Tekstboks:

Forside:       Om Arkivet:          Nyhedsarkiv      Artikler:        Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt               

Læs nekrologen over Poul Buch af JKB i Birket Kirkenyt: Klik her

Næste

»Hævet over det hele sidder Kristus på regnbuen med jordkuglen under sine fødder. Med den ene hånd peger han mod Himmeriges port, hvor Skt. Peter hjælper de salige over det sidste trin. Med den anden hånd støder han de fordømte fra sig, og de fortæres af Helvedes flammer. En gruopvækkende, men enkel og klar fremstilling af det, hvorom det hele drejede sig«, skriver Knud Liebgott i sin bog Hellige mænd og kvinder, 1982, om dommedagsfrem-stillingen på altertavlen fra Birket Kirke på Vestlolland, hvor Elisabeth Hansen blev døbt og konfirmeret.

Se også artiklen om

Forfatter

Elisabeth Hansen

f. 1774 i Ravnsby

 

26< 1980-1992 Sognepræst Poul Fahnøe Buch

 

Poul Fahnøe Buch (26.6 1926-18.4 2003) er søn af købmand Alf Buch Fahnøe Petersen (10.5 1894-14.8 1966) og Helga Nygård, Hobro (gift i 1918).  Alf Fahnøe er født i Kærbølling Skov, Bredsten. Poul Buch havde 4 søskende: Knud (f. 1920), Ruth (f. 1922) Juel (f. 1929) og Ulla (f. 1939). Poul Buch var gift med Grethe Sørensen og efter præstegerningen flyttede de til Eskilstrup på Falster. Grethe & Poul Buch fik 3 børn: Eva Fahnøe Buch, f. 1951 - Sektionsleder på Statsbibliotek, Jørgen Fahnøe Buch, f. 1956 og Birthe Fahnøe Buch, f. 1963 - visitator.  I Birket kender vi sønnen Jørgen Fahnøe Buch (f. 6.6 1956, der var skolelærer på Birket Centralskole og efter lukningen kom på Ravnsborgskolen. Nu overlærer i Sundby. Jørgen har 4 børn.  

 

I 2001 søgte Poul Fahnøe Buch sine rødder og her er hvad han fandt ud af: Hans farfar. Møllersvend Carl Petersen, født i Ammitzbøll  og Ane Kirstine Rasmussen Buch (hvor navnet Buch stammer fra), født i Bredsten fik 5 børn, de ældste født i Chicago, da familien emigrerede til USA, men vente hjem, da Carl Petersen fik tuberkulose og ikke kunne arbejde. Carl Petersen døde af tuberkulose kun en måned før at Alf blev født. Moderen så sig derfor nødsaget til at bortadoptere ham til sin bror Anton Rasmussen Buch, hjuler i Ødsted.

 

Buch slægten kan føres helt tilbage til slutningen af 1300-tallet og tæller bl.a. Søren Jensen Buch, sognepræst i Ølgod (1556-1606), hvis epitafi over hans to hustruer og deres 17 børn stadig kan ses i Ølgod Kirke. De første generationer stammede fra Nagbøl ved Lunderskov og du kan læse mere om Buch slægten på deres egen hjemmeside: Min BUCH-slægt

25< 1963-1979 Sognepræst Anton Marius Mosbirch Juulsen

 

 

Anton Mosbirch, f. 27.10 1909bestod i sommeren 1951 teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet med karakteren 81 laud. Derefter var han kapellan (hjælpepræst) i Kastrup Kirke, Amager fra 1951-1954. Mosbirch var handelsskolelærer inden han blev præst.

 

Arkivleder Betty Nielsen beretter:  ”Pastor Mosbirch havde 1 datter med sin første kone, som vi ikke har kendt. Han var vist lige blevet gift med sin 2. kone, da han fik embedet i Birket. Hun hed Vibeke og medbragte 3 børn. De blev skilt. Han samlede på Flora Danica. Folk kom ofte til en lukket dør, så han måtte indføre fast træffetid. Han var meget standshovmodig. En simpel høker kunne man ikke tale med! Du kan spørge Rita Madsen. Hun var vist i menighedsrådet på den tid. Da han blev pensioneret ville han kun se købmanden og Domprovst Ole Opstrup, Maribo. Domprovsteparret har taget sig meget af ham og besørgede hans begravelse”

 

Barnebarn af cand.mag. i  dansk, engelsk og tysk, Anton Juul Juulsen (f. 23.8 1879 i Tyrsted ved Horsens), der debuterede i bogform med digtsamlingen Dansk Sommer: ”Med lukkede øren” i 1925.

 

 

 

Sognepræster i Birket fra 1955 - 1993- Fra Pastor Godtkjær i 1954 til Sognepræst Pia Lene Pape......

24<  1954-1963 Sognepræst Ingvard Ole Godtkjær

 

Ingvard Ole Godtkjær (21.7 1924– 22.11 1987) bestod i vinteren 1950-51 teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet, hvor han fik karakteren: 85 laud. (36 bestod ud af 43). Godtkjær blev indsat den 11. juni 1955 som sognepræst i Birket, og afløste Tage Lunn, Dengang stod der i Tidende om indsættelsen: ”Sognets beboere havde pyntet kirken smukt med syrener og guldregn, og næsten alle pladser i Kirken var optaget, da den nye præst sammen med provst Odsbjerg gik op af kirkegulvet”.

 

 I vinteren 1988 kunne man for BIRKET KIRKENYT  læse et mindre portræt:

 

”Godtkjær var omkring de 30 år, da han kom til Birket  fra en stilling som hjælpepræst i Vojens-Jægerup i Sønderjylland. Efter at han endt sin eksamen var han en tid sekretær for Haslev KFUM, samtidig med at han beklædte en stilling som hjælpepræst i Haslev-Freerslev. Godtkjær fik kun forholdsvis kort tid i Birket, men nåede alligevel at sætte en del i gang, især på ungdomsarbejdet område. Mange midaldrende i sognet husker endnu med glæde de mange timer i ungdomsklubben PUK i præstegården. Også almindelige aftenskole havde hans bevågenhed. I slutningen af 1962 blev familiens teltpæle atter rykket op. Vestjylland - med sit rigere kirkeliv - kaldte. Omkring 1986 måtte Godtkjær give op på grund af sygdom og trække sig tilbage fra aktivt virke. Han fik en ny blodprop. Gerda og Godtkjær tilbragte deres otium i Haslev i en rar og praktisk lejlighed med en lille overkommelig stump have. Måske skal vi tilføje, at Godtkjær i sine aktive år også var med i soldatermissionens repræsentantskab, formand for Nørre Nissum Højskole, Formand for Franciscus-selskabet, samt amtssekretær i Danske Kirke i Udlandet”.

 

Gift med Gerda, og de fik to børn: Annette Lisbeth (f. 1951) og Karsten Ole (f. 1953), blev tømmermester i Holstebro.  Efter Birket flyttede Gerda og Ingv. Godtkjær til Jylland, hvor han blev sognepræst i Møborg ved Lemvig. 

 

Læs meget mere i avisudklip og fra BIRKET KIRKENYT om vores tidligere så populære og respekterede sognepræst Ingvard Ole Godtkjær:

 

 

 

 

 

Kalkmaleri i østhvælvet af koret forestillende Getsemane

Pastor Mosbirch var sognepræst i 17 år i Birket….

Læs hele beretningen om PUK, ”Præstegårdens Ungdomsklub”, som pastor Godtkjær havde stor succes med i slutningen af halvtresserne…..

 

Klik her

Pastor Ingvard Ole Godtkjær

Københavns Universitet (fork. KU, eng.: University of Copenhagen, fork. UCPH) er det ældste (oprettet 1479) universitet i Danmark og blandt de ældste universiteter i Nordeuropa. Universitetet er placeret på en række forskellige adresser i og uden for København, den ældste del er beliggende i Københavns Indre By.

Universitetet blev indviet 1. juni 1479 af kong Christian 1., efter denne havde opnået tilladelse fra pave Sixtus IV til oprettelsen i 1475. Efter tysk forbillede havde universitet fire fakulteter: Teologi, jura, medicin og filosofi.

Frem til reformationen i 1536 var Københavns Universitet en del af den romersk-katolske kirke, og derfor førte Roskildes biskop tilsyn med universitetet. I forbindelse med reformationen overtog statsmagten denne opgave. Indtil statsmagtens overtagelse havde universitetet et vidtgående selvstyre, som bl.a. medførte, at det ikke var underlagt det normale retsvæsen, men derimod havde egne love og domstole og eget ordens- og fængselsvæsen. Fængselscellerne kan stadig beses i universitetets nuværende kælder.

Mosbirch var hjælpepræst i Kastrup Kirke på Amager

Pastor Anton Mosbirch sammen med provst Davidsen (t.v.) efter indsættelsen i 1963

Efter opholdet i Birket tog Godtkjær til Jylland hvor han blev sognepræst i Møborg Kirke.

Gerda Godtkjær

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt               

6

Læs mere og se avisudklip om Godtkjær og hans hustru Gerda

 

PRÆSTER

I BIRKET

 

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908

1899-1954

1955-1993

1993-  

 

Mere om

præsterne

 

Jørgen Frederik

Carstensen

 

Tage

Lunn

 

Ingvard Ole

Godtkjær

 

Anton Marius

Mosbirch Juulsen

 

Poul Fahnøe

Buch

 

Lisa Borg

Nielsen

 

Kirsten

Christensen

 

Pia Lene

Pape

 

 

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908 

1899-1954

1955-1993

1993-  

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908 

1899-1954

1955-1993

1993-