af kirkens tag. Per Knudsen havde været oppe på stilladset og havde fotograferet hvælvingerne ovenfra , de store spær, der bærer taget og de enorme stilladser.. Det varer mange år, før det kan lade sig gøre igen.

7. november Kommunen har i årets løb holdt flere kulturmøder, et af dem var i  Ravnsborg Hallen. Kommunen ser meget på, at arkiverne er  ” bæredygtige”, det vil sige  om de arbejder sammen med  så mange , som det er muligt. I Birket arbejder vi da sammen med fotoklubben, It, Borgerforeningen  og hvem vi ellers   kan finde interesser fælles med.

I oktober havde Birket Boldklub 30-årsjubilæum, så i den anledning lavede arkivet en lille udstilling om sporten gennem mere end 100 år,  Boldklubben havde indtil da været under Birket Gymnastikforening, der startede allerede 1903.

 

28. november var der julehygge sammen med Borgerforeningen. Der kom en del børnefamilier. Leila Martini klippe/klistrede med børnene. Skuespiller Sejer Andersen fortalte julehistorie. Til sidst gik vi til gadekæret, hvor juletræet blev tændt.

I årets løb har der været 77 gæster på arkivet. Hvis vi regner åbent hus- og jule arrangementer med var vi oppe på ca. 250.

 

Har I forslag til arrangementer i arkivet i årets løb??

Er I interesseret i arrangementer om aftenen?

 

Tak til bestyrelsen, der har været ude med foldere 2 gange i år, til Poul Skude Kristensen, fordi du vil passe arkivet, hvis jeg er forhindret, til Finn Chemnits for teknisk hjælp, til Per Knudsen for at redigere hjemmesiden, Villy Molin for at komme og åbne arkivet for Poul og til alle, der har hjulpet arkivet på en eller anden måde. Nu glæder vi os til at høre Ulla Ebbe Pedersens foredrag om den sidste mohikaner, der ikke er død endnu.

 

Der var ca.  40  deltagere til generalforsamlingen.

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt              

Betty Nielsen

arkivleder

Tekstboks: Tekstboks: Valg 2016:

Der var genvalg til alle bestyrelses-medlemmer, supp-leanter og revisor.

Bestyrelsen konsti-tuerer sig på næste bestyrelsesmøde som endnu ikke er fastsat….Se bestyrelsen her
Næste