Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Bandholmvej  60, 4943 Torrig

Tidligere Husmands- & parcelliststed under Baroniet Juellinge

Matrikel nr. 17b

2 skæpper & 3 fjerdingkar i 1811 (svarende til ca. 1.872 m2)

 

Tvebakkens navn er givet af den nuværende ejer Flemming Rasmussen, f. 22.12 1963, bager sønnen fra Birket Bageri og på grund af husets beliggenhed. Tidligere var det et husmandssted, senere et parcelliststed (med over 10 tønderland) men er nu på ca. 1300 m2. Husmandsstedets historie går tilbage til 1700-tallet og er altså ikke kommet til med statshusmandsloven, der trådte i kraft i slutningen af 1800-tallet.

 

1783 - Enke Elisabeth Povelsdatter fæster det hus som Mads From hidtil havde i fæste og  fradøde (Fæsteprotokollen den 19. december 1783). Mads From var født i 1735.  Vi kender ikke hvor han er født eller hvem hans forældre var.  Mads From døde og blev begravet  den 23. november i Birket Kirke, 48 år gammel. Elisbeth Povelsdatter, f. 1730 var gift med Hans NN og de fik en søn Poul Hansen Smed, (1753- der senere blev gårdfæster på Brunshøj.

 

1797 - Frederich ”Holstener” Christensen fra Halsted fæster det hus i Birket som Elisabeth Povelsdatter hidtil havde i fæste og i brug (Fæsteprotokollen den 26. december 1798). Ved Folketællingen i 1801 boede Elisabeth Povelsdatter hos sin søn på Brunshøj. Hun døde den 14. april 1809, 79 år gammel.

 

1801 - Frederich Holstener Christensen er født 1750. Vi ved ikke hvor han er født, men da han fæstede huset i Birket kom han fra Halsted. Han blev gift  første gang  Maren Pedersdatter, f. 1752,  (hendes tredje). Hun var gift anden gang i 1779 med enkemand Jørgen Pedersen. Hvem der var hendes første ægtemand ved vi ikke.

 

1811 - Eiler Pedersen fæster det hus  i Birket, som Friderich Holstener hidtil havde i fæste og godvillig afstår. Til husmandsstedet hører der 2 skæpper og 3 fjerdingkar. (Fæsteprotokollen den 21. oktober 1811)

 

1827 - Rasmus Rasmussen fæster det hus i Birket som han stedfadder Eiler Pedersen hidtil havde i fæste og godvilligt afstår.  (Fæsteprotokollen den 6. september 1827)

 

Rasmus Rasmussen var født 4 søndag efter ? i 1786, søn af Rasmus Rasmussen Borre. Han blev båret af Jacob Borchardt hustru og faddere var Esben Jensen fra Ravnsby, Jørgen Bonke, Knud Christensen og Karen Sørensdatter af Torrig. Han blev gift med Maren Larsdatter.

 

1831 - Maren Larsdatter døde den 29. oktober og begravet den 7. november 1831, 29 år gammel.

 

1832 - Rasmus Rasmussen Møller døde den  19. januar og begravet i Birket Kirke den 27. januar 1832, 46 år gammel. Maren og Rasmus fik så vidt vides ingen børn.

 

1832 - Hans Jacobsen fra Torrig fæster det hus som Rasmus Rasmussen hidtil havde i fæste og tillige med sin kone fradøde (Fæsteprotokollen den 1. november 1832)

 

Hans ”Rokkedrejer” Jacobsen, f. 26.12 1796 i Torrig og døbt nytårsdag 1797, båret af Birthe Sofie Mortensdatter, Agerspris. Faddere var Rasmus Mortensen, Rasmus Bager og Niels NNs hustru i Torrig.  Hans var søn af husmand Jacob Pedersen Borchardt, f. 1743 og Karen Christensdatter, f. 1760 i Torrig. Faderen var  en bror til Søren Pedersen Borchart, som var den første kendte fæster på Birkevang i Torrig. Hans Jacobsen var lillebror til gårdfæster Christen Jacobsen (1789-1822) på Anker Christensens Gård i Birket.

Hans ”Rokkedrejer” Jacobsen blev  gift den 10. juli 1830 med Maren Christensdatter, f. 1803. Forlovere var gårdfæster på Bavnehøjgård Hans Rasmussen Pallesen og Rasmus Larsen. Hans Jacobsen blev kaldt Rokkedrejer (Ifølge Matriklen 1844) og var skrædder. Maren & Hans Rokkedrejer fik to børn:

 

1) Christiane Hansen, f. 27. maj 1830 - Døbt på deres bryllupsdag den 10. juli 1830

2) Christen Hansen, f. 28. december 1834

 

 

Maren Christensdatter døde den 7. marts og begravet i Birket Kirke den 15. marts 1939, 36 år gammel.  Hans Jacobsen Rokkedrejer blev gift den 5. juli 1839 i Birket Kirke med Ane Elisabeth Rasmusdatter, f. 1812 - 5.12 1887. Hun var datter af gårdmand  på Birkevang Rasmus Clausen  (1766-1845) og Karen Mortensdatter (1777-1842). Hans og Ane får tre børn:

 

1) Jacob Hansen, f. 6. februar 1840

2) Karen Hansen, f. 3. oktober 1842

3) Rasmus Hansen, f. 14. marts 1846

4) Maren Hansen, f. 9. februar 1851

 

1870 - Husmand i Birket Hans ”Rokkedrejer” Jacobsen døde den 12. juni og begravet i Birket Kirke den 22. juni 1870, 73½ år gammel.

 

1887 - Aftægtskone Ane Elisabeth døde den 5. december og begravet i Birket Kirke den 10. december 1887, 75 år gammel af apoplexi (en blodprop i hjernen).

 

Anders Madsen, f. 23. februar 1834 i Øster Nordlunde. Han var søn af husmand i Øster Nordlunde Mads Olsen og Kirsten Andersdatter, f. 1772. Anders Madsen blev gift med Ane Lisbeth Rasmusdatter, f. 21. juli 1841  i Mageltving By. Hun var datter af indsidder og daglejer Rasmus Pedersen, f. 1801 og Birthe Rasmusdatter, f. 1803. De fik følgende børn:

 

1) Lisbeth Kirstine Madsen, f. 26. marts 1866  i Nordlunde

2) Johanne Marie Madsen, f. 15. februar 1868 i Nordlunde

3) Jensine Sophie Madsen, f. 18. september 1870 i Nordlunde

4) Morten Christian Madsen, f. 1875

5) Silius Madsen, f. 17. august 1881 i Birket

 

Familien kom til sognet i 1876 og overtager sandsynligvis huset omkring dette tidspunkt, for da Ane Elisabeth Rasmusdatter døde i 1887 boede hun sammen med en masse andre mennesker, hvor ved vi desværre ikke.

 

1901 - Folketælling: Anders Madsen, f. 23. februar 1834 i Halsted, husmand og jordbruger, Ane Lisbeth Rasmussen, f. 31. december 1841 i Vesterborg, husmoder og syerske. De har to plejebørn:

 

1) Sara Victoria Madsen, f. 31.12 1887 (Barnebarn og datter af deres ældste datter ugift  Lisbeth Kirstine Madsen

 

2) Kristian Charles Tronier, f. 7. november 1894

 

1911 - Anders Madsen døde den 8. april og begravet i Birket Kirke den 15. april 1911, 77 år gammel af en hjertefejl.

 

1921 - Ane Lisbeth Rasmussen købte huset til fri ejendom af Baroniet Juellinge for kr. 1.600,00. Samme år solgte hun huset igen:  Skøde fra Ane Lisbeth Madsen, f. Rasmussen til svigersønnen Jørgen Due ifølge skøde af 20. maj 1921 til en købspris på kr. ?. Jørgen Kristian Jørgensen Due, f. 8. oktober 1869. Han var søn af husejer Verner Ole Jørgensen og Ane Dorthe Hansen, Torrig. Han blev gift den 9. oktober 1891 i Birket Kirke  med Johanne Marie Madsen, f. 15. oktober 1868 og datter af tidligere ejere Anders Madsen og Ane Lisbeth Rasmussen. Da de blev gift var Jørgen Due tjenestekarl hos Niels Jacobsen Skytte på Stampegård og Johanne Marie var tjenestepige hos Christen Pedersen, Brunshøj. Ved Folketællingen i 1901 boede familien hos Jørgen og Johanne Marie Jørgensen hos hans forældre og Jørgen arbejdede som skovarbejder ligesom faderen.

Johanne Marie og Jørgen Kristian Jørgensen Due fik en søn:

 

1) Marius Jørgensen, f. 2. december 1892. Navneændring til Due

 

1940 - Folketælling: Jørgen Due, 71 år, husmand, gift, Marie Due, 72 år, husmoder.

 

1949 - Jørgen Due døde den 9. juni og begravet i Birket Kirke den 14. juni 1949, 80 år gammel.

Skifteretsattest den 1. november 1949 til  hustruen Johanne Marie Madsen,  som samme dag solgte huset til sønnen  Marius Due til en købspris på kr. 12.000,00.

 

1950 - Der blev afsat et areal til den nye landevej og der blev lagt 690 m2 fra matrikel nr. 16b ind under matrikel nr. 17b. 16b eksisterer ikke mere.

 

1972 - Marius Due døde og hans hustru Anna Dorthea Olivia Rasmussen solgte huset til Carl Røntved Rasmussen ifølge skøde af 5. juli 1972 til en pris på kr. 45.000,00. Anna Dorthea Olivia Rasmussen flyttede derefter til Nørreballe.  Carl Røntved, f. 10. marts 1902 var gift med Rosa Christiane Danielsen, (17.9 1905 Nørrebrogade 30, København - 18. oktober 1971 i Birket).  Hun var datter af konditorsvend Thorvald Henrik Aksel Danielsen (1875-1917) København og Anna Margrethe Møller Nielsen, f. 21.6 1873 i Fakse. Rosa og Carl Røntved havde tidligere et husmandssted, på ca. 10 tønderland + husdyr, som de levede af, på Skovhusevej 35, 4953 Vesterborg, som han solgte til Gert Nielsen ifølge skøde af 13.9 1972. Rosa og Carl Røntved fik to sønner:

 

1) Poul Erik Lindy Rasmussen, f. 1932

2) Kaj Jørgen Louel Rasmussen, f. 1933 - 1991

 

1989 - Hans Flemming Lars Rasmussen købte Tvebakken ifølge skøde af  20.12 1989 til en kontantpris på kr. 190.000,00 af Carl Røntved. Carl Røntved døde i 1990.  Flemming Rasmussen er født 22.12 1963 og søn af bagermester Thorkild Rasmussen og Jytte Rasmussen, Birket. Flemming er gift med Linda Madsen, f. 4. juli 1970, datter af smedemester i Magletving Tage Madsen og ?. Linda og Flemming har to piger:

 

1) Mie Juul Bashøj Rasmussen, f. 6. juli 1995 - I dag ejer af Kapellangården i Lindet. Udannet landmand.

 

2) Line Juul Rasmussen, f. 27. november 1998 - Starter på HF i Nakskov i sommeren 2017.

 

Linda og Flemming Rasmussen har siden restaureret husmandsstedet betydeligt, med bl.a. nye tage på lade og stuehus, samt moderniseret alt indvendigt så huset er fuldt ”up to date”. Flemming Rasmussen arbejder i dag som smedesvend hos Aktiv El i Nakskov.

 

2017 - Arealet er i dag på 1301 m2 og ejendomsværdien er i 2017 på kr. 500.000,00.

 

Tvebakken

På denne side af den røde streg er der links til skema over gårde i Birket Sogn

Marius Due var tredje generation på Tvebakken efter at hans mormor og morfar Ane Lisbeth og Anders Madsen købte i 1887. Efter hans død solgte Ane Lisbeth til Carl Røntved.

Line & Mie

1989

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Tvebakken 17b

Bandholmvej 60

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Fæstere & parcellister på Tvebakken

fra 1783 til nu:

Husfæster

? -

1783

Mads

 From (?  år)

f. ? - d. 1783

Husfæster

1783-1797

Elisabeth

Povelsdatter  (14 år)

f. 1730 - d. 1809

 

Husfæster

1797-1811

Friederich Holstener

Christensen (14 år)

f. 1750 - d.

 

Husfæster

1811-

1827

Eiler (13 år)

Pedersen

f.  - d.

 

Husfæster

1827-1732

Rasmus (35 år)

Rasmusssen

f. 1786 - d. 19.1 1832

Fæster

1832-1870

Hans ”Rokkedrejer”  

 Jacobsen (42 år)

f. 1796 - d. 12.6 1870

 

Fæster & ejer

1870-

1887

Ane Lisbeth

Rasmusdatter  (45 år)

 f. 1810 - d. 1890

Hustru

Ejer

1887-

1911

Anders

Madsen (29 år)

f. 23.2 1834 - d. 8.4 1911

Ejer

1911-

1921

Ane Lisbeth

Rasmussen (10 år)

f. 1841 - d. ?

Ejer

1921-

1949

Jørgen Kristian (28 år)

Jørgensen Due

f. 1869 - d. 9.6 1949

Ejer

1949-

1972

Marius

Due (23 år)

f. 2.12 1892 - d. 1972

 

Ejer

1972-1989

 

Carl

Røntved ( år)

f. 10.3 1902 - d.

 

Ejer

1989-

?

Flemming

Rasmussen

f. 22.12 1963

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boesgård - Lyngmosegård - Slotsgård - Tvebakken

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård - Skovsted

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

AgersprisBirkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:    Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt