Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Borgvald Koch`s aner:Tekstboks: Portrætter:

Christian Friderich

Koch

30.9 1816 - 20.11 1889

 

Sognefoged, dannebrogsmand og gårdmand i

Radsted Sogn

Marianne

Jochumsdatter

f. 1.11 1820 i Falkerslev

 

Gift i Falkerslev Kirke 24.9 1843

 

I deres ægteskab var der en søn

 

 

Forældre ukendte

Oldeforældre

Morten Christiansen

Koch

5.2 1853 - 22.10 1920

 

Gårdmand

i Radsted

Ane Magdalene

Larsen

15.2 1849 - 1943

Ønslev

 

Nørre Alslev

 

Forældre

ukendte

 

 

Bedsteforældre

Esper Christian

Eriksen

26.12 1850 - 3.1 1940

f. i Handbjerg sogn, Sønderbyhuus

 

Skrædder

Ravnshøjhus

Jensine

Jensen

25.3 1851 - 5.10 1904

 

Gift i Ryde Sogn den 19.9 1876 - I deres ægteskab var der 9 børn hvoraf Agnes er nr. 7.

 

Datter af Jens Jensen, Smed i Sahl Sogn i Ringkøbing (1800-1867) og Maren Christensdatter (1812-1860)

 

 

Bedsteforældre

Erik

Christensen

18.8 1819 - 8.3 1876

Født i Seerup By, Ordrup Sogn

 

Snedker

Ryde Kirkeby

Hedevig

Kathrine

Nielsdatter

f. 9.11 1820 i Hjelm Sogn

 

Væverske

 

Gift den 10.3 1848 i Hjelm Sogn

 

I deres ægteskab var der 6 børn, hvoraf nr. 2 var Esper…

 

Datter af

Oldeforældre

Christen

Mikkelsen

f. 5.4 1794 i Barslev, Hvidbjerg sogn -  12.4 1876 i Egebjerg By

 

Husmand

Hvidbjerg Sogn

Thisted

 

Søn af  Husmand Mikkel Larsen Yde (f. 1760 - 1844) og Anne Christensdatter Kappel (1761-1828)

 

 

 

 

 

Mette

Erichsdatter

f. 17.8 1794 i Lyngs - 18.12 1857

 

Gift 1819

 

I deres ægteskab var der 4 børn hvoraf den ældste var Erik

 

Datter af tømre  Erik Mortensen Kappel (1748 - 1812) og Giertrud Nielsdatter (1766-1742)

Flovlev, Hvidbjerg Sogn

 

 

Tipoldeforældre

Tekstboks: Dannebrogmændenes Hæderstegn og Ridderkorset skulle bæres i den rækkefølge, som de var tildelt, og rækkefølgen Ridderkors, Hæderstegn var en højere dekorering end Hæderstegn, Ridderkors. Hvis man blev tildelt Ridderkorset, når man allerede var blevet tildelt Hæderstegnet, blev Ridderkorset anset som en selvstændig dekorering, men hvis man først havde fået tildelt Ridderkorset, blev tildelingen af Hæderstegnet anset som en forfremmelse af Ridderkorset. Rækkefølgen Ridderkors, Hæderstegn (DM) blev efter 1952 også anset som en højere dekoration end det nye Ridderkors af 1. grad.
I 1952 blev Ridderkorset (emaljeret guldkors) afløst af et nyt Ridderkors (emaljeret sølvkors) og Ridderkorset af 1. grad (emaljeret guldkors og roset på båndet). Betegnelsen blev samtidig ændret til det kønsneutrale Dannebrogs-ordenens Hæderstegn, som i modsætning til Dannebrogmændenes Hæders-tegn har roset på båndet. Dette tildeles siden 1952 kun i særlige tilfælde til danske borgere, som allerede er bærere af Dannebrogordenen og regnes derfor som en særlig fornem udmærkelse - nærmest på niveau med Kommandørkorset - og det skal bæres før et eventuelt Ridderkors eller Ridderkors af 1. grad.
Tekstboks: Portrætter:

Se også hjemmesiden om Borgvald Kock og hans slægt på:

 

www.hheriksen.dk

Tekstboks: Fra 1808 blev Dannebrogsmændenes Hæderstegn i praksis tildelt som påskønnelse for en indsats, som ikke kvalificerede til laveste grad (Ridderkorset) af Dannebrogordenen, men det udviklede sig hastigt til også at blive en tillægsudmærkelse. Fra 1812 (kgl. åbent brev af 18. januar) kunne Dannebrogsmændenes Hæderstegn således også tildeles dem, som allerede havde fået Dannebrogordenen. I praksis fungerede Dannebrogsmændenes Hæderstegn da som en grad mellem riddergraden og kommandørgraden i Dannebrogordenen. Situationen var dermed den, at Hæderstegnet både fungerede som en selvstændig udmærkelse, der typisk givet til embedsmænd af lavere rang, f.eks. sognefogeder, overlærere, stations-forstandere, rådmænd, post-mestre, fyrpassere etc., og som en tillægs-udmærkelse i Dannebrog-ordenen. Desuden blev Ordenskapitlets medlemmer tildelt Dannebrogmæn-denes Hæderstegn.
Dannebrogsmændenes Hæderstegn blev også tildelt veteraner fra Treårskrigen og 2. slesvigske krig i en særlig udgave, hvor hullerne mellem kronens bøjler ikke var udskåret.
Dannebrogsordenens Hæderstegn blev første gang tildelt i 1973 (til Eigil Knuth), men først i slutningen af 1980'erne påbegyndte man for alvor tildelingen af Dannebrogordenens Hæderstegn. Hæderstegnet tildeles primært personer, som har en eller anden form for tilknytning til hoffet.
Hæderstegnet bæres for tiden af 21 personer.
Fortsættes næste spalte til højre...

Claus Friderich

Koch

27.1 1787 - 11.6 1880

Født i Preetz i

Holsten

 

Claus kom som "hollænder" (mejerist) til herregården Hardenberg på Lolland omk. 1810-15

 

Parcelist og gårdmand

”Christiansminde”

Eskildstrup

Christine Christiane

Vogler

f. 1784 i Plön, Holsten - 31.7 1884

 

I deres ægteskab var der 1 søn.

Tipoldeforældre

 

Werner Borgvald Ravnshøj Koch

5.6 1916 - 15.9 1996

 

Købmand

Sognerådsformand og Byrådsmedlem

Birket

Ella Dytter

Larsen

31.10 1926 -

 

Gift den 24.9 1949

 

Der var ingen børn i ægteskabet….

Aage Christian

Larsen

f. 26.4 1900 i Egholm

 

 

Købmand i Saltvig

 

Ved folketællingen i 1930 bor familien i Saltvig

Ragnhild Dagny

Sunke

f. 6.11 1903

 

Viet 10 mdr. efter Ella Dytter Larsens fødsel

den 30.11 1926 i Birket Kirke

 

10 mdr. før fødslen opholdt Ragnild Dagny Sunke hos slagter Hans Mogensen, Birket.

 

Se Sunke Slægten

Forældre

Christian Frederik Christiansen Koch

17.6 1886 - 3.12 1967

 

Brugsuddeler og sparekassebestyrer i

Dannemare

Agnes Marie Eriksen

15.8 1887 - 1980

Ryde Sogn

 

Gift den 17.6 1910 i Ryde Sogn

 

I deres ægteskab var der 3 børn:

Ernest (f. 1912) Brugsuddeler

Borgvald og Aase (f. 1925)

 

Forældre

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt              

Næste