Tekstboks: Anton Marius MosbirchAnton Marius Mosbirch Juulsen, sognepræst i 17 år 1963-1980

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt              

Forside:       Om Arkivet:           Nyhedsarkiv     Artikler:        Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt               

Næste

Mosbirch var hjælpepræst i Kastrup Kirke på Amager

Tekstboks: Rosværdig eller nul?

Indtil 1805 var der ikke mange karakterer at vælge imellem, og det var en her og nu-bedømmelse. Man kunne undersøge, om resultatet ved artium-prøven stemte overens med, hvordan det senere gik de studerende på univer-sitetet. 

Ikke-optagede elever fik nullum (intet), kaldet et Nul. Den nedre grænse for bestået er fastlagt således: ”Det ringeste hvormed nogen ved denne Examen kan antages, skal være 4 Non con-temnendi, naar han under hver af de øvrige Rubriker har fået en bedre Characteer; og hvis nogen haver mindre, end dette, bør han ikke antages, men henvises til videre Flid”. 

I 1805-forordningen bibeholdes hovedkarakterskalaen: Laudabilis, Haud illaudabilis og Non contemnendus. Grundskalaen, (ug, mg, g, tg, mdl og slet), der anvendtes i Danmark indtil 1963, og som senere fik tilknyttet forskellige talværdier, så her dagens lys. De, der bestod artiumprøven, tildeltes efter afstemning blandt eksaminatorerne en hovedkarakter:
 1. karakter: Laudabilis (rosværdig) med en eventuel tilføjelse: Præceteris, rosværdig frem for de andre.
2. karakter: Haud illaudabilis (ikke urosværdig) 
3. karakter: Non contemnendus (ikke at foragte)

 

PRÆSTER

I BIRKET

 

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908

1899-1954

1955-1993

1993-  

 

Avisudklip om

præsterne

Jens Sophus

Therchilsen

1897-1908

 

Jørgen Frederik

Carstensen

1912-1942

 

Tage

Lunn

1942-1954

 

Ingvard Ole

Godtkjær

1955-1963

 

Anton Marius

Mosbirch Juulsen

1963-1979

 

Poul Fahnøe

Buch

1980-1992

 

Lisa Borg

Nielsen

1993-1996

 

Kirsten

Christensen

1996-2005

 

Pia Lene

Pape

2005 - 

 

 

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908 

1899-1954

1955-1993

1993-