Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:   Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt       

Birket Skoles historie:Førstelærere skoleinspektører på Birket Skole:

Af Per Hovmand Knudsen,  September  2011

Tekstboks: Artikler
Tekstboks: Artikler

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt               

Næste

Ved formand for Birket menighedsråd John Kåre Bjørnsons død skriver provst Bjarne Abildtrup Madsen, Fejø, følgende mindeord:

Det var ikke helt uventet, da jeg modtog meddelelsen om John Kåre Bjørnsons død, men alligevel efterlod det en sorg i hjertet over tabet af denne store kapacitet.

I de senere år sled han med kræften, og kræften sled på ham, men han var sej til det sidste og ville ikke give op, for der var så meget endnu, der skulle gøres og opleves. Men nu har vi fået den sidste julehilsen fra ham, og der er blevet en trofast kirkegænger færre i Birket Kirke.

John Kåre Bjørnson var til dels af den gamle skole, skoleinspektør og tjenestemandsansat. Han var inde i regelsættet, og hos ham var der altid orden i sagerne. For arbejdet var et kald, der skulle forvaltes under skyldig hensyntagen til embedet.

Ligesom han aldrig blev færdig med at dygtiggøre sig inden for sit felt, idet han til stadighed læste videre og gerne deltog i diverse debatter. Det resulterede blandt andet i debatbogen ”Folkeskolen - et pædagogisk forhold” fra 2002 på Syddansk Universitetsforlag, hvor han måtte i tv-programmet Deadline og forklare sig og forsvare sig, når han hævdede, at pædagogik er vigtigere end politik, og at forholdet mellem lærer og elev er vigtigere end alt andet, hvis der skal holdes skole, og det skal der.

Ellers var det det daglige og slidsomme og møjsommelige arbejde, der kendetegnede hans virke, hvor han altid virkede loyalt over for sit ansættelsesforhold og med en arbejdsindsats langt ud over det forventede. Ligesom man i det frivillige arbejde kunne regne med ham. John Kåre Bjørnson blev uddannet folkeskolelærer fra Jonstrup Statsseminarium i 1974, hvorefter han virkede som landsdelssekretær (konsulent) for FDF med Vestjylland som sit særlige område, indtil han i 1981 blev ansat som lærer ved Aulum Byskole. Allerede året efter blev han højskolelærer ved Haslev Højskole, hvor han var, indtil han i 1988 blev skoleinspektør for Birket Centralskole.

Efter skolens lukning i 2004 virkede han i en overgangsperiode som skoleinspektør ved Fejø Centralskole, indtil han i 2006 blev hentet til Søllested Skole, der i 2008 blev lagt ind under Nordvestskolen i de nye skolestrukturer. Grundet kræftsygdommen fratrådte han den 31. oktober 2011 sin stilling, kort før han fyldte 60 år.

I de mellemliggende år var han blevet cand.pæd. i kristendomskundskab (1987), og i 2000 opnåede han den såkaldte 2-tilladelse til at søge præsteembede i folkekirken. Hans store interesse for kristendommen og folkekirken blev blandt andet omsat i et aktivt medlemskab af Birket Sogns Menighedsråd af to omgange, fra 1993-2005 og fra 2012, hvor han på det seneste menighedsrådsmøde blev genvalgt som formand. I første periode redigerede han selv kirkebladet.

Også det frivillige arbejde nød godt af hans store kapacitet, for eksempel i forbindelse med hans repræsentation af FDF i Pederstrup Efterskoles bestyrelse.

John Kåre Bjørnson vil blive savnet for den store kapacitet i såvel folkekirken som det frivillige arbejde. Mest vil han selvsagt blive savnet af familien, til hvem mine tanker går.

1866 - 1885

Lars Jørgensen  (1840-1910)

Var en ivrig tilhænger af den grundtvigske anskuelse og skoletanker, og modstander af det gammeldags remseri og udenadslære. Desuden var han i besiddelse af en god evne til at vinde børnenes tillid. Det var midt i Estrup tiden og Lærer Jørgensen gik ind i politik og i 1881 blev han folketingsmand i Nakskov kredsen, valgt for venstre. Dette fik dog en brat ende, på grund af en hånlig udtalelse om undervisnings-minister J.F. Scavenius og konseilspræsident Estrup (regerings-chefen), blev han i 1885 suspenderet med halv pension. Det var slemt at miste sit embede. Familien rejste til København, men måtte leve i små kår resten af deres dage.  Der var mange herfra der forsøgte at hjælpe ham, men dengang var der jo langt til København og det hele ebbede ud. Lærer Jørgensen blev 70 år.

 

Førstelærer

1885 - 1923

(ansat i 1882 som lærer)

Oluf T. Jansen (1857-1923)

blev forfremmet til 1. lærer efter Lærer Jørgensens fyring og blev på posten i 38 år. I løbet af 1890`erne blev der behov for en ny skole og i sognerådet talte man frem og tilbage om at forny skolen. Der var mange børn på skolen og det sled på skolen og der var mange reparationer. Dette resulterede i at man gik i gang med at bygge. I 1901 blev den nye mellemskole opført med fast tag, to klasseværelser og en bolig til både 1. læreren og 2. læreren. Modsat den gamle skole kom den nye skole til at ligge med facaden ud til vejen (Bandholmvej). Medens byggeriet foregik blev skolens elever flyttet til forsamlingshuset.

 

I lærer Jansen tid var det fru Jansen der stod for landbruget. En gammel elev har engang fortalt til Lokalarkivet: ”Jansen kom hen til mig og min kammerat og sagde: I er sådan et par fornuftige drenge - min kone siger at koen skal til tyr, kan i ikke klare den sag”. Så hjalp vi drenge hinanden med at trække tyren hen på ”Brunshøj, for der stod bytyren altid…” Lærer Jansen blev 66 år.

 

Førstelærer

1923 - 1963

Anker M. Olsen (1898 - 1964)

Snedker sønnen fra Fejø havde taget sin læreruddannelse på landets ældste seminarium i Jonstrup ved Ballerup i 1916. Efter et par korte vikarjob i Søllested og Bandholm, blev han i 1918 ansat som 2. lærer i Tune ved Roskilde, og i 1923 blev han så ansat som førstelærer i Birket. Lærer Olsen blev i Birket ud over lærergerningen kendt som kirkesanger og han var desuden med i menighedsrådet i en årrække.

Lærer Olsen blev 66 år….

 

 

 

Førstelærer & Skoleinspektør

1963 - 1969

(Ansat i 1955 som lærer)

Hemming Christiansen  (   - 1969)

Stammede fra Kjeldby på Møn. Lærer Christiansen kom fra en stilling på Vindeby Skole, fik løfte om at blive førstelærer efter lærer Olsen, når han gik af på pension, så da Lærer Olsen gik af i 1963, blev løftet indfriet. Lærer Christiansen døde efter en mislykket operation for en svulst i hjernen i 1969. Han var kun i begyndelsen af 50`erne og hans kone Else flyttede til Kragenæsvej, men flyttede siden hen helt fra Birket. Lærer Christiansen var blevet landskendt sammen med kommunekasserer Johannes Hansen, da de vandt en landsdækkende konkurrence med deres vals ”Sommerens Vals”. Lærer Christiansen var meget musikalsk og spillede violin. Han blev dermed den førstelærer der var leder i kortest tid i skolens historie.

 

Skoleinspektør

1969 - 1988

Vagn Erik Jørgensen  (1943-2003)

Da den 22-årige Vagn Erik Jørgensen i 1965 trådte ind som læreraspirant ved skole var det begyndelsen på 23 år virke. (dengang blev man aspirant i to år inden man kunne få fastansættelse). I 1967 blev det til fastansættelse som lærer og kun to år senere blev han leder af Birket Skole og dermed landets yngste skoleleder, kun 26 år gammel. Lærer Jørgensen blev 60 år...

 

 

Skoleinspektør

1988 - 2004

John Kåre Bjørnson  (f. 1951)

Født i 1951 og har norske rødder. Bjørnson er uddannet skolelærer fra Jonstrup Seminarium i 1974 og kom fra en stilling som højskolelærer på Haslev Højskole.  Bjørnson blev den sidste skoleinspektør og nåede at være ansat i 16 år. Siden er John Kåre Bjørnson blevet skoleinspektør i Søllested.

Da Birket Centralskole blev skåret i 2000 røg elevtallet fra 86 til 66 elever. Da beslutningen om helt at lukke Birket Centralskole var der 20 elever tilbage……..

 

 

Skoleinspektør