Forside:     Om Arkivet:        Nyhedsarkiv    Artikler:         Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt      Vedtægter

Kragenæs Skibsproviantering  er en af områdets ældste købmandsforretninger, kun overgået af Kragenæs Købmandshandel (1856) og den nedrevne Birket Købmandsforretning også kendt som MH Selvbetjening, der er fra 1874. Selve huset blev bygget i 1880 og er med rød tegltag. Grunden er på 1418 m2. Huset har fra 1880 til 2004 indeholdt beboelse og forretning under samme tag. Siden 2004 har der ikke været beboelse.

 

1875-1880 - Christian Ancher Wichmann, f. 7.12 1818 i Rønne på Bornholm. Han var søn af Nicolay Jacob Wichmann, f.  16.2 1782 i Rønne - d. 7.12 1853 i Østofte, gift den 29.4 1814 med Anna Cathrina Schow, f. 7.3 1891.

 

Ungkarl i Nysted Christian Ancher Wichmann blev den 16.11 1853 i Østofte Kirke med gift med jomfru  Sophie Dorthea Grønnegaard (41 år)  f. 5.12 1811 i Stokkemarke, datter af forpagter på Knuthenlund Rasmus Hansen Grønnegaard (1761– 8.9 1831 i Østofte) og Marie Kristine Elisabeth Kruse, f. 1767 i Oldenburg. I 1818 boede de på Havlykkegård og i 1845 var Marie Kristine Elisabeth Kruse forpagterinde på Bandholmsgård og Sophia Dorthea er 34 år og ugift.

 

Ved folketælling i 1860 havde de en købmandsforretning i Saltvig og ved FT i 1870 var han handlende og ham og hustruen Sophie boede i Bandholm By. Wichmann havde Kragenæs Skibsproviantering fra 1880 og 16 år frem til 1896.

 

Wickmann købte også Kragenæs Havn. Han havde vundet 40.000 kr. i lotteri som han satte i en rigtig havn i Kragenæs. Desværre blev det meget dyrere end forventet, så han gik fallit og måtte sælge havnen og Skibsprovianteringen til Brdr. Hansen fra Svendborg ved Mads Jacob Hansen (f. 15.5 1836-20.9 1917), Hendrik Hansen, f. 1839 og Christen Hansen, f. 1830, alle født i Damsholte på Møn. Det fortælles at tømmeret til havneanlægget,  havde Wickmann lavet en aftale med Grev Knuth fra Knuthenborg, om at betalingen først skulle ske når det sidste stykke træ blev hentet. Men det kom aldrig til at ske, da han gik fallit.  Hvilket årstal ved vi ikke men,  det er før 1896.

 

I 1895 blev der bygget et sejlskib: skonnert bygget i eg og fyr i Kragenæs med navnet C.A Wichman af rederiet P. T. Lund (farfar til senere ejer af Kragenæs Skibsproviantering Peder Wichman Lund).

 

Skibet størrelse: Dybde midtskibs: 6,6, Register-tons: Brutto 41, Netto 34. Rederi & Registrerings havn: P.T. Lund Kragenæs.

 

1893 - Købmand Christian Ancher Wichmann  døde den 4. februar i Kragenæs og begravet i Birket Kirke den 11. februar 1893, 77 år gammel af brystsyge. Hans hustru Sophie Dorthea Grønnegaard døde på Nyk. F. Hospital den 29. juli og begravet i Birket Kirke den 3.8 1904, 92 år gammel af lungebetændelse. De fik ingen børn.

 

Brødrene Hansen var sønner af parcellist Hans Jacobsen, f. 1799 i Hjelm i Damsholte sogn og Margrethe Madsdatter, f. 1807. Ved FT i 1940 havde de 4 børn: Christen, f. 1830, Margethe Kirstine, f. 1833, Mads Jacob, f. 1836, Hendrik, f. 1839.

 

1896 - Mads Jacob Hansen (Omtalt som Mads J. Hansen) blev eneejer af Kragenæs Skibsproviantering. Han ansatte som bestyrer af  Skibsprovianteringen til sin søn, Vilhelm Hansen, fra 1896 - 1916. Mads J. Hansen kom aldrig til at bo i Kragenæs, men boede i Vålse fra 1875 og til sin død i 1917.

 

Mads Jacob Hansen  blev gift med Maren Cathrine Larsen (3.4 1839 på Pedersværft i Kalvehave -26.3 1926).  Hun var datter af skipper Lars Hansen Ellehammer, Bakkebølle (f. 10.8 1810-4.9 1869) og Maren Frederiksdatter (25.2 1815 i  Langebæk -6.2 1910) Maren havde ti søskende, men de fire yngste døde alle omkring nytår 1859. Alle blev begravet den 8. januar 1859.

 

Der er en beskrivelse af Mads J. Hansen i ”Det tabte land” af Kjeld  Hansen, som handler om ”Bønderne inddæmmede Vålse Vig.

 

”Milliongevinsten lokker Mads Jacob Hansen (1836‑1917), som var søn af en tømrer fra Møn”.

 

”Han kom ud at sejle efter konfirmationen men gik senere i lære som skibsbygger, hvor han også lærte at smede, snedkerere og mure. I nogle år arbejdede han på store skibsværfter i England, hvor han var den videbegærlige type, der gik på museer for at blive klogere, mens kammeraterne gik på værtshus. I 1863 giftede han sig med Trine Ellehammer fra Kallehave, som han havde været forlovet med i 10 år.

 

Efter at have deltaget i det katastrofale 1864-felttog begyndte han atter at sejle, samtidig med at han opkøbte og handlede med korn. Han havde en bror, der var rejst til Falster og havde købt sig en lille ejendom ved Vålse Vig, hvor han også handlede med korn, og gennem broderen hørte Mads Hansen om den mislykkede udtørring. Hans opfindertrang blev vakt. Efter at have foretaget forskellige beregninger kontaktede han interessentskabet, som til sidst tilbød ham 20.000 kr. (1,2 mio. kr. i 2013-værdi), hvis han kunne tømme vigen.

 

Den store gevinst virkede fristende, men lykkedes forsøget ikke, skulle han intet have. Hans kone var bekymret, men Mads Hansen besluttede at satse hele butikken – arbejdskraft, tid og egne penge – på den risikable aftale. Han købte en lille ejendom med seks tønder land på selve Storholm og flyttede med kone og ni børn til Vålse Vig i 1875.

 

Derefter kastede han sig ud i eksperimentet. Den gamle vandmølle, som stadig stod i vigen, kunne benyttes til forsøgene, men ved siden af måtte han bygge en ny vandmølle til at lænse vandet ud. Derefter kunne han beregne, at hele vigen ville være tømt for vand inden for 24 døgn, når han gik i gang. I den anledning faldt der mange spottende bemærkninger og spydigheder. Den lokale kroejer i Vålse erklærede, at hvis Mads Hansen kunne tømme vigen for vand, så ville han fylde den op med punch. Det lykkedes ikke Mads Hansen at opfylde sit løftevigen blev ganske vist tømt, men det tog 25 døgn. Straks efter denne sejr sendte Mads Hansen en dreng op til kroejeren med en seddel, hvorpå der stod »nu kan du godt komme med punchen«

 

I alle disse år levede den store familie et begivenhedsrigt og interessant liv ude på Storholm. Børnene tumlede sig i de grønne enge og var i vandet tidligt og silde, hvis ikke de var med i faderens smedeværksted, hvor han syslede med mange forskellige ting. Her kunne drengene udvikle deres opfindersnilde. Især sønnen Jacob Christian, der var blevet født i 1871 på Møn, før familien flyttede til Vålse, blev siden hen verdensberømt for sine opfindelser, men under sin moders familienavn”. 

 

Læs resten artiklen på http://www.dettabteland.dk/lollandfalstermoen/vaalse.pdf

 

Maren Cathrine, der kun blev kaldt Trine, og Mads Jacob Hansen fik 10 børn:

 

1) Margrethe Marie Hansen, f. 8.4 1864

2) Niels Henrik Hansen, f. 1865, Maskinmester, entreprenør, ejer af Kragenæs Havn, ejer af Kragenæs Skibsproviantering fra 1916-1930

3) Anna Marie Frederikke Hansen, f. 17.4 1867

4) Lars Hansen, f. 24.1 1870, færgefører, Nørre Vedby

5) Jacob Christian Hansen Ellehammer, f. 24.6 1871, Opfinder

6) Vilhelm Hansen, f. 7.9 1872, Forretningsbestyrer og købmand i Kragenæs Skibsproviantering fra 1896-1916

6) Carl Valdemar Hansen, f. 10.2 1874

7) Katinka Hansen, f. 5.5 1875

8) Wilhelmine Dagmar Hansen, f. 26.8 1876

9) Louise Christine Hansen, f. 17.7 1878

10) Dødfødt drengebarn

 

Forretningen blev bestyret af Mads Jacobs Hansens søn Vilhelm Hansen, f. 7.9 1872 i Bakkelse, Vordingborg. Bror til den berømte opfinder Jacob Christian Hansen Ellehammer. Sidstnævnte fik navneændring i 1901 til Ellehammer, som var efter moderens slægt. Ole Nielsen Ellehammer (1660-1738) anses for at være stamfader og boede i Kalvehave.  Vilhelm Hansen blev gift i Svendborg i 1892 med Sidsel Margrethe Hansen, f. 5.6 1864 i Frejlev, Kettinge Sogn. Hun var datter af gårdmand Hans Hansen og Sidsel  Andersdatter, Frejlev. De fik en søn

 

1) Aage Villy Høj Hansen, f. 10. februar 1899

 

I forbindelse med broderen Jacob Christian Hansen Ellehammers forsøg på at flyve på Lindholm var Vilhelm Hansen med i forsøget og Vilhelm Hansen var den, der primært tog sig af arbejdet med etableringen af startbanen og ”Luftskibs-stationen”, som de kaldte hangaren.

 

1916 - Maskinmester, entreprenør  Niels Henrik Hansen, (f. 6.9 1865 i Bakkelse, Vordingborg - 1950). Søn af Mads Jacob Hansen (18.5 1836-20.9 1917) og Maren Cathrine Larsen (3.4 1839-26.3 1926). Han er storebror til Vilhelm Hansen.  Gift i Vålse Kirke den 4.7 1888 med Laura Karen Kristine Christiansen, f. 24.6 1867.

 

De fik flg. børn:

 

1) Valborg Margrethe Ellehammer Hansen, f. 8.1 1889 i Vålse

 

2) Axel Gunnar Ellehammer Hansen, f. 20.8 1890 i Vålse

 

3) Hans Jacob Ellehammer Hansen, f. 11.6 1896 i Kongebakken 1148 i Svendborg

 

4) Karl Helge Ellehammer Hansen, f. 7.1 1900 i Øksnebjerg Mark, Svendborg

 

 

Hans Henrik Ellehammer Hansen er benævnt som købmand og bestyrer i Folketællingen i 1916, hvilket han også gør i 1921 og 1925. Af folketællinger kan man også se af forældrene og søskende også bor i forretningen i 1916, men i 1921 er det kun Laura og Hansen Henrik Ellehammer Hansen og deres datter Lykke, samt en komis Dorian Petersen, f. 11.6 1899 i Errindlev.

 

1917 - Mads Jacob Hansen dør den 13. december og begravet i Nørre Vedby Kirke den 17.12 1917, 81 år gammel. Hans hustru Maren Cathrine (Trine) Larsen døde den 23. marts og begravet den 28. marts 1923 i Nørre Vedby Kirke, 83 år gammel.

 

Mads J. Hansen er beskrevet under gravminde nr. 16 i Nørre Vedby: Født: 12.5 1836, død: 13.12 1917, Stilling:  Entreprenær, tidligere skipper, Sted: Vålse Vig. Andet: Bopæl på Storholmen ved Vålse Vig, som han selv som entreprenær stor for udtørringen i 1875, og hvor han fortsatte i 15 år som indvindingsselskabets pumpemester. Uddannet skibstømrer, men arbejdede også som smed og fabrikerede sendere tærskeværker. Var i det hele taget lidt af en ”tusindkunstner”. Far til færgefører Lars Hansen, f. 1870 (se gravminde nr. 13 og den berømte opfinder Jacob C. H. Ellehammer (1871-1946. Ved sønnernes fødsel skipper af profession og bosiddende i Bakkebølle Fredskov, Vordingborg landsogn, i huset, der er bevaret under motorvejsbroen.

 

1919 - Købmand Hans Jacob Ellehammer Hansen blev gift den 7.6 1919 i Vor Frelser Kirke i Ålborg med Alma Emilie Iversen, f. 19.9 1901 i Radsted. De fik en datter:

 

6) Lykke Emilie Ellehammer Hansen, f. 5.11 1919 i Birket.

 

1925 - Forældrene er tilbage og har bopæl i forretningen, der også tæller lillebroderen Karl Helge Ellehammer Hansen, som arbejdede som maskinist. Faderen Niels Henrik Hansen arbejder stadig som entreprenør.

 

1928 - Hans Henrik Ellehammer Hansen har overtaget forretningen efter sin far Niels Henrik Hansen. Forældrene er flyttet til matrikel nr. 3q i Kragenæs. Den 14.7 1939 købte Hans Henrik Ellehammer Hansen Kragenæsvej 45, matrikel nr. 3q for 14.100 af tømmermester N. Christian Lundgreen, hvor de boede indtil 1973, da de solgte huset til Rudolf Troelsgaard Jensen.

 

Niels Henrik Hansen døde 23. juni og begravet i Birket Kirke den 26.6 1953, 87 år. Hans hustru Laura Karen Kristine Christiansen døde den 16.6 og begravet i Birket Kirke den 20.6 1950, 82 år gammel af hjertesvækkelse. Hans Henrik Ellehammer Hansen er entreprenør ved folketællingen i 1940 og arbejder med uddybningsarbejde.

 

1930 - Skibstømrer Søren Ejner Aksel Clausen, f. 7.4 1902 på Vejrø, gift den 25.4 1934 med Ella Elisabeth, f. 17.7 1902 i Dragsholm.

 

Søn af skibstømrer Peter Christian Clausen og Anna Dorthea Mathilde Clausen, f. 1883. I 1906 var Peter Christian Clausen skibsbyggermester og ejede Bandholm Skibsværft, og bor matrikel nr. 1z i Bandholm. I 1921 boede de på matrikel nr. 1b Bandholm.  Ejner  var i 1930 ansat hos sin far  i Bandholm, og som i 1931 byggede færgen Ørnen, der sejlede fra Kragenæs - Fejø fra 1931 til 1956, hvorefter færgen blev solgt og omdøbt til Baagø og sejlede fra Assens til Baagø fra 1956-1976.  P. Clausen har familiegravsted i Bandholm. 

 

1948 - A. Carlsen overtog forretningen, men solgte samme år den til Peder Wichman Lund, f. 2.5 1902 i Birket. Gift i Birket Kirke den 27.6 1947 med ekspetrice Karen Dagny Pedersen, f. 15.4 1913 på Fejø, datter af bagermester Jacob Bertel Pedersen, 27.12 1909 i Kældernæs og Karen Margrethe Nielsen, f. 28.3 1910 i Kældernæs.  Ved FT 1940 står der at Wichman Lund boede hos sine forældre på Kragenæs matrikel nr. 3n og var købmand.

 

Peder Wichman Lund var søn af skibsbygger  Anton Otto Kristian Lund, f. 18.7 1866  i Kiel, hvis far Peder Thomas Lund var fætter til Frederik Otto Lund fra Kragenæs Købmandshandel.  

 

Anton Lund var søn af skibsbyggermester og ejer af Kragenæs Skibsværft Peder Thomas Lund og Leonora Lucie Fredericke Conradi)

 

Peder Thomas Lund kom fra Langeland og han fik arbejde på et skibsværft i Kiel og han blev gift med ejeren af værftet Leonora, men hun døde inden de flyttede til Kragenæs. En søn var soldat og muligvis for at undgå at skulle komme i den tyske hær, slog de sig ned i Kragenæs. Da skibsbygger Lund lagde op overtog sønnen Anton virksomheden. Kragenæs Familien boede på  Toldmestervej, men selv på  trekanten ved Toldmestervej byggede de skibe og når de var færdige blev skibet kørt ned til havnen med heste.

 

Anton Otto Christian Lund blev gift den 5.12 1900 i Nakskov med Thora Dorthea Jacobsen Skytte, f. 10.9 1867 på Søgård i Kragenæs. Lund slægten stammede fra Kiel i Tyskland, som indtil 1864 var det dansk. Peder Thomas Lund var skibsbygger i Kragenæs, men flyttede til Nakskov i 1890`erne og hans søn overtog. Anton Otto Kristian Lund havde tre søskende som  alle er født i Kiel.  Karen og Anton Lund fik en søn:

 

Karen  Dagny og Peder Wichman Lund fik en søn:

 

1) Jacob Otto Wichmann Lund, f. 5.5 1949 - d. 2001 - Tjenestemand ved DSB. Gift med Alice Dagmar Johansen, f. 30.4 1965 og de boede på Centralen indtil de flyttede på Brüchersvej i Nakskov. De fik døtre: Anne Wichmann Lund, f. 13.10 1985 og Bente Wichmann Lund, f. 5.2 1989.   De blev skilt i 2000.

 

Peder Wichman Lund havde Udsigten i Kragenæs inden han overtog skibsprivianteringen.

 

1972 - Peder Wichman Lund døde og så solgte enken Karen Dagny Lund til  Margit Vejle Jensen, f. 8. marts 1931 i Saltou og Erik Hilmar Hermansen, f. 6. november 1923 i Skelstrup i Købelev. (se avisudklip nederst på siden)  Margit var datter af husmand Hans Peter Kristian Jensen, f. 20.6 1900 i Saltou og Agda Alfrida Rasmussen, f. 27.9 1910 i Svinsbjerg og havde et husmandssted i Saltou, Vesterborg Sogn. Gift i Nøbbet Kirke den 25. maj 1928. Erik er søn af arbejdsmand Axel Kristian Elin Hermansen, f. 25.9 1899 og Ester Laura Henriette Madsen, f. 24.4 1902.

 

Margit og Erik blev gift i Birket Kirke den 19. marts 1949 og kort tid efter købte de en mindre gård matrikel nr. 13b på Kapellanvej 34. Ved siden af arbejdede Erik  først som murerarbejdsmand hos Gade i Vesterborg, senere kørte han i mange år varer tur for Birket Bageri ved Thorkild Rasmussen. I 1967 solgte de gården til Erling Kistrup, Kapellangården og flyttede op på Centralen på Bandholmvej i Birket den 21.12 1967, hvor Margit passede centralen. Den 1.9 1972 mageskiftede de med Karen Dagny Lund som ejede Kragenæs Skibsproviantering og så overtog de forretningen og flyttede til Kragenæs. De fik 100.000,- kr. for Centralen, som de havde købt for kr. 85.000 i 1967. Karen Dagny Lund solgte Centralen, som for længst var ophørt med at være central, i 1989 til Malta-Müller. Karen Dagny flyttede i 2001 på Møllecenteret i Nakskov. Karen Dagny Lund døde i 2005. 

 

Margit og Erik Hermansen fik 4 børn:  

 

1) Lene Hermansen, f. 30.6 1949 - d. 13.10 2013. Gift med chauffør Kurt Johansen. 2 børn Henning Johansen og Thomas Johansen.

 

2) Jørgen Hermansen, f. 19.12 1951, Uddannet smed, bor i Horslunde.

 

3) Axel Hermansen, f. 21.3 1959 - Uddannet smed, nu vicevært i Østre Park bor i Maribo

 

4) Helle Larsen, f. 20.10 1966, Kantineleder på Nordic Sugar i Nakskov siden 2007. 2 børn: Carina Larsen og Mike Larsen. Bor i Nakskov

 

1974 - Margit og Erik havde sølvbryllup og forretningen blev lukket i dagens anledning. (se avisudklip nederst på siden. 

 

1974 - Erik Hermansen blev valgt til Ravnsborg Byråd for partiet Socialdemokratiet, der fik 80 personlige stemmer og sprængte partilisten og rykkede op fra sin plads som nummer 14 på listen.

 

1983 - Skibsprovianteringen var i store problemer og forretningen gik på tvangsaktion den 10. november. Ralf Frederiksen fra Kragenæs Kro bød højeste med 236.000, men Erik Hermansens advokat begærede ny tvangsaktion. Ifølge Nydag var det et stort tilløbsstykke med 30 fremmødte. På tvangsaktionen den 8. december lykkedes det Margit Hermansen at overtage forretningen.

 

 

 

Fortsættes efter billederne

 

 

 

 

 

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt              

Mads Jacob Hansens gravsted i Nørre Vedby Kirke er blevet gravminde og har nr. 16 og som er en meget dramatisk hullet sten. Meget speciel og derfor personlig natursten. Mads J. Hansen døde den 13.12 1917.

Mads Jacob Hansen og Maren Cathrine (Trine) Larsen. Det er på Trine Larsens side at Ellehammers slægt stammer fra. Hendes tipoldefar var Oluf Nielsen Ellehammer,  og var gårdmand i Kalvehave på Møn, som er stamfader til Ellehammer.

Den berømte opfinder Jacob Christian Hansen Ellehammer, hvis brødre var Niels Henrik (ejer af Skibsprovianteringen) og Vilhelm Hansen (Bestyrer af Skibsproviantering fra 1896-1916)

Peder Wichman Lund havde Udsigten inden han købte Skibsprovianteringen

A. Carlsen havde kun forretningen i et halt års tid, men nåede at male navn på facaden

Ejner Clausen var med til at lave færgen Ørnen på Bandholm Skibsværft i 1931 og som sejlede fra Fejø til Kragenæs fra 1931-1956.

Hans Henrik Ellehammer Hansen købte i 1939 Kragenæsvej 45 og som ham og familien boede indtil 1973.

Jacob Otto Wichmann Lund blev gift med Alice Dagmar Johansen og de fik en datter: Anne Wichmann Lund

Erik Hermansen var parcellist på Kapellanvej 34 i Lindet fra 1949 til 1967.

Erik Nielsen ejede Kragenæs Skibsproviantering i 15 år fra 1989 til 2004. Herunder hans hustru Ingeborg der ejede Cafe Udsigten fra 1988-2007

Kragenæs Skibsproviantering

Matrikel nr. 7 - 1418 m2

Kragenæsvej 82, 4943 Torrig

1989 - Den 18. august solgte Margit Hermansen Kragenæs Skibsproviantering til Erik Nielsen ifølge skøde til kr. 355.000,00. Erik Nielsen udvidede forretningen  fra 40 til 120 m2 og fik nyt inventar. Erik Nielsen er født den 16. december 1943. Han er søn af skovløber og værkfører på Rosninge Savværk Julius Ernst Nielsen, (f. 14.2 1917 i Vesterborg - 8.1 2000) og Jakoba Marga Larsen, f. 22.12 1916 i Solbjerg sogn i København - 20.12 2007 i Søllested - Gift i Herreds Kirke den 4.9 1938).  Erik og forældrene boede i Egelundshuset på Kapellanvej og senere Skovhusevej 27.   Erik er gift med Ingeborg Ebbeskov Nielsen, f. 4. oktober 1941. De fik tre børn:

 

1) Lene Käthe Nielsen (Privat)

 

2) Finn Nielsen (Privat)

 

3) Ernst Nielsen (Privat)

 

1989-2004 - Erik Nielsen og Kragenæs Skibsproviantering støttede foreningerne i Birket rigtigt meget og var tøj sponsor for Birket Bordtennisklub i 8 år, og Birket Boldklub i alle årene fra 1989-2004.

Rene Hansen startede som flaskedreng i 1989 og Jimmy Pedersen kom i lære i Skibsproviantering omkring 1992.

 

Ingeborg Ebbeskov Nielsen  overtog Cafe Udsigten ifølge skøde af 25.3 1988 til en pris på kr. 320.000,00 af Ralf Frederiksen. Ingeborg solgte Udsigten i 2007 til Arne Hansen (A. H. Projektudvikling Aps.)

 

1994 - Erik Nielsen udvider forretningen med 108 m2 og den 9. februar er der rejsegilde. Forretningen er nu på 228 m2. Erik Nielsen kommer med Edeka kæden (se avisudklip nederst på siden)

 

1996 - Edeka bliver afløst af Focus, som er Edekas nye koncept. Erik Nielsen drev forretningen med 3 fuldtidsansatte, da han havde flest ansatte, og derudover var der også ansat ungearbejdere. Anne Klausen (f. Larsen den 2.7 1954) fra Kragenæs blev fuldtidsansat i Kragenæs Skibsproviantering. Hun er datter af brødkusk for Nøbbet Bageri Ingeman Egon Larsen (f. 15.12 1917) og Bodil Helene Skafte, (f. 22.8 1933), Kragenæs. Hun er gift med Ebbe Steen Klausen, f. 6.2 1949) og har to døtre: Malene Klausen og Pia Klausen.

 

 

Fortsættes efter billederne

 

 

2004 - Erik Nielsen solgte forretningen til Jimmy Pedersen, f. 9.4 1976 i Birket og Rene Frede Hansen, f. 9.9 1977 i Nakskov,  ifølge skøde af 30. juni 2004 til en pris på kr. 1.150.000,00 og blev til et anpartsselskab  med navnet Kragenæs Skibsproviantering  ApS. (se avisudklip nederst på siden) Jimmy Pedersen er søn af smedemester Torben ”Top” Pedersen,  (8. december 1953 - 10.1 2004)  og Mona Pedersen, f. 24.3 1956 i Nakskov.  Rene Frede Hansen er søn af Claus Arthur Holger Hansen, f. 22.3 1956 i Torrig og Karen Alice Peterson, f. 18.12 1958 i Lindet.

 

2005 - Jesper Malta-Müller, f. 18.4 1986 i Holbæk, kom i lære og han blev udlært sommeren 2007. Jesper startede som flaskedreng hos Erik Nielsen i 2000. Jesper er i dag salgschef på TDC og bor i Brenderup på Fyn. Gift med Line Malta-Müller.

 

2006 - Anne Klausen stopper i Kragenæs Skibsproviantering. Senere fik hun arbejde hos Udsigten, hvor hun var en del år.

 

2007 - Alice Andersen, f. Larsen den 10.7 1956 i Sandby,  blev ansat i forretningen på fuldtid. Datter af Ejnar Gunnar Larsen, f. 19.2 1929 og Tove Jacobsen, f. 18.9 1933, Sandby. Hun havde ansat siden 1996 i Kragenæs Købmandshandel ved Vita Aakjær Andersen.  Alice var gift med skibsfører på Kragenæs/Fejø færgen Jørgen Andersen og de fik en søn Martin Andersen, f. 21.3 1979. Alice Andersen stoppede i forretningen et par uger  den lukkede før jul i 2012. Alice døde i 16.2 2016 og bisat i Birket. 

 

 

 

2010 - Rene Hansen byggede Kong Neptun og åbnede grillen med Gitte Rasmussen, f. 5.4 1963, som styrede grillen. Gift med Tom Rasmussen, f. 22.9 1960 i Torrig. Gitte stoppede i 2012 og har nu  arbejdet siden 2013 i delikatessen i Kvickly i Maribo.

 

2012 - Kragenæs Skibsproviantering lukkede før jul.

 

2013 - Forretningen genåbnede ved busvognmand Flemming Funch, f. 30.5 1965, der købte varelager og fortsatte med Rene Hansen, som daglig bestyrer. Flemming Funch er søn af Karen & Erik Funch, f. 26.5 1941, Funch`s Turisttrafik. Han blev gift den 15.6 2017 med Belinda Christiansen, f. 6.2, som arbejder på Lolland Produktionsskole. De har en søn: William Funch. Derudover har Flemming 3 børn fra tidligere forhold.   Som fastansat var  der Sten Hovmand Andersen, f. 19.10 1978 i Horslunde Søn af købmand Flemming Andersen, Horslunde Kiosk. Han fik andet arbejde i 2016.

 

2014 - Kong Neptun bliver forpagtet ud til Rene Kim Jensen, Udsigten. Forpagtningen ophører i 2017, hvor Rene Kim Jensen går konkurs.

 

2014 - Kragenæs Skibsproviantering blev begæret konkurs den 6. marts og den 17.9 kom forretningen på tvangsaktion og blev overtaget af salgsassistent  Leila Jørgensen, der købte forretningen for kr. 440.000,00.  Leila Jørgensen er født den 16. januar 1977 i Rødby og bor sammen med Rene Hansen i et hus på Løjtoftevej i Nakskov.  Leila  har  siden 2012 forpagtet Tips & Lotto i Holeby.

Laila og Rene Hansen har været  plejeforældre siden 2014. I dag arbejder Laila i Kræmmerhuset i Nakskov og Rene Hansen er stadigvæk politimand i kriminalpolitiet i Nakskov. Laila har to børn fra tidligere forhold. Laila & Rene har to børn:

 

1) Noah Hansen, f. 19.11 2000

2) Gustav Hansen, f.

 

2018 - Ejendomsværdien er på 1.300.000.00 og har et grundareal på 1418 m2

 

Billeder af forretningen nederst på siden

2009 - Jimmy Pedersen stoppede som daglig leder og fik nyt arbejde hos Super Best i Sakskøbing. I dag arbejder Jimmy som ejer-rådgiver hos Sol og Strand Feriehusudlejning og bor i Nykøbing F.  Jimmy Pedersen har to sønner fra tidligere forhold:

 

1) Marcus  Rask Baad Pedersen, f. 6.6 2002

2) Janus Rask Baad Pedersen, f. 20.12 2000

 

Rene Hansen blev nu daglig leder, og går på nedsat tid hos politiet, samtidig  udvidede han forretningen, da han fjernede de sidste vægge og trappe til første salen, således at forretningen nu var/er et stort lokale. Marine afdelingen flyttes ved den lejlighed.

 

Per Hovmand Knudsen, f. 13.8 1959 blev ansat i forretningen den 22.1 2009 og var der fast indtil slutningen 2011, hvor han forsatte som vikar, der stoppede i 2015. Uddannet lagerekspedient hos P. Hatten i Nakskov.  Han er søn af Annalise Hansen, (28.2 1930 - 16.3 2016) og Knud Aage Knudsen (22.2 1929-24.1 1980) Agerspris i Torrig. I dag førtidspensionist og bor i Nakskov og har en søn Jais Hovmand Hansen, f. 11.2 1997.

Jimmy Pedersens billede.

Jimmy med sønnerne Marcus og Janus

Jimmy Pedersen blev udlært i Kragenæs Skibspriantering og ejer fra 2004-2014

Rene Hansen var ejer fra 2004 til 2014. I dag er det hans samlever Leila Jørgensen der ejer forretningen

Laila Jørgensen har været ejer af Kragenæs Skibsproviantering siden november 2014. Hun har også haft Tips og Lotto i Holeby siden 2012.

Lailas fire børn: De to ældste Micky og Laura er fra tidligere forhold, og de to yngste Noah og Gustav.

Mona Pedersen, f. 24.3 1956, mor til Jimmy Pedersen var ansat hos Rene Hansen fra 2009-2011.

Jesper Malta-Müller

Alice Andersen

Per H. Knudsen

Gitte Rasmussen

Steen Hovmand Andersen

Tidligere ansatte i Skibsprovianteringen

Belinda & Flemming Funch genåbnede Skibsprovianteringen i 2013, samtidig blev forretningen ommøbleret, med Rene Hansen som daglig leder. I November 2014 overtog Laila Jørgensen forretningen.

Anne Klausen

Margit Hermansen passede centralen i Birket fra 1967 til 1972

Købmænd

I Birket

 

Birket

Købmandsgård

(Koch`s)

Birket

Købmandsforretning

(Mogens Hansen)

Hejringe Købmandshandel

Bandholmvej 165

Juthas

Minimarked

Bandholmvej 33

Kragenæs

Købmandshandel

Kragenæsvej 47

Kragenæs

Skibsproviantering

Kragenæsvej 82

Lindet

Købmandsforretning

Signe Stubsvej 23

Møllenbach

Poppelalle 17

St. Lindet

Købmandsforretning

Rosningvej 65

Tatol

Bandholmvej 98

Torrig

Købmandshandel

Bandholmvej 40

Torrig

Købmandsforretning

Spurvevej 19

Købmænd

I Birket

 

Birket

Købmandsgård

(Koch`s)

Birket

Købmandsforretning

(Mogens Hansen)

Hejringe Købmandshandel

Bandholmvej 165

Hjelmholt

Købmandshandel

Nakskovvej 14

Juthas

Minimarked

Bandholmvej 33

Kragenæs

Købmandshandel

Kragenæsvej 47

Kragenæs

Skibsproviantering

Kragenæsvej 82

Lindet

Købmandsforretning

Signe Stubsvej 23

Møllenbach

Poppelalle 17

St. Lindet

Købmandsforretning

Rosningvej 65

Tatol

Bandholmvej 98

Torrig

Købmandshandel

Bandholmvej 40

Torrig

Købmandsforretning

Spurvevej 19