Birket Lokalhistorisk ArkivHans Knudsen 1889 - 1972Tekstboks:

Den 13. december 1889 blev Hans Knudsen Rasmussen født som den ældste af to brødre på Agerspris i Torrig. Forældre var Jens Frederik Knudsen Rasmussen og Inger Hansen. To år efter blev lillebror Sofus født. Begge brødre opvoksede på gården og måtte tidligt tage del i det daglige arbejde. Allerede som 11-årige døde hans far Jens Frederik af en blodprop.  Hans Knudsen kom på Birket Skole, hvor han gik indtil den 23. marts 1904, med meget fine karakterer.  Derefter arbejdede han på gården og i 1909 kom han på Landbrug Skolen i Dalum.

 

I 1912 blev han indkaldt til militæret og aftjente sin værnepligt som menig 441 i 25. bataillons 2. kompagni. Hans Knudsen fik udmærkelsestegn for skytter og var lektionsfører. Hans højde var 181 cm, hår: blondt, vækst: middel, øjne: grå. Hans Knudsen havde et særligt kendetegn i form af et ar på ryggen. I alt var Hans Knudsen indkaldt 4 gange og sammenlagt 18. måneder - sidste gang hjemsendt den 17. januar 1916. Samme år bliver han gift med

 

Helene Margrethe Knudsen, (født 11.6 1892) datter af Peder og Karen Emilie Hansen (f. Rasmussen) fra Fejø i Søllested Kirke. Hun var ud af en søskendeflok på 8, hvor hun var den næstyngste.  Margrethe gik i skole på Fejø og som ung kom hun ud at tjene.  Hun var Husbestyrerinde i Majbølle. Der havde  hun det dårligt - fortalt i et brev til Hans Knudsen. Derefter var hun på et højskoleophold i Rødkilde, inden hun kom hjem og hjalp sin kommende svigermor i huset, to år før hun blev  gift med Hans Knudsen  den 4. november 1916. Samme år forpagtede de Agerspris. De får 5 børn, hvoraf den ene Poul døde i 1926, da han var 10 måneder: Jens Otto Knudsen Rasmussen, 1917, Asta Knudsen Rasmussen, 1919, Ingemann Knudsen Rasmussen, 1927 og Knud Aage Knudsen i 1929. I 1927 arver brødrene Hans & Sofus Knudsen gården efter deres afdøde mor Inger Hansen. Agerspris bliver købt af Hans Knudsen for kr. 49.000,- (ejendomsværdien var sat til 61.000)

 

Hans Knudsen fik hurtigt interesse for offentligt erhverv og som ganske ung var han formand for Birket Gymnastik-forening, et hverv som hans bror Sofus senere overtog og bestred  i 17 år. Senere var det politik der interesserede ham. Som 32-årige blev han valgt i Birket Sogneråd i 1921. I 1927 blev Hans Knudsen valgt  som sognerådsformand og der blev han indtil 1964 og 37 år som formand. Hans Knudsen var en meget populær sogneråds-formand, så populær at han også blev valgt, selvom partiet Venstre, som han stillede op for, ikke havde flertal.

 

Efter krigen stillede han også op til amtsrådet i Maribo. Der sad han i 4 perioder fra 1946 til 1962 -  i alt 16 år. I `46 fik han 1161 personlige stemmer eller 6. flest blandt de 69 der kom ind i amtsrådet. Af politiske ting,  som blev gennemført var bl.a. på lokalt plan byggeriet af Birket Central Skole og Birket Plejehjem, og i amtet var han som formand for sygehusudvalget med til at gennemfører den store ombygning af Nakskov Sygehus.  I den første periode blev han valgt til politisk ordfører for Venstre. Også andre tillids-erhverv havde Hans Knudsen masser af. Til højre kan du se bare nogle af dem. I 1952 blev Hans Knudsen Ridder af Dannebrog - kommunekasserer Johannes Hansen havde indstillet Hans Knudsen for sine 25 år som sognerådsformand.

 

Hans & Margrethe havde nok at rive i til daglig,  og de 50 tønderland krævede sin mand og kone. Der var mange karle på gården og når der skulle trækkes roer op var der en hel hær at hjælpere. Hans Knudsen var særligt interesseret i dyrene i stalden, som han passede til UG. Margrethe Knudsen havde også sit at se til. Der skulle laves meget mad hver eneste dag og selvom hun havde unge piger i huset, var arbejdsdagen ikke slut kl. 16.00,  17.00 eller 18.00. I begyndelsen af 60`erne blev Hans Knudsen ramt af nogle hjerneblødninger og i 1964 forpagtede han Agerspris ud til sin yngste søn Knud Aage Knudsen. Politisk stoppede han  efter 37 år som sogneråds-formand i 1964. Den 4. november 1966 kunne Hans & Margrethe fejre guldbryllup  som blev holdt hjemme på Agerspris.

 

Derefter blev Hans Knudsen dårligere. Han blev ramt af en blodprop i benet, som der gik koldbrand i, og senere måtte han  have amputeret sit ben. Det gjorde, ligesom hjerneblødninger i starten af 60`erne,  ham mere tillukket.  Lillejuleaften 1972 sov Hans Knudsen ind på Agerspris, efter at have holdt smerterne ud i flere år. Hans Knudsen blev 83 år.

 

Margrethe Knudsen blev boende på gården indtil hun, på grund af at svigerdatteren Lise Knudsen skulle på sygehuset, kom  midlertidigt på Horslunde Plejehjem. Men hun kom ikke hjem. Margrethe døde kort tid efter den 25. januar 1976.  Margrethe blev 83, det samme som Hans…….

 

Af Per Knudsen

Billedet af festdeltagerne ved Hans Knudsen 25 års jubilæum som sognerådsformand  i Birket (1952), som blev holdt på Kragenæs Kro….

Sølvbryllupsbillede af familien Knudsen. Siddende fra venstre Knud Aage Knudsen (1929 - 1981) Margrethe Knudsen (1892—1976), Hans Knudsen (1889—1972) og Ingemann Knudsen (f. 1927) Bagerst fra venstre: Asta Knudsen (gift Jørgensen, 1919—1996) Jens Otto Knudsen (1917 - 1996) og hans kone Kütte Wibolt Knudsen (døbt Wibolt Frederiksen, 1912—1992)

Sognerådsformand i Birket Sogn fra 1927 til 1964

Se også www.agerspris.dk

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt              

Hans Knudsen 1889 - 1972Birket Lokalhistorisk Arkiv

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

NæsteNæsteNæste

 

 

    Portrætter

 

Sognerådsformand

Borgvald

Kock

1964-1970

Sognerådsformand

Hans

Knudsen

1927-1964

f.1889 - d. 1972

Sognerådsformand

Julius

Ingersen

1917-1927

f.1858 - d. 1939

Sognerådsformand

Julius Kristensen

1912-1917

Sognerådsformand

Rasmus Klinke

1880– 1912

Sognerådsformand

Peder Hansen

Stryhn

1868-1880

Sognefoged

Hans

Brix

1823-1897

 

 

Portrætter

 

Sognerådsformand

Borgvald

Kock

1964-1970

Sognerådsformand

Hans

Knudsen

1927-1964

f.1889 - d. 1972

Sognerådsformand

Julius

Ingersen

1917-1927

f.1858 - d. 1939

Sognerådsformand

Julius Kristensen

1912-1917

Sognerådsformand

Rasmus Klinke

1880– 1912

Sognerådsformand

Peder Hansen

Stryhn

1868-1880

Sognefoged

Hans

Brix

1823-1897