Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Generalforsamling
Mandag den 2.novemberKl. 19.00 i Birketlunden

 

Julehygge

på arkivet

 

2. december

kl. 19.00

 

Holder vi den årlige julehygge på arkivet i Birketlunden.

I løbet af aftenen serveres der gløgg, kaffe og æbleskiver.

 

Indkaldelse til generalforsamling

I Støtteforeningen

 

mandag den 2. 11 kl. 19.00

 

i Birkelunden

 

Dagsorden if. vedtægterne

 

1     Valg af dirigent

2     Formandens beretning.

3     Kassererens  fremlæggelse af regnskabet.

4     Fastsættelse af kontingent.

5     Valg af bestyrelse.

       På valg er Jørgen Andersen og Libuse Muller

       Suppleant: Poul Kristensen

       Revisor. på valg er Rita Madsen

6     Indkomne forslag

7     Arkivlederens orientering om arkivets situation.

8     Eventuelt

9     Evt. forslag bedes være bestyrelsen i hænde en uge før.

 

Ved landsbyens Gadekær

 

Efter generalforsamlingen har Anne Davis lovet at fortælle glimt fra gadekærets spændende tilblivelse. Det var på Annes initiativ at det blev renoveret, og hun har selv gjort et kæmpe arbejde og nået et meget flot resultat. Anne vil også sige noget om alle de flinke mennesker, der har hjulpet hende.

 

Se dagsorden længere nede på siden!

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste