Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

NæsteLille Lindet Købmandsforretning

Matrikel nr. 5a Dalbygård & 5f Birket - 1418 m2

Signe Stubsvej 23, 4943 Torrig

1880 - Rasmus Nielsen, f. 1830 på Fejø - 15.5 1887 i Lindet. Gift med Marie Nielsen, f. 1847 i Nakskov. Stedet var højst sandsynligt L. Lindet Købmandsforretning, da Lindet Købmandshandel har både matrikler i Birket By og Dalbygård. Matrikel nr. 5a havde al jorden på modsatte side af kirken og som senere blev udstykket til 10-12 matrikler.  Da han dør står der forhenværende købmand i Birket.

 

1887 - Peter Hansen, f. 17.8 1852 i Hunseby søn af gårdmand Hans Pedersen og Ane Kirstine Pedersdatter, Maglemer. Gift den 3.8 1888 i Birket Kirke med Bertha Marie Kristine Larsen, f. 13.3 1867 i Lindet, datter af gårdmand  på Sildebjerggård Lars Jørgensen og Karen Kirstine Jensen, Lindet

 

De fik følgende børn:

 

1) Hans Laurits Hansen, f. 6.7 1889 - Fik en teknisk uddannelse og blev senere maskinmester på et elektricitetsværk i København. Gift med Mille fra Sønderjylland. De fik en datter Birgit, som valgte at blive nonne på et tysk kloster.

 

2) Agnes Hansen, f. 13.6 1891 - d. 14.11 1967 - Gift med Rasmus Sigvardt Rasmussen (f. 7.1 1890-d. 15.3 1987) fra Vester Kongstedgård i St. Lindet. De fik en datter: Edith Laura Sigvardt Rasmussen (5.8 1914-15.7 1971)

 

3) Viggo Hansen, f. 24.3 1893 - Udlært manufakturhandler. Gift med Louise, der døde som ung. De fik en datter Lilli, kaldet Tutten, som blev uddannet sygeplejerske og jordemoder. Viggo flyttede til København.

 

4) Ejvind Hansen, f. 6.7 1894 - d. 15.10 1894, 3 måneder gammel.

 

5) Kristian Ejvin Hansen, f. 13.3 1896

 

6) Svend Aage Hansen, f. 12.5 1897 - Udlært bager hos bagermester Søgaard i Birket,  Magasinbestyrer i Lindet, Gift første gang med Melitta Jensen, f. 22.6 1893 i Ærøskøbing. Hun var datter af barber og senere cigars grosserer Jens Peter Jensen og Dorthea Andersen, København. Hun døde ved fødselen af et barn den 23.11 1932.  Gift (2) i Elias Kirken i København den 28. april 1934 med damefrisør Kate Milla Margrethe Christensen. Hun var datter af købmand Peder Christensen og Augusta Olivia Jacobsen, Maribo.  Kate og Svend fik en datter, Annelise Hansen, f. 13. august 1936, tidligere butiksindehaver af en blomsterforretningen ”Blomsterstuen” i Nakskov. Hun bor på Lyngmosevej 28, som forældrene byggede.

 

7) Ellen Kristiane Hansen, f. 28.7 1898 - d. 30.9 1898, 2 måneder gammel.

 

8) Erna Kristiane  Hansen, f. 19.3 1902 -  Ugift, husbestyrerinde og ekspeditrice. Fik en søn Per Henrik Rasmussen, f. 3.11 1930. Flyttede til København.

 

9) Gudrun Hansen, f. 14.6 1905 - d. 14.6 1905 (5 timer)

 

10) Thorvald Kristian Hansen, f. 27.8 1907 - d. 4.4 1909, 1½ år gammel.

 

11) Walter Hansen, f. 20.10 1908  - 15.10 1934, 25 år gammel.

 

12) Inge Hansen, f. 25.8 1911 – Gift med Hans Thorkild Pedersen fra Anker Christensens Gård. De fik en søn Eigil Pedersen, f. 1934 i København, som skrev bogen ”Kære Oldebørn” fra 2007, hvor de første kapitler beskriver om slægterne fra gården i Birket og købmandsforretningen i Lindet.

 

1901 - Folketællingen: Familien inklusiv handelslærling Hans Jørgen Jensen, f. 12.6 1886 i Torpe og en tjenestepige Augusta Frederikke Jensine Andersen Kuld, f. 1879 i L. Lindet.

 

1916 - Fem af børnene var hjemme ved folketællingen: 1) Laurits Hansen, maskinmester, 2) Viggo Hansen, kommis, 3) Kristiane Hansen, barn 4) Valter, barn og 5) Inge Hansen, barn

 

1921 - Ved folketællingen var der flg. hjemme i husstanden: Bertha og Peder Hansen  + børnene Svend, Kristiane, Valter og Inge.

Peder Hansen døde den 7. december og begravet i Birket Kirke den 12. december 1921, 69 år gammel af hjertelammelse.

 

1921-1922 - Villaen på Signe Stubsvej 23 i Torrig L blev opført i 1922 og indeholder 8 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 194 m2.

Svend Hansen og hans kone Kate (herunder). Svend var   lidt lige som sin far,  et handelstalent. Kate og Svend hjalp sin mor med forretningen efter hans fars død i 1921.

Villy Rasmussen blev gift med Anna Marie Jensen som var datter af mejeribestyrer Lars Martin Jensen i Slemminge.

Anna Marie Jensen

Mejeribestyrer Lars Martin Jensen på Kildedal i Slem-minge

1925 - Bertha Marie Kristine Larsen, f. 13.3 1867 i Lindet (L. Lindet Købmandshandel, enke efter Peter Hansen, som døde 7.12 1921)

 

1930 -  Bertha Marie Kristine Larsen døde den 26. november og begravet i Birket Kirke den 1. december 1930, af en blodprop og sukkersyge, 63 år gammel.

 

1931 - Den 27. juni skifteretsattest til børnene: Hans Laurits, Agnes, Svend, Viggo, Walter og Inge Hansen.

 

1931 - Sønnen Viggo Hansen, f. 24.3 1893 bliver eneejer ifølge skøde af 15. oktober 1931 til en pris på kr. 21.900,00.

 

1934 - Sønnen handelsmedhjælper Walter Hansen døde den 2. september og begravet i Birket Kirke den 7. september 1934, 25 år gammel.

 

1937 - Viggo Arne Wrede købte Lindet Købmandshandel ifølge skøde af 17. juni 1937 for kr. 32.000,00.  Han var født i Tågerup 4.7 1913 og var søn af Henrik Adolf Wrede og Martha Sofie Larsen. Han blev gift med Yrsa Britta Madsen, f. 2.8 1918 i Sørup. Datter af Carl Theodor Madsen og Johanne Magdalene Johansen.  Yrsa og Arne Wrede fik to børn.

 

1938 - Villy Alfred Rasmussen overtog forretningen den 10.8 1938 efter Viggo Arne  Vrede, der  den 17.6 1937 havde købt forretningen af Viggo Hansen (søn af Bertha og Peder Hansen). Viggo Arne Wrede blev efter salget af St. Lindet Købmandshandel brugsuddeler i Vester Ulslev i 1942 og fortsatte til engang i 90`erne. Viggo Arne Wrede døde den 3. april 2003 og begravet i Østre Kirkegård i Nykøbing F.

 

Villy Alfred Rasmussen var født den 3. august 1915 i Nakskov. Han var søn af smedemester Peter Anton Rasmussen og Karen Marie Hansen, Stokkemarke. Han blev gift i Slemminge Kirke den 14. august 1938 med Anna Marie Jensen, f. 9. januar 1915. Hun var datter af mejeribestyrer på Kildedal i Slemminge Lars Martin Jensen og Ane Jensen, Slemminge. Anna Marie blev bare kaldt for Annemarie.

 

Herunder et flot billede af Villy Rasmussens far tidligere smedemester i Stokkemarke Peter Anton Rasmussen.

Peter Hansen kom til Lindet i 1887 fra Hunseby og døde i slutningen af 1921, netop som den nye købmandsbutik dårligt nok var færdigbygget.

Købmandsfamilien Peter Hansen foran den nybyggede forretning lige inden han døde som 69-årig. På den tid var der også postudlevering og de folk der står til venstre er postfolk fra Horslunde. Peter Hansen står yderst til højre.

Anna Marie og Villy Rasmussen fik en søn:

 

1) Jørgen Villy Rasmussen, f. 19. januar 1941 - Uddannet elektriker, senere læste han til el ingeniør på Teknikum i København. Fik arbejde hos Brown Boveri, som havde hovedkvarter i Zürich, Schweiz. Han blev gift med ? som var fra ?. De fik ? børn. Jørgen og hans hustru bor i dag i Frederiksværk.  

 

 

I forretningen var der også en afdeling af Handelsbankens filial, med Villy Rasmussen som daglig bestyrer. 

 

1969 - Villy Rasmussen ombyggede forretningen for tredje gang i de 31 år han havde haft forretningen.

 

Fortsættes under avisudklippet:

1972 - Handelsbanken ophørte den 1. oktober 1972  med at være filial i Lindet. Samtidig besluttede Villy Rasmussen at sælge forretningen efter 34 år, på grund af et svigtende helbred. Forretningen blev solgt til Grethe og Erland Rasmussen ifølge betinget skøde af 14. september 1972 til en pris på kr. 220.000,00. Erland Stoustrup Rasmussen var født den 27 maj 1922 i Havlykke, Østofte Sogn. Han var søn af gårdejer først i Havlykke og siden af Stubbegård i Næsby Georg Martin Rasmussen (1.11 1888-1961) og Anna Kirstine Cathrine Stoustrup (1889-1961). Erland Stoustrup Rasmussen blev gift (1) med Betty Jensine Elbæk (f. 3.6 1923) den 15. april 1945 i Sandby Kirke. Hun var datter af landmand Kaj Peter Pedersen Elbæk og Maria Johansen i Sandby. De fik en søn: 

 

1) Vagn Arnold Rasmussen, f. 19.9 1945 i Næsby.

 

1950 - Betty Elbæk og Erland Stoustrup Rasmussen blev skilt ifølge kongelig bevilling af 21.2 1950.

 

1954 - Erland Rasmussen blev gift den 7. marts 1954 i Vestenskov Kirke med Grethe Blomquist, f. 31.8 1927 i Eged By,  Horreby Sogn. Hun var datter af bagermester først i Horreby på Falster og senere i Halsted Valter Rafael Blomkvist, f. 9.7 1901 og Helga Martha Marie Knudsen, f. 16.6 1905.

 

Grethe og Erland Rasmussen fik to sønner:

 

1) Poul Rasmussen, f. 1958 - Uddannet mekaniker. Døde af en blodprop i benet i ?

2) Per Rasmussen, f. 1967 - Uddannet mekaniker. Arbejdede i en årrække hos Funch i Birket. I dag førtidspensionist. Per har to børn fra tidligere forhold: Max og . Per bor i dag i Birket Mose med børnene.

 

Inden Grethe og Erland Rasmussen kom til Lindet, havde Erland været forpagter af en gård i Næsby, derefter kørte han vognmandskørsel i Nakskov i en mindre Volvo Ekspress lastbil. Grethe passede en mindre købmandsbutik på Løjtoftevej.

1986 -  Erland Stoustrup Rasmussen døde den 31. august 1886 og blev begravet i Birket Kirke, 63 år gammel.

 

1995 - Grethe Rasmussen får gaveægtepagt ifølge skøde af 10. oktober 1995. Erland Rasmussen døde den 31. august 1986 og blev begravet i Birket Kirke.

 

1995 - Grethe Rasmussen solgte huset til Lissie K. L. Hansen ifølge skøde af 28. august 1995 til en pris på kr. 285.000,00 kr. Grethe flyttede til et hus på Staalmosen i Kragenæs. Grethe Rasmussen døde den 3. december 2003, 76 år gammel.

 

1999 - Huset blev solgt til Rene Marquard Frederiksen, f. 27.1 1963 ifølge skøde af 9. februar 1999 på aktion til kr. 60.000,00.

 

2001 - Huset brændte fuldstændig ned, men blev bygget op igen over en længere periode. Husets mure og grund er den samme som før.

2018 - Rene Marquard Frederiksen ejer stadig huset, som i dag (2017) vurderet til kr. kun 160.000,00 og er på 349 m2.

Inger Hansen  foran huset i Lindet, hvor hun var født i 1911. Hun var yngste datter af Bertha og Peter Hansen og blev gift med Thorkild Pedersen fra Anker Christensens Gård

Forside:       Om Arkivet:          Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt  

Næste

Købmænd

I Birket

 

Birket

Købmandsgård

(Koch`s)

Birket

Købmandsforretning

(Mogens Hansen)

Hejringe Købmandshandel

Bandholmvej 165

Hjelmholt

Købmandshandel

Nakskovvej 14

Juthas

Minimarked

Bandholmvej 33

Kragenæs

Købmandshandel

Kragenæsvej 47

Kragenæs

Skibsproviantering

Kragenæsvej 82

Lindet

Købmandsforretning

Signe Stubsvej 23

Møllenbach

Poppelalle 17

St. Lindet

Købmandsforretning

Rosningvej 65

Tatol

Bandholmvej 98

Torrig

Købmandshandel

Bandholmvej 40

Torrig

Købmandsforretning

Spurvevej 19

Købmænd

I Birket

 

Birket

Købmandsgård

(Koch`s)

Birket

Købmandsforretning

(Mogens Hansen)

Hejringe Købmandshandel

Bandholmvej 165

Hjelmholt

Købmandshandel

Nakskovvej 14

Juthas

Minimarked

Bandholmvej 33

Kragenæs

Købmandshandel

Kragenæsvej 47

Kragenæs

Skibsproviantering

Kragenæsvej 82

Lindet

Købmandsforretning

Signe Stubsvej 23

Møllenbach

Poppelalle 17

St. Lindet

Købmandsforretning

Rosningvej 65

Tatol

Bandholmvej 98

Torrig

Købmandshandel

Bandholmvej 40

Torrig

Købmandsforretning

Spurvevej 19

Købmænd

I Birket

 

Birket

Købmandsgård

(Koch`s)

Birket

Købmandsforretning

(Mogens Hansen)

Hejringe Købmandshandel

Bandholmvej 165

Hjelmholt

Købmandshandel

Nakskovvej 14

Juthas

Minimarked

Bandholmvej 33

Kragenæs

Købmandshandel

Kragenæsvej 47

Kragenæs

Skibsproviantering

Kragenæsvej 82

Lindet

Købmandsforretning

Signe Stubsvej 23

Møllenbach

Poppelalle 17

St. Lindet

Købmandsforretning

Rosningvej 65

Tatol

Bandholmvej 98

Torrig

Købmandshandel

Bandholmvej 40

Torrig

Købmandsforretning

Spurvevej 19