Tekstboks: Tekstboks: Sidste Nyt:

 

Præster i Birket

1955-2013

De sidste tre kvindelige præster

 

Præsterækkefølgen

Birket Kirke

1570-2013

 

Præster i Birket

1570-1787

Fra 1686-1914 anneks til Vesterborg

 

Præster i Birket

1787-1877

Boisen Slægten tæt på 100 år

 

Præster i Birket

1877-1908

Flere berømtheder var sognepræst

i Birket

 

Præster i Birket

1899-1954

Birket bliver selvstændigt igen

 

Sognepræst

Christian Ditlev Wiinholt

I Birket & Vesterborg 1779-1787

 

Forfatter

Elisabeth Hansen

f. 1774 i Ravnsby

(15.5 2013)

 

Sognepræst

Hans Hansen

Langeland

I Birket Kirke 1653-1686

(14.5 2013)

 

Hans Brix

Sognefoged og sogneforstander formand (13.3 2012)

 

Birket

Autotransport

(9.3 2012)

 

Nordahl

Funch`s aner

(7.3 2012)

 

Borgvald Kock`aner

(7.3 2012)

 

Christian Jensen

Bjørn fortæller

(3.3 2012)

 

Sognefogeder & Sognerådsformænd

Af Edel Kristoffersen

 

Færdige Portrætter:

 

Vagn E.

Jørgensen

 

John Kåre

Bjørnson

 

Rasmus

Klinke

 

Peder

Stryhn

 

Hans

Knudsen

 

Gunnar

Stryhn

 

Ejnar

Dalsby

 

Signe

Stub

 

Flere skolebilleder

9.1 2012

 

Historisk Atlas

22.1 2012

 

Generalforsamlingen  2012 

Formandens beretning

(18.1 2012)

 

Kassererens beretning

18.1 2012

 

Foreningens vedtægter

(18.1 2012)

 

 

Arkivet har haft åbent hver onsdag hele året , undtagen i juledagene. Der har været 2 besøgsdage på torsdage, idet en flok barndomskammerater havde valgt at besøge arkivet. Ligeledes havde arkivet i Nakskov valgt at holde udflugt til Købelev og Birket arkiver. Der er stadig åbent 1. lørdag i måneden. Hvis I har læst folderen, har I set, at arkivet sætter fokus på de forskellige lokaliteter i sognet, og starter med Birket.  Hvis I har fotos eller skøder o.a, arkivet må låne til affotografering, kan I medbringe det til de forskellige arrangementer eller i arkivets åbningstid. Vi søger at gøre det nemmere for fremtidens slægtsforskere. Alle erhverv er samlet i ringbind i alfabetisk rækkefølge. Ligeledes oplysninger om  personer, udklip o.l. , sognets lokaliteter. Alle huse og gårde er i ringbind efter alfabetiske vejnavne med fotos af ældre udgaver, skøder og andre oplysninger.

 

Vi arbejder sammen med IT gruppen, fotoholdet og Borgerforeningen. Vi har bl.a. haft fastelavn og julearrangement fælles. Da fotoholdet havde fernisering, havde arkivet åbent. Arkivet viste da lidt om sognets seværdigheder.

 

Den 6. april fortalte Peter Hovmand om Ravnsby, og 21. maj fortalte Knud Jørgensen om sin bog ”Lussinger og Lykke,” hvor noget af bogen foregår i Torrig Kranger.

I anledning af arkivets 25-årsjubilæum blev der lavet en lille montage i forhallen om arkivets arbejde i de 25 år. Den kan stadig ses. Anne Elmer fortalte om mindernes betydning, og Bjarne Lund Hansen om starten på arkivet.

Foruden de arrangementer, der står om i folderen, kommer Børge Wichman Clausen, søn af den sidste købmand i Hjemholt, og fortæller om at være barn der og om sine oplevelser som voksen i Afrika. Det er 15/2 kl 14.

Der er nogle få eksemplarer tilbage af Bjarne Lund Hansens bog  ” Folkeminder i Lollands Nørre herred” på baggrund af  lærervikar Allan Hjort Rasmussens indsamlinger af disse. Bogen koster kun 100 kr. For samme pris kan man erhverve en kalender for 2014 med billeder fra Kragenæs.

Anne Davis har en del påskepynt og gækkevers, som der er kopi af på plancherne, så hvis der er nogen, der får lyst til at lave noget af den slags, kan de få kopier. Der kommer nok vintergækker i næste måned…...

 

Formandens beretning  2014

 

Indtil videre har jeg foruden at være arkivleder også været formand for støtteforeningen., men det kan være, der findes en anden løsning på det.  Jeg vil først takke Povl Kristensen for hans store hjælp i arkivet. Dernæst Finn Beuse for det store arbejde med  at redigere fotoholdets gårde og huse, der kan ses her i Kulturhusets gang. Siden de blev fotograferet  e efteråret 2012, er 3 gårde, 4 huse og udbygninger til 2 gårde revet ned. Dernæst stor  bestyrelsen, der har delt foldere ud i hele sognet, sort/ hvide til ikke-medlemmer og foldere med flere sider i farve til medlemmer. Også tak til Finn Chemnitz med redigering af arkivets hjemmeside, indtil Per Knudsen havde kræfter til det igen. Tak til Willy Molin for altid beredvillig hjælp. Tak til alle, der støtter arkivet på en eller anden måde. Tak til alle, der kommer med  arkivalier mm Tak for besøg. I er altid velkommen. Der er kaffe på kanden og lidt kage til.

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv                Artikler:          Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt        Vedtægter

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste