Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

NæsteBirket Købmandsgård

Også kendt som købmand Koch

Matrikel nr. 11l -  m2

Bandholmvej 89, 4943 Torrig

1906 - Niels Peter Corneliussen, f. 6.4 1867 i Birket. Søn af hjulmand Jørgen Corneliussen og Birthe Olsdatter, Lille Lindet. Han var tvilling. Ved sønnen Kornelius` døb i 1899 og ved FT 1901 var han urmager og i 1906 var han forretningsbestyrer. Han blev viet på Rådhuset i København den 10.9 1895 med Bertha Sorie Jensen, f. 15.5 1876 i Sandby. Hun var datter af tømrer i Sandby Jens Hansen, f. 1833 og Hansine Kirstine Petra Jensen, f. 1844 i Avnede. I folketællingerne er han benævnt som urmager og manufakturhandler.

 

De fik to børn:

 

1) Aage Corneliussen, f. 25.5 1895 i København

2) Kornelius Corneliussen, f. 13.5 1899 i Birket.

 

1907 - Emil Schwartz, f. 10.3 1881 i Horslunde, købte matrikel nr. 11l af Niels Peter Corneliussen. Villaen på Bandholmvej 89 i Torrig L er opført i 1907 og indeholder 8 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 299 m2. Han var søn af bagermester fra 1869-1913 i Horslunde Hans Peter Schwartz, f. 20.10 1847 i Sønderborg og Kathrine Jensine Nielsen, f. 1855 i Avnede. Emil havde 17 søskende, hvoraf de 10 levede i 1901. Schwartz var med til at grundlægge Horslunde Realskole i 1895.

 

1908 - Emil Schwartz blev gift den 8. marts i Maribo Domkirke  med Jenny Furanda Magdalene Nikolaisen, f. 28.1 1883 i Kongens Lyngby. Hun var datter af mejeriejer/købmand i Maribo Hans Johannes Nikolaisen, 30.3 1851 i KBH og Wilhelmine Ditlevmine Schmidt, f. 9.12 1856 i Holbæk. 

 

De fik en søn:

 

1) Harry Peter Johannes Schwarts, f. 26. september 1910 i Birket

 

 

1915 - Peder Nielsen Skafte, f. 15.5 1887 i Stokkemarke overtog forretningen før den 5.3 1915. Han var søn af gårdejer på i Sildebjerggård   Lindet  Niels Pedersen Skafte, f. 10.2 1861 på Kringelborg   og Meta Jensine Rasmussen, f. 17.6 1862 i Birket. Peder Nielsen Skafte blev gift i Nakskov den 5. marts 1915 med Karen Marie Mathilde Poulsen, f. 4.1 1891. Hun var datter af tømmermester Poul Poulsen og Maren Olsen, Nakskov. 

 

De fik fire børn:

 

Birthe Skafte, f. 24.3 1916 i Birket

Peder Aage Skafte, f. 11.11 1917 i Birket-13.6 2007)

Christian Mogens Skafte (11.8 1920 i Kalundborg - d. 20.10 1994

Grete Skafte (17.5 1926-1996)

 

 

 

 

Oluf Valdemar Hansen

Christian Koch købte Birket Brugsforening i 1939 og ansatte sin søn Borgvald Koch som daglig leder. Han var gift med Agnes Marie Jensen (herunder).

Borgvald Koch kom til Birket i 1939, da han købte Birket Brugs. I 1949 blev han gift med Ella ”Dytter” Larsen (Herunder)

Dytters forældre Ragnhild Dagny Sunke og Aage Christian Larsen.

Borgvald Kock som valg-tilforordnet i 1993 i Signe Stub.

Borgvald Koch kom i Birket Sogneråd i 1962 og blev formand efter Hans Knudsen i 1964. Kock blev efter kommunesammen-lægningen i 1970 valgt ind i Ravnsborg Byråd, hvor han sad en periode…. Herunder Kock med den foregående sogne-rådsformand Hans Knudsen i 1965….

1919 - Den 21. januar 1919 var der møde i Birket Forsamlingshus om oprettelse af Birket og Omegns  Forbrugsforening. Der var mødt 25. Der blev nedsat et udvalg bestående af gdr. Alfred Kragh, Kraghsminde i Mageltving, sadelmager Nielsen Helwig, Birket, gdr. Christian Stub, Gadetoftegård, Birket, smed Christian Funch, Birket, tømrer Jørgensen, Lindet, gdr. Christian Buch, Kapellangården, murer Rasmussen, Torrig, rentier A. Nielsen, Torrig, maskinbygger Hoffmand i Mageltving, Niels Anton Klinke, Nygård og HV Larsen, Dalbygården. Der tegnede sig 187 medlemmer.

 

Den 2. februar blev det vedtaget at købe købmand Peder Skaftes forretning for 35.000 kr. Købekontrakt af 4. februar 1919 haves i arkivet. Kontrakt med uddeler Niels Peder Larsen Ruus 28. februar 1919, som Arkivet også er i besiddelse af. Han kom fra Hunseby. Mejeribestyrer Hansen blev regnskabsfører. Efter salget flyttede familien til Kalundborg, hvor Peder Skafte købte en købmandsforretning i Kordilgade 20. Peder Nielsen Skafte døde på Kalundborg Amtshospital den 30. januar 1967 og begravet i Kalundborg Kirke den 2.2 1967, 79 år gammel. Ved hans begravelse var han købmand i Pavestræde 10 i Kalundborg.  Hans hustru Karen Marie Mathilde Poulsen døde den 15.12 1947, 56 år gammel.

 

Niels Peder Larsen Ruus, f. 18.9 1877 i Hunseby var søn af Gårdejer af Gaveagergård i Hunseby Larsen Pedersen Ruus (3.91842-26.11 1926) og Ane Kirstine Rasmusdatter (8.10 1839-14.8 1908). Han blev gift med Mary Emilie Madsen, f.  19.6 1879 i Skelby på Sydfalster. Hun var datter af husmand og murer Morten Madsen og Maren Pedersen, Skelby.

 

Se Ruus Slægten:

 

 

1926 - Den 13. juni 1926 overtog Peder Ruus sin egen forretning i Kalø. 10. september 1926 indstilles Olaf Valdemar Hansen til uddeler. Den 3. februar 1939 købte han Købmand Nielsens forretning i Birket og fratræder 1. maj 1939 som uddeler.

 

Oluf Valdemar Hansen, f. 15.12 1894 i Everdrup ved Bårse, .  Han var søn af parcellist, mølleri og handel på Staunstrup Mølle, Rønnedevej 14 i Everdrup Hans Hansen (14.2 1865 - 20.6 1945 i Næstved) og Mette Susanne Andersen (24.3 1871 i Toksværd - d. 20.6 1945 i Næstved) Forældrene boede på Ellebæksvej 28 i Jystrup fra 1925-1945. Oluf Hansen blev gift med Dagmar Marie Larsen, f. 23.3 1897 i Karise. Datter af gårdejer af Lindegård 10a i Karise Niels Peder Larsen og Ane Kirstine Jensen. Inden han overtog Birket Købmandshandel i 1939  havde han været brugsuddeler i Birket Brugsforening fra omkring 1926.

 

Dagmar og Oluf Hansen fik en søn:

 

1) Helveg Ragnhoff Hansen, f. 18.7 1923 i Herfølge. Han kommer i lære hos sin far, da han overtager Birket Købmandshandel.

 

Ved sønnens døb i 1923 var Oluf Valdemar Hansen brugsuddeler i Verskølle, Herfølge.

 

1939 - Den 3. februar købte Oluf V. Hansen Birket Købmandshandel, men han fratrådte først Birket Brugsforening den 1. maj 1939.

1939 - Den 21. oktober købte uddeler fra Dannemare Christian Koch Birket Forbrugsforening ifølge skøde til kr. 44.800,00.  21/7 1939 Brugsforeningen afvikles med et overskud på 15.000 kr. der fordeles til medlemmerne, dog bliver der en rest, der skænkes til Biblioteket i Birket.

 

Brugsuddeler og sparekassebestyrer i Dannemare Christian Frederik Christiansen Koch, (f. 17.6 1886 i Torkildstrup, Gundslevmagle - d. 3.12 1967 i Nakskov) Christian Koch var søn af gårdmand i Radsted Morten Christiansen Koch (5.2 1853-22.10 1920) og Ane Magdalene Larsen (15.2 1849-1943). Christian Koch blev gift den 17.6 1910 med Agnes Marie Eriksen, (f. 15.8 1910 i Ryde - d. 1981 i Nakskov). Hun var datter af skrædder i Ryde Esper Christian Eriksen (1850-1940) og Jensine Jensen (1851-1904).

 

De fik tre børn:

 

1) Ernst Willy Ravnshøj Koch (4.11 1912-22.9 1997) - gift (1) med Else Caroline Bergmansen, skilt i 1959, gift (2) med Else Marie Madsen (1915-1987). Han var forvalter på slagteriet Ringsted.

 

2) Werner Borgvald Ravnshøj Koch var født 5. Juni 1916

 

3) Aase Lillian Ravnshøj Koch, (24.6 1925-17.11 2008) Gift med Fritjof Louis Nielsen (1915-2007)

 

Sønnen Borgvald Koch bliver daglig leder af forretningen.

Borgvald Kock blev udlært brugsuddeler hos sin far, hvor han gik på handelsskole i Nakskov 1930-31-32 (om aftenen efter arbejdstid). Efter eksamen fra aftenskolen var Borgvald Koch på Andelsskole i Middelfart i 6 mdr. i 1937, og fik afgangsbevis derfra. Kock var derefter ferieafløser i Tillitze (nabobrugs til Dannemare) i et par år.

1947 - Christian Koch købte matrikel nr. 11n af gårdejer Anker Christensen for kr. 11.000,00,  men samme år den 10. november solgte han forretningen til sønnen Borgvald Koch for kr. 3.000,00.

1949 - Borgvald Koch blev gift den 24.9 1949 med Eller ”Dytter” Larsen, f. 31.10 1926 i Birket. Hun var datter af købmand Saltvig Aage Christian Larsen og Ragnhild Dagny Sunke, f. 6.11 1903 i Birket

 

1962 - Borgvald Koch blev valgt ind i sognerådet og blev i 1964 valgt til sognerådsformand, hvilket han var indtil kommunesammenlægningen i 1970, hvor han  så kom med i byrådet i Ravnsborg Kommune 1970-74.

1969 - Borgvald Koch forpagtede forretningen ud til Søren Lundmann Jensen den 15. maj 1969. Dytter og Koch byggede huset på Lærkevej 4, 4943 Torrig, Lolland efter at de forpagtede forretningen ud.

1970 - Ved kommunesammenlægningen blev Borgvald Koch ansat ved Ravnsborg kommune, først som pantefogedassistent i ca. 4 år, derefter indtil 1. maj 1984 som kasserer. 

 

Peder Ruus fik Kalø Købmandshandel i 1926

1981 - Søren Lundmann Jensen opsagde sin forpagtning i august 1980, hvorefter fru Koch videreførte forretningen i 2½ måned indtil den blev til solgt til Karen og Alfred Rødbo Kristensen ifølge skøde af 12. januar 1981 til kr. 440.000,00. Søren Lundmann Jensen flyttede til Horslunde og har i mange år arbejdet på Materialegården i Horslunde.

1985 - Købmandsforretningen går på tvangsaktion den 22.2 1985.

1986 - Borgvald Koch købte forretningen ifølge skøde af 8.12 1986 til en pris på kr. 183.000,00. Samme år solgte Borgvald Koch igen huset matrikel nr. 11l og 11r til Eva og Anker Blaabjerg ifølge skøde af 29.12 1986 til kr. 335.000,00.

1991 - Anker Blaabjerg overtog Eva Blaabjergs andel og blev dermed eneejer af huset.

1996 - Werner Borgvald Ragnshøj Koch døde den 15. september 1996 og blev begravet i Birket Kirke, 80 år gammel. Hans hustru Ella Dytter Larsen blev boede på Lærkevej indtil hun døde i begyndelser af 10`erne.

Se mere om Ella Dytter Larsen:  Sunke Slægten  &  Borgvald Koch

2001 - Matrikel nr. 11l blev solgt til Else Margrethe Larsen ifølge skøde af 9. oktober 2001 til en pris på kr. 100.000,00.

2018 - Else Margrethe Larsen ejer stadig matrikel nr. 11l og har en ejendomsværdi pr. 2016  på  kr. 1.100.000,00 og er på 1014 m2.

 

Alfred og Karen Kristensen var de sidste der havde forretning i Birket Købmandsgård. Han døde kort tid efter at de havde overtaget forretningen.

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt   

Næste

Købmænd

I Birket

 

Birket

Købmandsgård

(Koch`s)

Birket

Købmandsforretning

(Mogens Hansen)

Hejringe Købmandshandel

Bandholmvej 165

Hjelmholt

Købmandshandel

Nakskovvej 14

Juthas

Minimarked

Bandholmvej 33

Kragenæs

Købmandshandel

Kragenæsvej 47

Kragenæs

Skibsproviantering

Kragenæsvej 82

Lindet

Købmandsforretning

Signe Stubsvej 23

Møllenbach

Poppelalle 17

St. Lindet

Købmandsforretning

Rosningvej 65

Tatol

Bandholmvej 98

Torrig

Købmandshandel

Bandholmvej 40

Torrig

Købmandsforretning

Spurvevej 19

Købmænd

I Birket

 

Birket

Købmandsgård

(Koch`s)

Birket

Købmandsforretning

(Mogens Hansen)

Hejringe Købmandshandel

Bandholmvej 165

Hjelmholt

Købmandshandel

Nakskovvej 14

Juthas

Minimarked

Bandholmvej 33

Kragenæs

Købmandshandel

Kragenæsvej 47

Kragenæs

Skibsproviantering

Kragenæsvej 82

Lindet

Købmandsforretning

Signe Stubsvej 23

Møllenbach

Poppelalle 17

St. Lindet

Købmandsforretning

Rosningvej 65

Tatol

Bandholmvej 98

Torrig

Købmandshandel

Bandholmvej 40

Torrig

Købmandsforretning

Spurvevej 19