Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Skoleinspektører på Birket Skole fra 1866 - 2004

Lars

Jørgensen

1866-1885

Oluf T.

Jansen

1885-1923

Anker M.

Olsen

1923-1963

Vagn E.

Jørgensen

1969-1988

John Kåre

Bjørnson

1988-2004

Tekstboks: Portrætter:Skoleinspektør Oluf T. Jansen - 1885 - 1923

Lærer Oluf (Olaf) Tronhjem Jansen blev født 7/6 1857 i København. Hans kone Marie Nielsine Madsen blev født 4/8 1859 på Fyn. De kom til Birket sogn 1882 fra Gloslunde. De fik en datter, Marthe Petrine 1/10 1881, født på Fyn (ingen angivelse af sted). Hun var lærerinde. Jfr. Folketælling 1901.

Han blev viet den 14. oktober 1881 i Dalum Kirke med Marie Nielsine Madsen (pige), født i 1859 i Hjallese. Marie var datter af husmand Mads Nielsen & Johanne Nielsdatter (Viet den 29. januar 1854, da Mads var 29 år og var tjenestekarl hos Rasmus Jensen, Hjallese. Johanne var 28 år.

I vielsespapirerne står der at Olaf Tronhjem Jansen er født på Fødselsstiftelsen i København og efter hans navn står der Simmerich, men om det er et navn eller et stednavn vides ikke.

Oluf T. Jansen blev forfremmet til 1. lærer efter Lærer Jørgensens fyring og blev på posten i 38 år. I løbet af 1890`erne blev der behov for en ny skole og i sognerådet talte man frem og tilbage om at forny skolen. Der var mange børn på skolen og det sled på skolen og der var mange reparationer. Dette resulterede i at man gik i gang med at bygge. I 1901 blev den nye mellemskole opført med fast tag, to klasseværelser og en bolig til både 1. læreren og 2. læreren. Modsat den gamle skole kom den nye skole til at ligge med facaden ud til vejen (Bandholmvej). Medens byggeriet foregik blev skolens elever flyttet til forsamlingshuset.

 

I lærer Jansen tid var det fru Jansen der stod for landbruget. En gammel elev har engang fortalt til Lokalarkivet: ”Jansen kom hen til mig og min kammerat og sagde: I er sådan et par fornuftige drenge - min kone siger at koen skal til tyr, kan i ikke klare den sag”. Så hjalp vi drenge hinanden med at trække tyren hen på ”Brunshøj, for der stod bytyren altid…”

 

Tekstboks: Fødselsstiftelsens - 
et godt sted at starte
Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse (også kaldet Fødselsstiftelsen) blev oprettet af enkedronning Juliane Marie. Stiftelsen åbnede 31. marts 1787 i Frederiks Hospital i København. I 1910 blev Fødselsstiftelsen en del af Rigshospitalet.
Hovedopgaverne for Fødselsstiftelsen var at modvirke ugifte mødres fosterdrab og barnefødsel i dølgsmål samt at uddanne jordemødre.
Selve stiftelsen bestod af tre afdelinger:
Fødselsstiftelsens opgave var at skabe gode rammer for fødende kvinder.
Plejestiftelsens opgave var at sørge for, at de uægte børn kom ud til plejeforældre i Køben-havn eller kom ud til deres egne mødre (mod betaling).
Opfostringsstiftelsens op-gave var at huse de børn, som var født uden for ægteskab ("hittebørn").

(Statens Arkiver)
Tekstboks: Portrætter:

 

Tilbage til portrætter

 

 

Skoleinspektører:

 

Lars  Jørgensen

1866-1885

 

Oluf T. Jansen

1885-1923

 

Anker M.

Olsen

1923-1963

 

Hemming  Christiansen

1963-1969

 

Vagn E. Jørgensen

1969-1988

 

John Kåre Bjørnson

1988-2004

 

 

 

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

OLUF TH. JANSEN LÆRER I BIRKET I 38 AAR * 1857 † 1923 OG HUSTRU MARIE JANSEN * 1859 † 1924

ELEVER OG VENNER REJSTE DETTE MINDE I TAKNEMMELIG …

Birket Kirkegård, Gravminde